Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Sila

Index Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

28 vzťahy: Coriolisova sila, Derivácia (funkcia), Fyzikálna veličina, Gravitačná sila, Hmotnosť, Hybnosť, Mechanický pohyb, Moment sily, Neinerciálna vzťažná sústava, Newton (jednotka), Odporová sila, Odstredivá sila, Pole (fyzika), Pružnosť, Raketový motor, Rovnovážna poloha, SI, Silná interakcia, Slabá interakcia, Teleso, Trenie, Tuhé teleso, Vektor (matematika), Vzťažná sústava, Zákon akcie a reakcie, Zákon zotrvačnosti, Zotrvačná sila, Zrýchlenie.

Coriolisova sila

Tlaková níž nad Islandom sa otáča proti smeru hodinových ručičiek. Hurikán Katrina, 28. august 2005. Coriolisova sila patrí spolu so zotrvačnou a odstredivou k fiktívnym silám.

Nový!!: Sila a Coriolisova sila · Pozrieť viac »

Derivácia (funkcia)

Derivácia funkcie v nejakom bode sa rovná smernici jej dotyčnice v tomto bode Derivácia nejakej funkcie je zmena (rast) tejto funkcie v pomere k veľmi malej zmene jej premennej či premenných.

Nový!!: Sila a Derivácia (funkcia) · Pozrieť viac »

Fyzikálna veličina

Fyzikálna veličina je pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu (hmotného objektu alebo sústavy hmotných objektov) alebo fyzikálneho javu.

Nový!!: Sila a Fyzikálna veličina · Pozrieť viac »

Gravitačná sila

Gravitačná sila (značka: Fg) je sila, ktorá je mierou gravitačnej interakcie.

Nový!!: Sila a Gravitačná sila · Pozrieť viac »

Hmotnosť

Hmotnosť (zastarano: hmota, masa; hovorovo alebo v niektorých odboroch mimo fyziky: váha) je vlastnosť resp.

Nový!!: Sila a Hmotnosť · Pozrieť viac »

Hybnosť

Hybnosť (značka p alebo H) je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje pohybový účinok hmotnosti (zavisí na hmotnosti aj rýchlosti telesa).

Nový!!: Sila a Hybnosť · Pozrieť viac »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb (iné názvy: pohyb, vo väčšine kontextov aj: pohyb telesa) je zmena miesta resp.

Nový!!: Sila a Mechanický pohyb · Pozrieť viac »

Moment sily

Moment sily je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru otáčavého účinku sily.

Nový!!: Sila a Moment sily · Pozrieť viac »

Neinerciálna vzťažná sústava

Neinerciálna vzťažná sústava je vzťažná sústava, v ktorej neplatí 1. Newtonov pohybový zákon ani 3. Newtonov pohybový zákon, tzn.

Nový!!: Sila a Neinerciálna vzťažná sústava · Pozrieť viac »

Newton (jednotka)

Newton (čítaj ňjútn) značka N je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI.

Nový!!: Sila a Newton (jednotka) · Pozrieť viac »

Odporová sila

Odporová sila pôsobí na teleso pohybujúce sa v plyne alebo kvapaline.

Nový!!: Sila a Odporová sila · Pozrieť viac »

Odstredivá sila

Účinok odstredivej sily na rotujúcu kvapalinu v dutom valci Odstredivá sila alebo centrifugálna sila je zdanlivá sila, ktorej prítomnosť je daná tým, že skúmaný systém sledujeme v neinerciálnej vzťažnej sústave.

Nový!!: Sila a Odstredivá sila · Pozrieť viac »

Pole (fyzika)

Fyzikálne pole alebo silové pole je forma existencie a pohybu hmoty, spájajúca navzájom častice látky do jednej sústavy a uskutočňujúca ich vzájomné pôsobenie (interakciu).

Nový!!: Sila a Pole (fyzika) · Pozrieť viac »

Pružnosť

Pružnosť alebo elasticita môže byť.

Nový!!: Sila a Pružnosť · Pozrieť viac »

Raketový motor

Raketový motor Raketový motor je druh reaktívneho motora, ktorého činnosť nezávisí od prostredia.

Nový!!: Sila a Raketový motor · Pozrieť viac »

Rovnovážna poloha

Rovnovážna poloha je poloha tuhého telesa, v ktorej je teleso v pokoji a v rovnovážnom stave.

Nový!!: Sila a Rovnovážna poloha · Pozrieť viac »

SI

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Nový!!: Sila a SI · Pozrieť viac »

Silná interakcia

Silná interakcia môže byť.

Nový!!: Sila a Silná interakcia · Pozrieť viac »

Slabá interakcia

Slabá interakcia môže byť.

Nový!!: Sila a Slabá interakcia · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Sila a Teleso · Pozrieť viac »

Trenie

Model vzniku trenia - prehnaná drsnosť trecích plôch Trenie je jav, ktorý vzniká pri pohybe telesa po telese.

Nový!!: Sila a Trenie · Pozrieť viac »

Tuhé teleso

Tuhé teleso alebo dokonale tuhé teleso je ideálne teleso z pevnej látky, ktoré pri pôsobení síl nemení svoj tvar – nedeformuje sa, ale tieto sily majú iba pohybový účinok.

Nový!!: Sila a Tuhé teleso · Pozrieť viac »

Vektor (matematika)

Vektor z bodu A do bodu B Vektor (značenie pozri nižšie) je (každý) prvok vektorového priestoru, pričom vektorový priestor je - zjednodušene povedané - množina, ktorej prvky (teda vektory) sa dajú vzájomne sčítavať a násobiť reálnymi alebo komplexnými číslami.

Nový!!: Sila a Vektor (matematika) · Pozrieť viac »

Vzťažná sústava

Vzťažná sústava alebo referenčná sústava je spôsob, ako pozorujeme pohyby a ďalšie deje v skúmanom systéme.

Nový!!: Sila a Vzťažná sústava · Pozrieť viac »

Zákon akcie a reakcie

Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon alebo tretí Newtonov zákon je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Nový!!: Sila a Zákon akcie a reakcie · Pozrieť viac »

Zákon zotrvačnosti

Zákon zotrvačnosti alebo prvý pohybový zákon alebo prvý Newtonov zákon alebo princíp zotrvačnosti je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Nový!!: Sila a Zákon zotrvačnosti · Pozrieť viac »

Zotrvačná sila

Zotrvačná sila patrí medzi zdanlivé (fiktívne) sily.

Nový!!: Sila a Zotrvačná sila · Pozrieť viac »

Zrýchlenie

Zrýchlenie je vektorová fyzikálna veličina definovaná ako prvá derivácia rýchlosti podľa času, resp.

Nový!!: Sila a Zrýchlenie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Príčina pohybu.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »