Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Elektrolyt

Index Elektrolyt

Elektrolyt je.

33 vzťahy: Alkalický článok, Anódomechanické obrábanie, Štandardný elektródový potenciál, Bacilová červienka, Celiakia, Chlorid bárnatý, Dionýz Ilkovič, Disociácia (chémia), Elektrický bicykel, Elektrický vodič, Elektrochémia, Elektrochemické obrábanie, Elektrochemický rad napätia kovov, Elektrochromizmus, Elektrolýza, Galvanické pokovovanie, Hnačka, Jacobus Henricus van ’t Hoff, Jodid lítny, Konduktometria, Kortikoid, Kyselina jablčná, Minerálna látka, Palivový článok, Polarografia, Polyanilín, Preháňadlo, Prolaktín, Sekundárny elektrochemický článok, Soľ (chémia), Suchý článok, Vylučovacia sústava, Zoznam chemických článkov/E.

Alkalický článok

Alkalický článok Alkalický článok je elektrochemický článok, čiže chemický zdroj elektrickej energie založený na chemickej reakcii medzi zinkom a uhlíkom za prítomnosti alkalického elektrolytu – lúhu.

Nový!!: Elektrolyt a Alkalický článok · Pozrieť viac »

Anódomechanické obrábanie

Anódomechanické obrábanie alebo anódovo-mechanické obrábanie je spôsob elektroerozívneho obrábania elektricky vodivého materiálu, pri ktorom k úberu materiálu dochádza elektroabrazívnym pôsobením elektrickej iskry (pôsobením pulzného elektrického výboja), ako pri elektroiskrovom obrábaní, pričom zároveň prebieha elektrolytické rozpúšťanie povrchu obrábaného materiálu.

Nový!!: Elektrolyt a Anódomechanické obrábanie · Pozrieť viac »

Štandardný elektródový potenciál

Štandardný elektródový potenciál (E°) je hodnota potenciálu elektródy určitého kovu, ponoreného do roztoku jeho soli za štandardných podmienok (pri tlaku 101 325 Pa, teplote 25 °C a koncentrácii iónov v roztoku 1 mol/dm3).

Nový!!: Elektrolyt a Štandardný elektródový potenciál · Pozrieť viac »

Bacilová červienka

Bacilová červienka (iné názvy: bacilárna/bakteriálna červienka, bacilová/bacilárna/bakteriálna dyzentéria, bacilová/bacilárna/bakteriálna úplavica, šigelóza, červienka, dyzentéria, úplavica) je črevná bakteriálna infekcia vyvolaná gramnegatívnymi nepohyblivými tyčinkami z rodu Shigella.

Nový!!: Elektrolyt a Bacilová červienka · Pozrieť viac »

Celiakia

Celiakia (iné názvy: primárny malabsorpčný syndróm, gluténová enteropatia, idiopatická steatorea, netropická sprue, Herterova–Heubnerova choroba, intestinálny infantilizmus) je autoimunitná choroba, ktorá je spôsobená trvalou neznášanlivosťou imunitného systému voči gluténu (lepku), postihuje hlavne tenké črevo.

Nový!!: Elektrolyt a Celiakia · Pozrieť viac »

Chlorid bárnatý

Chlorid bárnatý (BaCl2) je iónová anorganická zlúčenina chlóru a bária.

Nový!!: Elektrolyt a Chlorid bárnatý · Pozrieť viac »

Dionýz Ilkovič

Akademik Dionýz Ilkovič (* 18. január 1907, Šarišský Štiavnik – † 3. august 1980, Bratislava) bol fyzik a fyzikálny chemik rusínskeho pôvodu.

Nový!!: Elektrolyt a Dionýz Ilkovič · Pozrieť viac »

Disociácia (chémia)

Disociácia je proces rozkladu elektrolytu na ióny (vo vode alebo tavenine) podľa rovnice: AaBb (aq) → aAb+ (aq) + bBa- (aq) V roztoku sa z daného množstva látky len časť molekúl štiepi na ióny, ostatné zostávajú nedisociované.

Nový!!: Elektrolyt a Disociácia (chémia) · Pozrieť viac »

Elektrický bicykel

Elektrický bicykel Elektrický bicykel alebo Elektrobicykel je bicykel s prídavným elektrickým pohonom.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrický bicykel · Pozrieť viac »

Elektrický vodič

Elektrický vodič z hľadiska fyziky je materiál (látka), ktorá vedie elektrický prúd, tzn.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrický vodič · Pozrieť viac »

Elektrochémia

John Daniell a Michael Faraday Elektrochémia je odbor chémie, ktorý skúma procesy prebiehajúce na rozhraní elektród (kovových alebo polokovových, príp. grafitových) a elektrolytu.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrochémia · Pozrieť viac »

Elektrochemické obrábanie

Elektrochemické obrábanie je obrábanie elektricky vodivých a zároveň elektrochemicky rozpustných materiálov, pri ktorom dochádza súčasným pôsobením elektrického prúdu a elektrolytu k zmena vlastností obrábaného povrchu a úberu materiálu.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrochemické obrábanie · Pozrieť viac »

Elektrochemický rad napätia kovov

Elektrochemický rad napätia kovov alebo Beketovov rad (podľa Nikolaja Nikolajeviča Beketova) je zoznam kovov, zoradených vzostupne podľa hodnôt ich štandardného elektródového potenciálu (čiže elektródového potenciálu vzťahujúceho sa na vodíkovú elektródu).

Nový!!: Elektrolyt a Elektrochemický rad napätia kovov · Pozrieť viac »

Elektrochromizmus

Elektrochromizmus je termín používaný na charakterizovanie farebných zmien elektroaktívnych materiálov, ku ktorým dochádza v dôsledku prechodu elektrónov alebo oxidáčno-redukčných dejov.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrochromizmus · Pozrieť viac »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálno-chemický rozkladný dej, spôsobený prechodom elektrického prúdu cez roztok, pri ktorom dochádza k chemickým zmenám na elektródach.

Nový!!: Elektrolyt a Elektrolýza · Pozrieť viac »

Galvanické pokovovanie

Galvanické pokovovanie (iné názvy: galvanostégia, elektrolytické pokovovanie, galvanizácia) je elektrolytické nanášanie vrstvy kovu na vodivý povrch.

Nový!!: Elektrolyt a Galvanické pokovovanie · Pozrieť viac »

Hnačka

Hnačka je riedka až vodnatá stolica častejšia ako 3 až 5-krát denne.

Nový!!: Elektrolyt a Hnačka · Pozrieť viac »

Jacobus Henricus van ’t Hoff

Jacobus Henricus van ’t Hoff (* 30. august 1852, Rotterdam – † 1. marec 1911, Steglitz pri Berlíne (dnes Berlín)) bol holandský fyzik a organický chemik.

Nový!!: Elektrolyt a Jacobus Henricus van ’t Hoff · Pozrieť viac »

Jodid lítny

Jodid lítny (LiI) je anorganická zlúčenina lítia a jódu.

Nový!!: Elektrolyt a Jodid lítny · Pozrieť viac »

Konduktometria

Konduktometria je metóda merania mernej vodivosti elektrolytu.

Nový!!: Elektrolyt a Konduktometria · Pozrieť viac »

Kortikoid

Kortikosterón Kortikoidy alebo kortikosteroidy sú skupina steroidných hormónov vytváraných v kôre nadobličiek.

Nový!!: Elektrolyt a Kortikoid · Pozrieť viac »

Kyselina jablčná

Kyselina jablčná, (C2H4O(COOH)2) je dikarboxylová kyselina, ktorú vyrábajú všetky živé organizmy, prispieva k príjemnej kyslej chuti ovocia, a je používaná ako prídavná látka v potravinách.

Nový!!: Elektrolyt a Kyselina jablčná · Pozrieť viac »

Minerálna látka

Minerálna látka je látka, s ktorou sa stretávame vo forme soli.

Nový!!: Elektrolyt a Minerálna látka · Pozrieť viac »

Palivový článok

Ukážka metanolového palivového článku Palivový článok je elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa priamo chemickú energiu paliva a okysličovadla na elektrickú energiu.

Nový!!: Elektrolyt a Palivový článok · Pozrieť viac »

Polarografia

Heyrovského polarograf Heyrovského polarograf Polarografia je elektrochemická analytická metóda, ktorá slúži na určovanie prítomnosti (kvality) a koncentrácie (kvantity) redukovateľných alebo oxidovateľných neznámych látok v roztoku.

Nový!!: Elektrolyt a Polarografia · Pozrieť viac »

Polyanilín

Štruktúrny vzorec polyanilínu Polyanilín (ďalej PANI) je π- konjugovaný organický polymér.

Nový!!: Elektrolyt a Polyanilín · Pozrieť viac »

Preháňadlo

Preháňadlo (iné názvy: laxatívum, laxancium, laxans) je látka podporujúca vyprázdňovanie čriev.

Nový!!: Elektrolyt a Preháňadlo · Pozrieť viac »

Prolaktín

thumb Prolaktín (luteomammotropný hormón, PRL) je hormón produkovaný v pars distalis adenohypofýzy typom chromofilných buniek - tzv.

Nový!!: Elektrolyt a Prolaktín · Pozrieť viac »

Sekundárny elektrochemický článok

Ni-MH články formátu AA Li-iónový článok pre digitálne fotoaparáty Sekundárny elektrochemický článok (iné názvy: sekundárny článok, vratný elektrochemický článok, akumulátor, akumulátorový článok) je elektrochemický článok, ktorý po nabití (chemickej reakcii vyvolanej jednosmerným prúdom) je schopný spustiť opačnú chemickú reakciu, ktorou vzniká jednosmerný prúd (opačného smeru ako prúd nabitia).

Nový!!: Elektrolyt a Sekundárny elektrochemický článok · Pozrieť viac »

Soľ (chémia)

Ako soľ sa označujú.

Nový!!: Elektrolyt a Soľ (chémia) · Pozrieť viac »

Suchý článok

Suchý (galvanický) článok Suchý článok (obyčajná batéria) je elektrochemický článok, čiže chemický zdroj elektrického napätia skladajúci sa z dvoch materiálov spojených elektrolytom.

Nový!!: Elektrolyt a Suchý článok · Pozrieť viac »

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava človeka Vylučovacia sústava je orgánová sústava, ktorá zabezpečuje odstránenie odpadových látok z tela živočícha a je jedným z najdôležitejších systémov v ľudskom organizme.

Nový!!: Elektrolyt a Vylučovacia sústava · Pozrieť viac »

Zoznam chemických článkov/E

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie.

Nový!!: Elektrolyt a Zoznam chemických článkov/E · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »