Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Bielkovina

Index Bielkovina

thumb thumb Bielkovina alebo proteín je vysokomolekulárna prírodná látka, ktorej základ tvorí jeden alebo viac reťazcov zložených z jednotlivých aminokyselín.

87 vzťahy: Acetylácia, Adiuretín, Alfa (vydavateľstvo), Aminokyselina, Archea, Asparagín, Aspartám, Baktérie, Biochémia, Bunková stena, Chromatografia, Chrupka, Cytoskelet, Dialýza, Difúzia, DNA, Dusík, Elektroforéza, Elementárna analýza, Endoplazmatické retikulum, Entropia, Enzým, Eukaryoty, Fosfor, Fosforylácia, Frederick Sanger, Gén, Globulín, Glycín, Grada Publishing, Hem (Nord), Hemoglobín, Histón, Hmotnostná spektrometria, Hormón, Hrubé črevo, Inzulín, Karlove Vary, Kolagén, Kov, Kyslík, Leucín, Lipoproteín, Lymfa, Lyzín, Lyzozóm, Molekulárna biológia, Molekulová hmotnosť, Necht, Nobelova cena, ..., Nukleozid, Oxytocín, Pepsín, Peptidová väzba, PH, Polypeptid, Povrchová plazmónová rezonancia, Prolín, Proteáza, Proteín, Protilátka, Pyramída (encyklopedický časopis), Relatívna molekulová hmotnosť, Ribonukleová kyselina, Ribozóm, Rozptyl (žiarenie), Sacharid, Síra, Serín, Spektroskopia, Sval, Tenké črevo, Titín, Translácia, Treonín, Tryptofán, Tuk, Tyrozín, Uhlík, Vlas, Vodík, 1789, 1840, 1857, 1902, 1958, 1962. Rozbaliť index (37 viac) »

Acetylácia

Acetylácia je chemická reakcia, pri ktorej sa na molekulu naväzuje acetylová skupina (CH3CO).

Nový!!: Bielkovina a Acetylácia · Pozrieť viac »

Adiuretín

Vazopresín Adiuretín, antidiuretický hormón, antidiuretín alebo vazopresín (skr. ADH) je hormón produkovaný v jadrách hypotalamu (nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis), odkiaľ je transportovaný (naviazaný na transportný proteín neurofyzín) výbežkami tzv.

Nový!!: Bielkovina a Adiuretín · Pozrieť viac »

Alfa (vydavateľstvo)

Alfa bolo slovenské vydavateľstvo vedeckej, technickej a ekonomickej literatúry v rokoch 1967 až 1993.

Nový!!: Bielkovina a Alfa (vydavateľstvo) · Pozrieť viac »

Aminokyselina

Schéma usporiadania karboxylovej skupiny (-COOH) a aminoskupiny (-NH2) v alfa-aminokyselinách. ''(Písmeno "R" označuje variabilnú časť molekuly, t. j. odlišnú pre každú alfa-aminokyselinu)'' Aminokyseliny alebo aminokarboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny obsahujúce v molekule aminoskupinu (primárnu, sekundárnu či terciárnu) a karboxylovú skupinu (niekedy aj druhú aminoskupinu, druhú karboxyskupinu a ďalšie substinenty).

Nový!!: Bielkovina a Aminokyselina · Pozrieť viac »

Archea

Archea môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Archea · Pozrieť viac »

Asparagín

Asparagín je amid kyseliny asparágovej (izomér L-asparagín).

Nový!!: Bielkovina a Asparagín · Pozrieť viac »

Aspartám

Aspartám alebo aspartam je umelé sladidlo.

Nový!!: Bielkovina a Aspartám · Pozrieť viac »

Baktérie

Baktérie (zast. Schizomycetes, Bacteriophyta) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

Nový!!: Bielkovina a Baktérie · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Bielkovina a Biochémia · Pozrieť viac »

Bunková stena

Bunková stena je pevný organický materiál na povrchu buniek baktérií, archeí, húb, rastlín a rias, ktorý plní ochrannú funkciu a funkciu vonkajšej kostry bunky.

Nový!!: Bielkovina a Bunková stena · Pozrieť viac »

Chromatografia

Znázornenie Cvetovho pokusu. '''1''' — extrakt rastlinných farbív v petroléteri; '''2''' — čistý petroléter; '''3''' — stacionárna fáza (uhličitan vápenatý); '''4''' — sklená kolóna; '''A''', '''B''', '''C''' — zložky separovanej zmesi Chromatografia je fyzikálno-chemická separačná metóda.

Nový!!: Bielkovina a Chromatografia · Pozrieť viac »

Chrupka

Chrupka alebo hovorovo chrupavka môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Chrupka · Pozrieť viac »

Cytoskelet

Cytoskelet je dynamický systém proteinových vlákien a tubulov, ktorých hlavná funkcia spočíva v transporte látok a komponentov bunky, v opore bunky a v účasti na jej delení (u živočichov sa podiela na vytvorení tzv. deliaceho vretienka).

Nový!!: Bielkovina a Cytoskelet · Pozrieť viac »

Dialýza

Dialýza (z gréčtiny diálysis.

Nový!!: Bielkovina a Dialýza · Pozrieť viac »

Difúzia

Difúzia je.

Nový!!: Bielkovina a Difúzia · Pozrieť viac »

DNA

DNA môže byť.

Nový!!: Bielkovina a DNA · Pozrieť viac »

Dusík

Dusík (lat. Nitrogenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku N a protónové číslo 7.

Nový!!: Bielkovina a Dusík · Pozrieť viac »

Elektroforéza

Elektroforéza znamená migrácia iónov v elektrickom poli.

Nový!!: Bielkovina a Elektroforéza · Pozrieť viac »

Elementárna analýza

Elementárna analýza je postup rozkladania na rozličné prvky.

Nový!!: Bielkovina a Elementárna analýza · Pozrieť viac »

Endoplazmatické retikulum

hladké ER; (5) ribozóm (fialová guľôčka) Endoplazmatické retikulum alebo ER (endoplazmatické znamená „v plazme“, retikulum znamená „malá sieť“) je sústava cisterien (plochých dutých priestorov) a tubúl (kanálikov), ktoré sú ohraničené membránami, a ktoré sú často sieťovito prepojené a tiahnu sa cez veľkú časť cytoplazmy.

Nový!!: Bielkovina a Endoplazmatické retikulum · Pozrieť viac »

Entropia

Entropia je fyzikálna veličina, ktorá meria neusporiadanosť (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému.

Nový!!: Bielkovina a Entropia · Pozrieť viac »

Enzým

Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu.

Nový!!: Bielkovina a Enzým · Pozrieť viac »

Eukaryoty

Eukaryoty (iné názvy: eukaryonty, jadrové organizmy, nukleobionty, jadrovce; lat. Eukaryota alebo ako doména aj Eukarya) sú organizmy, ktorých bunky (tzv. eukaryotické bunky) majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Bielkovina a Eukaryoty · Pozrieť viac »

Fosfor

Fosfor (z gréčtiny phosphorus – svetlo nosiaci) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku P a protónové číslo 15.

Nový!!: Bielkovina a Fosfor · Pozrieť viac »

Fosforylácia

Fosforylovaný serínový zvyšok Fosforylácia je chemická reakcia, ktorej výsledkom je adícia (pridanie) jednej alebo viacerých fosfátových skupín (PO43-) na proteíny prípadne iné organické molekuly.

Nový!!: Bielkovina a Fosforylácia · Pozrieť viac »

Frederick Sanger

Frederick Sanger (* 13. august 1918, Rendcomb – † 19. november 2013, Cambridge) bol anglický biochemik a aktuálne jediná osoba ktorá je nositeľom dvoch Nobelových cien za chémiu, v roku 1958 za svoju prácu na primárnej štruktúre proteínov, najmä inzulínu a v roku 1980 spolu s Walterom Gilbertom za ich príspevky týkajúce sa určenia bázových postupností v nukleových kyselinách.

Nový!!: Bielkovina a Frederick Sanger · Pozrieť viac »

Gén

Gén je úsek (sekvencia) DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu pre tvorbu nejakého produktu.

Nový!!: Bielkovina a Gén · Pozrieť viac »

Globulín

Globulíny sú veľmi heterogéna skupina proteínov, väčšinou ide o glykoproteíny guľovitého tvaru (odtiaľ názov).

Nový!!: Bielkovina a Globulín · Pozrieť viac »

Glycín

Glycín, C2H5NO2 (Gly, G) je aminokyselina s nepolárnym postranným reťazcom.

Nový!!: Bielkovina a Glycín · Pozrieť viac »

Grada Publishing

Grada Publishing, a. s. je najväčšie vydavateľstvo odbornej literatúry, ktoré pôsobí v Česku, v roku 2010 to bolo druhé najväčšie medzi českými vydavateľmi vôbec.

Nový!!: Bielkovina a Grada Publishing · Pozrieť viac »

Hem (Nord)

Hem je francúzska obec, ktorá sa nachádza v departemente Nord, v regióne Nord-Pas-de-Calais.

Nový!!: Bielkovina a Hem (Nord) · Pozrieť viac »

Hemoglobín

Štruktúra hemoglobínu Hemoglobín (skratka Hb) je červené krvné farbivo.

Nový!!: Bielkovina a Hemoglobín · Pozrieť viac »

Histón

Históny sú nízkomolekulové bázické proteíny, ktoré boli objavené v jadrách eukaryotických organizmov.

Nový!!: Bielkovina a Histón · Pozrieť viac »

Hmotnostná spektrometria

300px Hmotnostná spektrometria (skratka MS z anglického Mass spectrometry) je metóda analytickej chémie.

Nový!!: Bielkovina a Hmotnostná spektrometria · Pozrieť viac »

Hormón

Hormón (z gr. hormaó – poháňam) je látka, ktorá v mnohobunkových organizmoch (rastliny, živočíchy, huby, riasy...) slúži na chemickú signalizáciu medzi rôznymi bunkami alebo skupinami buniek.

Nový!!: Bielkovina a Hormón · Pozrieť viac »

Hrubé črevo

konečník, 9. análny otvor Hrubé črevo (intestinum crassum alebo colon) je trubicovitý orgán, je pokračovaním tenkého čreva.

Nový!!: Bielkovina a Hrubé črevo · Pozrieť viac »

Inzulín

kryštáliky inzulínu Inzulín je peptidový hormón produkovaný Langerhansovými ostrovčekmi podžalúdkovej žľazy - pankreasu.

Nový!!: Bielkovina a Inzulín · Pozrieť viac »

Karlove Vary

Karlove Vary (podľa PSP) alebo Karlovy Vary (podľa ÚGKK SR; čes. Karlovy Vary nem. Karlsbad) sú štatutárne mesto v západných Čechách a metropola Karlovarského kraja.

Nový!!: Bielkovina a Karlove Vary · Pozrieť viac »

Kolagén

Kolagén je skleroproteín, extracelulárna, vo vode nerozpustná bielkovina, ktorá je základnou stavebnou hmotou podporných tkanív.

Nový!!: Bielkovina a Kolagén · Pozrieť viac »

Kov

Kov (alebo zriedkavo metál) je z chemického hľadiska kryštalická, elektropozitívna látka s voľnými valenčnými elektrónmi.

Nový!!: Bielkovina a Kov · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Bielkovina a Kyslík · Pozrieť viac »

Leucín

Leucín je vetvená aminokyselina, ktorú si telo nedokáže samo syntetizovať z dostupných zdrojov, preto ju živočíchy musia prijímať z potravy.

Nový!!: Bielkovina a Leucín · Pozrieť viac »

Lipoproteín

Lipoproteíny sú nekovalentné makromolekulové komplexy zložené z lipidov a špecifických transportných proteínov, tzv.

Nový!!: Bielkovina a Lipoproteín · Pozrieť viac »

Lymfa

Miazga alebo lymfa je mliečne biela telová tekutina fylogeneticky vyšších skupín živočíchov (vrátane človeka) nachádzajúca sa v miazgových (lymfatických) cievach.

Nový!!: Bielkovina a Lymfa · Pozrieť viac »

Lyzín

Lyzín, (C6H14N2O2 (Lys, K)) patrí k proteínogennym aminokyselinám.

Nový!!: Bielkovina a Lyzín · Pozrieť viac »

Lyzozóm

Lyzozómy sú sférické organely s jednoduchou membránou, ktoré vznikajú v Golgiho aparáte a obsahujú enzýmy kyslých hydroláz.

Nový!!: Bielkovina a Lyzozóm · Pozrieť viac »

Molekulárna biológia

Molekulárna biológia je vedný odbor zaoberajúci sa biológiou na úrovni molekúl.

Nový!!: Bielkovina a Molekulárna biológia · Pozrieť viac »

Molekulová hmotnosť

Molekulová hmotnosť (zastarano molekulárna hmotnosť) je súčet atómových hmotností danej molekuly.

Nový!!: Bielkovina a Molekulová hmotnosť · Pozrieť viac »

Necht

Nechty na prstoch ruky Necht (lat. unguis) je keratínová doštička, ktorá kryje chrbtovú stranu konca prstov na rukách aj nohách.

Nový!!: Bielkovina a Necht · Pozrieť viac »

Nobelova cena

Nobelova cena je ocenenie každoročne udeľované za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo.

Nový!!: Bielkovina a Nobelova cena · Pozrieť viac »

Nukleozid

Nukleozidy sú organické molekuly, ktoré pozostávajú z nukleovej bázy a sacharidu.

Nový!!: Bielkovina a Nukleozid · Pozrieť viac »

Oxytocín

oxytocínOxytocín je hormón produkovaný v jadrách hypotalamu (nucleus supraopticus a nucleus paraventricularis), odkiaľ je transportovaný (naviazaný na transportný proteín neurofyzín) výbežkami tzv.

Nový!!: Bielkovina a Oxytocín · Pozrieť viac »

Pepsín

Pepsín je enzým, ktorého zymogén (pepsinogén) je produkovaný bunkami žalúdočnej sliznice.

Nový!!: Bielkovina a Pepsín · Pozrieť viac »

Peptidová väzba

Peptidová väzba je druh chemickej väzby, pri ktorej sa viaže karboxylová skupina (–COOH) jednej molekuly s aminoskupinou (–NH2) druhej, prípadne aj tej istej molekuly za odštiepenia molekuly vody.

Nový!!: Bielkovina a Peptidová väzba · Pozrieť viac »

PH

PH alebo ph alebo pH alebo Ph môže znamenať.

Nový!!: Bielkovina a PH · Pozrieť viac »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označením pre peptidový biopolymér zložený z viac ako 10 aminokyselinových zvyškov.

Nový!!: Bielkovina a Polypeptid · Pozrieť viac »

Povrchová plazmónová rezonancia

Povrchová plazmónová rezonancia (SPR, z angl. surface plasmon resonance; tiež povrchová rezonancia plazmónu) je rezonančná oscilácia elektrónov na pomedzí vrstiev materiálov o rôznej optickej hustote, vyvolaná elektromagnetickou vlnou spĺňajúcou podmienky rezonancie.

Nový!!: Bielkovina a Povrchová plazmónová rezonancia · Pozrieť viac »

Prolín

Prolín (skratky Pro, P) je jedna zo základných dvadsiatich proteínogénnych aminokyselín, v prípade prolínu by ale bolo správnejšie označenie iminokyselina, pretože -NH2 skupina na α-uhlíku je zacyklená s postranným reťazcom za tvorby imínu.

Nový!!: Bielkovina a Prolín · Pozrieť viac »

Proteáza

Proteázy (iné názvy: proteináza, peptidázy, proteolytický enzým) sú enzýmy zo skupiny hydroláz, ktoré sú schopné štiepiť peptidovú väzbu medzi dvoma aminokyselinami peptidového reťazca.

Nový!!: Bielkovina a Proteáza · Pozrieť viac »

Proteín

Proteín môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Proteín · Pozrieť viac »

Protilátka

Protilátka (Ig, imunoglobulín; Ab, z angl. antibody) je veľký proteín tvaru Y produkovaný efektorovými B-lymfocytmi ako humorálna súčasť imunitného systému.

Nový!!: Bielkovina a Protilátka · Pozrieť viac »

Pyramída (encyklopedický časopis)

Pyramída je (zatiaľ) najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia.

Nový!!: Bielkovina a Pyramída (encyklopedický časopis) · Pozrieť viac »

Relatívna molekulová hmotnosť

Relatívna molekulová hmotnosť alebo pomerná molekulová hmotnosť alebo molekulová hmotnosť (v užšom zmysle), staršie molekulová váha, je podiel pokojovej absolútnej hmotnosti danej molekuly a atómovej hmotnostnej konštanty; inými slovami: súčet relatívnych atómových hmotností danej molekuly.

Nový!!: Bielkovina a Relatívna molekulová hmotnosť · Pozrieť viac »

Ribonukleová kyselina

Chemická štruktúra RNA Ribonukleová kyselina (RNA, alebo RNK) je nukleová kyselina tvorená jedným vláknom kovalentne naviazaných ribonukleotidov.

Nový!!: Bielkovina a Ribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Ribozóm

Časť ribozómu; bielkoviny sú znázornené namodro Ribozómy sú bunkové organely nachádzajúce sa vo všetkých známych bunkách, čiže vo všetkých živých organizmoch okrem vírusov, pokiaľ sú pokladané za živé.

Nový!!: Bielkovina a Ribozóm · Pozrieť viac »

Rozptyl (žiarenie)

Rozptyl alebo difúzia je prejav interakcie žiarenia (svetlo, pohybujúce sa častice) s optickými nehomogenitami prostredia, ktoré spôsobujú odklon žiarenia z pôvodného smeru.

Nový!!: Bielkovina a Rozptyl (žiarenie) · Pozrieť viac »

Sacharid

Kryštalická sacharóza Sacharid alebo glycid (v staršom názvosloví uhľohydrát, uhľovodan, karbohydrát, ľudovo cukor) je spoločný názov pre skupinu opticky aktívnych polyhydroxyderivátov karbonylových zlúčenín, ktoré sa nachádzajú vo všetkých živých organizmoch a vírusoch (niektoré však boli pripravené aj synteticky).

Nový!!: Bielkovina a Sacharid · Pozrieť viac »

Síra

Síra (z lat. Sulphur) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku S a protónové číslo 16.

Nový!!: Bielkovina a Síra · Pozrieť viac »

Serín

Serín (skratka Ser alebo S) je neesenciálna, glukoplastická aminokyselina, jej L-forma je aminokyselina biogénna, jedna zo základných stavebných zložiek proteínov.

Nový!!: Bielkovina a Serín · Pozrieť viac »

Spektroskopia

disperzie svetla, ktoré prechádza cez optický hranol. Spektroskopia je fyzikálna metóda zaoberajúca sa vznikom a vlastnosťami spektra svetla, ktoré vzniká interakciou elektromagnetického žiarenia so vzorkou.

Nový!!: Bielkovina a Spektroskopia · Pozrieť viac »

Sval

Zväzky svalových vláken priečne pruhovanej svaloviny pohľad v 3 rôznych mierkach. Sval je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva.

Nový!!: Bielkovina a Sval · Pozrieť viac »

Tenké črevo

konečník, 9. análny otvor Tenké črevo (lat. intestinum tenue) je trubicovitý orgán cicavcov spájajúci žalúdok a hrubé črevo.

Nový!!: Bielkovina a Tenké črevo · Pozrieť viac »

Titín

Titín je obrovská makromolekula s relatívnou molekulovou hmotnosťou presahujúcou 3 milióny, ktorá je štrukturálnou súčasťou kontraktilného aparátu svalového vlákna.

Nový!!: Bielkovina a Titín · Pozrieť viac »

Translácia

Translácia môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Translácia · Pozrieť viac »

Treonín

Treonín (skratka Thr alebo T) je esenciálna glukoplastická aminokyselina, jej L-forma je aminokyselina biogénna, jedna zo základných stavebných zložiek proteínov.

Nový!!: Bielkovina a Treonín · Pozrieť viac »

Tryptofán

L-Tryptofán Tryptofán je aromatická aminokyselina, ktorá je esenciálna pre výživu človeka.

Nový!!: Bielkovina a Tryptofán · Pozrieť viac »

Tuk

Tuk môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Tuk · Pozrieť viac »

Tyrozín

Tyrozín je aminokyselina, jedna z rozkladných kyselín produktov bielkovín.

Nový!!: Bielkovina a Tyrozín · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Bielkovina a Uhlík · Pozrieť viac »

Vlas

Vlas môže byť.

Nový!!: Bielkovina a Vlas · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Bielkovina a Vodík · Pozrieť viac »

1789

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1789 · Pozrieť viac »

1840

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1840 · Pozrieť viac »

1857

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1857 · Pozrieť viac »

1902

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1902 · Pozrieť viac »

1958

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1958 · Pozrieť viac »

1962

Žiadny popis.

Nový!!: Bielkovina a 1962 · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Bielkoviny.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »