Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Fyzika

Index Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

62 vzťahy: Aerodynamika, Albert Veľký, Aristoteles, Astrofyzika, Štatistická fyzika, Biofyzika, Dynamika (fyzika), Elektrický náboj, Elektrodynamika, Energia, Fenomenológia, Filozofia, Fyzik, Fyzika častíc, Fyzikálny jav, Geofyzika, Hmota (fyzika), Hydrodynamika, Hydrostatika, Jadrová fyzika, Kinematika, Klasická fyzika, Kozmológia, Kultúra (spoločenské vedy), Kvantová chémia, Kvantová mechanika, Látka (fyzika), Matematická fyzika, Matematický model, Matematika, Mechanický pohyb, Mechanika, Mechanika kontinua tuhej fázy, Mechanika tekutín, Merací prístroj, Objekt (filozofia), Ontológia, Optika (odbor), Podstata, Pokus, Pole (fyzika), Príčinnosť, Príroda, Prírodná veda, Prírodný zákon, Sila, Starogréčtina, Statika, Stoicizmus, Subatómová častica, ..., Teória, Teória plasticity, Teória pružnosti, Teória relativity, Technológia, Teológia, Teoretická filozofia, Teoretická fyzika, Termika, Termodynamika, Vedecká revolúcia, Vesmír. Rozbaliť index (12 viac) »

Aerodynamika

lietadla, ktorého je možné vidieť v červenom dyme z obrázka. Víry za krídlom je jedným z mnohých javov súvisiacich so štúdiom aerodynamiky. Aerodynamika (z gréčtiny ἀήρ aer – vzduch + δυναμική – dynamika) je odbor zaoberajúci sa štúdiom pohybu plynov (obvykle vzduchu) a ich interakcií s pevnými objektami, ako je napríklad krídlo lietadla.

Nový!!: Fyzika a Aerodynamika · Pozrieť viac »

Albert Veľký

Albert Veľký alebo Albertus Magnus alebo Albert z Bollstädtu (* (1193 – 1207), Lauingen an der Donau, Nemecko – † 15. november 1280, Kolín) bol nemecký filozof, teológ, matematik, astronóm, geograf, chemik, metafyzik, fyzik, biblista a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského.

Nový!!: Fyzika a Albert Veľký · Pozrieť viac »

Aristoteles

Aristoteles alebo Aristotelés (po grécky: Αριστοτέλης - Aristoteles/iný prepis: Aristotelés; * 384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr., Chalkis) bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (psychológie, zoológie, meteorológie atď.). Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením.

Nový!!: Fyzika a Aristoteles · Pozrieť viac »

Astrofyzika

svetelných rokov v priemere a je vzdialená približne 60 miliónov svetelných rokov. Astrofyzika (z gréčtiny: astro – hviezda a physis – príroda) je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie.

Nový!!: Fyzika a Astrofyzika · Pozrieť viac »

Štatistická fyzika

Štatistická fyzika je jedna zo základných fyzikálnych teórií.

Nový!!: Fyzika a Štatistická fyzika · Pozrieť viac »

Biofyzika

Biofyzika je hraničný vedný odbor medzi biológiou a fyzikou skúmajúci živé systémy z fyzikálneho a fyzikálnochemického hľadiska.

Nový!!: Fyzika a Biofyzika · Pozrieť viac »

Dynamika (fyzika)

Dynamika je časť (klasickej) mechaniky, ktorá sa zaoberá vplyvom pôsobenia síl na pohyb telies.

Nový!!: Fyzika a Dynamika (fyzika) · Pozrieť viac »

Elektrický náboj

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou.

Nový!!: Fyzika a Elektrický náboj · Pozrieť viac »

Elektrodynamika

Elektrodynamika je časť náuky o elektromagnetizme zaoberajúca sa pohybom elektricky nabitých častíc, ich vzájomným pôsobením prostredníctvom elektromagnetického poľa a elektromagnetickým vlnením.

Nový!!: Fyzika a Elektrodynamika · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Fyzika a Energia · Pozrieť viac »

Fenomenológia

Fenomenológia je opisné skúmanie súborov javov; veda o fenoménoch alebo o javoch.

Nový!!: Fyzika a Fenomenológia · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Fyzika a Filozofia · Pozrieť viac »

Fyzik

Fyzik je vedec, ktorý sa zaoberá fyzikou.

Nový!!: Fyzika a Fyzik · Pozrieť viac »

Fyzika častíc

Fyzika častíc (iné názvy: časticová fyzika, fyzika elementárnych častíc, subjadrová fyzika, subnukleárna fyzika, fyzika vysokých energií, vysokoenergetická fyzika) je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá štúdiom subatómových častíc.

Nový!!: Fyzika a Fyzika častíc · Pozrieť viac »

Fyzikálny jav

Fyzikálny jav je jav, ktorý je predmetom skúmania vo fyzike.

Nový!!: Fyzika a Fyzikálny jav · Pozrieť viac »

Geofyzika

Geofyzika je veda o fyzikálnych vlastnostiach Zeme a fyzikálnych procesoch na povrchu, vnútri a v najbližšom okolí zemského telesa.

Nový!!: Fyzika a Geofyzika · Pozrieť viac »

Hmota (fyzika)

Hmota (staršie pomenovanie matéria) je atribút substancie a entít prejavujúci sa pokojovou hmotnosťou alebo silovým poľom.

Nový!!: Fyzika a Hmota (fyzika) · Pozrieť viac »

Hydrodynamika

Hydrodynamika je časť mechaniky tekutín, ktorá sa zaoberá pohybom nestlačiteľných kvapalín a ich pôsobením na tuhé telesá pri vzájomnom pohybe.

Nový!!: Fyzika a Hydrodynamika · Pozrieť viac »

Hydrostatika

Hydrostatika je časť mechaniky tekutín.

Nový!!: Fyzika a Hydrostatika · Pozrieť viac »

Jadrová fyzika

Jadrová fyzika alebo nukleárna fyzika (z lat. nucleus.

Nový!!: Fyzika a Jadrová fyzika · Pozrieť viac »

Kinematika

Rozklad rýchlosti na radiálnu a tangenciálnu zložku. Kinematika je náuka o mechanickom pohybe telies, ktorá skúma zmenu vzájomných polôh telies bez ohľadu na silové pôsobenie v priestore a čase.

Nový!!: Fyzika a Kinematika · Pozrieť viac »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je pojem, ktorým sa označujú fyzikálne poznatky ziskané do konca 19.

Nový!!: Fyzika a Klasická fyzika · Pozrieť viac »

Kozmológia

Kozmológia skúma pôvod, začiatok a možný osud vesmíru.

Nový!!: Fyzika a Kozmológia · Pozrieť viac »

Kultúra (spoločenské vedy)

Kultúra (z lat. cultura odvodené od colere, čo znamená "pestovať") je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu.

Nový!!: Fyzika a Kultúra (spoločenské vedy) · Pozrieť viac »

Kvantová chémia

Kvantová chémia je odbor teoretickej chémie, ktorý využíva kvantovú mechaniku a teóriu kvantového poľa k riešeniu chemických problémov.

Nový!!: Fyzika a Kvantová chémia · Pozrieť viac »

Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

Nový!!: Fyzika a Kvantová mechanika · Pozrieť viac »

Látka (fyzika)

Látka (fyzika) je jedna z dvoch základných foriem hmoty.

Nový!!: Fyzika a Látka (fyzika) · Pozrieť viac »

Matematická fyzika

Matematická fyzika je teória matematických modelov fyzikálnych javov.

Nový!!: Fyzika a Matematická fyzika · Pozrieť viac »

Matematický model

Matematický model je abstraktný model používajúci matematický zápis na opísanie správania sústavy (systému).

Nový!!: Fyzika a Matematický model · Pozrieť viac »

Matematika

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós).

Nový!!: Fyzika a Matematika · Pozrieť viac »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb (iné názvy: pohyb, vo väčšine kontextov aj: pohyb telesa) je zmena miesta resp.

Nový!!: Fyzika a Mechanický pohyb · Pozrieť viac »

Mechanika

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu (a absencie mechanického pohybu, t.j. pokoja) a silami, ktoré tento mechanický pohyb (a absenciu mechanického pohybu) sprevádzajú.

Nový!!: Fyzika a Mechanika · Pozrieť viac »

Mechanika kontinua tuhej fázy

Mechanika kontinua tuhej fázy je fyzikálne odvetvie, ktoré sa delí na pododvetvia.

Nový!!: Fyzika a Mechanika kontinua tuhej fázy · Pozrieť viac »

Mechanika tekutín

Mechanika tekutín alebo mechanika kvapalín a plynov je vedný odbor, ktorý sa zaoberá tekutinami.

Nový!!: Fyzika a Mechanika tekutín · Pozrieť viac »

Merací prístroj

Merací prístroj je zariadenie určené na meranie hodnoty nejakej fyzikálnej veličiny.

Nový!!: Fyzika a Merací prístroj · Pozrieť viac »

Objekt (filozofia)

Objekt alebo predmet (z lat. obicere.

Nový!!: Fyzika a Objekt (filozofia) · Pozrieť viac »

Ontológia

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom.

Nový!!: Fyzika a Ontológia · Pozrieť viac »

Optika (odbor)

Optika je odbor fyziky zaoberajúci sa svetlom a jeho vlastnosťami.

Nový!!: Fyzika a Optika (odbor) · Pozrieť viac »

Podstata

Podstata alebo niekedy aj esencia je stránka vnútorného; súhrn vnútorných trvalých vlastností; jedna zo základných filozofických tém.

Nový!!: Fyzika a Podstata · Pozrieť viac »

Pokus

Pokus alebo experiment je zámerne vyvolaný proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

Nový!!: Fyzika a Pokus · Pozrieť viac »

Pole (fyzika)

Fyzikálne pole alebo silové pole je forma existencie a pohybu hmoty, spájajúca navzájom častice látky do jednej sústavy a uskutočňujúca ich vzájomné pôsobenie (interakciu).

Nový!!: Fyzika a Pole (fyzika) · Pozrieť viac »

Príčinnosť

Príčinnosť (iné názvy: kauzalita, kauzálna súvislosť, kauzálny nexus, príčinná súvislosť, súvislosť príčiny a následku, príčinne účinkové vzťahy) je priame, konkrétne a základné sprostredkovanie objektívnych súvislostí; jeden proces (príčina) vyvoláva druhý proces (následok alebo účinok).

Nový!!: Fyzika a Príčinnosť · Pozrieť viac »

Príroda

Pohľad na Zem. Úder blesku počas erupcie sopky Galunggung v roku 1982 Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá/-é nevznikla/-li zámernou ľudskou činnosťou.

Nový!!: Fyzika a Príroda · Pozrieť viac »

Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás.

Nový!!: Fyzika a Prírodná veda · Pozrieť viac »

Prírodný zákon

Prírodný zákon je objektívna, nevyhnutná, všeobecná a tým podstatná súvislosť medzi vecami, stavmi vecí, procesmi atď.

Nový!!: Fyzika a Prírodný zákon · Pozrieť viac »

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Nový!!: Fyzika a Sila · Pozrieť viac »

Starogréčtina

Starogréčtina je prvá etapa vývinu gréčtiny.

Nový!!: Fyzika a Starogréčtina · Pozrieť viac »

Statika

Statika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá závislosťami medzi silami v tom prípade, keď sily pôsobiace na teleso sú v rovnováhe a teleso je v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe.

Nový!!: Fyzika a Statika · Pozrieť viac »

Stoicizmus

Stoicizmus alebo stoická škola je filozofické učenie/smer antickej filozofie, ktorý vznikol koncom 4. storočia pred Kr. Pomenovanie tejto filozofickej školy vzniklo od pestrofarebnej stoy – stoa poikile (ή ποικίλη στοά).

Nový!!: Fyzika a Stoicizmus · Pozrieť viac »

Subatómová častica

Subatómová častica (iné názvy: subatomárna častica, elementárna častica v širšom zmysle) je častica menšia ako atóm.

Nový!!: Fyzika a Subatómová častica · Pozrieť viac »

Teória

Teória je súbor tvrdení o predmete výskumu, ktoré v danej etape poznania považujeme za pravdivé.

Nový!!: Fyzika a Teória · Pozrieť viac »

Teória plasticity

Teória plasticity skúma pretvorenosť (deformácie) a napätosť takých telies, pri ktorých zaťažovanie a odľahčovanie nevedie k vratným zmenám napätosti a pretvorenosti.

Nový!!: Fyzika a Teória plasticity · Pozrieť viac »

Teória pružnosti

Teória pružnosti skúma pretvorenosť (deformácie) a napätosť poddajných ideálne pružných telies pod vplyvom pôsobenia síl, spojitých teplotných zmien, alebo iných účinkov.

Nový!!: Fyzika a Teória pružnosti · Pozrieť viac »

Teória relativity

Pojem Teória relativity Alberta Einsteina zahŕňa dvojicu fyzikálnych teórií: špeciálna teória relativity a všeobecná teória relativity.

Nový!!: Fyzika a Teória relativity · Pozrieť viac »

Technológia

Technológia (z lat. technologia Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 720.

Nový!!: Fyzika a Technológia · Pozrieť viac »

Teológia

Teológia (z gr. theologia (θεολογία) Podľa Léon-Dufoura je teológia je ľudský spôsob hovorenia o Bohu. Podľa Hansa Künga je teológia učenie o Bohu, ktoré by v prípade absolutizácie pritakávacej teológie (afirmatívnej teológie), t. j. bez zápornej teológie (negatívnej teológie), robilo Boha výtvorom nášho rozumu, projekciou našej fantázie, ba viedlo napokon k modloslužbe.

Nový!!: Fyzika a Teológia · Pozrieť viac »

Teoretická filozofia

Teoretická filozofia je časť filozofie, ktorá skúma najvšeobecnejšie zásady a zákonitosti vo sfére jestvovania vecí nezávislého od praktického použitia.

Nový!!: Fyzika a Teoretická filozofia · Pozrieť viac »

Teoretická fyzika

Teoretická fyzika je časť fyziky, ktorá hľadá a formuluje všeobecné zákony, princípy a teórie, z ktorých deduktívnou cestou vyvodzuje nové poznatky.

Nový!!: Fyzika a Teoretická fyzika · Pozrieť viac »

Termika

Termika alebo tepelná fyzika alebo termálna fyzika je fyzikálna oblasť, ktorá sa zaoberá štúdiom vlastností látok a ich zmien súvisiacich s teplotou.

Nový!!: Fyzika a Termika · Pozrieť viac »

Termodynamika

Termodynamika je disciplína fyziky, popisujúca zákonitosti tepla a tepelných dejov, vzťahy medzi veličinami charakterizujúcimi makroskopický stav tepelnej sústavy a zmeny týchto veličín pri fyzikálnych dejoch spojených s výmenou tepla medzi sústavou a jej okolím.

Nový!!: Fyzika a Termodynamika · Pozrieť viac »

Vedecká revolúcia

Vedecká revolúcia je kvalitatívna zmena vedy, napr.

Nový!!: Fyzika a Vedecká revolúcia · Pozrieť viac »

Vesmír

Obrázok z viditeľného svetla, prichádzajúceho z najhlbších kútov vesmíru. Autor: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) a HUDF tím. Vesmír (iné názvy: univerzum, kozmos; trochu nepresne: Metagalaxia; v najširšom zmysle aj svet; zastarano vše(ho)mír alebo všesvet; gr. kosmos, lat. universum) môže byť.

Nový!!: Fyzika a Vesmír · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »