Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Teplota topenia

Index Teplota topenia

Závislosť teploty topenia ľadu od tlaku. Teplota topenia alebo teplota tavenia je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné.

52 vzťahy: Absolútna nula, Amorfná látka, Atmosférický tlak, Železo, Benzén, Cín, Cementit, Chemická zlúčenina, Etanol, Eutektikum, Fázová premena, Hélium, Hliník, Hysteréza (vlastnosť), Kelvin, Keramika, Kryštálová sústava, Kvapalina, Látka, Maslo, Meď, Merné skupenské teplo topenia, Oceľ, Olovo, Ortuť, Osmium, Platina, Porcelán, Prvok, Rénium, Sklo, Skupenské teplo topenia, Skupenstvo, Stupeň Celzia, Stupeň Fahrenheita, Stupeň Réaumura, Teplota, Teplota varu, Termoplast, Tlak, Topenie, Tuhnutie, Tuk, Uhlík, Voda, Vodík, Volfrám, Vosk, Vysokotaviaci kov, Vzduch, ..., Zliatina, Zváranie. Rozbaliť index (2 viac) »

Absolútna nula

Absolútna nula je označenie termodynamickej teploty, pri ktorej dosiahne entropia systému minimálne hodnoty.

Nový!!: Teplota topenia a Absolútna nula · Pozrieť viac »

Amorfná látka

Amorfná látka je tuhá látka, ktorá nemá kryštálovú štruktúru.

Nový!!: Teplota topenia a Amorfná látka · Pozrieť viac »

Atmosférický tlak

Barometer Barograf Atmosférický tlak (iné názvy: tlak vzduchu, barometrický tlak) je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem.

Nový!!: Teplota topenia a Atmosférický tlak · Pozrieť viac »

Železo

Železo (lat. Ferrum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Fe a protónové číslo 26.

Nový!!: Teplota topenia a Železo · Pozrieť viac »

Benzén

Kalotový model molekuly benzénu Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesiteľná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou.

Nový!!: Teplota topenia a Benzén · Pozrieť viac »

Cín

Cín (lat. stannum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Sn a protónové číslo 50.

Nový!!: Teplota topenia a Cín · Pozrieť viac »

Cementit

C/Fe fázový diagram, s podmienkami pre tvorbu jednotlivých fáz. Pre nekonečne pomalé zmeny teploty. thumb Cementit je karbid železa Fe3C.

Nový!!: Teplota topenia a Cementit · Pozrieť viac »

Chemická zlúčenina

Chemická zlúčenina alebo skrátene zlúčenina je homogénna látka, zložená zo stavebných častíc rozličných prvkov (atómov, iónov), ktoré sú zlúčené v určitom, vždy v tom istom vzájomnom pomere.

Nový!!: Teplota topenia a Chemická zlúčenina · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Teplota topenia a Etanol · Pozrieť viac »

Eutektikum

Príklad eutektického roztoku, tuto voda a nejaká látka Eutektikum (z gréc. dobre taviteľný) je zmes dvoch alebo viacerých fáz navzájom v sebe úplne nerozpustných, alebo len čiastočne rozpustných (t. j. majú heterogénnu oblasť), ktorá má menšiu teplotu tavenia ako každá z týchto látok.

Nový!!: Teplota topenia a Eutektikum · Pozrieť viac »

Fázová premena

Tento diagram zobrazuje označenie rôznych druhov fázovej premeny Fázová premena je náhla zmena mikro- a makroskopických, mechanických a iných vlastností látky (zmenu jej fázy), ktorá nastala pri zmene niektorej stavovej veličiny (napr. teploty).

Nový!!: Teplota topenia a Fázová premena · Pozrieť viac »

Hélium

Hélium Helium (gr. ήλιος (hélios).

Nový!!: Teplota topenia a Hélium · Pozrieť viac »

Hliník

Hliník je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Al a protónové číslo 13.

Nový!!: Teplota topenia a Hliník · Pozrieť viac »

Hysteréza (vlastnosť)

vplyv hysterézy na preklápanie obvodu.U – priebeh napätiaA – obvod bez hysterézyB – Schmittov obvod Hysteréza alebo novšie aj hysterézia je taká vlastnosť systému, keď jeho výstupná hodnota nezávisí len od vstupu, ale aj od derivácie vstupu podľa času.

Nový!!: Teplota topenia a Hysteréza (vlastnosť) · Pozrieť viac »

Kelvin

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici.

Nový!!: Teplota topenia a Kelvin · Pozrieť viac »

Keramika

Keramika môže byť.

Nový!!: Teplota topenia a Keramika · Pozrieť viac »

Kryštálová sústava

Kryštálová sústava je skupina kryštálových tvarov pevných telies charakterizovaná počtom rovín súmernosti a ich vzájomnou polohou.

Nový!!: Teplota topenia a Kryštálová sústava · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Teplota topenia a Kvapalina · Pozrieť viac »

Látka

Látka môže byť.

Nový!!: Teplota topenia a Látka · Pozrieť viac »

Maslo

Maslo. Maslo je výrobok z mlieka zložený z mliečneho tuku, vody a netukov.

Nový!!: Teplota topenia a Maslo · Pozrieť viac »

Meď

Meď (cuprum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cu a protónové číslo 29.

Nový!!: Teplota topenia a Meď · Pozrieť viac »

Merné skupenské teplo topenia

Hmotnostné skupenské teplo topenia je teplo, ktoré prijme 1 kilogram pevnej látky, ak sa pri teplote topenia celá premení na kvapalinu o tej istej teplote.

Nový!!: Teplota topenia a Merné skupenské teplo topenia · Pozrieť viac »

Oceľ

Oceľový most Oceľ je zliatina železa s uhlíkom a legovacích prvkov (mangán, chróm, volfrám, kremík a iné), v ktorej obsah uhlíka je menší ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite, čo je 2,14%.

Nový!!: Teplota topenia a Oceľ · Pozrieť viac »

Olovo

Olovo (lat. Plumbum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pb a protónové číslo 82.

Nový!!: Teplota topenia a Olovo · Pozrieť viac »

Ortuť

Ortuť (lat. Hydrargyrum; tvar na -ný/-natý znie ortutný/ortutnatý, nie ortuťný/ortuťnatý) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Hg a protónové číslo 80.

Nový!!: Teplota topenia a Ortuť · Pozrieť viac »

Osmium

Osmium Osmium je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Os a protónové číslo 76.

Nový!!: Teplota topenia a Osmium · Pozrieť viac »

Platina

Platina (platinum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Pt a protónové číslo 78.

Nový!!: Teplota topenia a Platina · Pozrieť viac »

Porcelán

Čínsky porcelán zo 17. storočia Porcelán je výrobok z keramickej hmoty, v tenkej vrstve priesvitný; nepolievaný matný porcelán sa nazýva biskvit, maľuje sa (často na glazúru), glazuje a druhýkrát vypaľuje (1 450 °C).

Nový!!: Teplota topenia a Porcelán · Pozrieť viac »

Prvok

Prvok môže byť.

Nový!!: Teplota topenia a Prvok · Pozrieť viac »

Rénium

Rénium Rhenium je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Re, protónové číslo 75 a ktorý sa vyznačuje mimoriadne nízkym výskytom na Zemi aj vo vesmíre.

Nový!!: Teplota topenia a Rénium · Pozrieť viac »

Sklo

Sklo môže byť priesvitné, ploché alebo v rôznych tvaroch a farbách. Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehľadná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave, vznikajúca ochladzovaním taveniny.

Nový!!: Teplota topenia a Sklo · Pozrieť viac »

Skupenské teplo topenia

Skupenské teplo topenia resp.

Nový!!: Teplota topenia a Skupenské teplo topenia · Pozrieť viac »

Skupenstvo

Skupenstvo je charakteristika fyzikálneho stavu látky (predovšetkým usporiadanosti častíc v nej) podľa teploty a tlaku.

Nový!!: Teplota topenia a Skupenstvo · Pozrieť viac »

Stupeň Celzia

Stupeň Celzia (značka °C) je jednotka teploty, pomenovaná po švédskom astronómovi Andersovi Celsiovi.

Nový!!: Teplota topenia a Stupeň Celzia · Pozrieť viac »

Stupeň Fahrenheita

Stupeň Fahrenheita (značka °F) je jednotka teploty pomenovaná po nemeckom fyzikovi Gabrielovi Fahrenheitovi.

Nový!!: Teplota topenia a Stupeň Fahrenheita · Pozrieť viac »

Stupeň Réaumura

Stupeň Réaumura (značka °R) je jednotka teploty pomenovaná po francúzskom prírodovedcovi René Réamurovi.

Nový!!: Teplota topenia a Stupeň Réaumura · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Teplota topenia a Teplota · Pozrieť viac »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny.

Nový!!: Teplota topenia a Teplota varu · Pozrieť viac »

Termoplast

Termoplasty sú plastické materiály, ktoré sú v určitej teplotnej oblasti ľahko tvarovateľné a túto vlastnosť si zachovávajú.

Nový!!: Teplota topenia a Termoplast · Pozrieť viac »

Tlak

Manometer – prístroj na meranie tlaku Tlak je fyzikálna veličina, vyjadrujúca pomer sily F (tzv. tlaková sila) kolmo, rovnomerne a spojito pôsobiacej na plochu a obsahu tejto plochy S. Jednotkou tlaku je pascal (Pa), čiže newton na meter štvorcový – N.m−2.

Nový!!: Teplota topenia a Tlak · Pozrieť viac »

Topenie

Topenie alebo tiež tavenie je fázová premena pevnej látky pevného skupenstva na kvapalnú látku (kvapalné skupenstvo).

Nový!!: Teplota topenia a Topenie · Pozrieť viac »

Tuhnutie

Tuhnutie je fázová premena, pri ktorej sa kvapalina mení na pevnú látku.

Nový!!: Teplota topenia a Tuhnutie · Pozrieť viac »

Tuk

Tuk môže byť.

Nový!!: Teplota topenia a Tuk · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Teplota topenia a Uhlík · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Teplota topenia a Voda · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Teplota topenia a Vodík · Pozrieť viac »

Volfrám

Volfrám (nesprávne alebo zastarano: wolfram, nesprávne: wolfrám; lat. wolframium) je chemický prvok s chemickou značkou W a protónovým číslom 74.

Nový!!: Teplota topenia a Volfrám · Pozrieť viac »

Vosk

Vosky alebo ceridy sú estery mastných kyselín s vyššími jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi (voskovými) alkoholmi - najčastejšie cetylalkohol (C16), karnaubylalkohol (C24), cerylalkohol (C26) a myricylalkohol (C30).

Nový!!: Teplota topenia a Vosk · Pozrieť viac »

Vysokotaviaci kov

Vysokotaviaci kov je kov s vysokou teplotou tavenia.

Nový!!: Teplota topenia a Vysokotaviaci kov · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Teplota topenia a Vzduch · Pozrieť viac »

Zliatina

Štruktúra perlitu (zmes fáz v zliatine železa s uhlíkom) pod mikroskopom. Štruktúra cínového bronzu pod mikroskopom. Štruktúra hliníkového bronzu pod mikroskopom. Zliatina je stuhnutá zmes dvoch alebo viacerých kovov, alebo kovov s nekovmi.

Nový!!: Teplota topenia a Zliatina · Pozrieť viac »

Zváranie

Zváranie Zváranie pod vodou Zváranie je technológia spájania dvoch taviteľných materiálov pomocou lokálneho roztavenia, zliatia a následného ochladenia.

Nový!!: Teplota topenia a Zváranie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Bod topenia, Teplota tavenia.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »