Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Vianoce

Index Vianoce

Ikona Kristovho narodenia (1546) Vianoce alebo vianočné sviatky (skrátene Sviatky) sú kresťanské sviatky narodenia Ježiša Krista, dnes aj všeobecne v rovnakom období slávené sviatky pokoja a mieru.

74 vzťahy: Advent, Anglikanizmus, Štedrý deň, Štefan Prvomučeník, Božská liturgia, Catholic Encyclopedia, Cirkevná slovančina, Cirkevný sviatok, Druhý vatikánsky koncil, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Encyklopédia Slovenska, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Filipovka, František z Assisi, Gréckokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Gregoriánsky kalendár, Hody, Ikona, Izaiáš (prorok), Jacob Grimm, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Ján (apoštol), Ježiš Kristus, Juliánsky kalendár, Koleda, Kračún, Kresťanstvo, Latinská cirkev, Lexikon für Theologie und Kirche, Liturgia svätého Bazila Veľkého, Liturgický rok, Malá československá encyklopedie, Mág (Perzia), Mesiáš, Mikuláš z Myry, Narodenie Ježiša Krista, Nešpory, Obetovanie Pána, Omša (bohoslužba), Ottův slovník naučný, Polnočná omša, Povečerie, Pravoslávna cirkev, Pravoslávna cirkev (východná Európa), Reformácia, SĽUK, Slnovrat (astronómia), Slovenská akadémia vied, Slovník slovenského jazyka (Peciar), ..., Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, Sviatok, Tertullianus, Turíce, Utiereň, Východná cirkev, Večiereň, Veľká noc, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Vianočné obdobie, Vianočné trhy, Vianočný stromček, Wilhelm Grimm, Zjavenie Pána, Zoznam sviatkov na Slovensku, 1839, 24. december, 25. december, 27. december, 31. december, 336, 354, 6. január, 7. január. Rozbaliť index (24 viac) »

Advent

Adventný veniec Krétskom štýle Adventné labyrint vyrobené s 2500 horiace čajových sviečok v Centre pre kresťanskú meditáciu a spirituality diecézu Limburg u svätého Kríža vo Frankfurt nad Mohanom-Bornheim Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus príchod) je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

Nový!!: Vianoce a Advent · Pozrieť viac »

Anglikanizmus

Modlitebná kniha ''Book of Common Prayer'' z roku 1596 Anglikanizmus alebo anglikánstvo je kresťanský smer, ktorý zahŕňa náboženstvo anglickej štátnej cirkvi nazývanej Anglikánska cirkev a náboženstvo jej dcérskych cirkví po celom svete.

Nový!!: Vianoce a Anglikanizmus · Pozrieť viac »

Štedrý deň

Vianočný stromček ako symbol Vianoc Štedrý deň (iné, spravidla nárečové, názvy: Vilija, Dohviezdny deň, Pôstny deň, Kračún/Kračun/Kračuň, u gréckokatolíkov Predvečer Narodenia Pána) je názov (nepohyblivého sviatku dňa) 24. decembra, odvodený zo skutočnosti, že obyčaje viažúce sa k tomuto dňu mali za cieľ zabezpečiť zdar v budúcom roku sústredením všetkých dôležitých prvkov spokojného blahobytného života.

Nový!!: Vianoce a Štedrý deň · Pozrieť viac »

Štefan Prvomučeník

Ukameňovanie svätého Štefana Svätý Štefan (po grécky Stefanos, po latinsky Stephanus) (? – † 33 ukameňovaním v Jeruzaleme), tzv.

Nový!!: Vianoce a Štefan Prvomučeník · Pozrieť viac »

Božská liturgia

Vladyka Ján Babjak pri slávení svätej božskej liturgie Proskomídia (príprava svätých darov) - prvá časť božskej liturgie Božská liturgia alebo svätá božská liturgia či jednoducho liturgia (gr. θεία λειτουργία, csl. свѧщеннаѧ и божественнаѧ лїтургїѧ) je u gréckokatolíkov a pravoslávnych spoločné označenie pre eucharistickú bohoslužbu (nemýliť si s liturgiou verných, v latinskom obrade liturgiou obety).

Nový!!: Vianoce a Božská liturgia · Pozrieť viac »

Catholic Encyclopedia

Catholic Encyclopedia je anglická encyklopédia, ktorú v roku 1913 vydalo americké vydavateľstvo Encyclopedia Press.

Nový!!: Vianoce a Catholic Encyclopedia · Pozrieť viac »

Cirkevná slovančina

Evanjelia podľa svätého Lukáša (Lk 20,20 – 26) v cirkevnoslovanskom jazyku Cirkevná slovančina je jazyk (súbor jazykov), ktorý sa vyvinul zo staroslovienčiny v 11. storočí.

Nový!!: Vianoce a Cirkevná slovančina · Pozrieť viac »

Cirkevný sviatok

Cirkevný sviatok je deň, keď si cirkev pripomína významnú udalosť z dejín spásy alebo významného svätca.

Nový!!: Vianoce a Cirkevný sviatok · Pozrieť viac »

Druhý vatikánsky koncil

Druhý vatikánsky koncil bol XXI.

Nový!!: Vianoce a Druhý vatikánsky koncil · Pozrieť viac »

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je slovenská dvojdielna odborová encyklopédia, ktorá (podľa vlastnej charakteristiky, 1. diel, s. 5.) sprístupňuje „najdôležitejšie poznatky slovenskej etnografie a folkloristiky i príbuzných spoločenskovedných disciplín o ľudovej kultúre Slovenska“.

Nový!!: Vianoce a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska · Pozrieť viac »

Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom.

Nový!!: Vianoce a Encyklopédia Slovenska · Pozrieť viac »

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev aug. vyznania (luteráni) v obciach Slovenskej republiky podľa sčítania v roku 2001. Lutherova ruža, emblém evanjelických cirkví Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na Slovensku.

Nový!!: Vianoce a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku · Pozrieť viac »

Filipovka

Filipovka alebo presnejšie a správnejšie Pôst pred sviatkom Narodenia Pána je pôstne obdobie pred sviatkom Narodenia Pána (Vianocami) v byzantskom obrade (v gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi).

Nový!!: Vianoce a Filipovka · Pozrieť viac »

František z Assisi

Svätý František z Assisi alebo František Assiský (* 1181, Assisi, Taliansko – † 3. október 1226, kaplnka Porciunkula, Assisi, Taliansko), pôvodným menom Giovanni Battista Bernardone, bol zakladateľ františkánskeho rádu.

Nový!!: Vianoce a František z Assisi · Pozrieť viac »

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev alebo katolícka cirkev (katolíci) byzantského obradu (zriedkavo alebo staršie: zjednotení gréckeho obradu (rítu), pravoslávni v spoločenstve s Rímom, katolícka cirkev/katolíci byzantsko-slovanského obradu, nepresne staršie: katolícka cirkev východného obradu) je súhrnné označenie východných katolíckych cirkví byzantského obradu.

Nový!!: Vianoce a Gréckokatolícka cirkev · Pozrieť viac »

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Gréckokatolícka cirkev v obciach Slovenskej republiky podľa sčítania v roku 2001 (v %). Metropolitný katedrálny chrám v Prešove Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (alebo zriedkavo Slovenská katolícka cirkev) je jedna z gréckokatolíckych cirkví, teda jedna z cirkví sui iuris (partikulárnych cirkví), ktoré tvoria Katolícku cirkev, s jednotnou spoločnou vieroukou a spoločným vedením v osobe rímskeho biskupa – pápeža.

Nový!!: Vianoce a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku · Pozrieť viac »

Gregoriánsky kalendár

Camilla Rusconiho. Pápež je zachytený v spoločnosti matematikov a astronómov pri rozhovoroch o zavedení nového kalendára Gregoriánsky kalendár je kalendár nazvaný podľa pápeža Gregora XIII., ktorý bol prijatý v roku 1582.

Nový!!: Vianoce a Gregoriánsky kalendár · Pozrieť viac »

Hody

Hody môže byť.

Nový!!: Vianoce a Hody · Pozrieť viac »

Ikona

Ikona presv. Bohorodičky nazývaná Feodorovskaja zo 17. storočia Ikona je sakrálny obraz, najčastejšie namaľovaný (písaný) na dreve, pôvodom z byzantskej kultúry.

Nový!!: Vianoce a Ikona · Pozrieť viac »

Izaiáš (prorok)

Sixtínskej kaplnke Izaiáš alebo zriedkavo Izajáš (z hebr. Ješa'jah.

Nový!!: Vianoce a Izaiáš (prorok) · Pozrieť viac »

Jacob Grimm

Jacob Ludwig Carl Grimm (* 4. január 1785, Hanau, Nemecko† 20. september 1863, Berlín) bol nemecký právnik, ktorý sa preslávil ako jazykovedec, lexikograf, spoluzakladateľ germanistiky ako vedného odboru a zberateľ ľudových rozprávok (spolu s bratom Wilhelmom).

Nový!!: Vianoce a Jacob Grimm · Pozrieť viac »

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Panskej ulici Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra vznikol v roku 1943 pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení (SAVU).

Nový!!: Vianoce a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied · Pozrieť viac »

Ján (apoštol)

Donatella z rokov (1408--1415) Svätý Ján patril k Dvanástim Ježišovým apoštolom.

Nový!!: Vianoce a Ján (apoštol) · Pozrieť viac »

Ježiš Kristus

brazílskom meste Rio de Janeiro Ježiš Kristus, ikona z 18. st., Baziliánsky monastier, Bukova Horka, okr. Stropkov, Slovensko Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský (zriedkavejšie aj Isus Christos – v pravoslávnom a gréckokatolíckom prostredí; pôvod pozri nižšie kapitolu Meno), narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr., je ústrednou postavou kresťanstva.

Nový!!: Vianoce a Ježiš Kristus · Pozrieť viac »

Juliánsky kalendár

Juliánsky kalendár je kalendár, ktorý zaviedol v roku 46 pred Kr. Gaius Iulius Caesar.

Nový!!: Vianoce a Juliánsky kalendár · Pozrieť viac »

Koleda

Koleda môže byť.

Nový!!: Vianoce a Koleda · Pozrieť viac »

Kračún

Kračún alebo Kračun alebo Kračuň (etymológiu pozri v článku Kračún (slovanský sviatok)) je starý slovanský a slovenský (v dnešnej slovenčine už len nárečový) výraz pre.

Nový!!: Vianoce a Kračún · Pozrieť viac »

Kresťanstvo

Rozšírenie kresťanstva vo svete Kríž, najznámejší symbol kresťanstva Kresťanstvo alebo historicky aj christianizmus je jedno zo svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev.

Nový!!: Vianoce a Kresťanstvo · Pozrieť viac »

Latinská cirkev

'''Kríž s Ukrižovaným''' býva často chápaný ako jeden z popredných symbolov latinskej cirkvi. Latinská cirkev (iné názvy: rímskokatolícka cirkev, katolícka cirkev, (rímsko)katolícka cirkev latinského obradu/rítu, západná cirkev) je cirkev kresťanov pod jurisdikciou rímskeho pápeža používajúca latinský (najmä rímsky) obrad.

Nový!!: Vianoce a Latinská cirkev · Pozrieť viac »

Lexikon für Theologie und Kirche

Lexikon für Theologie und Kirche (dosl.: Lexikón pre teológiu a cirkev; skratka LThK) je katolícka teologická encyklopédia, ktorú vydalo nemecké vydavateľstvo Verlag Herder.

Nový!!: Vianoce a Lexikon für Theologie und Kirche · Pozrieť viac »

Liturgia svätého Bazila Veľkého

Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého (gr. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου) je liturgiou gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Nový!!: Vianoce a Liturgia svätého Bazila Veľkého · Pozrieť viac »

Liturgický rok

Liturgický rok alebo cirkevný rok (lat. annus ecclesiasticus) je časový sled sviatkov a liturgických období v niektorých kresťanských cirkvách.

Nový!!: Vianoce a Liturgický rok · Pozrieť viac »

Malá československá encyklopedie

Kompletná ''Malá československá encyklopedie''. Malá československá encyklopedie (skr. MČSE) je tlačená všeobecná encyklopédia vydaná v rokoch 1984 - 1987.

Nový!!: Vianoce a Malá československá encyklopedie · Pozrieť viac »

Mág (Perzia)

Mág (maguš) je pôvodne príslušník kňazskej kasty v Perzii vyznávajúci zoroastrizmus.

Nový!!: Vianoce a Mág (Perzia) · Pozrieť viac »

Mesiáš

Mesiáš môže byť.

Nový!!: Vianoce a Mesiáš · Pozrieť viac »

Mikuláš z Myry

Svätý Mikuláš na gréckej ikone z 15 stor. Mikuláš z Myry alebo svätý Mikuláš (* asi 15. marec 270 – † 6. december 345/352) bol biskup.

Nový!!: Vianoce a Mikuláš z Myry · Pozrieť viac »

Narodenie Ježiša Krista

Narodenie Ježiša Krista je.

Nový!!: Vianoce a Narodenie Ježiša Krista · Pozrieť viac »

Nešpory

Nešpory alebo nešpor alebo (len v rímskokatolíckych textoch) vešpery (z gr. εσπερινός a lat. vesper) sú večerná bohoslužba v rímskokatolíckej cirkvi.

Nový!!: Vianoce a Nešpory · Pozrieť viac »

Obetovanie Pána

Obetovanie Pána alebo ľudovo aj Hromnice je cirkevný sviatok, ktorý sa slávi 2. februára.

Nový!!: Vianoce a Obetovanie Pána · Pozrieť viac »

Omša (bohoslužba)

Príprava na omšu Omša alebo svätá omša alebo slávenie eucharistie je eucharistická bohoslužba (teda bohoslužba pripomínajúca Poslednú večeru s Ježišom Kristom) v latinskej cirkvi a v cirkvách, ktoré sa od nej oddelili.

Nový!!: Vianoce a Omša (bohoslužba) · Pozrieť viac »

Ottův slovník naučný

Ottův slovník naučný Ottův slovník naučný alebo Ottova encyklopedie je 28-zväzková encyklopédia, ktorú v rokoch 1888–1909 vydal pražský nakladateľ Jan Otto.

Nový!!: Vianoce a Ottův slovník naučný · Pozrieť viac »

Polnočná omša

Polnočná omša je slovenská filmová adaptácia rovnomennej divadelnej hry Petra Karvaša.

Nový!!: Vianoce a Polnočná omša · Pozrieť viac »

Povečerie

Povečerie (gr. aπόδειπνον, csl. повече́рїе) je oficiálna modlitba cirkví byzantského obradu, ktorá nasleduje po večierni.

Nový!!: Vianoce a Povečerie · Pozrieť viac »

Pravoslávna cirkev

Pravoslávna cirkev alebo ortodoxná cirkev môže byť.

Nový!!: Vianoce a Pravoslávna cirkev · Pozrieť viac »

Pravoslávna cirkev (východná Európa)

Pravoslávny kríž Pravoslávna cirkev (iné názvy: pravoslávie, ortodoxná cirkev, ortodoxia, byzantská pravoslávna/ortodoxná cirkev, východná pravoslávna/ortodoxná cirkev, nepresne: východná cirkev; staršie: grécka pravoslávna/ortodoxná cirkev (v širšom zmysle); z pohľadu pravoslávnych aj: pravoslávna/ortodoxná všeobecná cirkev je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, východnej Európe a na Blízkom východe. Často býva nesprávne zamieňaná s gréckokatolíckou cirkvou, ktorá používa byzantský obrad, ale inak spadá pod právomoc rímskeho pápeža, teda patrí ku katolíckej cirkvi. Je fakticky spoločenstvom viacerých územných cirkví (v tomto zmysle možno hovoriť aj o pravoslávnych cirkvách, ortodoxných cirkvách atď. v množnom čísle).

Nový!!: Vianoce a Pravoslávna cirkev (východná Európa) · Pozrieť viac »

Reformácia

Martina Luthera, začiatok reformácie. Reformácia (z lat. obnovenie, pretvorenie) bolo rozsiahle hnutie, ktoré sa začalo v 16. storočí a prakticky pokračuje až dodnes ako snaha reformovať Katolícku cirkev.

Nový!!: Vianoce a Reformácia · Pozrieť viac »

SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív alebo SĽUK je profesionálne umelecké teleso na Slovensku.

Nový!!: Vianoce a SĽUK · Pozrieť viac »

Slnovrat (astronómia)

Slnovrat alebo solstícium má viacero ekvivalentných definícií.

Nový!!: Vianoce a Slnovrat (astronómia) · Pozrieť viac »

Slovenská akadémia vied

Vchod do areálu Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave. Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá pôsobila v rokoch 1943-1953 v priestoroch dnešnej budovy UK v Bratislave; pamätná tabuľa Laca Novomeského, ktorý v budove pôsobil v rokoch 1950-51. Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska.

Nový!!: Vianoce a Slovenská akadémia vied · Pozrieť viac »

Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník (v čase vydania) súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 1959 až 1968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavateľstve SAV.

Nový!!: Vianoce a Slovník slovenského jazyka (Peciar) · Pozrieť viac »

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum auctore Antonio Bernolák Nobili Pannonio Szlaniczensi (t. j. v modernej slovenčine „Slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský alebo slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský autora Antona Bernoláka, slanického panónskeho šľachtica“; pôvodný názov sa často uvádza chybne so slovom „Česko-“ namiesto Češko-) je viacjazyčný slovník Antona Bernoláka, prvý veľký slovník slovenčiny.

Nový!!: Vianoce a Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí · Pozrieť viac »

Sviatok

Sviatok je deň pracovného pokoja, nedeľa alebo deň venovaný pamiatke prípadne oslave niečoho alebo niekoho.

Nový!!: Vianoce a Sviatok · Pozrieť viac »

Tertullianus

Tertullianus Quintus Septimius Florens Tertullianus (* asi 155 – † asi 222) bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ.

Nový!!: Vianoce a Tertullianus · Pozrieť viac »

Turíce

Dvanástimi apoštolmi a ďalšími učeníkmi (Musée Condé, Chantilly Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Zostúpenie Svätého Ducha, Päťdesiatnica, lat. pentecostes, gr. πεντεκοστή (ἡμέρα) - pentekosté (hémerá) - päťdesiaty deň) sú svätodušné sviatky.

Nový!!: Vianoce a Turíce · Pozrieť viac »

Utiereň

Utiereň (gr. ὄρθρος, csl. ѹ́тренѧ) je oficiálnou rannou modlitbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Nový!!: Vianoce a Utiereň · Pozrieť viac »

Východná cirkev

Východná cirkev alebo východná kresťanská cirkev môže byť.

Nový!!: Vianoce a Východná cirkev · Pozrieť viac »

Večiereň

Večiereň (gr. εσπερινός - esperinos alebo (zriedkavo) λυχνικόν - lychnikon; csl. вечéрнѧ) je oficiálnou večernou modlitbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Nový!!: Vianoce a Večiereň · Pozrieť viac »

Veľká noc

Fra Angelico: Ženy a prázdny hrob Ikona Vzkriesenia Pascha ‒ okrúhly sladký koláč u gréckokatolíkov a pravoslávnych Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha (z hebr. פסח - pesach) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl (pozri Výpočet dátumu Veľkej noci).

Nový!!: Vianoce a Veľká noc · Pozrieť viac »

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 1943 – 1953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“http://www.veda.sav.sk/index.php?option.

Nový!!: Vianoce a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied · Pozrieť viac »

Vianočné obdobie

Vianočné obdobie alebo vianočný cyklus je časť liturgického roku, ktorá má rozličné časové definície.

Nový!!: Vianoce a Vianočné obdobie · Pozrieť viac »

Vianočné trhy

Vianočné trhy v nemeckom meste Jena Vianočné trhy sú pouličné trhy spojené s oslavou Vianoc počas adventu, hlavne štyri týždne pred Štedrým dňom.

Nový!!: Vianoce a Vianočné trhy · Pozrieť viac »

Vianočný stromček

Ozdobený vianočný stromček Vianočný stromček (iné názvy: vianočný strom, pre ruské prostredie: jolka, nárečovo: jezuľan, polazník, kriskindl, kriskindel, kriskindla, podľažnik, krispán, strom(č)ek, májik, na Dolnej zemi aj kračúnski strom, drevo, borovka) je ozdobený strom ako jeden zo symbolov Vianoc.

Nový!!: Vianoce a Vianočný stromček · Pozrieť viac »

Wilhelm Grimm

Wilhelm Carl Grimm (* 24. február 1786, Hanau, Nemecko† 16. december 1859, Berlín) bol nemecký jazykovedec, literárny vedec a tiež zberateľ povestí a rozprávok.

Nový!!: Vianoce a Wilhelm Grimm · Pozrieť viac »

Zjavenie Pána

Ikona Bohozjavenia Pána Zjavenie Pána alebo Bohozjavenie alebo Epifánia (gr. Θεοφάνια, príp. Επιφάνια; csl. Богоѧвле́нїе; lat. Epiphania, príp. Theophania) je kresťanský sviatok, ktorý väčšina kresťanov slávi 6.

Nový!!: Vianoce a Zjavenie Pána · Pozrieť viac »

Zoznam sviatkov na Slovensku

Toto je prehľad sviatkov v Slovenskej republike.

Nový!!: Vianoce a Zoznam sviatkov na Slovensku · Pozrieť viac »

1839

Žiadny popis.

Nový!!: Vianoce a 1839 · Pozrieť viac »

24. december

Kresťania v tento deň slávia Štedrý deň.

Nový!!: Vianoce a 24. december · Pozrieť viac »

25. december

* Prvý sviatok vianočný (Narodenie Pána) – deň pracovného pokoja.

Nový!!: Vianoce a 25. december · Pozrieť viac »

27. december

Žiadny popis.

Nový!!: Vianoce a 27. december · Pozrieť viac »

31. december

Žiadny popis.

Nový!!: Vianoce a 31. december · Pozrieť viac »

336

Žiadny popis.

Nový!!: Vianoce a 336 · Pozrieť viac »

354

Žiadny popis.

Nový!!: Vianoce a 354 · Pozrieť viac »

6. január

* Kresťania slávia Zjavenie Pána (Traja králi) a je dňom pracovného pokoja.

Nový!!: Vianoce a 6. január · Pozrieť viac »

7. január

* Sviatok Jána Krstiteľa (Grécko).

Nový!!: Vianoce a 7. január · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Božie narodenie, Boží hod, Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný, Slávnosť Narodenia Pána, Sviatok Božieho narodenia, Sviatok Narodenia Pána, Vianočné sviatky.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »