Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Sacharid

Index Sacharid

Kryštalická sacharóza Sacharid alebo glycid (v staršom názvosloví uhľohydrát, uhľovodan, karbohydrát, ľudovo cukor) je spoločný názov pre skupinu opticky aktívnych polyhydroxyderivátov karbonylových zlúčenín, ktoré sa nachádzajú vo všetkých živých organizmoch a vírusoch (niektoré však boli pripravené aj synteticky).

44 vzťahy: Adenozíntrifosfát, Aldehyd, Atóm, Biologická membrána, Celulóza, Celulóza (organická látka), Chemický prvok, Chitín, Chuť, Cukor, Deoxyribonukleová kyselina, Disacharid, Dusík, Energia, Enzým, Etanol, Fosfor, Fruktóza, Glukóza, Glykogén, Glykolipid, Glykozidová väzba, Hormón, Hydroxyl, Karbonyly, Ketón, Koloid, Krv, Kyselina, Kyselina hyalurónová, Kyslík, Laktóza, Maltóza, Nukleová kyselina, Organická zlúčenina, Oxidačno-redukčná reakcia, Pektín, Ribonukleová kyselina, Sacharóza, Síra, Uhlík, Vírus, Voda, Vodík.

Adenozíntrifosfát

Štrukturálny vzorec ATP Adenozíntrifosfát (ATP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy, chemicky ide o trifosforylovaný adenozín s dvomi makroergickými väzbami.

Nový!!: Sacharid a Adenozíntrifosfát · Pozrieť viac »

Aldehyd

Všeobecný štruktúrny vzorec aldehydov Aldehyd je organická zlúčenina, chemicky kyslíkatý derivát uhľovodíkov s aldehydickou funkčnou skupinou R–CH.

Nový!!: Sacharid a Aldehyd · Pozrieť viac »

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Sacharid a Atóm · Pozrieť viac »

Biologická membrána

Biologická membrána (iné názvy: biomembrána, membrána, bunková membrána; s dôrazom na všeobecnú jednotnosť jej štruktúry aj: jednotková membrána, elementárna membrána, membránová jednotka, z angl. unit membrane) je stavebný a funkčný prvok všetkých buniek a súčasť veľkého počtu organel, ktorý pozostáva prevažne z tukov a bielkovín.

Nový!!: Sacharid a Biologická membrána · Pozrieť viac »

Celulóza

Celulóza alebo buničina môže byť.

Nový!!: Sacharid a Celulóza · Pozrieť viac »

Celulóza (organická látka)

3D štruktúra celulózy Celulóza (zastarano: buničina) je rastlinný polysacharid, ktorý je súčasťou stien rastlinných buniek.

Nový!!: Sacharid a Celulóza (organická látka) · Pozrieť viac »

Chemický prvok

Chemický prvok alebo prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom.

Nový!!: Sacharid a Chemický prvok · Pozrieť viac »

Chitín

Chitín je svojou chemickou podstatou polysacharid, ktorý sa nachádza v organizme mnohých bezstavovcov – hlavne hmyzu a z ktorého je vybudovaná vonkajšia kostra hmyzu.

Nový!!: Sacharid a Chitín · Pozrieť viac »

Chuť

Chuť môže byť.

Nový!!: Sacharid a Chuť · Pozrieť viac »

Cukor

Cukor (z nem. Zucker.

Nový!!: Sacharid a Cukor · Pozrieť viac »

Deoxyribonukleová kyselina

Dvojzávitnica DNA v B forme. Pentózofosfátová kostra je naznačená len schematicky, detailne sú vykreslené iba bázy. Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr.

Nový!!: Sacharid a Deoxyribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Disacharid

Disacharidy sú 2 monosacharidové jednotky (cukry) spojené glykozidickou väzbou.

Nový!!: Sacharid a Disacharid · Pozrieť viac »

Dusík

Dusík (lat. Nitrogenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku N a protónové číslo 7.

Nový!!: Sacharid a Dusík · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Sacharid a Energia · Pozrieť viac »

Enzým

Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu.

Nový!!: Sacharid a Enzým · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Sacharid a Etanol · Pozrieť viac »

Fosfor

Fosfor (z gréčtiny phosphorus – svetlo nosiaci) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku P a protónové číslo 15.

Nový!!: Sacharid a Fosfor · Pozrieť viac »

Fruktóza

Fruktóza tiež nazývaná aj ovocný cukor, alebo levulóza, je jednoduchý monosacharid so sumárnym vzorcom C6H12O6.

Nový!!: Sacharid a Fruktóza · Pozrieť viac »

Glukóza

Glukóza alebo hroznový cukor (D-glukóza aj dextróza alebo škrobový cukor) je monosacharid patriaci medzi aldohexózy.

Nový!!: Sacharid a Glukóza · Pozrieť viac »

Glykogén

Glykogén je polysacharid, ktorý si bunky vytváraju ako zásobnú formu zo sacharidov.

Nový!!: Sacharid a Glykogén · Pozrieť viac »

Glykolipid

Glykolipidy sú lipidy, v ktorých je na jednu z hydroxylových skupín alkoholu (glycerol, sfingozín) naviazaná nie karboxylová kyselina, ale glykozidickou väzbou naviazanú monosacharidovú alebo oligosacharidovú zložku.

Nový!!: Sacharid a Glykolipid · Pozrieť viac »

Glykozidová väzba

ribózou pseudouridin s C-glykozidovou väzbou Glykozidová väzba vzniká reakciou poloacetálového hydroxylu galaktózy a hydroxylovej skupiny na štvrtom atóme uhlíka glukózy.

Nový!!: Sacharid a Glykozidová väzba · Pozrieť viac »

Hormón

Hormón (z gr. hormaó – poháňam) je látka, ktorá v mnohobunkových organizmoch (rastliny, živočíchy, huby, riasy...) slúži na chemickú signalizáciu medzi rôznymi bunkami alebo skupinami buniek.

Nový!!: Sacharid a Hormón · Pozrieť viac »

Hydroxyl

Hydroxylová skupina ('''modrá''' označená) ako funkčná skupina molekuly Termín hydroxylová skupina popisuje OH skupinu viazanú v organických zlúčeninách.

Nový!!: Sacharid a Hydroxyl · Pozrieť viac »

Karbonyly

Karbonyly sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú karbonylovú skupinu.

Nový!!: Sacharid a Karbonyly · Pozrieť viac »

Ketón

Ketóny sú organické zlúčeniny, chemicky deriváty uhľovodíkov s funkčnou skupinou R1-(C.

Nový!!: Sacharid a Ketón · Pozrieť viac »

Koloid

Koloid môže byť.

Nový!!: Sacharid a Koloid · Pozrieť viac »

Krv

Zľava doprava: červená krvinka, krvná doštička, biela krvinka Krv je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme).

Nový!!: Sacharid a Krv · Pozrieť viac »

Kyselina

Kyseliny (všeobecne často označované HA) alebo acidá sú tradičné chemické zlúčeniny, ktorých vodný roztok má pH menšie ako 7,0.

Nový!!: Sacharid a Kyselina · Pozrieť viac »

Kyselina hyalurónová

Hyaluronan (vo forme soli RestiAid hyaluronát alebo v protonizovanej forme kyselina hyaluronová) je polysacharid, glykosaminoglykán, tvorený z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukozamínu a kyseliny glukurónovej(glukuronátu).

Nový!!: Sacharid a Kyselina hyalurónová · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Sacharid a Kyslík · Pozrieť viac »

Laktóza

Laktóza alebo mliečny cukor je disacharid, ktorý tvorí 2-8 % pevných látok v mlieku.

Nový!!: Sacharid a Laktóza · Pozrieť viac »

Maltóza

Maltóza Maltóza alebo sladový cukor je disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α(1→4) väzbou.

Nový!!: Sacharid a Maltóza · Pozrieť viac »

Nukleová kyselina

Dvojvláknová deoxyribonukleová kyselina (DNA) Nukleové kyseliny (ďalej NK) alebo kyseliny bunkového jadra sú biomakromolekulové látky, ktoré sa spolu s bielkovinami považujú za najvýznamnejšie zložky živých sústav.

Nový!!: Sacharid a Nukleová kyselina · Pozrieť viac »

Organická zlúčenina

Benzén je najjednoduchší z arénov, jednej z tried '''organických zlúčenín''' Organické zlúčeniny je označenie veľkej triedy zlúčenín uhlíka, okrem tých najjednoduchších, ktoré z historických dôvodov (pozri ďalej) klasifikujeme ako anorganické.

Nový!!: Sacharid a Organická zlúčenina · Pozrieť viac »

Oxidačno-redukčná reakcia

Oxidačno-redukčná reakcia (skrátene redoxná reakcia, zriedkavejšie aj redukčno-oxidačná reakcia) je druh chemickej reakcie, pri ktorej nastáva oxidácia jednej a redukcia druhej látky.

Nový!!: Sacharid a Oxidačno-redukčná reakcia · Pozrieť viac »

Pektín

Príklad reťazca pektínu Pektíny sú skupina polysacharidov vyskytujúcich sa v bunkových stenách a medzibunkových vrstvách všetkých suchozemských rastlín.

Nový!!: Sacharid a Pektín · Pozrieť viac »

Ribonukleová kyselina

Chemická štruktúra RNA Ribonukleová kyselina (RNA, alebo RNK) je nukleová kyselina tvorená jedným vláknom kovalentne naviazaných ribonukleotidov.

Nový!!: Sacharid a Ribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Sacharóza

Sacharóza je organická zlúčenina bežne známa ako stolový cukor.

Nový!!: Sacharid a Sacharóza · Pozrieť viac »

Síra

Síra (z lat. Sulphur) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku S a protónové číslo 16.

Nový!!: Sacharid a Síra · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Sacharid a Uhlík · Pozrieť viac »

Vírus

chrípky Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) vloženej do proteínovej schránky infikujúca živé bunky v biologických organizmoch.

Nový!!: Sacharid a Vírus · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Sacharid a Voda · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Sacharid a Vodík · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Cukry, Sacharidy, Uhľohydrát.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »