Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Planckova konštanta

Index Planckova konštanta

Planckova konštanta vyjadruje základné kvantum fyzikálnej akcie.

43 vzťahy: Absolútne čierne teleso, Atóm, Žiarivá energia, Časticovo-vlnový dualizmus, Bekensteinova hranica, Bohrov magnetón, Bohrov polomer, Comptonov jav, Crookesov mlynček, De Broglieove vlny, Excitácia (zvýšenie energie), Fotón, Fotoelektrický jav, Gravitačná konštanta, H, Heisenbergov princíp neurčitosti, Higgsov bozón, Jadrová rezonančná fluorescencia, Jadrový magnetón, Klasická fyzika, Konštanta jemnej štruktúry, Kvant, Kvantová mechanika, Lagrangeova funkcia, Max Planck, Mössbauerov jav, Moment hybnosti, Nábojovo viazaná štruktúra, Plameňová skúška, Planckov čas, Planckov náboj, Planckova dĺžka, Planckova hmotnosť, Planckova teplota, Planckove jednotky, Princíp korešpondencie, Schrödingerova rovnica, Spin (fyzika), Výkonové váhy, Vlnové číslo, Wienov zákon, Zoznam fyzikálnych článkov/P, Zoznam fyzikálnych konštánt.

Absolútne čierne teleso

Absolútne čierne teleso (iné názvy: Planckov žiarič, dokonale čierne teleso, čierne teleso, čierny žiarič) je hypotetické teleso, ktoré úplne pohlcuje elektromagnetické žiarenie všetkých vlnových dĺžok dopadajúce na jeho povrch.

Nový!!: Planckova konštanta a Absolútne čierne teleso · Pozrieť viac »

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Planckova konštanta a Atóm · Pozrieť viac »

Žiarivá energia

Žiarivá energia alebo energia žiarenia je energia elektromagnetického žiarenia, ktorá sa uvoľňuje zo žiariaceho telesa pri emisii kvánt žiarenia.

Nový!!: Planckova konštanta a Žiarivá energia · Pozrieť viac »

Časticovo-vlnový dualizmus

Časticovo-vlnový dualizmus (iné názvy: korpuskulárno-vlnový dualizmus, vlnovo-časticový dualizmus) je vyjadrením skutočnosti, že hmota podľa kvantovej teórie vykazuje tak časticové ako aj vlnové vlastnosti.

Nový!!: Planckova konštanta a Časticovo-vlnový dualizmus · Pozrieť viac »

Bekensteinova hranica

Bekensteinova hranica, vo fyzike, predstavuje horný limit entropie S alebo informácie I, ktorá môže byt obsiahnutá v určitej danej konečnej oblasti vesmíru, ktorý má určité konečné množstvo energie - alebo obrátene, maximálne množstvo informácií, potrebných na úplné popísanie daného fyzikálneho systému na kvantovej úrovni.

Nový!!: Planckova konštanta a Bekensteinova hranica · Pozrieť viac »

Bohrov magnetón

Bohrov magnetón je fyzikálna konštanta magnetického momentu.

Nový!!: Planckova konštanta a Bohrov magnetón · Pozrieť viac »

Bohrov polomer

Bohrov polomer (a_0) je fyzikálna konštanta približne rovná vzdialenosti elektrónu a protónu v atóme vodíka v základnom stave.

Nový!!: Planckova konštanta a Bohrov polomer · Pozrieť viac »

Comptonov jav

Schematické znázornenie Comptonovho javu. Fotón po zrážke a elektrónom e- stratí časť svojej energie, čím sa zmení aj jeho vlnová dĺžka o hodnotu Δλ.

Nový!!: Planckova konštanta a Comptonov jav · Pozrieť viac »

Crookesov mlynček

detail vrtuľky, vľavo je plôška s pozrkadleným povrchom, vpravo začiernená Crookesov mlynček alebo Crookesov rádiometer, je fyzikálny prístroj demonštrujúci pôsobenie energie svetla.

Nový!!: Planckova konštanta a Crookesov mlynček · Pozrieť viac »

De Broglieove vlny

De Broglieho vlny.

Nový!!: Planckova konštanta a De Broglieove vlny · Pozrieť viac »

Excitácia (zvýšenie energie)

Po absorbovaní energie môže elektrón vyskočiť z nulového stavu na energeticky vyššie hladiny Excitácia alebo (vz)budenie je zvýšenie energie atómu, jadra atómu, molekuly či kryštálu nad jeho základnú energiu.

Nový!!: Planckova konštanta a Excitácia (zvýšenie energie) · Pozrieť viac »

Fotón

Fotón (z gréckeho: φως (fos), svetlo) je vo fyzike elementárna častica, kvantum elektromagnetického poľa a základná "jednotka" svetla a všetkých ostatných foriem elektromagnetického žiarenia.

Nový!!: Planckova konštanta a Fotón · Pozrieť viac »

Fotoelektrický jav

Fotoelektrický jav. Prichádzajúce EM žiarenie naľavo vyráža elektróny, ktoré sú zobrazené ako letiace doprava, smerom od látky. Fotoelektrický jav alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a zvyšujú jej vodivosť (vnútorný fotoelektrický jav) alebo opustia látku (vonkajší fotoelektrický jav).

Nový!!: Planckova konštanta a Fotoelektrický jav · Pozrieť viac »

Gravitačná konštanta

Gravitačná konštanta je konštanta úmernosti medzi gravitačnou silou a hmotnosťou telesa.

Nový!!: Planckova konštanta a Gravitačná konštanta · Pozrieť viac »

H

H je ôsme písmeno latinskej abecedy.

Nový!!: Planckova konštanta a H · Pozrieť viac »

Heisenbergov princíp neurčitosti

Heisenbergov princíp neurčitosti (iné názvy: princíp neurčitosti, Heisenbergov princíp) je jeden zo základných termínov kvantovej mechaniky (ktorý objavil a formuloval Werner Heisenberg).

Nový!!: Planckova konštanta a Heisenbergov princíp neurčitosti · Pozrieť viac »

Higgsov bozón

2 (model-dependent upper bound) | decay_time.

Nový!!: Planckova konštanta a Higgsov bozón · Pozrieť viac »

Jadrová rezonančná fluorescencia

Jadrová rezonančná fluorescencia je proces jadrovej rezonančnej absorpcie nasledovaný jadrovou rezonančnou emisiou gama žiarenia prebiehajúci v troch etapách: 1.

Nový!!: Planckova konštanta a Jadrová rezonančná fluorescencia · Pozrieť viac »

Jadrový magnetón

Jadrový magnetón (symbol \mu_\mathrm\!) je fyzikálna konštanta magnetického momentu, ktorá je definovaná ako: kde: V sústave SI je jeho hodnota.

Nový!!: Planckova konštanta a Jadrový magnetón · Pozrieť viac »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je pojem, ktorým sa označujú fyzikálne poznatky ziskané do konca 19.

Nový!!: Planckova konštanta a Klasická fyzika · Pozrieť viac »

Konštanta jemnej štruktúry

Konštanta jemnej štruktúry, zvyčajne označovaná gréckym písmenom \alpha, je základnou fyzikálnou konštantou, ktorá charakterizuje silu elektromagnetickej interakcie.

Nový!!: Planckova konštanta a Konštanta jemnej štruktúry · Pozrieť viac »

Kvant

Kvantum alebo kvant je najmenšie možné (teda už nedeliteľné) množstvo energie, hmoty (elementárna častica) alebo poznatku, resp.

Nový!!: Planckova konštanta a Kvant · Pozrieť viac »

Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

Nový!!: Planckova konštanta a Kvantová mechanika · Pozrieť viac »

Lagrangeova funkcia

Lagrangeova funkcia (iné názvy: Lagrangeov výraz, lagrangeián, lagrangián, lagranžián, značka L) dynamického systému predstavuje východiskový bod lagrangeovej formulácie klasickej mechaniky.

Nový!!: Planckova konštanta a Lagrangeova funkcia · Pozrieť viac »

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck (* 23. apríl 1858 Kiel, Nemecko – † 4. október 1947, Göttingen, Nemecko) bol nemecký teoretický fyzik, profesor na univerzite v Berlíne.

Nový!!: Planckova konštanta a Max Planck · Pozrieť viac »

Mössbauerov jav

Bezodrazová jadrová rezonančná fluorescencia alebo stručne Mössbauerov jav je jav prvýkrát opísaný nemeckým fyzikom Rudolfom Mössbauerom, ktorý bol publikovaný v roku 1958.

Nový!!: Planckova konštanta a Mössbauerov jav · Pozrieť viac »

Moment hybnosti

Moment hybnosti telesa je fyzikálna veličina vyjadrujúca mieru jeho rotačného pohybu vzhľadom na daný vzťažný bod.

Nový!!: Planckova konštanta a Moment hybnosti · Pozrieť viac »

Nábojovo viazaná štruktúra

Farebné CCD v TV kamere s malým rozlíšením Detail rovnakého snímača (ľavý dolný roh) na ktorom sú viditeľné mikrošošovky a Bayerov filter Nábojovo viazaná súčiastka alebo skrátene CCD je z anglického charge-coupled device, prekladané aj ako nábojovo viazaná štruktúra alebo súčiastka/obvod s nábojovou väzbou.

Nový!!: Planckova konštanta a Nábojovo viazaná štruktúra · Pozrieť viac »

Plameňová skúška

Plameňová skúška je jeden z chemických postupov na určenie prítomnosti niektorých iónov.

Nový!!: Planckova konštanta a Plameňová skúška · Pozrieť viac »

Planckov čas

Planckov čas tP je jednotka času definovaná a zavedená Maxom Planckom používaná najmä v kvantovej fyzike.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckov čas · Pozrieť viac »

Planckov náboj

Vo fyzike, Planckov náboj, označovaný q_P je množstvo elektrického náboja definovaného len pomocou základných konštánt.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckov náboj · Pozrieť viac »

Planckova dĺžka

Planckova dĺžka (symbol l_P\,\!) je jednotka dĺžky v systéme Planckových jednotiek zavedená Maxom Planckom.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckova dĺžka · Pozrieť viac »

Planckova hmotnosť

Planckova hmotnosť (symbol m_\mathrm\,\!) je jednotka hmotnosti v systéme Planckových jednotiek zavedená fyzikom Maxom Planckom.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckova hmotnosť · Pozrieť viac »

Planckova teplota

Planckova teplota, pomenovaná podľa nemeckého fyzika Maxa Plancka, je jednotkou teploty, ktorú označujeme TP, v systéme jednotiek známom ako Planckove jednotky.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckova teplota · Pozrieť viac »

Planckove jednotky

Planckove jednotky alebo Planckova stupnica je skupina fyzikálnych jednotiek definovaných a zavedených nemeckým fyzikom Maxom Planckom.

Nový!!: Planckova konštanta a Planckove jednotky · Pozrieť viac »

Princíp korešpondencie

Princíp korešpondencie je požiadavka, aby výsledky, aké dáva klasická fyzika, vyplývali i z kvantovej teórie ako dobré priblíženie k opisu správania sa systémov, ktorých akcia je „veľká“ v porovnaní s Planckovou konštantou.

Nový!!: Planckova konštanta a Princíp korešpondencie · Pozrieť viac »

Schrödingerova rovnica

Schrödingerova rovnica je základná diferenciálna rovnica, ktorá určuje vývoj fyzikálneho systému formalizmom vlnovej mechaniky.

Nový!!: Planckova konštanta a Schrödingerova rovnica · Pozrieť viac »

Spin (fyzika)

Spin je vlastnosť elementárnych častíc.

Nový!!: Planckova konštanta a Spin (fyzika) · Pozrieť viac »

Výkonové váhy

Výkonové váhy poznáme tiež pod anglickým názvom watt balance sú extrémne presný prístroj na meranie hmotnosti alebo Planckovej konštanty.

Nový!!: Planckova konštanta a Výkonové váhy · Pozrieť viac »

Vlnové číslo

Vlnové číslo je vo fyzike vlastnosť vlny definovaná ako: Vlnové číslo označujeme písmenom k a v sústave SI je jeho jednotkou m-1.

Nový!!: Planckova konštanta a Vlnové číslo · Pozrieť viac »

Wienov zákon

Wienov zákon je fyzikálny zákon používaný na popísanie spektra žiarenia čierneho telesa.

Nový!!: Planckova konštanta a Wienov zákon · Pozrieť viac »

Zoznam fyzikálnych článkov/P

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie.

Nový!!: Planckova konštanta a Zoznam fyzikálnych článkov/P · Pozrieť viac »

Zoznam fyzikálnych konštánt

Vo vede je fyzikálna konštanta fyzikálnou hodnotou, ktorej matematická hodnota sa nemení.

Nový!!: Planckova konštanta a Zoznam fyzikálnych konštánt · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Diracova konštanta, Redukovaná Planckova konštanta.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »