Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Tlak

Index Tlak

Manometer – prístroj na meranie tlaku Tlak je fyzikálna veličina, vyjadrujúca pomer sily F (tzv. tlaková sila) kolmo, rovnomerne a spojito pôsobiacej na plochu a obsahu tejto plochy S. Jednotkou tlaku je pascal (Pa), čiže newton na meter štvorcový – N.m−2.

39 vzťahy: Atóm, Atmosféra, Atmosféra (jednotka), Atmosférický tlak, Bar (tlak), Daltonov zákon, Deformácia, Fyzika, Gravitácia, Hmotnosť, Hookov zákon, Hustota, Hydrostatický tlak, Hyperbarická komora, Kilopond, Kolmosť, Krvný tlak, Kvapalina, Meteorológia, Meter, Molekula, Newton (jednotka), Pascal, Pevná látka, Plocha, Plyn, Pole (fyzika), SI, Sila, Stavová rovnica, Stavová veličina, Teplo, Termodynamika, Torr, Vektor, Vzduch, Zákon akcie a reakcie, Zem, Zrýchlenie.

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Tlak a Atóm · Pozrieť viac »

Atmosféra

Atmosféra alebo ovzdušie môže byť.

Nový!!: Tlak a Atmosféra · Pozrieť viac »

Atmosféra (jednotka)

Atmosféra je zastaraná jednotka tlaku, označuje sa atm.

Nový!!: Tlak a Atmosféra (jednotka) · Pozrieť viac »

Atmosférický tlak

Barometer Barograf Atmosférický tlak (iné názvy: tlak vzduchu, barometrický tlak) je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem.

Nový!!: Tlak a Atmosférický tlak · Pozrieť viac »

Bar (tlak)

Bar (značka bar) je jednotka tlaku.

Nový!!: Tlak a Bar (tlak) · Pozrieť viac »

Daltonov zákon

Daltonov zákon alebo Daltonov zákon parciálnych tlakov je fyzikálny zákon.

Nový!!: Tlak a Daltonov zákon · Pozrieť viac »

Deformácia

Deformácia môže byť.

Nový!!: Tlak a Deformácia · Pozrieť viac »

Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

Nový!!: Tlak a Fyzika · Pozrieť viac »

Gravitácia

Sir Isaac Newton New York Times, 10. novembra 1919 Gravitácia (iné názvy: príťažlivosť, gravitačná príťažlivosť; historicky aj: tiaž, ťarcha, ťáž, ťažkosť) môže byť S. 83, 61.

Nový!!: Tlak a Gravitácia · Pozrieť viac »

Hmotnosť

Hmotnosť (zastarano: hmota, masa; hovorovo alebo v niektorých odboroch mimo fyziky: váha) je vlastnosť resp.

Nový!!: Tlak a Hmotnosť · Pozrieť viac »

Hookov zákon

Oblasť platnosti Hookovho zákona je medzi bodmi 1 a 2. Hookov zákon opisuje vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou tohto napätia.

Nový!!: Tlak a Hookov zákon · Pozrieť viac »

Hustota

Hustota môže byť.

Nový!!: Tlak a Hustota · Pozrieť viac »

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak v kvapalinách a plynoch (aerostatický tlak) je tlak spôsobený ich hmotnosťou.

Nový!!: Tlak a Hydrostatický tlak · Pozrieť viac »

Hyperbarická komora

Školenie kadetov v hyperbarickej komore. Hyperbarická komora alebo pretlaková komora je tlaková nádoba prispôsobená na pobyt jednej alebo viacerých osôb za podmienok zvýšeného tlaku vzduchu alebo iného dýchacieho plynu (najčastejšie kyslíka).

Nový!!: Tlak a Hyperbarická komora · Pozrieť viac »

Kilopond

Kilopond značka kp je staršia jednotka pre silu.

Nový!!: Tlak a Kilopond · Pozrieť viac »

Kolmosť

Kolmosť je spoločná vlastnosť nasledujúcich geometrických útvarov.

Nový!!: Tlak a Kolmosť · Pozrieť viac »

Krvný tlak

Tabuľka krvného tlaku Krvný tlak (KT) je hydrostatický tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev.

Nový!!: Tlak a Krvný tlak · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Tlak a Kvapalina · Pozrieť viac »

Meteorológia

Oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad Islandom. Meteorológia (z gréc.: μετέωρον, metéōron, „vysoko v oblakoch“; a λόγος, lógos, „veda“) je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou.

Nový!!: Tlak a Meteorológia · Pozrieť viac »

Meter

Prototyp metra, uložený v Paríži Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.

Nový!!: Tlak a Meter · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Tlak a Molekula · Pozrieť viac »

Newton (jednotka)

Newton (čítaj ňjútn) značka N je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI.

Nový!!: Tlak a Newton (jednotka) · Pozrieť viac »

Pascal

Pascal (čítaj paskal) značka Pa je základná jednotka tlaku podľa medzinárodnej sústavy SI.

Nový!!: Tlak a Pascal · Pozrieť viac »

Pevná látka

Pevná látka, tuhá látka, tuhé skupenstvo alebo pevné skupenstvo (o voľbe medzi slovami „pevný“ a „tuhý“ pozri napr.) je jedno z troch hlavných skupenstiev, napr.

Nový!!: Tlak a Pevná látka · Pozrieť viac »

Plocha

Plocha môže byť.

Nový!!: Tlak a Plocha · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Tlak a Plyn · Pozrieť viac »

Pole (fyzika)

Fyzikálne pole alebo silové pole je forma existencie a pohybu hmoty, spájajúca navzájom častice látky do jednej sústavy a uskutočňujúca ich vzájomné pôsobenie (interakciu).

Nový!!: Tlak a Pole (fyzika) · Pozrieť viac »

SI

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Nový!!: Tlak a SI · Pozrieť viac »

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Nový!!: Tlak a Sila · Pozrieť viac »

Stavová rovnica

Stavová rovnica je jednou zo základných rovníc termodynamiky a popisuje ako navzájom súvisia jednotlivé stavové veličiny.

Nový!!: Tlak a Stavová rovnica · Pozrieť viac »

Stavová veličina

Stavová veličina alebo veličina kvality je veličina charakterizujúca stav sústavy.

Nový!!: Tlak a Stavová veličina · Pozrieť viac »

Teplo

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.

Nový!!: Tlak a Teplo · Pozrieť viac »

Termodynamika

Termodynamika je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

Nový!!: Tlak a Termodynamika · Pozrieť viac »

Torr

Torr (staršie aj tor) často označovaný aj ako milimeter ortuťového stĺpca (mmHg) – aj keď tieto jednotky nie sú celkom identické je staršia jednotka tlaku pomenovaná podľa talianskeho prírodovedca, fyzika a matematika J. E. Torricelliho (1608 – 1647), ktorý v roku 1644 vynašiel barometer.

Nový!!: Tlak a Torr · Pozrieť viac »

Vektor

Vektor.

Nový!!: Tlak a Vektor · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Tlak a Vzduch · Pozrieť viac »

Zákon akcie a reakcie

Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon alebo tretí Newtonov zákon je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Nový!!: Tlak a Zákon akcie a reakcie · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Tlak a Zem · Pozrieť viac »

Zrýchlenie

Zrýchlenie je vektorová fyzikálna veličina definovaná ako prvá derivácia rýchlosti podľa času, resp.

Nový!!: Tlak a Zrýchlenie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Tlaková sila.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »