Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Vlnenie

Index Vlnenie

Vlnenie alebo undulácia alebo vlnivý pohyb alebo trocha nepresne vlna/vlny je fyzikálny dej, ktorý spočíva v časovej a priestorovej periodickej zmene stavu prostredia, čiže šírení zmeny hodnoty nejakej fyzikálnej veličiny priestorom, pričom dochádza k prenosu energie, ale nedochádza k prenosu látky.

14 vzťahy: Cirkulárne vlnenie, Difrakcia, Elektromagnetické žiarenie, Huygensov princíp, Interferencia (vlny), Kmitanie, Mechanické vlnenie, Odraz vlnenia, Polarizácia, Pozdĺžne vlnenie, Priečne vlnenie, Snellov zákon, Stojaté vlnenie, Vlna.

Cirkulárne vlnenie

Cirkulárne vlnenie je vlnenie, pri ktorom častice prostredia kmitajú v kruhových dráhach, ktorých roviny sú rovnobežné so smerom postupu vlnenia.

Nový!!: Vlnenie a Cirkulárne vlnenie · Pozrieť viac »

Difrakcia

Difrakcia Difrakcia alebo ohyb je zmena smeru šírenia žiarenia v dôsledku prekážky, spôsobená vlnovou povahou žiarenia.

Nový!!: Vlnenie a Difrakcia · Pozrieť viac »

Elektromagnetické žiarenie

Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia.

Nový!!: Vlnenie a Elektromagnetické žiarenie · Pozrieť viac »

Huygensov princíp

Huygensov princíp je jeden z opisov šírenia vĺn.

Nový!!: Vlnenie a Huygensov princíp · Pozrieť viac »

Interferencia (vlny)

Interferencia Interferencia alebo interferenčný jav alebo interferencia vlnenia je vo fyzike skladanie (superpozícia) niekoľkých koherentných vlnení rovnakého druhu do jedného výsledného vlnenia.

Nový!!: Vlnenie a Interferencia (vlny) · Pozrieť viac »

Kmitanie

Kmitajúce závažie na pružine je typickým príkladom jednoduchého oscilátora Kmitanie alebo oscilácia je pohyb fyzikálnej sústavy (napr. hmotného bodu), pri ktorom sa systém po vychýlení vždy vráti do rovnovážnej polohy.

Nový!!: Vlnenie a Kmitanie · Pozrieť viac »

Mechanické vlnenie

Mechanické vlnenie je vlnenie opisované mechanickými veličinami (napr. výchylkou, tlakom, deformáciou).

Nový!!: Vlnenie a Mechanické vlnenie · Pozrieť viac »

Odraz vlnenia

Odraz oblohy a stromov na hladine jazera Odraz vlnenia alebo reflexia vzniká, ak sa prichádzajúce vlnenie dostane k rozhraniu dvoch prostredí.

Nový!!: Vlnenie a Odraz vlnenia · Pozrieť viac »

Polarizácia

Polarizácia je smer, v ktorom vlna osciluje.

Nový!!: Vlnenie a Polarizácia · Pozrieť viac »

Pozdĺžne vlnenie

Pozdĺžne vlnenie alebo longitudinálne vlnenie je vlnenie, pri ktorom sú kmity častíc prostredia v smere postupu vlnenia.

Nový!!: Vlnenie a Pozdĺžne vlnenie · Pozrieť viac »

Priečne vlnenie

Priečne vlnenie alebo transverzálne vlnenie je vlnenie, pri ktorom sa čiastočky pohybujú kolmo na smer postupu vlnenia.

Nový!!: Vlnenie a Priečne vlnenie · Pozrieť viac »

Snellov zákon

Snellov zákon alebo Snellov zákon lomu je jeden zo základných zákonov geometrickej optiky; opisuje lom lúča svetla (či všeobecnejšie elektromagnetického žiarenia) na rovinnom rozhraní.

Nový!!: Vlnenie a Snellov zákon · Pozrieť viac »

Stojaté vlnenie

Stojaté vlnenie je jav, keď sa vlnenie nachádza v superpozícii s iným vlnením tak, že vlnová funkcia má v istých polohách hodnotu konštantnú v čase.

Nový!!: Vlnenie a Stojaté vlnenie · Pozrieť viac »

Vlna

Vlna môže byť.

Nový!!: Vlnenie a Vlna · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Vlnivý pohyb, Vlny.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »