Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Index VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 1943 – 1953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“http://www.veda.sav.sk/index.php?option.

18 vzťahy: Encyclopaedia Beliana, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, Encyklopédia Slovenska, Príspevková organizácia, Rozpočtová organizácia, Slovenská akadémia vied, Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí, Synonymický slovník slovenčiny, Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, 1943, 1953, 1973, 1980, 2. júl, 2000, 2004, 2014.

Encyclopaedia Beliana

Encyclopaedia Beliana - prvých 5 zväzkov Encyclopaedia Beliana (podtitul: slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, slovenská všeobecná encyklopédia) je veľká slovenská všeobecná encyklopédia, pomenovaná podľa Mateja Bela, ktorá vychádza vo vydavateľstve Veda od roku 1999.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Encyclopaedia Beliana · Pozrieť viac »

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska je slovenská dvojdielna odborová encyklopédia, ktorá (podľa vlastnej charakteristiky, 1. diel, s. 5.) sprístupňuje „najdôležitejšie poznatky slovenskej etnografie a folkloristiky i príbuzných spoločenskovedných disciplín o ľudovej kultúre Slovenska“.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska · Pozrieť viac »

Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Encyklopédia Slovenska · Pozrieť viac »

Príspevková organizácia

Príspevková organizácia je právnická osoba (štátu, obce a vyššieho územného celku), ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbam, a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Príspevková organizácia · Pozrieť viac »

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia je právnická osoba (štátu, obce alebo vyššieho územného celku), ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Rozpočtová organizácia · Pozrieť viac »

Slovenská akadémia vied

Vchod do areálu Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave. Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá pôsobila v rokoch 1943-1953 v priestoroch dnešnej budovy UK v Bratislave; pamätná tabuľa Laca Novomeského, ktorý v budove pôsobil v rokoch 1950-51. Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Slovenská akadémia vied · Pozrieť viac »

Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka je jednojazyčný slovník súčasného slovenského jazyka s plánovaným rozsahom vyše 200 000 slov, ktorý vychádza od roku 2006 pod vedením hlavných redaktoriek Alexandry Jarošovej a Kláry Buzássyovej vo Vydavateľstve SAV.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Slovník súčasného slovenského jazyka · Pozrieť viac »

Slovník slovenských nárečí

Slovník slovenských nárečí (skr. SSN) je viaczväzkový slovník, ktorý sumarizuje apelatívnu slovnú zásobu slovenských nárečí.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Slovník slovenských nárečí · Pozrieť viac »

Synonymický slovník slovenčiny

Synonymický slovník slovenčiny je rozsiahly synonymický slovník (slovník lexikálnych synoným) slovenského jazyka.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Synonymický slovník slovenčiny · Pozrieť viac »

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska

Vpád / invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, s krycím názvom: operácia Dunaj, bol vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy (ZSSR, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko a NDR) na čele so Sovietskym zväzom, ktorý znamenal nasledovnú vojenskú okupáciu nášho územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska · Pozrieť viac »

1943

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 1943 · Pozrieť viac »

1953

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 1953 · Pozrieť viac »

1973

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 1973 · Pozrieť viac »

1980

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 1980 · Pozrieť viac »

2. júl

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 2. júl · Pozrieť viac »

2000

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 2000 · Pozrieť viac »

2004

Žiadny popis.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 2004 · Pozrieť viac »

2014

Rok 2014 ('''MMXIV''') bol rok, ktorý začal v stredu v súlade s gregoriánskym kalendárom.

Nový!!: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a 2014 · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

VEDA, vydavateľstvo SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Vydavateľstvo SAV, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »