Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Zoznam vedných disciplín

Index Zoznam vedných disciplín

Tento článok obsahuje abecedný zoznam vied, vedných disciplín a náuk so základnou charakteristikou daných vied.

214 vzťahy: Aerológia, Agnotológia, Akarológia, Akustika, Akvaristika, Akvárium, Alergén, Alergia, Alergiológia, Algológia, Anatómia, Andragogika, Anestéziológia, Anestetikum, Antropológia, Arachnológia, Archaizmus, Archeológia, Archivistika, Astrobiológia, Astrofyzika, Astrológia, Astronómia, Atmosféra Zeme, Axiológia, Čína (civilizácia), Balistika, Biochémia, Biológia, Boh, Botanika, Bromatológia, Budúcnosť, Bunka, Chémia, Chemický prvok, Chirurgia, Cytogenetika, Cytológia, Dejepis, Dendrológia, Dermatológia, Dialektológia, Dietológia, Dipterológia, Drsnokožce, Druh (taxonómia), Dvojkrídlovce, Dynamika, Egyptológia, ..., Ekológia, Ekonómia, Embryológia, Energetika, Energia, Enológia, Entomológia, Environmentalistika, Estetika, Etika, Etiológia, Etnológia, Etológia, Etymológia, Eukaryoty, Farmakológia, Filológia, Filozofia, Floristika, Fonológia, Frekvencia, Futurológia, Fyzika, Fyziológia, Fyziológia rastlín, Gemológia, Genetická informácia, Genetika, Geografia, Geológia, Geometria, Geomorfológia, Gerontológia, Grafológia, Gréčtina, Gynekológia, Hematológia, Herpetológia, Histológia, Historická veda, Hmyz, Huby, Hudba, Hydrológia, Ichtyológia, Ideológia, Imunológia, Indológia, Iránistika, Japončina, Japonsko, Jazyk (jazykoveda), Jazykoveda, Kalmary, Kartografia, Kinematika, Kliešťovité, Klimatológia, Konchológia, Kozmológia, Kriminalita, Kriminológia, Kryptológia, Kulturológia, Kynológia, Latinčina, Lexikológia, Limnológia, Logika, Malakológia, Mäkkýše, Mechanika, Medicína, Metafyzika, Metalografia, Metalurgia, Meteorológia, Mikrobiológia, Mineralógia, Morfológia, Mravcovité, Muzikológia, Mykológia, Myrmekológia, Narkóza (medicína), Nárečie, Nefrológia, Neologizmus, Neurológia, Oceánografia, Oftalmológia, Onkológia, Ontológia, Oológia, Optika, Organela, Orientalistika, Ornitológia, Osteológia, Paleoklimatológia, Paleontológia, Parazitológia, Patológia, Pavúkovce, Pedagogika, Pedológia, Pedológia (dieťa), Pedológia (pôda), Petrológia, Planéta, Planetológia, Pletivo, Pneumológia, Politológia, Psychológia, Rad (taxonómia), Raje, Rastliny, Rádiológia, Religionistika, Reológia, Riasa, Roztoče, Ryby, Seizmológia, Sexuológia, Sinice, Sinológia, Skvapalnený zemný plyn, Slovo (jazykoveda), Sociológia, Somatológia, Speleológia, Staroveký Egypt, Statika, Stereometria, Strom, Synonymum, Technológia, Teológia, Terapeutika, Teriológia, Tkanivo, Topológia, Toxikológia, Turečtina, Turkológia, Typológia, UFO, Ufológia, Vírus, Venerológia, Vesmír, Veterinárna medicína, Vexilológia, Viktimológia, Virológia, Voda, Vulkanológia, Zem, Zoológia, Zub, Zubné lekárstvo, Zvuk. Rozbaliť index (164 viac) »

Aerológia

Aerológia je meteorologický odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností atmosféry, predovšetkým troposféry a k nej priľahlej časti stratosféry.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Aerológia · Pozrieť viac »

Agnotológia

Agnotológia (z gréckeho slova agnósis.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Agnotológia · Pozrieť viac »

Akarológia

Akarológia je veda, odvetvie zoológie, ktorá skúma roztoče (lat. acari) a kliešte.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Akarológia · Pozrieť viac »

Akustika

Akustika je náuka o zvuku, časť fyziky, zaoberajúca sa mechanickými kmitmi a vlnami v plynných, kvapalných i tuhých prostrediach, ich vznikom, šírením a detekciou.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Akustika · Pozrieť viac »

Akvaristika

Akvaristika môže označovať.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Akvaristika · Pozrieť viac »

Akvárium

Kalifornii s obsahom 1.3 miliónov litrov je vidieť simulovaný ekosystém chaluhového lesa. Malé amatérske akvárium s obsahom 100 litrov, tzv. spoločenská nádrž. Tetra neónová (''Paracheirodon innesi'') je jedna z najčastejšie chovaných akváriových rýb. Akvárium je nádrž z priehľadného materiálu (väčšinou zo skla alebo pevného plastu) naplnená vodou, v ktorej sa chovajú vodné živočíchy (väčšinou ryby, niektoré bezstavovce, ale tiež cicavce, obojživelníky a plazy).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Akvárium · Pozrieť viac »

Alergén

Alergén je látka, ktorá v organizme vyvoláva alergickú reakciu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Alergén · Pozrieť viac »

Alergia

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Alergia · Pozrieť viac »

Alergiológia

Alergiológia je medicínsky odbor, zameraný na liečbu alergií.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Alergiológia · Pozrieť viac »

Algológia

Algológia (lat. alga) je veda (vedná disciplína) zaoberajúca sa sinicami a riasami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Algológia · Pozrieť viac »

Anatómia

Anatómia (gréc. anatome, zo slova anatemnein.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Anatómia · Pozrieť viac »

Andragogika

Andragogika je aplikovaná veda o výchove a vzdelávaní.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Andragogika · Pozrieť viac »

Anestéziológia

Anestéziológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá anestéziou.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Anestéziológia · Pozrieť viac »

Anestetikum

Anestetikum je látka spôsobujúca čiastočné (miestne) alebo úplné znecitlivenie organizmu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Anestetikum · Pozrieť viac »

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Antropológia · Pozrieť viac »

Arachnológia

Jedovatý austrálsky pavúk Arachnológia je veda o pavúkovcoch, príbuzná entomológii (skúmajú triedy toho istého kmeňa – článkonožcov).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Arachnológia · Pozrieť viac »

Archaizmus

Archaizmus (z gréc. archaios - starodávny) je slovo, alebo výraz, gramatická forma, alebo konštrukcia, ktorá dodáva reči ráz staršej etapy vývoja jazyka a používa sa v jazykových prejavoch na charakterizovanie staršej doby.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Archaizmus · Pozrieť viac »

Archeológia

Rímske divadlo, Alexandria, Egypt Archeológia (z gr. ἀρχαῖος (archaios).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Archeológia · Pozrieť viac »

Archivistika

Archivistika je veda, ktorá sa zaoberá základmi a metódami aplikovanými na sústreďovanie, evidovanie, spracovanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Archivistika · Pozrieť viac »

Astrobiológia

Astrobiológia (z gr. astron.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Astrobiológia · Pozrieť viac »

Astrofyzika

svetelných rokov v priemere a je vzdialená približne 60 miliónov svetelných rokov. Astrofyzika (z gréčtiny: astro – hviezda a physis – príroda) je časťou astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou vo vesmíre, pokrýva fyzikálne vlastnosti nebeských objektov a aj ich správanie a vzájomné pôsobenie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Astrofyzika · Pozrieť viac »

Astrológia

Zvieratník zo synagógy zo 6. storočia Astrológia je veľmi starý odbor (rozumej paveda), ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Astrológia · Pozrieť viac »

Astronómia

Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Astronómia · Pozrieť viac »

Atmosféra Zeme

Discovery Vrstvy atmosféry (NOAA) – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra Priemerná teplota (''Temperatur'') a molová hmotnosť (''molare Masse'') v závislosti od výšky po nemecky Priemerný tlak vzduchu (''Druck'') a hustota vzduchu (''Dichte'') v závislosti od výšky po nemecky Štandardná atmosféra 1976 do výšky 90 km po nemecky Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Atmosféra Zeme · Pozrieť viac »

Axiológia

Axiológia je všeobecná teória hodnôt a hodnotenia.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Axiológia · Pozrieť viac »

Čína (civilizácia)

3. storočí pred Kr. na ochranu pred nájazdníkmi zo severu Čína označuje niekoľko štátov a kultúr, ktoré existovali vo Východnej Ázii a pozeráme sa na ne ako vzájomne nadväzujúce za posledných 4000 rokov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Čína (civilizácia) · Pozrieť viac »

Balistika

Balistika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá pohybom striel; je to náuka o pohybe striel a rakiet.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Balistika · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Biochémia · Pozrieť viac »

Biológia

Animalia –  Bos primigenius taurus Planta – Triticum Fungi – Morchella esculenta Stramenopila/Chromista – Fucus serratus Bacteria – Gemmatimonas aurantiaca (-.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Biológia · Pozrieť viac »

Boh

Boh Stvoriteľ podľa Michelangela Stvorenie človeka podľa Michelangela Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu bytosť, podľa veriacich ľudí je vládcom alebo stvoriteľom sveta alebo je svetu imanentný.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Boh · Pozrieť viac »

Botanika

Biodiverzita Botanika (gr. botané.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Botanika · Pozrieť viac »

Bromatológia

Bromatológia (z (broma).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Bromatológia · Pozrieť viac »

Budúcnosť

Budúcnosť je.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Budúcnosť · Pozrieť viac »

Bunka

Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov, viroidov a vírusoidov, ak sú aj tieto považované za živé organizmy), ktorá má všetky základné vlastnosti života.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Bunka · Pozrieť viac »

Chémia

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Chémia · Pozrieť viac »

Chemický prvok

Chemický prvok alebo prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Chemický prvok · Pozrieť viac »

Chirurgia

chirurgovia pri práci Chirurgia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Chirurgia · Pozrieť viac »

Cytogenetika

Cytogentika je pododbor genetiky zaoberajúci sa bunkou a jej štruktúrami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Cytogenetika · Pozrieť viac »

Cytológia

Epitelové bunky zafarbené na keratín a DNA. Cytológia (gréc. cytos – bunka, lat. logos – veda) je veda skúmajúca štruktúru a funkcie živých buniek, je súčasťou histológie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Cytológia · Pozrieť viac »

Dejepis

Dejepis môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dejepis · Pozrieť viac »

Dendrológia

Drevina dub (v strede) Dendrológia (z gr. δένδρον (dendron).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dendrológia · Pozrieť viac »

Dermatológia

Dermatológia je odvetvie lekárstva zaoberajúce sa všetkými chorobnými zmenami na koži, vyvolanými rôznymi vonkajšími i vnútornými príčinami, ich liečbou a prevenciou; kožné lekárstvo.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dermatológia · Pozrieť viac »

Dialektológia

Dialektológia je disciplína jazykovedy, ktorá skúma teritoriálne dialekty.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dialektológia · Pozrieť viac »

Dietológia

Dietológia je náuka o životospráve.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dietológia · Pozrieť viac »

Dipterológia

Dipterológia je náuka o dvojkrídlom hmyze (rad: Diptera).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dipterológia · Pozrieť viac »

Drsnokožce

Drsnokožce (iné názvy: drsnokožcopodobné, paryby, chrupkovité ryby) sú taxón (obyčajne trieda) čeľustnatcov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Drsnokožce · Pozrieť viac »

Druh (taxonómia)

Druh alebo species alebo spécia (lat. species) je taxonomická kategória s úrovňou nižšou ako rod (resp. podrod).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Druh (taxonómia) · Pozrieť viac »

Dvojkrídlovce

Samec ''Empis tesselata'' veľkosť 12 mm Krúživka žltkastá, ''Empis livida'' Hlava - viditeľná štruktúra oka Dvojkrídlovce (Diptera) je rad hmyzu, ktorý patrí na svete k najpočetnejšiemu radu z triedy hmyzu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dvojkrídlovce · Pozrieť viac »

Dynamika

Dynamika môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Dynamika · Pozrieť viac »

Egyptológia

Egyptológia je veda o histórii, spôsobe života, umení starých Egypťanov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Egyptológia · Pozrieť viac »

Ekológia

Ekológia študuje procesy na planéte Zem. Ekológia (← z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ekológia · Pozrieť viac »

Ekonómia

Ekonómia alebo národohospodárska náuka alebo národné hospodárstvo je ekonomická veda, ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ekonómia · Pozrieť viac »

Embryológia

Embryológia je náuka o individuálnom vývoji organizmov od oplodnenia vajíčka až po životaschopného jedinca.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Embryológia · Pozrieť viac »

Energetika

Energetika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá hospodárnym využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež priemyselné odvetvie dodávajúce energiu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Energetika · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Energia · Pozrieť viac »

Enológia

Biele víno Enológia (gr.: oinos.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Enológia · Pozrieť viac »

Entomológia

chrobáka ''Diaprepes abbreviatus'' Entomológia (z gr. en-tomon.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Entomológia · Pozrieť viac »

Environmentalistika

Environmentalistika je náuka o životnom prostredí.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Environmentalistika · Pozrieť viac »

Estetika

Estetika (z gr.) je v širšom zmysle teória o prírodnej a zároveň umeleckej kráse, o jej podstate, zákonoch a pôsobení na človeka.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Estetika · Pozrieť viac »

Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Etika · Pozrieť viac »

Etiológia

Etiológia je náuka o pôvode a príčinách, napr.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Etiológia · Pozrieť viac »

Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis (ďalšie ekvivalenty pozri nižšie) sú termíny (vedné odbory), ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Etnológia · Pozrieť viac »

Etológia

Etológia je veda o všeobecnobiologických základoch a zákonitostiach správania živočíchov, ktorá sa utvorila v 30. rokoch 20. storočia v prácach K. Z. Lorenza.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Etológia · Pozrieť viac »

Etymológia

Etymológia (z gréckeho etymon.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Etymológia · Pozrieť viac »

Eukaryoty

Eukaryoty (iné názvy: eukaryonty, jadrové organizmy, nukleobionty, jadrovce; lat. Eukaryota alebo ako doména aj Eukarya) sú organizmy, ktorých bunky (tzv. eukaryotické bunky) majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Eukaryoty · Pozrieť viac »

Farmakológia

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Farmakológia · Pozrieť viac »

Filológia

Filológia (z.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Filológia · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Filozofia · Pozrieť viac »

Floristika

Floristika je odvetvie botaniky skúmajúce kvetenu (flóru) určitého územia.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Floristika · Pozrieť viac »

Fonológia

Fonológia je vedný odbor jazykovedy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Fonológia · Pozrieť viac »

Frekvencia

Frekvencia (z lat. frequentia.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Frekvencia · Pozrieť viac »

Futurológia

Futurológia je veda o budúcnosti zaoberajúca sa vytváraním scenárov možného budúceho vývoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Futurológia · Pozrieť viac »

Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Fyzika · Pozrieť viac »

Fyziológia

Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Fyziológia · Pozrieť viac »

Fyziológia rastlín

Listový zápoj v lese mierneho pásma. Fyziológia rastlín je vedný odbor v rámci Botaniky, ktorý študuje životné pochody rastlín.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Fyziológia rastlín · Pozrieť viac »

Gemológia

Gemológia je veda zaoberajúca sa drahými kameňmi.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Gemológia · Pozrieť viac »

Genetická informácia

Genetická informácia je súbor génov (genóm bunky) obsiahnutý v pohlavných bunkách rodičov, riadiaci vývoj potomka tak, že sa v ňom prejavia znaky rodičov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Genetická informácia · Pozrieť viac »

Genetika

Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Genetika · Pozrieť viac »

Geografia

Geografia (z , z predpony γεω- geo- od γε ge – zem a prípony -γραφία -grafía – -pis) alebo zemepis je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Geografia · Pozrieť viac »

Geológia

Kontinentálny šelf Geológia (z gr. gé.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Geológia · Pozrieť viac »

Geometria

Geometria (z gréckych slov Geo.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Geometria · Pozrieť viac »

Geomorfológia

Povrch Zeme Salta (Argentína) Geomorfológia je vedná disciplína, ktorá študuje reliéf zemského povrchu, súše i morského dna, prípadne ich asociácie a posudzuje ho z hľadiska zložitých interakcií endogénnych a exogénnych procesov v časovo-priestorovom systéme.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Geomorfológia · Pozrieť viac »

Gerontológia

Gerontológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá procesom starnutia a ochorení týkajúcich sa starnutia.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Gerontológia · Pozrieť viac »

Grafológia

Grafológia môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Grafológia · Pozrieť viac »

Gréčtina

Gréčtina môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Gréčtina · Pozrieť viac »

Gynekológia

Gynekológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením všetkých organických a funkčných porúch reprodukčných orgánov ženy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Gynekológia · Pozrieť viac »

Hematológia

Hematológia je veda zaoberajúca sa fyziologickými funkciami krvi a ochoreniami krvi.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Hematológia · Pozrieť viac »

Herpetológia

Lampropeltis getula californiae Herpetológia (z gr. ἑρπετόν – herpeton – plaziace sa zviera) je jedným zo základných odborov zoológie a skúma plazy a obojživelníky.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Herpetológia · Pozrieť viac »

Histológia

Histológia je veda zaoberajúca sa štúdiom mikroskopickej štruktúry orgánov a tkanív (v prípade rastlín pletív).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Histológia · Pozrieť viac »

Historická veda

Historická veda (iné názvy: história, historiografia, dejepis, dejepisná veda) je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou a hodnotením dejín na základe historických prameňov, pričom využíva historické metódy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Historická veda · Pozrieť viac »

Hmyz

Hmyz (zriedkavé názvy: ektognátny hmyz, ektognáty; mimo taxonómie aj: insekty; lat. Insecta, Ectognatha, Amyocerata) je taxón (najčastejšie hodnotený ako trieda) šesťnôžiek (Hexapoda).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Hmyz · Pozrieť viac »

Huby

Huby (lat. Fungi, staršie Mycetalia, vlastné huby/pravé huby - Eumycota, nesprávne Mycophyta) sú veľký taxón (spravidla ríša) heterotrofných väčšinou nepohyblivých organizmov bez fotosyntetických pigmentov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Huby · Pozrieť viac »

Hudba

Notový zápis hudby Koncert v Salzburgu Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Hudba · Pozrieť viac »

Hydrológia

Hydrológia (z gr. hydros - voda, logos - náuka, veda) je vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou na Zemi vo všetkých jej skupenstvách.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Hydrológia · Pozrieť viac »

Ichtyológia

Ichtyológia (gr. Ichthys - ryba) je náuka, veda o rybách.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ichtyológia · Pozrieť viac »

Ideológia

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ideológia · Pozrieť viac »

Imunológia

Imunológia (z latinčiny) je odbor biológie a medicíny, ktorý sa zaoberá štúdiom zákonitostí imunologických reakcií živočíchov a človeka.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Imunológia · Pozrieť viac »

Indológia

Indológia je vedecký výskum indických jazykov, indických literatúr a dejín Indie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Indológia · Pozrieť viac »

Iránistika

Iránistika je súčasť orientalistiky.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Iránistika · Pozrieť viac »

Japončina

日本語 (nihongo) – japonský jazyk Japončina (日本語) – alebo pre tých, ktorí ju považujú za viacero jazykov, japonské jazyky – je jazyk z jazykovej skupiny japonsko-rjúkjuských jazykov (pre tých, ktorí považujú rjúkjuštinu za nárečie japončiny, je japončina izolovaný jazyk).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Japončina · Pozrieť viac »

Japonsko

Pagoda Tokio, Shinjuku Sensoji Veža vo Fukuoke Japonská ikebana Japonsko (alebo Nihon; formálne: alebo Nihon-koku) je štát ležiaci na východnom okraji ázijského kontinentu, na východ od Číny a Kórey.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Japonsko · Pozrieť viac »

Jazyk (jazykoveda)

Jazyk je historicky konštruovaný systém zvukových, lexikálnych a gramatických prostriedkov, objektivizujúci prácu myslenia, komunikácie a vzájomného chápania sa jej účastníkov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Jazyk (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Jazykoveda

Jazykoveda alebo lingvistika je veda skúmajúca (spravidla prirodzený) jazyk.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Jazykoveda · Pozrieť viac »

Kalmary

Kalmary alebo staršie kalmáry (Teuthida, Teuthoida sensu lato, Teuthoidea) sú rad desaťramenných hlavonožcov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kalmary · Pozrieť viac »

Kartografia

Kartografia (z gréckeho chartis – mapa, graphein – kresliť) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kartografia · Pozrieť viac »

Kinematika

Rozklad rýchlosti na radiálnu a tangenciálnu zložku. Kinematika je náuka o mechanickom pohybe telies, ktorá skúma zmenu vzájomných polôh telies bez ohľadu na silové pôsobenie v priestore a čase.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kinematika · Pozrieť viac »

Kliešťovité

Klieštovité (lat. Ixodidae) sú parazity radiace sa medzi roztoče, ktoré sa živia cicaním krvi.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kliešťovité · Pozrieť viac »

Klimatológia

Klimatológia je multioborová vedecká disciplína o podnebí a jeho zmenách, skúmajúca zákonitosti časového a priestorového priebehu klimatických prvkov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Klimatológia · Pozrieť viac »

Konchológia

Konchológia (gr.) je náuka o lastúrach a ulitách mäkkýšov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Konchológia · Pozrieť viac »

Kozmológia

Kozmológia skúma pôvod, začiatok a možný osud vesmíru.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kozmológia · Pozrieť viac »

Kriminalita

Kriminalita (z) je zločinnosť, spoločenský jav, ktorým sa rozumie súhrn trestnej činnosti v určitej oblasti za určité obdobie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kriminalita · Pozrieť viac »

Kriminológia

Kriminológia je osobitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kriminalitou ako sociálnym javom, vrátane jej príčin, kriminogenézy, otázok, ako možno kriminalite predchádzať (prevencia kriminality) a otázkami skúmania obetí trestných činov (viktimológia).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kriminológia · Pozrieť viac »

Kryptológia

2.svetovej vojne pre zašifrovanie správ na vysokej úrovni určené generálnemu štábu Kryptológia (z gréckeho kryptos.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kryptológia · Pozrieť viac »

Kulturológia

Kulturológia, kultúrne štúdiá alebo filozofia kultúry (z latinčiny: colere, cultus, "pestovať" – pôvodne skultúrňovanie, zušľachťovanie zeme a z gréčtiny: logos, "veda, náuka"), je výskumná orientácia, študijný odbor formujúci sa ako holistická, komparatívna a interdisciplinárna veda o kultúre.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kulturológia · Pozrieť viac »

Kynológia

Kynológia je zjednodušene veda o psoch (gr. kynos.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Kynológia · Pozrieť viac »

Latinčina

Viaczväzkový latinský slovník na univerzite v Grazi Latinčina (lat. lingua latina.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Latinčina · Pozrieť viac »

Lexikológia

Lexikológia (z gr. lexis.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Lexikológia · Pozrieť viac »

Limnológia

slovenské jazero. Limnológia (z gr. limne - jazero a logos - náuka) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom vnútrozemských vodných plôch (jazier, riek a vodných nádrží, či už prírodného pôvodu, alebo vytvorených človekom), ich fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Limnológia · Pozrieť viac »

Logika

Logika (z gr. slova λόγος logos) je veda zaoberajúca sa vyplývaním.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Logika · Pozrieť viac »

Malakológia

Malakológia (gr. μαλακός (malakos).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Malakológia · Pozrieť viac »

Mäkkýše

Mäkkýše alebo zriedkavo molusky (j. č. moluska) sú kmeň špirálovcov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mäkkýše · Pozrieť viac »

Mechanika

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu (a absencie mechanického pohybu, t.j. pokoja) a silami, ktoré tento mechanický pohyb (a absenciu mechanického pohybu) sprevádzajú.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mechanika · Pozrieť viac »

Medicína

Medicína (z lat. (ars) medicina.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Medicína · Pozrieť viac »

Metafyzika

Metafyzika je také zameranie filozofie, ktoré sa usiluje uchopiť bytie ako také a to, čo mu ako takému prináleží, bytie jestvujúce poza empiricky okúsiteľné súcno (jestvujúcno), kde toto súcno od neho bytostne a podstatne závisí, a to tak pokiaľ ide o svoje jestvovanie, ako aj pokiaľ ide o jeho účel.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Metafyzika · Pozrieť viac »

Metalografia

Mikroskopický záber ocele (mierka – cca 1:200) Metalografia je vedný odbor, zaoberajúci sa štruktúrou tuhých kovov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Metalografia · Pozrieť viac »

Metalurgia

Metalurgia je náuka o získavaní kovov z rúd, výrobe kovov a zliatin a spracovaní kovov a zliatin na polotovary a hutnícke výrobky.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Metalurgia · Pozrieť viac »

Meteorológia

Oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad Islandom. Meteorológia (z gréc.: μετέωρον, metéōron, „vysoko v oblakoch“; a λόγος, lógos, „veda“) je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Meteorológia · Pozrieť viac »

Mikrobiológia

Mikrobiológia (z a) je veda skúmajúca jednobunkové mikroorganizmy (najmä baktérie, huby, kvasinky a plesne), nebunkové organizmy (vírusy) a subvírové patogény (prióny a viroidy), ich život, vlastnosti, činnosti, ich význam pre život rastlín, zvierat a ľudí.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mikrobiológia · Pozrieť viac »

Mineralógia

Mineralógia alebo staršie nerastopis je odvetvie geológie, ktoré skúma vlastnosti, zloženie a podmienky vzniku minerálov ale aj ich geografické rozšírenie a použitie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mineralógia · Pozrieť viac »

Morfológia

Morfológia (príslušný odborník sa volá morfológ) môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Morfológia · Pozrieť viac »

Mravcovité

Mravcovité je čeľaď hmyzu z nadčeľade osy a radu blanokrídlovce.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mravcovité · Pozrieť viac »

Muzikológia

Muzikológia alebo hudobná veda alebo veda o hudbe alebo vedy o hudbe je umenovedné odvetvie interdisciplinárnej povahy, ktoré zahrnuje hudobnú akustiku, organológiu, hudobnú fyziológiu, hudobnú psychológiu, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu, hudobnú filozofiu, hudobnú teóriu, hudobnú históriu, hudobnú grafiku, hudobnotextovú interpretáciu, hudobnú interpretáciu a hudobnú pedagogiku.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Muzikológia · Pozrieť viac »

Mykológia

Mykológia Mykológia (z gréckeho μύκης - mýkés, čo znamená „huba“) je veda zaoberajúca sa štúdiom húb, ich genetických a biochemických vlastností, využitie v lekárstve a potravinárstve, otravami a chorobami nimi spôsobenými.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Mykológia · Pozrieť viac »

Myrmekológia

Myrmekológia je veda študujúca mravce, ich spôsob života a pod.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Myrmekológia · Pozrieť viac »

Narkóza (medicína)

Narkóza je stav bezvedomia, ktorý je vyvolaný účinkom narkotík.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Narkóza (medicína) · Pozrieť viac »

Nárečie

Nárečie alebo dialekt je územne a funkčne vymedzený štruktúrny jazykový útvar, ktorým spontánne komunikuje autochtónne obyvateľstvo istej oblasti.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Nárečie · Pozrieť viac »

Nefrológia

Nefrológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá obličkami a ich ochoreniami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Nefrológia · Pozrieť viac »

Neologizmus

Neologizmus je novoutvorené slovo alebo slovné spojenie na pomenovanie nového javu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Neologizmus · Pozrieť viac »

Neurológia

Neurológia (gr.) je náuka o nervovej sústave a nervových chorobách; odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečením ochorení nervového systému, spojených s poruchami hybnosti a citlivosti a poruchou funkcií zmyslových a vnútorných orgánov; navyše sem patria niektoré choroby svalov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi, a niektoré funkčné poruchy centrálneho nervového systému.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Neurológia · Pozrieť viac »

Oceánografia

Oceánografia je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom oceánov a morí sveta.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Oceánografia · Pozrieť viac »

Oftalmológia

Oftalmológia alebo očné lekárstvo je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení oka.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Oftalmológia · Pozrieť viac »

Onkológia

Krvný transplantát Onkológia (z gréckych slov ογκος tumor, zdurenie a λόγος veda) je odbor vnútorného lekárstva, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a nechirurgickou liečbou nádorových ochorení.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Onkológia · Pozrieť viac »

Ontológia

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ontológia · Pozrieť viac »

Oológia

Oológia je náuka o (hlavne vtáčích) vajíčkach.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Oológia · Pozrieť viac »

Optika

Optika môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Optika · Pozrieť viac »

Organela

(Bunková) organela je subcelulárna (čiže menšia ako bunka) podjednotka (akýsi orgán) bunky, ktorá je špecializovaná na nejakú funkciu, a ktorá je spravidla obklopená membránou.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Organela · Pozrieť viac »

Orientalistika

Orientalistika je interdisciplinárna veda skúmajúca dôležité aspekty spoločenského a kultúrneho vývinu ázijských a afrických národov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Orientalistika · Pozrieť viac »

Ornitológia

Ornitológia (z gréckych slov ornis, ornithos – vták a Logos – veda) je zoologická veda, ktorá sa zaoberá štúdiom vtákov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ornitológia · Pozrieť viac »

Osteológia

Osteológia (gr. osteon – kosť, logos – náuka) je náuka o kostiach.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Osteológia · Pozrieť viac »

Paleoklimatológia

Graf vývoja koncentrácie kyslíka v atmosfére za poslednú miliardu rokov. Červená línia znázorňuje súčasný stav koncentrácie s 21% O2. Paleoklimatológia je náuka, ktorá skúma klímu predošlých geologických období Zeme.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Paleoklimatológia · Pozrieť viac »

Paleontológia

Paleontológia (z gréčtiny) je veda o vývoji života na planéte, o starých rastlinách a živočíchoch, ktoré skúma na základe ich fosílií zachovaných v skalách.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Paleontológia · Pozrieť viac »

Parazitológia

Parazitológia je náuka alebo veda o parazitoch, ich hostiteľoch, vzťahmi medzi nimi a o chorobách, ktoré vyvolávajú.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Parazitológia · Pozrieť viac »

Patológia

Patológia (z gréckeho pathos – choroba, logos – veda; v preklade znamená „náuka o chorobe“) je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby (morbus); nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Patológia · Pozrieť viac »

Pavúkovce

Pavúkovce (Arachnoidea alebo Arachnida) sú trieda podkmeňa klepietkavce.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pavúkovce · Pozrieť viac »

Pedagogika

Pedagogika (z gr. paidagōgike (téchnē).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pedagogika · Pozrieť viac »

Pedológia

Pedológia môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pedológia · Pozrieť viac »

Pedológia (dieťa)

Pedológia (z gr. pais - chlapec, dieťa a logos - slovo, náuka) je veda o deťoch, skladajúca sa z biológie (pedobiológie), psychológie (pedopsychológie) a sociológie (pedosociológie) dieťaťa.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pedológia (dieťa) · Pozrieť viac »

Pedológia (pôda)

Pedológia (z gréc. pedon - pôda, logos - náuka, veda) alebo pôdoznalectvo je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom pôdy, jej vznikom, klasifikáciou, fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pedológia (pôda) · Pozrieť viac »

Petrológia

Petrológia (z gr. petros.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Petrológia · Pozrieť viac »

Planéta

zdanlivé rozmery týchto telies tak, ako sa nám javia zo Zeme. Planéta (z gréckeho πλανήτης, planétés – „pútnici“) alebo obežnica je približne guľaté teleso značného objemu, ktorého hmotnosť je menšia ako 80 MJ (hmotností Jupitera).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Planéta · Pozrieť viac »

Planetológia

Planetológia alebo geológia planét alebo planetárna astronómia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom planét a planetárnych sústav z fyzikálneho, astronomického, geologického a chemického hľadiska.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Planetológia · Pozrieť viac »

Pletivo

Pletivo môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pletivo · Pozrieť viac »

Pneumológia

Pneumológia je špecializácia v medicíne, ktorá sa zaoberá ochoreniami pľúc a dýchacej sústavy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Pneumológia · Pozrieť viac »

Politológia

Politológia (z gr. politiké.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Politológia · Pozrieť viac »

Psychológia

Psychológia (z gréčtiny psyché.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Psychológia · Pozrieť viac »

Rad (taxonómia)

Rad alebo zriedkavo ordo (lat. ordo) je taxonomická kategória s vyššou úrovňou než čeľaď (resp. nadčeľaď) ale nižšou úrovňou ako trieda (resp. infratrieda).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Rad (taxonómia) · Pozrieť viac »

Raje

Raje môže byť synonymum pre taxonomické jednotky rajovidné (Batoidea) alebo rajotvaré (Rajiformes), pričom rajotvaré sa definujú rôzne.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Raje · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Rastliny · Pozrieť viac »

Rádiológia

Rádiológia, predtým nazývaná rádiodiagnostika, je medicínsky odbor, ktorý využíva určité spektrum ionizačného žiarenia (röntgenové žiarenie) a ďalšie fyzikálne javy (najmä ultrazvuk a magnetickú rezonanciu) na diagnostiku chorôb.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Rádiológia · Pozrieť viac »

Religionistika

baháizmus, džinizmus Religionistika, (z lat. religio – viera, náboženstvo) je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií (náboženstviev), kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Religionistika · Pozrieť viac »

Reológia

viskozity niektorých plynov Reológia (gr. rhei.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Reológia · Pozrieť viac »

Riasa

Riasa môže byť aj.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Riasa · Pozrieť viac »

Roztoče

Roztoč druhu ''Hermannia phyllophora'' Roztoče (Acari alebo Acarina) sú rad drobných článkonožcov z triedy pavúkovce (Arachnida).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Roztoče · Pozrieť viac »

Ryby

Ryby (Pisces) môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ryby · Pozrieť viac »

Seizmológia

zemetrasení na Zemi za roky 1973-2004. Seizmológia (z gr. seismos - zemetrasenie + logos - veda, náuka) je veda (súčasť geofyziky), zaoberajúca sa štúdiom zemetraseniami a s nimi spojenými javmi, ako aj výskumom štruktúry Zeme.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Seizmológia · Pozrieť viac »

Sexuológia

Sexuológia je náuka zaoberajúca sa pohlavným životom zo všetkých stránok (fyziologickej, lekárskej, psychologickej, pedagogickej, etickej, atď.). Sexuológii ide predovšetkým o analýzu javov a tendencií v sexuálnom živote s ohľadom na ich biologický podklad a význam, teda v konečnom dôsledku o rozlíšenie toho, čo je v nich zdravé a čo treba podporovať a toho, čo základným tendenciám sexuality v prírode nezodpovedá.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Sexuológia · Pozrieť viac »

Sinice

Sinice (lat. Cyanophyta alebo Cyanophyceae) alebo cyanobaktérie/kyanobaktérie (lat. Cyanobacteria) alebo modrozelené riasy/baktérie alebo cyanofyta, cyanoprokaryofyta, cyanoprokaryonta alebo cyanofyty sú skupina baktérií schopných produkovať kyslík prostredníctvom fotosyntézy podobne ako rastliny.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Sinice · Pozrieť viac »

Sinológia

Sinológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá jazykom, literatúrou, kultúrou a politicko-ekonomickými dejinami Číny.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Sinológia · Pozrieť viac »

Skvapalnený zemný plyn

Tanker s LNG Skvapalnený zemný plyn alebo kvapalný zemný plyn (Liquefied Natural Gas, LNG) je druh paliva.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Skvapalnený zemný plyn · Pozrieť viac »

Slovo (jazykoveda)

Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Slovo (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Sociológia

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Sociológia · Pozrieť viac »

Somatológia

Somatológia (gr.) alebo teloveda je náuka o ľudskom tele, o jeho zložení (anatómia) a funkciách (fyziológia).

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Somatológia · Pozrieť viac »

Speleológia

Speleológ stojaci vo vchode do jaskyne. Speleológia alebo jaskyniarstvo je náuka o vzniku a výskyte jaskýň.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Speleológia · Pozrieť viac »

Staroveký Egypt

Staroveký Egypt bola civilizácia staroveku v severovýchodnej časti Afriky.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Staroveký Egypt · Pozrieť viac »

Statika

Statika je odbor mechaniky, ktorý sa zaoberá závislosťami medzi silami v tom prípade, keď sily pôsobiace na teleso sú v rovnováhe a teleso je v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Statika · Pozrieť viac »

Stereometria

Stereometria je geometria priestorových útvarov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Stereometria · Pozrieť viac »

Strom

Borovica lesná (''Pinus sylvestris'') – príklad ihličnatého stromu Dub letný (''Quercus robur''), príklad listnatého stromu Strom je rastová forma cievnatých rastlín.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Strom · Pozrieť viac »

Synonymum

Synonymum (z gr. συνsýn.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Synonymum · Pozrieť viac »

Technológia

Technológia (z lat. technologia Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 720.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Technológia · Pozrieť viac »

Teológia

Teológia (z gr. theologia (θεολογία) Podľa Léon-Dufoura je teológia je ľudský spôsob hovorenia o Bohu. Podľa Hansa Künga je teológia učenie o Bohu, ktoré by v prípade absolutizácie pritakávacej teológie (afirmatívnej teológie), t. j. bez zápornej teológie (negatívnej teológie), robilo Boha výtvorom nášho rozumu, projekciou našej fantázie, ba viedlo napokon k modloslužbe.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Teológia · Pozrieť viac »

Terapeutika

Terapeutika môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Terapeutika · Pozrieť viac »

Teriológia

Teriológia je časť zoológie, náuka o cicavcoch.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Teriológia · Pozrieť viac »

Tkanivo

Tkanivo je skupina buniek (a medzibunkového materiálu, ktoré ich obklopuje), ktorá obyčajne pochádza zo spoločnej kmeňovej bunky a pracuje spoločne na vykonávaní určitej funkcie.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Tkanivo · Pozrieť viac »

Topológia

Topológia je matematická disciplína, ktorej úlohou je objasňovanie a výskum idey spojitosti.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Topológia · Pozrieť viac »

Toxikológia

Toxikológia je multidisciplinárna veda, stojaca na okraji niekoľkých oblastí, najmä chémie a medicíny.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Toxikológia · Pozrieť viac »

Turečtina

Rozšírenie turečtiny Turečtina alebo turecký jazyk patrí do juhozápadnej čiže oghuzskej (turkménskej) skupiny turkickej vetvy altajskej jazykovej rodiny.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Turečtina · Pozrieť viac »

Turkológia

Turkológia je vedecká disciplína orientalistiky, ktorá skúma turecký jazyk, tureckú kultúru a dejiny.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Turkológia · Pozrieť viac »

Typológia

Typológia môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Typológia · Pozrieť viac »

UFO

Umelecké stvárnenie UFO (autor: Andrés Nieto Porras) Poštová známka z bývalého Sovietskeho zväzu Osamotené oblaky typu ''lenticularis'' niekedy nadobúdajú vzhľad lietajúcich tanierov UFO alebo ufo (pôvodne skratka z angl. unidentified flying object; po slovensky neidentifikovaný lietajúci objekt) je úkaz na oblohe, ktorého pôvod nie je z rôznych príčin zistený.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a UFO · Pozrieť viac »

Ufológia

Ufológia je odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom objektov UFO, teda neidentifikova(teľ)ných lietajúcich objektov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Ufológia · Pozrieť viac »

Vírus

chrípky Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) vloženej do proteínovej schránky infikujúca živé bunky v biologických organizmoch.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Vírus · Pozrieť viac »

Venerológia

Venerológia je odvetvie lekárstva, ktoré uskutočňuje výskum, prevenciu a liečenie pohlavných chorôb.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Venerológia · Pozrieť viac »

Vesmír

Obrázok z viditeľného svetla, prichádzajúceho z najhlbších kútov vesmíru. Autor: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) a HUDF tím. Vesmír (iné názvy: univerzum, kozmos; trochu nepresne: Metagalaxia; v najširšom zmysle aj svet; zastarano vše(ho)mír alebo všesvet; gr. kosmos, lat. universum) môže byť.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Vesmír · Pozrieť viac »

Veterinárna medicína

náhľad Veterinárna medicína (iné názvy: veterinárne lekárstvo, veterinárstvo, zverolekárstvo, zverozdravotníctvo) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá chorobnosťou a liečením zvierat, hygienickou neškodnosťou potravín a surovín živočíšneho pôvodu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Veterinárna medicína · Pozrieť viac »

Vexilológia

Vexilológia (z latinského vexillum.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Vexilológia · Pozrieť viac »

Viktimológia

Viktimológia je relatívne nová vedecká disciplína zaoberajúca sa obeťami trestných činov a ich životným štýlom, ktorý má dopad na šancu stať sa obeťou trestného činu.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Viktimológia · Pozrieť viac »

Virológia

Virológia (z latinského virus: jed a gréckeho logos: učenie) je biologická veda.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Virológia · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Voda · Pozrieť viac »

Vulkanológia

Filipínach Vulkanológia je veda, ktorá sa zaoberá vznikom a stavbou vulkánov, javmi ktoré prebiehajú pri sopečnej erupcii a v neposlednom rade aj zložením a vlastnosťami vulkanických produktov (ako sú láva, pyroklasty, utuhnuté sopečné horniny, pemza, atď.). Vedci, ktorí sa zaoberá vulkanológiou sa nazývajú vulkanológovia.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Vulkanológia · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Zem · Pozrieť viac »

Zoológia

Zoológia je veda, ktorá študuje živočíchy.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Zoológia · Pozrieť viac »

Zub

zubovina, '''3''' – dreň, '''4''' – ďasno, '''5''' – cement, '''6''' – kosť, '''7''' – cieva, '''8''' – nerv. Zub je tvrdá anatomická štruktúra, ktorá sa nachádza v ústnej dutine väčšiny stavovcov.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Zub · Pozrieť viac »

Zubné lekárstvo

Moderné stomatologické prístroje Zubné lekárstvo alebo stomatológia je odvetvie medicíny, veda o umiestnení, organizácii, funkcii zubov, kostí a mäkkých tkanív v ústnej dutine.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Zubné lekárstvo · Pozrieť viac »

Zvuk

Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem.

Nový!!: Zoznam vedných disciplín a Zvuk · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

-lógia.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »