Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Predmet

Index Predmet

Predmet alebo objekt môže byť.

139 vzťahy: Absolútno, Adekvátny (filozofia), Adygejčina, Afarčina, Agresia (psychológia), Akcidens (filozofia), Žiarové striekanie kovov, Životnosť (technika), Čierna skrinka (všeobecný pojem), Baldur’s Gate (hra), Barok, Dáždnik, Dejiny psychológie, Dielo, Dom (objekt), Doplnenie (jazykoveda), Doplnok (jazykoveda), Ekvivalencia (filozofia), Elektromagnetická interakcia hmotných objektov, Entita, Entita (filozofia), Entita (informatika), Etnografická kultúra, Evidencia (filozofia), Fenoménové pole, Figuratívne umenie, Filozofia, Filozofia 19. storočia, Filozofia 20. storočia, Filozofická antropológia, Fotografická pamäť, Fotografovanie, Grafická karta, Hindčina, Hmotný bod, Hračka, Hyperonymum, Hypostazovanie, Idealizácia, Ideálny vzťah, Imanentný zákon, Inštrumentál, Indivíduum, Informačné médium, Informatická výchova, Inovácia (ekonómia), Interaktívne video, Introjekcia (Avenarius), Jednoznačnosť, Kognitívna selektivita, ..., Komunikačný objekt, Konštruktivistická matematika, Konkrétnosť, Kontemplácia, Korelát, Kozmický objekt, Kvalitatívna štruktúra, Logická teória typov, Mapa, Maráthčina, Mýtické myslenie, Metóda filozofie, Miera (filozofia), Mnohoznačnosť, Modelárstvo, Modelovanie, Nazeranie (filozofia), Nádoba, Náhoda, Nákres, Návod na konanie, Názornina, Nemecký idealizmus, Nenávisť, Nominácia (jazykoveda), Obal, Object Pascal, Objektivita (filozofia), Obojsmerná komunikácia, Obruba, Obsah (filozofia), Odpad, Odpredmetňovanie, Odraz (filozofia), Opisovanie, Pamiatka, Pôvod, Plastelína, Podprogram, Pojem, Polygón (počítačová grafika), Pomôcka, Porovnávanie, Potreba (ekonómia), Poznanie, Pravdepodobnostná logika, Prípad, Predikát (logika), Predmet (vec), Proces (priebeh), Protirečenie (filozofia), Puzdro (obal), Rúra (technika), Reálny základ, Rez (zobrazenie), Sémantický trojuholník, Sémantický vzťah, Schéma, Sedem cností, Seminár (vysoká škola), Socializácia (sociológia), Stanovenie, Stavebný výkres, Stelárna štatistika, Subjekt (filozofia), Symetria (fyzika), Systémové myslenie, Systémový prístup, Tabu (náboženstvo), Technický výkres, Tetanus, Text, Udalosť, Všeobecná teória systémov, Významový útvar, Vec, Vec (filozofia), Vec (právo), Vec osebe, Vedecké pozorovanie, Vedný odbor, Vnímanie, Vnútro, World of Warcraft, Zbierka, Zbraň, Zdroj svetla, Zhlukovanie, Znak. Rozbaliť index (89 viac) »

Absolútno

Absolútno alebo absolútum je vo filozofii večný, nadpriestorový a nadčasový prazáklad vecí, povznesený nad mnohosť vecí, nad protiklad subjektu a objektu, ja a nie-ja, ducha a telo, často identifikovaný s bohom.

Nový!!: Predmet a Absolútno · Pozrieť viac »

Adekvátny (filozofia)

Adekvátny vo filozofii je jeden zo základných pojmov teórie poznania.

Nový!!: Predmet a Adekvátny (filozofia) · Pozrieť viac »

Adygejčina

Adygejčina (iné názvy: adygčina, západná čerkeština, dolnoadygejčina, dolná čerkeština, čerkeština) je jazyk zo severozápadnej vetvy kaukazských jazykov.

Nový!!: Predmet a Adygejčina · Pozrieť viac »

Afarčina

Afarčina je nížinný východokušitský jazyk používaný v Etiópii, Eritreji a Džibutsku.

Nový!!: Predmet a Afarčina · Pozrieť viac »

Agresia (psychológia)

Agresia (z lat. aggressio.

Nový!!: Predmet a Agresia (psychológia) · Pozrieť viac »

Akcidens (filozofia)

Akcidens (lat.) alebo akcident alebo akcidencia alebo symbebekos (gr.) je nepodstatná, skôr vonkajšková, náhodná, dočasná, premenlivá črta alebo vlastnosť predmetu (veci), (premenlivá) vlastnosť, stav veci, substancie.

Nový!!: Predmet a Akcidens (filozofia) · Pozrieť viac »

Žiarové striekanie kovov

Žiarové striekanie kovov (iné názvy striekanie kovov, metalizovanie, metalizácia, šopovanie, pokovovanie striekaním, nepresne termické striekanie kovov) je spôsob mechanického pokovovania, pri ktorom sa jemné čiastočky roztaveného kovu prostredníctvom šopovacej pištole vrhajú na povrch pokovovaného predmetu.

Nový!!: Predmet a Žiarové striekanie kovov · Pozrieť viac »

Životnosť (technika)

Životnosť je vlastnosť predmetu, ktorá označuje ako dlho si predmet udrží svoje pôvodné, alebo takmer pôvodné vlastnosti (okrem vlastnej prevádzkyschopnosti napr. tiež výkonnostné charakteristiky a spoľahlivosť, v niektorých prípadoch aj užitkové vlastnosti esteticko-vzhľadové či hygienické – napr. hlučnosť).

Nový!!: Predmet a Životnosť (technika) · Pozrieť viac »

Čierna skrinka (všeobecný pojem)

Čierna skrinka alebo čierna schránka (z) je hmotný systém (objekt, proces, jav) s vnútornou organizáciou, štruktúrou a správaním prvkov, o ktorých nemá pozorovateľ nijaké informácie, ale má možnosť vplývať na celý systém cez jeho vstupy a registrovať jeho reakcie cez výstupy.

Nový!!: Predmet a Čierna skrinka (všeobecný pojem) · Pozrieť viac »

Baldur’s Gate (hra)

Baldur’s Gate (skrátene BG alebo BG1) je počítačová hra žánru RPG odohrávajúca sa vo fantasy svete Dungeons and Dragons – Forgotten Realms.

Nový!!: Predmet a Baldur’s Gate (hra) · Pozrieť viac »

Barok

Kláštor Melk, Wachau ''Aeneas uteká z horiacej Tróje,'' Federico Barocci, 1598: pohyb zachytený v dramatickom výjave z klasického zdroja, vylieta z roviny obrazu vďaka využitiu diagonálnej perspekívy Ľudovíta XIV. (Hyacinthe Rigau, 1701) Vraždenie betlehemských neviniatok (Guido Reni, 1611--1612) Holandsku – kruhový biely golier, prestrihnuté rukávy, šerpa, krajkové ukončenie spodnej košele, manžety kuželovitého tvaru, vyhnuté nahor a široký klobúk Anna Dánska (John de Critz, 1605) Dievča s čokoládou (Jean-Étienne Liotard, 1744) Poznani, Poľsko Farský kostol sv. Jodoka, Schruns, Rakúsko priečelie budovy (Helblinghaus, Innsbruck, Rakúsko) Nových Zámkoch Komoda (André Charles Boulle) Komoda a stojany na lampy (autor Thomas Chippendale) Barokový organ v kláštore Roggenburg, Bavorsko, Nemecko Sv. Peter, kláštor Schöntal, Nemecko Góngorovej básne ''Las Soledades'' (''Samoty'') Barok (alebo nespisovne baroko) je označenie historického obdobia a umeleckého slohu, ktorý mu dominoval.

Nový!!: Predmet a Barok · Pozrieť viac »

Dáždnik

Dáždnik Dáždnik je zariadenie, ktoré umožňuje schovávať aj ochraňovať osoby a predmety pod ním ukryté pred dopadajúcim dažďom, slnečným žiarením (potom sa nazýva aj slnečník), niekedy (po istý čas) aj padajúcim snehom.

Nový!!: Predmet a Dáždnik · Pozrieť viac »

Dejiny psychológie

Korene vzniku psychológie môžeme chápať už od vzniku antickej kultúry.

Nový!!: Predmet a Dejiny psychológie · Pozrieť viac »

Dielo

Dielo je niečo, čo je vypracované, výsledok námahy, namáhavej práce; výtvor výsledok tvorby; artefakt, ktorý je odlišný od toho, čo v realite zatiaľ existuje.

Nový!!: Predmet a Dielo · Pozrieť viac »

Dom (objekt)

Dom Dom je obydlie, objekt slúžiaci na bývanie alebo na iné spoločenské činnosti.

Nový!!: Predmet a Dom (objekt) · Pozrieť viac »

Doplnenie (jazykoveda)

Doplnenie alebo komplement je vetný člen riadený slovesom, čiže.

Nový!!: Predmet a Doplnenie (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Doplnok (jazykoveda)

Doplnok je rozvíjajúci vetný člen, ktorý rozvíja súčasne dva vetné členy, podmet alebo predmet na jednej strane a prísudok na druhej strane.

Nový!!: Predmet a Doplnok (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Ekvivalencia (filozofia)

Dva objekty sa nazývajú ekvivalentné vtedy, keď ich pozorovateľné správanie je rovnaké.

Nový!!: Predmet a Ekvivalencia (filozofia) · Pozrieť viac »

Elektromagnetická interakcia hmotných objektov

Elektromagnetická interakcia (hmotných objektov) je interakcia medzi hmotnými objektami s elektrickým nábojom alebo magnetickým momentom, ktorá podmieňuje existenciu príťažlivých síl a odpudivých síl medzi týmito objektami; táto interakcia sa uplatňuje tak medzi mikroobjektami, ako aj medzi makroobjektami.

Nový!!: Predmet a Elektromagnetická interakcia hmotných objektov · Pozrieť viac »

Entita

Entita môže byť.

Nový!!: Predmet a Entita · Pozrieť viac »

Entita (filozofia)

Entita vo filozofii je (pôvodne) základný pojem scholastiky; je to.

Nový!!: Predmet a Entita (filozofia) · Pozrieť viac »

Entita (informatika)

Entita je položka, s ktorou možno manipulovať ako s celkom; často je členom určitej kategórie alebo druhu.

Nový!!: Predmet a Entita (informatika) · Pozrieť viac »

Etnografická kultúra

Etnografická kultúra je súhrn etnografických typov (opakujúcich sa druhov predmetov a javov, činností), vymedzený v čase a priestore.

Nový!!: Predmet a Etnografická kultúra · Pozrieť viac »

Evidencia (filozofia)

Evidencia (lat. evidentia) alebo názornosť alebo zrejmosť je to, čo je očividne (objektívne) dané), alebo to, čo je (subjektívne) jasné v nejakom súde. Rozhodujúcu úlohu pritom má videnie, či už v zmysle vnímania alebo v zmysle pochopenia našich hodnotení. Evidencia je bezprostredné objasňujúce poznanie, ktoré práve pre svoj jasný, bezprostredne istý charakter nepripúšťa nijaký priestor pre pochybovanie, a preto nepotrebuje nijaké ďalšie zdôvodnenie. Odvolávaním sa na bezprostredné, spontánne pochopenie je evidencia príbuzná intuícii, ktorá sa však preukazuje ako psychické videnie. Podobne ako intuícia aj evidencia tvorí určité napätie k jazykovo sprostredkovanému (diskurzívnemu) mysleniu. Svojím bezprostredným zmyslovým vzťahom k predmetom a súdom má evidencia poskytovať pochopenie, jasnosť, jednoznačnosť a nepochybnosť.

Nový!!: Predmet a Evidencia (filozofia) · Pozrieť viac »

Fenoménové pole

Fenoménové pole je všetko, čo práve človek prežíva, čiže súhrn objektov prítomných a vnímaných, hoci len v myšlienkach, na rozdiel od objektov fyzicky prítomných, ale nevnímaných.

Nový!!: Predmet a Fenoménové pole · Pozrieť viac »

Figuratívne umenie

J. A. Eismanna (1604 – 1698), ktoré zobrazuje budovy, ľudí, lode a iné objekty, ktoré sú individuálne význačné Figuratívne umenie alebo fyzioplastické umenie je umenie, ktoré zobrazuje realitu vonkajšieho sveta, teda videné predmety.

Nový!!: Predmet a Figuratívne umenie · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Predmet a Filozofia · Pozrieť viac »

Filozofia 19. storočia

Filozofia 19.

Nový!!: Predmet a Filozofia 19. storočia · Pozrieť viac »

Filozofia 20. storočia

Filozofia 20.

Nový!!: Predmet a Filozofia 20. storočia · Pozrieť viac »

Filozofická antropológia

Leonardo da Vinci: Vitruviánsky muž Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania človeka ako tvora vo svojom sociálnom prostredí a ako tvorcu svojich vlastných hodnôt.

Nový!!: Predmet a Filozofická antropológia · Pozrieť viac »

Fotografická pamäť

Fotografická pamäť alebo eidetická pamäť je akt vnímania, pri ktorom po krátkej expozícii predmetov alebo javov sú ľudia schopní si ich ďalej zapamätať a vybaviť vo všetkých podrobnostiach, detailoch a kontúrach.

Nový!!: Predmet a Fotografická pamäť · Pozrieť viac »

Fotografovanie

Fotografovanie je spoločenská, umelecká, vedecká i technická disciplína, zaoberajúca sa zhotovovaním trvalých obrazových záznamov pomocou účinku svetla (žiarenia), prípadne praktická činnosť zaoberajúca sa fotografovaním, spracovaním a výrobou fotografií.

Nový!!: Predmet a Fotografovanie · Pozrieť viac »

Grafická karta

Grafický čip GeForce 6600GT Historická grafická karta Hercules z roku 1984 Grafická karta (iné názvy: grafický adaptér, videoadaptér, videokarta) je komponent počítača, ktorý zabezpečuje zobrazenie informácií na zobrazovacej jednotke, napríklad na monitore.

Nový!!: Predmet a Grafická karta · Pozrieť viac »

Hindčina

Hindčina (हिन्दी, niekedy हिंदी) je novoindoárijský jazyk, ktorým sa hovorí najmä v strednej a severnej Indii.

Nový!!: Predmet a Hindčina · Pozrieť viac »

Hmotný bod

Hmotný bod (iné názvy: bodová hmotnosť, častica) je ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou.

Nový!!: Predmet a Hmotný bod · Pozrieť viac »

Hračka

Plyšový medveď Hračka je predmet určený na hru detí alebo dospelých.

Nový!!: Predmet a Hračka · Pozrieť viac »

Hyperonymum

Hyperonymum je nadradený pojem.

Nový!!: Predmet a Hyperonymum · Pozrieť viac »

Hypostazovanie

Hypostazovanie (gr.) je zvecňovanie, spredmetňovanie - povýšenie vlastnosti alebo vzťahu na samostatne jestvujúci objekt, substanciu, prisúdenie samostatnej existencie pojmu.

Nový!!: Predmet a Hypostazovanie · Pozrieť viac »

Idealizácia

Idealizácia je myšlienkové vytváranie ideálnych objektov (alebo idealizovaných objektov) ako istého druhu abstrakcií.

Nový!!: Predmet a Idealizácia · Pozrieť viac »

Ideálny vzťah

Ideálny vzťah je vzťah medzi myslenými objektmi, ktoré existujú vnútri nášho vedomia.

Nový!!: Predmet a Ideálny vzťah · Pozrieť viac »

Imanentný zákon

Imanentný zákon je nevyhnutný vzťah medzi podstatou predmetu a určitou podstatotvornou substanciou.

Nový!!: Predmet a Imanentný zákon · Pozrieť viac »

Inštrumentál

Inštrumentál je gramatický pád, ktorý vyjadruje prechodnú účasť alebo prechod (daným predmetom, a to aj v prenesenom zmysle).

Nový!!: Predmet a Inštrumentál · Pozrieť viac »

Indivíduum

Indivíduum je objekt alebo subjekt, vyčlenený z určitého druhu, rodu, triedy, množiny objektov alebo subjektov.

Nový!!: Predmet a Indivíduum · Pozrieť viac »

Informačné médium

Informačné médium je predmet (napr. kniha) alebo fyzikálny jav (napr. modulované elektromagnetické vlnenie), ktorý slúži na uchovanie a prenos informácií, t. j. vnemov (obraz, zvuk) a iných kulturálnych javov či abstrakcií (text, čísla).

Nový!!: Predmet a Informačné médium · Pozrieť viac »

Informatická výchova

Informatická výchova je nový vyučovací predmet 1.stupňa základných škôl,v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.

Nový!!: Predmet a Informatická výchova · Pozrieť viac »

Inovácia (ekonómia)

Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej oblasti (t.j. (vy)nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava aktivít od invencie až po implementáciu invencie.

Nový!!: Predmet a Inovácia (ekonómia) · Pozrieť viac »

Interaktívne video

Interaktívne video je druh videosekvencie, filmu alebo animácie obsahujúce interaktívne oblasti.

Nový!!: Predmet a Interaktívne video · Pozrieť viac »

Introjekcia (Avenarius)

Introjekcia vo filozofii poznania je pojem R. H. Avenaria.

Nový!!: Predmet a Introjekcia (Avenarius) · Pozrieť viac »

Jednoznačnosť

Jednoznačnosť (univocita) je sémantický vzťah medzi slovami a predmetmi, keď rovnaké slová označujú rôzne predmety v tom istom význame.

Nový!!: Predmet a Jednoznačnosť · Pozrieť viac »

Kognitívna selektivita

Kognitívna selektivita je vyberanie iba určitých objektov, ktoré uskutočňuje človek zo svojho fyzického a sociálneho prostredia, ktorých obraz integruje do svojho vedomia, pričom tento obraz je výsledkom iba určitých charakteristických čŕt objektov.

Nový!!: Predmet a Kognitívna selektivita · Pozrieť viac »

Komunikačný objekt

Komunikačný objekt je objekt, ktorý vydáva alebo prijíma informácie.

Nový!!: Predmet a Komunikačný objekt · Pozrieť viac »

Konštruktivistická matematika

Konštruktivistická matematika je smer v matematike, ktorý pripúšťa existenciu objektov iba vtedy, ak sa dajú (podľa určitych pravidiel) skonštruovať.

Nový!!: Predmet a Konštruktivistická matematika · Pozrieť viac »

Konkrétnosť

Konkrétnosť môže byť.

Nový!!: Predmet a Konkrétnosť · Pozrieť viac »

Kontemplácia

Kontemplácia (z lat. contemplare, odvodeného etymologicky z templum; priestor pozorovaný augurmi a nimi rozdelený na časť priaznivú a nepriaznivú) je sústredené premýšľanie, rozjímanie, uvažovanie, ponorenie sa do seba.

Nový!!: Predmet a Kontemplácia · Pozrieť viac »

Korelát

Korelát je jav alebo predmet, ktorý je v korelácii, t. j. je súvzťažný s iným javom alebo predmetom.

Nový!!: Predmet a Korelát · Pozrieť viac »

Kozmický objekt

Kozmický objekt je predmet štúdia astronómie, ako napr.

Nový!!: Predmet a Kozmický objekt · Pozrieť viac »

Kvalitatívna štruktúra

Kvalitatívna štruktúra je spôsob usporiadania kvalitatívnych vzťahov medzi prvkami a časťami predmetu.

Nový!!: Predmet a Kvalitatívna štruktúra · Pozrieť viac »

Logická teória typov

Logická teória typov vychádza z rozlišovania logických predmetov rozličného rádu, ktoré tvoria logické typy.

Nový!!: Predmet a Logická teória typov · Pozrieť viac »

Mapa

Johanna Keplera Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore.

Nový!!: Predmet a Mapa · Pozrieť viac »

Maráthčina

Maráthčina (po maráthsky मराठी - marāṭhī) je indoárijský jazyk, používaný v indických štátoch Maháráštra (kde je úradným jazykom) a Goa.

Nový!!: Predmet a Maráthčina · Pozrieť viac »

Mýtické myslenie

Mýtické myslenie je myslenie, ktoré pri chápaní sveta a človeka vychádza z mýtu.

Nový!!: Predmet a Mýtické myslenie · Pozrieť viac »

Metóda filozofie

Metóda filozofie alebo metóda filozofovania je uvedomelý a usporiadaný postup a súbor pravidiel filozofovania,generovania filozofických významových útvarov.

Nový!!: Predmet a Metóda filozofie · Pozrieť viac »

Miera (filozofia)

Miera sa vo filozofii chápe napr.

Nový!!: Predmet a Miera (filozofia) · Pozrieť viac »

Mnohoznačnosť

Mnohoznačnosť (iné názvy: polysémia, viacvýznamovosť, viacznačnosť, viaczmyselnosť, ekvivocita, ekvivokácia) je matie viacerých významov.

Nový!!: Predmet a Mnohoznačnosť · Pozrieť viac »

Modelárstvo

Modelárstvo je technická oblasť ale i forma trávenia voľného času, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trojrozmerných modelov existujúcich alebo projektovaných objektov.

Nový!!: Predmet a Modelárstvo · Pozrieť viac »

Modelovanie

Modelovanie je skúmanie objektov pomocou iných, spravidla umele konštruovaných objektov, v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba vybrané vlastnosti, stránky a vzťahy originálneho objektu: Je to reprodukcia charakteristík určitého objektu na inom objekte, špeciálne vytvorenom na ich štúdium.

Nový!!: Predmet a Modelovanie · Pozrieť viac »

Nazeranie (filozofia)

Nazeranie je utváranie sa názoru.

Nový!!: Predmet a Nazeranie (filozofia) · Pozrieť viac »

Nádoba

Nádoba je dutý tenkostenný predmet s dnom na tekutiny a sypké hmoty.

Nový!!: Predmet a Nádoba · Pozrieť viac »

Náhoda

Náhoda je moment nejakej skutočnosti, ktorý je vzhľadom na jej substanciálny základ (podstatu a zákon) niečím iba možným; je to niečo skutočne existujúce, čo však vzhľadom na podstatu predmetu môže byť aj nebyť, môže byť takým alebo iným; niečo, čo sa podstatou daného predmetu alebo predpokladá ako možná forma jej prejavu, alebo sa ňou aspoň nevylučuje ako niečo nemožné.

Nový!!: Predmet a Náhoda · Pozrieť viac »

Nákres

Nákres je technické zobrazenie predmetu.

Nový!!: Predmet a Nákres · Pozrieť viac »

Návod na konanie

Návod na konanie je myšlienkové určenie, že ľudia majú vykonávať určitú materiálnu činnosť alebo duševnú činnosť alebo ako ju majú vykonávať.

Nový!!: Predmet a Návod na konanie · Pozrieť viac »

Názornina

Názornina je predmet slúžiaci ako pomôcka pri názoronom vyučovaní.

Nový!!: Predmet a Názornina · Pozrieť viac »

Nemecký idealizmus

Nemecký idealizmus alebo nemecký klasický idealizmus je klasická etapa vývinu nemeckej filozofie; filozofia Hölderlina, Fichteho, Schellinga a Hegela, ktorí sa vracali späť pred Kantov kritický idealizmus a opäť začali argumentovať metafyzicky.

Nový!!: Predmet a Nemecký idealizmus · Pozrieť viac »

Nenávisť

Nenávisť je hlboká, intenzívna emócia vyjadrujúca zaujatosť, nepriateľstvo a odpor voči inej osobe, skupine alebo objektu, nenávisť sa spája s potrebou škodiť a spôsobovať bolesť a s pocitom radosti, keď k naplneniu tejto potreby dôjde.

Nový!!: Predmet a Nenávisť · Pozrieť viac »

Nominácia (jazykoveda)

Nominácia alebo pomenúvanie je využívanie jazykových prostriedkov na pomenovanie predmetov a javov, dejov a udalostí.

Nový!!: Predmet a Nominácia (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Obal

Obal je ochranný povlak, ochranný materiál na predmetoch, najmä na tovare, látka, ktorou je niečo obklopené, obložené.

Nový!!: Predmet a Obal · Pozrieť viac »

Object Pascal

Object Pascal, nazývaný aj Delphi (čo je však už dnes označenie pre vývojové prostredie) je objektovo orientovaný programovací jazyk založený na jazyku Pascal.

Nový!!: Predmet a Object Pascal · Pozrieť viac »

Objektivita (filozofia)

Objektivita alebo objektívnosť je.

Nový!!: Predmet a Objektivita (filozofia) · Pozrieť viac »

Obojsmerná komunikácia

Obojsmerná komunikácia je komunikácia medzi objektom A a objektom B, keď existuje prenos informácie z objektu A na objekt B i prenos informácie z objektu B na objekt A.

Nový!!: Predmet a Obojsmerná komunikácia · Pozrieť viac »

Obruba

Obruba je niečo lemujúce predmet dookola.

Nový!!: Predmet a Obruba · Pozrieť viac »

Obsah (filozofia)

Obsah alebo náplň je podstatná stránka vecí, procesov a javov: súhrn všetkého, z čoho pozostáva objekt a čo určuje, čím sa môže stať.

Nový!!: Predmet a Obsah (filozofia) · Pozrieť viac »

Odpad

Odpadový kontajner Komunálny odpad Odpad je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.

Nový!!: Predmet a Odpad · Pozrieť viac »

Odpredmetňovanie

Odpredmetňovanie je prechod objektívneho predmetu z jeho vlastnej oblasti do oblasti a formy ľudskej činnosti, premena spredmetnených foriem kultúry na aktívne schopnosti subjektu.

Nový!!: Predmet a Odpredmetňovanie · Pozrieť viac »

Odraz (filozofia)

Odraz je vo filozofii vlastnosť hmoty spočívajúca v schopnosti reprodukovať to, čo patrí odrážanému objektu.

Nový!!: Predmet a Odraz (filozofia) · Pozrieť viac »

Opisovanie

Opisovanie je podávanie správy o predmetoch, javoch, bytostiach vypočítavaním ich hlavných znakov, zachytávanie hlavných čŕt niečoho; líčenie.

Nový!!: Predmet a Opisovanie · Pozrieť viac »

Pamiatka

Pamiatka je trvalá, stála spomienka, pamätihodný, pamätný predmet, stopa, pozostatok po niečom, napr.

Nový!!: Predmet a Pamiatka · Pozrieť viac »

Pôvod

Pôvod je vznik, spôsob utvárania predmetov a javov.

Nový!!: Predmet a Pôvod · Pozrieť viac »

Plastelína

Postavička vymodelovaná z plastelíny Plastelína je plastická hmota, ktorá sa používa ako hračka na modelovanie a vytváranie ľubovoľne tvarovaných predmetov a tiež ako pomôcka na vytváranie umeleckých návrhov a modelov.

Nový!!: Predmet a Plastelína · Pozrieť viac »

Podprogram

Podprogram (synonymá resp. v závislosti od programovacieho jazyka čiastočné synonymá sú procedúra, funkcia, metóda) je časť kódu vnútri väčšieho programu, ktorá vykonáva špecifickú úlohu a môže byť relatívne nezávislá od ostatného kódu.

Nový!!: Predmet a Podprogram · Pozrieť viac »

Pojem

Pojem je kognitívny významový útvar alebo kognitívne významové dianie, ktoré je výsledkom poznávania vlastností alebo vzťahov entít a je súčasťou súdov.

Nový!!: Predmet a Pojem · Pozrieť viac »

Polygón (počítačová grafika)

Trojrozmerný model ľudskej hlavy zložený z mnohouholníkov. Polygón v počítačovej grafike je mnohouholník, z ktorého je vytvorená každá štruktúra objektu v trojrozmernom priestore zobrazenom na monitore počítača.

Nový!!: Predmet a Polygón (počítačová grafika) · Pozrieť viac »

Pomôcka

Pomôcka je predmet, vec slúžiaca na uľahčenie niečoho.

Nový!!: Predmet a Pomôcka · Pozrieť viac »

Porovnávanie

Porovnávanie alebo komparácia je vyhľadávanie objektov alebo javov, ktoré majú spoločnú črtu alebo črty.

Nový!!: Predmet a Porovnávanie · Pozrieť viac »

Potreba (ekonómia)

Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok uspokojenia.

Nový!!: Predmet a Potreba (ekonómia) · Pozrieť viac »

Poznanie

Poznanie je nadobudnutie poznatkov; vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim.

Nový!!: Predmet a Poznanie · Pozrieť viac »

Pravdepodobnostná logika

Pravdepodobnostná logika je logika, ktorej predmetom sú pravdepodobnostné výroky, nezávisle od toho, či sa pravdepodobnosť pokladá za vlastnosť jednotlivého výroku (vtedy sa mu pravdepodobnosť pripisuje ako medzihodnota medzi pravdou a nepravdou), alebo za hodnotenie vzťahu dvojice normálnych dvojhodnotových vyrokov.

Nový!!: Predmet a Pravdepodobnostná logika · Pozrieť viac »

Prípad

Prípad je udalosť, príhoda, príbeh, čo sa stalo, jednotlivý jav, obyčajne dokladajúci, vysvetľujúci niečo, príklad, možný, v budúcnosti predpokladaný alebo očakávaný jav, eventualita, okolnosť, predmet, záležitosť.

Nový!!: Predmet a Prípad · Pozrieť viac »

Predikát (logika)

Predikát je.

Nový!!: Predmet a Predikát (logika) · Pozrieť viac »

Predmet (vec)

Predmet je vec, objekt v najvšeobecnejšom zmysle, každé súcno, ktoré sa vykazuje prostredníctvom názorného tvaru alebo vnútornej zmyslovej jednoty ako ohraničené a v sebe uzavreté.

Nový!!: Predmet a Predmet (vec) · Pozrieť viac »

Proces (priebeh)

Proces (lat. processus - pohyb) je sled prirodzenej alebo zostrojenej postupnosti operácií alebo udalostí, prípadne trvajúcich určitú dobu, zaberajúcich priestor, vyžadujúcich skúmanie alebo obsadzujúcich iné zdroje, ktorý produkuje nejaký výsledok.

Nový!!: Predmet a Proces (priebeh) · Pozrieť viac »

Protirečenie (filozofia)

Protirečenie je črta prejavujúca sa tým, že predmet alebo jav obsahuje stránky, tendencie, ktoré navzájom súvisia a súčasne sú v protiklade, proti sebe bojujú, napr.

Nový!!: Predmet a Protirečenie (filozofia) · Pozrieť viac »

Puzdro (obal)

Puzdro je ochranný obal na predmetoch chrániaci ich pred vonkajšími vplyvom.

Nový!!: Predmet a Puzdro (obal) · Pozrieť viac »

Rúra (technika)

Rúra v technike označuje priestorový predmet kruhového prierezu, symetrický ku osi, ktorého dĺžka je výrazne väčšia, ako jeho priemer.

Nový!!: Predmet a Rúra (technika) · Pozrieť viac »

Reálny základ

Reálny základ je základ, z ktorého možno (pomocou sprostredkujúcich podmienok) odvodiť všetky vlastnosti a zmeny predmetu.

Nový!!: Predmet a Reálny základ · Pozrieť viac »

Rez (zobrazenie)

Rez je zobrazenie predmetu pretnutého myslenou (obvykle rovinnou) plochou rezu premietaného na priemetňu rovnobežnú s polochou rezu.

Nový!!: Predmet a Rez (zobrazenie) · Pozrieť viac »

Sémantický trojuholník

Sémantický trojuholník je model znázorňujúci základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou oblasťou a jazykovou oblasťou.

Nový!!: Predmet a Sémantický trojuholník · Pozrieť viac »

Sémantický vzťah

Sémantický vzťah je niektorý zo vzťahov medzi slovami, významami a predmetmi, napr.

Nový!!: Predmet a Sémantický vzťah · Pozrieť viac »

Schéma

Schéma je základná, vo všeobecných a podstatných črtách vypracovaná osnova; zjednodušená podoba zachytávajúca podstatné prvky a súvislosti nejakého predmetu, mechanizmu, úvahy a pod.

Nový!!: Predmet a Schéma · Pozrieť viac »

Sedem cností

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia.

Nový!!: Predmet a Sedem cností · Pozrieť viac »

Seminár (vysoká škola)

Seminár je forma výučby na vysokej škole, v ktorej študenti uplatňujú tvorivý a aktívny prístup k úlohám a problémom daného predmetu, osvojujú si vedecko-metodologické postupy určitého vedného odboru pri riešení konkrétnych úloh na základe samostatného štúdia a poznatkov získaných v ostatných formách výučby.

Nový!!: Predmet a Seminár (vysoká škola) · Pozrieť viac »

Socializácia (sociológia)

Socializácia je postupné začleňovanie sa jednotlivca do spoločnosti prostredníctvom napodobňovania a identifikácie, najprv v základnej rodine (nukleárnej), ďalej v malých spoločenských skupinách až po zapojenie sa do najširších, celospoločenských vzťahov.

Nový!!: Predmet a Socializácia (sociológia) · Pozrieť viac »

Stanovenie

Stanovenie alebo určenie alebo determinácia môže byť.

Nový!!: Predmet a Stanovenie · Pozrieť viac »

Stavebný výkres

Stavebný výkres je špecializovaný technický výkres v odbore stavebníctva.

Nový!!: Predmet a Stavebný výkres · Pozrieť viac »

Stelárna štatistika

Stelárna štatistika je odvetvie stelárnej astronómie, ktoré skúma priestorové rozloženie objektov vo hviezdnych sústavách štatistickými metódami; jednotlivé objekty (hviezdy, hviezdokopy, medzihviezdnu hmotu) neberie do úvahy individuálne, ale ako členy širších štatistickych súborov.

Nový!!: Predmet a Stelárna štatistika · Pozrieť viac »

Subjekt (filozofia)

Subjekt je to, čo leží pod, v základe.

Nový!!: Predmet a Subjekt (filozofia) · Pozrieť viac »

Symetria (fyzika)

Vo fyzike je prírodný zákon (alebo predmet) symetrický vtedy, ak na ňom môžeme vykonať nejakú transformáciu a aj po tejto transformácii budú výsledky konkrétneho merania vykonaného na tomto fyzikálnom systéme rovnaké, ako predtým.

Nový!!: Predmet a Symetria (fyzika) · Pozrieť viac »

Systémové myslenie

Systémové myslenie je myslenie založené na chápaní systému ako celku, ktorý sa skladá z navzájom prepojených a ovplyvňujúcich sa častí.

Nový!!: Predmet a Systémové myslenie · Pozrieť viac »

Systémový prístup

Systémový prístup je metodologický smer vo vede, ktorý si kladie ako hlavnú úlohu vypracúvať metódy skúmania a konštruovania zložito organizovaných objektov - systémov rozličných typov a tried.

Nový!!: Predmet a Systémový prístup · Pozrieť viac »

Tabu (náboženstvo)

Tabu (z polynézs. tapu - posvätný, nedotknuteľný; predmet alebo bytosť, ktorého/ktorej meno sa nesmie vysloviť, aby sa neprivodilo nešťastie) je v rôznych oblastiach sveta systém magicko-náboženských a rituálnych zákazov, ktorých porušenie sa trestá nadprirodzenými silami.

Nový!!: Predmet a Tabu (náboženstvo) · Pozrieť viac »

Technický výkres

Technický výkres je veľmi dôležitou súčasťou technickej dokumentácie.

Nový!!: Predmet a Technický výkres · Pozrieť viac »

Tetanus

Tetanus (strnulosť šije) je nebezpečné ochorenie spôsobované baktériou "Clostridium tetani", ktorá sa bežne nachádza v pôde alebo špine.

Nový!!: Predmet a Tetanus · Pozrieť viac »

Text

Text (z lat. texere - tkať, stavať; textum - utkané) je ustálený jazykový prejav, ktorý je výsledkom rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému.

Nový!!: Predmet a Text · Pozrieť viac »

Udalosť

Udalosť alebo príbeh alebo príhoda je základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; kritický bod vývoja určitého procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek procesu.

Nový!!: Predmet a Udalosť · Pozrieť viac »

Všeobecná teória systémov

Všeobecná teória systémov je teória skúmajúca základné vlastnosti a vzťahy systémov na základe ich vzájomnej izomorfie, resp.

Nový!!: Predmet a Všeobecná teória systémov · Pozrieť viac »

Významový útvar

Významový útvar je súbor významových konštituentov.

Nový!!: Predmet a Významový útvar · Pozrieť viac »

Vec

Vec môže byť.

Nový!!: Predmet a Vec · Pozrieť viac »

Vec (filozofia)

Vec vo filozofii je súcno, predmet, objekt.

Nový!!: Predmet a Vec (filozofia) · Pozrieť viac »

Vec (právo)

Veci sú hmotné predmety a ovládateľné prírodné sily, ktoré slúžia potrebe ľudí.

Nový!!: Predmet a Vec (právo) · Pozrieť viac »

Vec osebe

Vec osebe je vo filozofii predmet ako taký, sám osebe.

Nový!!: Predmet a Vec osebe · Pozrieť viac »

Vedecké pozorovanie

Vedecké pozorovanie je metóda vedy, pri ktorej sa sledovanie predmetu uskutočňuje zámerne a systematicky a stojac na teoretických predpokladoch, umožňujúcich voľbu cieľa, objektu i prostriedkov tohto sledovania.

Nový!!: Predmet a Vedecké pozorovanie · Pozrieť viac »

Vedný odbor

Vedný odbor alebo vedecká disciplína je teoreticky a empiricky zdôvodnená, historicky vzniknutá, relatívne stála štruktúrna jednotka vedy.

Nový!!: Predmet a Vedný odbor · Pozrieť viac »

Vnímanie

Vnímanie (iné názvy: zmyslové vnímanie, percepcia, percipovanie) je nadobúdanie vnemov vo vedomí prostredníctvom zmyslov; psychický poznávací proces, utváranie sa vnemu pri odzrkadľovaní sa objektov, javov a procesov vonkajšieho sveta a vnútorného sveta vo vedomí prostrednictvom zmyslových orgánov.

Nový!!: Predmet a Vnímanie · Pozrieť viac »

Vnútro

Vnútro je vnútorná časť nejakého priestoru alebo predmetu.

Nový!!: Predmet a Vnútro · Pozrieť viac »

World of Warcraft

World of Warcraft (často skracovaná len ako WoW) je MMORPG počítačová hra vydaná spoločnosťou Blizzard Entertainment.

Nový!!: Predmet a World of Warcraft · Pozrieť viac »

Zbierka

Zbierka môže byť.

Nový!!: Predmet a Zbierka · Pozrieť viac »

Zbraň

Ručné zbrane Zbraň je nástroj, predmet, prostriedok, ktorým sa bojuje, umožňuje používateľovi dôraznejší a účinnejší útok.

Nový!!: Predmet a Zbraň · Pozrieť viac »

Zdroj svetla

Zdroj svetla alebo svetelný zdroj je predmet alebo organizmus vydávajúci svetlo, ktoré vzniká premenou z inej energie (prvotný, primárny zdroj svetla), alebo pôsobiaci ako zdroj svetla odrazom, lomom alebo rozptylom svetla iných zdrojov svetla (druhotný, sekundárny zdroj svetla), napr.

Nový!!: Predmet a Zdroj svetla · Pozrieť viac »

Zhlukovanie

Zhlukovanie (clustering, mapovanie, sieťovanie, triedenie) je metóda hľadania súvislostí v celku a následné utriedenie objektov na základe podobných vlastností do zhlukov.

Nový!!: Predmet a Zhlukovanie · Pozrieť viac »

Znak

Znak môže byť.

Nový!!: Predmet a Znak · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Objekt, Predmetnosť.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »