Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Potenciálna energia

Index Potenciálna energia

Potenciálna energia alebo polohová energia (Wp alebo Ep) je druh mechanickej energie.

30 vzťahy: Aktívne jadro galaxie, Akumulátor energie, Čerpadlo, Elektráreň, Elektrický dipól, Elektrický potenciál, Energia, Feshbachová rezonancia, Klasický polomer elektrónu, Kmitanie, Kompaktná hviezda, Kvantová mechanika, Kyvadlo, Lagrangeova funkcia, Mechanická energia, Potenciálová bariéra, Princíp najmenšieho účinku, Röntgenová dvojhviezda, Rovnovážna poloha, Supersymetria, Tlaková potenciálna energia, Turčekovský vodovod, Venuša, Vnútorná energia, Vodná elektráreň, Vodná energia, Vodné koleso, X-Men, Zemetrasenie, Zoznam fyzikálnych článkov/P.

Aktívne jadro galaxie

M87 Aktívne galaktické jadro (AGJ) je kompaktná oblasť v centre galaxie, ktorá je v niektorej časti elektromagnetického spektra, zvyčajne naprieč celým spektrom, omnoho jasnejšia ako normálne galaxie.

Nový!!: Potenciálna energia a Aktívne jadro galaxie · Pozrieť viac »

Akumulátor energie

Akumulátor energie alebo zásobník energie je technické zariadenie na uchovávanie energie; elektrickej (kondenzátor, sekundárny elektrochemický článok), tepelnej (napr. zásobník pary, boiler), vodnej energie (akumulačná prečerpávacia elektráreň), mechanickej (napr. pružina, závažie, zotrvačník) a pod.

Nový!!: Potenciálna energia a Akumulátor energie · Pozrieť viac »

Čerpadlo

Princíp čerpadla Ručná vodná pumpa Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie - mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu, alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká.

Nový!!: Potenciálna energia a Čerpadlo · Pozrieť viac »

Elektráreň

Atómová elektráreň, Francúzsko Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu premenou iného druhu energie.

Nový!!: Potenciálna energia a Elektráreň · Pozrieť viac »

Elektrický dipól

siločiarami Elektrický dipól vzniká, ak kladné a záporné náboje nie sú v priestore rovnako rozmiestnené.

Nový!!: Potenciálna energia a Elektrický dipól · Pozrieť viac »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalárna fyzikálna veličina, ktorá popisuje potenciálnu energiu jednotkového elektrického náboja v nemennom elektrickom poli.

Nový!!: Potenciálna energia a Elektrický potenciál · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Potenciálna energia a Energia · Pozrieť viac »

Feshbachová rezonancia

Závislosť potenciálnej energie na vzdialenosti v dvoch rozdielnych stavoch. Prerušovaná čiara znázorňuje celkovú energiu zrážajúcich sa častíc v singletnom stave (malý príspevok kinetickej energie). E značí rozdiel potenciálnej energie medzi uvažovanými kanálmi. A značí rozdiel medzi energiou viazaného stavu a celkovou energiou kolidujúcich častíc. Feshbachova rezonancia je kvantovo mechanický efekt pomenovaný podľa amerického fyzika Hermana Feshbacha.

Nový!!: Potenciálna energia a Feshbachová rezonancia · Pozrieť viac »

Klasický polomer elektrónu

Klasický polomer elektrónu alebo Comptonov polomer alebo dĺžka Thomsonovho rozptylu je polomer elektrónu vypočítaný na základe nasledujúcich predpokladov: Jeho vzorec je: kde e a m je elektrický náboj a hmotnosť elektrónu, c je rýchlosť svetla a \epsilon_0 je permitivita prostredia.

Nový!!: Potenciálna energia a Klasický polomer elektrónu · Pozrieť viac »

Kmitanie

Kmitajúce závažie na pružine je typickým príkladom jednoduchého oscilátora Kmitanie alebo oscilácia je pohyb fyzikálnej sústavy (napr. hmotného bodu), pri ktorom sa systém po vychýlení vždy vráti do rovnovážnej polohy.

Nový!!: Potenciálna energia a Kmitanie · Pozrieť viac »

Kompaktná hviezda

Hmlovina Eskimák svieti vďaka bielemu trpaslíku v strede Kompaktná hviezda je termín používaný v astronómii pre bielych trpaslíkov, neutrónové hviezdy, čierne diery a ďalšie exotické pevné hviezdy.

Nový!!: Potenciálna energia a Kompaktná hviezda · Pozrieť viac »

Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

Nový!!: Potenciálna energia a Kvantová mechanika · Pozrieť viac »

Kyvadlo

Animácia kyvadla Foucaultovo kyvadlo Praktické využitie vo forme metronómu Kyvadlo (pendulum) je teleso, voľne otočné okolo pevnej vodorovnej osi, neprechádzajúcej jeho ťažiskom.

Nový!!: Potenciálna energia a Kyvadlo · Pozrieť viac »

Lagrangeova funkcia

Lagrangeova funkcia (iné názvy: Lagrangeov výraz, lagrangeián, lagrangián, lagranžián, značka L) dynamického systému predstavuje východiskový bod lagrangeovej formulácie klasickej mechaniky.

Nový!!: Potenciálna energia a Lagrangeova funkcia · Pozrieť viac »

Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn.

Nový!!: Potenciálna energia a Mechanická energia · Pozrieť viac »

Potenciálová bariéra

Jednorozmerná pravoúhla potenciálová bariéra. Bodkovanou čiarou je vyjadrený možný reálny potenciál a plnou modrou čiarou je jeho aproximácia pravouhlou potenciálovou bariérou. Potenciálová bariéra alebo potenciálový val sa vo fyzike označuje také rozloženie potenciálu, že jeho hodnota je v určitej (obmedzenej) oblasti nenulová, pričom sa predpokladá, že je (aspoň približne) konštantná, konečná a kladná, zatiaľ čo mimo túto oblasť je hodnota potenciálu nulová.

Nový!!: Potenciálna energia a Potenciálová bariéra · Pozrieť viac »

Princíp najmenšieho účinku

Princíp najmenšieho účinku je variačný princíp, podľa ktorého sa mechanický systém vyvíja takým spôsobom, ktorý minimalizuje účinok.

Nový!!: Potenciálna energia a Princíp najmenšieho účinku · Pozrieť viac »

Röntgenová dvojhviezda

Umelecká predstava röntgenovej dvojhviezdy zblízka Röntgenová dvojhviezda je tesná dvojhviezda, ktorá vysiela röntgenové žiarenie.

Nový!!: Potenciálna energia a Röntgenová dvojhviezda · Pozrieť viac »

Rovnovážna poloha

Rovnovážna poloha je poloha tuhého telesa, v ktorej je teleso v pokoji a v rovnovážnom stave.

Nový!!: Potenciálna energia a Rovnovážna poloha · Pozrieť viac »

Supersymetria

V časticovej fyzike je supersymetria (často prezývaná SUSY) symetriou, ktorá vzťahuje elementárne častice jedného spinu na iné častice, ktoré sa líšia polovicou spinu a sú známe ako superpartneri.

Nový!!: Potenciálna energia a Supersymetria · Pozrieť viac »

Tlaková potenciálna energia

Tlaková potenciálna energia alebo tlaková energia je názov tlakového člena v Bernoulliho rovnici.

Nový!!: Potenciálna energia a Tlaková potenciálna energia · Pozrieť viac »

Turčekovský vodovod

Turčekovský vodovod je technická pamiatka v Kremnických vrchoch.

Nový!!: Potenciálna energia a Turčekovský vodovod · Pozrieť viac »

Venuša

Venuša v reálnych farbách – záber zo sondy Mariner 10 Venuša je druhá planéta slnečnej sústavy (v poradí od Slnka), po Slnku a po Mesiaci najjasnejší objekt viditeľný zo Zeme.

Nový!!: Potenciálna energia a Venuša · Pozrieť viac »

Vnútorná energia

Vnútorná energia (značka U) je pojem z prvého termodynamického zákona.

Nový!!: Potenciálna energia a Vnútorná energia · Pozrieť viac »

Vodná elektráreň

Model vodnej elektrárne Číne Čierny Váh Orlík na Vltave Vodná elektráreň je výrobňa elektrickej energie.

Nový!!: Potenciálna energia a Vodná elektráreň · Pozrieť viac »

Vodná energia

Schéma Kaplanovej vodnej turbíny Vodná energia je technicky využiteľná potenciálna, kinetická alebo tepelná energia všetkého vodstva na Zemi.

Nový!!: Potenciálna energia a Vodná energia · Pozrieť viac »

Vodné koleso

Mlyn Jakubov na rieke Ohře, riečny kilometer 150,0 Vodné koleso alebo mlynské koleso je jedným z najstarších zariadení na získanie energie prúdiacej vody.

Nový!!: Potenciálna energia a Vodné koleso · Pozrieť viac »

X-Men

X-Men je tím superhrdinov z komiksov od spoločnosti Marvel.

Nový!!: Potenciálna energia a X-Men · Pozrieť viac »

Zemetrasenie

Výskyt zemetrasení na svete s farebným odlíšením hĺbky ohniska Zemetrasenie je vonkajší prejav náhleho uvoľnenia nahromadenej mechanickej energie v litosfére (v kôre a vo vrchnom plášti).

Nový!!: Potenciálna energia a Zemetrasenie · Pozrieť viac »

Zoznam fyzikálnych článkov/P

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie.

Nový!!: Potenciálna energia a Zoznam fyzikálnych článkov/P · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Polohová energia.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »