Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

R-veta

Index R-veta

R-vety alebo rizikové vety sú vety stanovené v Prílohe III Smernice 67/548/EHS.

5 vzťahy: Bezpečnostné upozornenie, Európa, Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií, S-veta, Výstražné upozornenie.

Bezpečnostné upozornenie

Bezpečnostné upozornenia alebo ľudovo P-vety sú štandardizované pokyny na bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami a ich zmesami.

Nový!!: R-veta a Bezpečnostné upozornenie · Pozrieť viac »

Európa

Európa z vesmíru Politická mapa Európy Všeobecnogeografická mapa Európy Európa je svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu.

Nový!!: R-veta a Európa · Pozrieť viac »

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií

Látka nebezpečná pre životné prostredie podľa nového značenia Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) je systém Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemikálií a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov a prostredníctvom bezpečnostných listov.

Nový!!: R-veta a Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií · Pozrieť viac »

S-veta

S-vety alebo bezpečnostné vety sú definované v prílohe IV Európskej smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS) ako štandardné pokyny pre bezpečné nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podľa doteraz platného systému bezpečnostnej klasifikácie.

Nový!!: R-veta a S-veta · Pozrieť viac »

Výstražné upozornenie

Výstražné upozornenia alebo ľudovo H-vety sú štandardné upozornenia o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí.

Nový!!: R-veta a Výstražné upozornenie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

R-vety, Riziková veta, Slovné označenie špecifického rizika.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »