Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Umocňovanie

Index Umocňovanie

Umocňovanie je matematická funkcia, ktorá vyjadruje opakované násobenie.

32 vzťahy: Binárny prefix, Binomická veta, Celé číslo, Dvojková číselná sústava, Eulerovo číslo, Exponenciálna funkcia, Frequently asked questions, Generácia, Holomorfná funkcia, Iracionálne číslo, Komplexné číslo, Komutatívnosť, L’Hospitalovo pravidlo, Limita, Logaritmus, Matematika, Mesiac, Mocninová funkcia, Násobenie, Odmocnina, Počítač, Prirodzené číslo, Racionálne číslo, Reálne číslo, Rodič, Rodokmeň, Rovina komplexných čísiel, Sčítanie, SI, Záporné číslo, Zem, Zobrazenie (matematika).

Binárny prefix

Binárny prefix alebo binárna predpona je niektorý z prefixov, ktoré sa v informatike používajú na prehľadnejšie vyjadrenie veľkých násobkov jednotiek veličín.

Nový!!: Umocňovanie a Binárny prefix · Pozrieť viac »

Binomická veta

Binomická veta je dôležitá matematická veta, vďaka ktorej môžeme n-tú mocninu dvoch sčítancov rozložiť na výraz súčtov n+1 sčítancov.

Nový!!: Umocňovanie a Binomická veta · Pozrieť viac »

Celé číslo

Celé čísla sa skladajú z prirodzených čísel (1, 2, 3,...), nuly a záporných čísel (-1, -2, -3,...). Množina celých čísel sa v matematike väčšinou označuje Z, alebo \mathbb, podľa Zahlen (nemecky čísla).

Nový!!: Umocňovanie a Celé číslo · Pozrieť viac »

Dvojková číselná sústava

Dvojková číselná sústava, novšie tiež binárna číselná sústava (z) je číselná sústava, ktorá zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov 0 a 1.

Nový!!: Umocňovanie a Dvojková číselná sústava · Pozrieť viac »

Eulerovo číslo

Číslo e alebo Eulerovo číslo (podľa švajčiarskeho matematika Leonharda Eulera, prípadne aj Napierova konštanta podľa škótskeho matematika Johna Napiera, ktorý zaviedol logaritmy) je matematická konštanta a základ prirodzeného logaritmu.

Nový!!: Umocňovanie a Eulerovo číslo · Pozrieť viac »

Exponenciálna funkcia

Graf exponenciálnej funkcie ''y''.

Nový!!: Umocňovanie a Exponenciálna funkcia · Pozrieť viac »

Frequently asked questions

Frequently asked questions, skr.

Nový!!: Umocňovanie a Frequently asked questions · Pozrieť viac »

Generácia

Generácia alebo pokolenie môže byť.

Nový!!: Umocňovanie a Generácia · Pozrieť viac »

Holomorfná funkcia

Holomorfná funkcia je v komplexnej analýze komplexná funkcia jednej alebo viacerých komplexných premenných, definovaná na otvorenej podmnožine \mathbb, ktorá je v každom bode definičného oboru komplexne diferencovateľná.

Nový!!: Umocňovanie a Holomorfná funkcia · Pozrieť viac »

Iracionálne číslo

Iracionálne číslo je každé reálne číslo, ktoré nie je racionálne, čiže sa nedá vyjadriť pomerom dvoch celých čísel.

Nový!!: Umocňovanie a Iracionálne číslo · Pozrieť viac »

Komplexné číslo

Znázornenie komplexných čísel v Gaussovej rovine Komplexné čísla sú zovšeobecnením pojmu reálneho čísla.

Nový!!: Umocňovanie a Komplexné číslo · Pozrieť viac »

Komutatívnosť

Komutatívnosť (komutativita), najmä v algebre je vlastnosť, ktorá platí pre binárnu operáciu, hovoriaca o nezávislosti poradia operandov.

Nový!!: Umocňovanie a Komutatívnosť · Pozrieť viac »

L’Hospitalovo pravidlo

L’Hospitalove pravidlá alebo L'Hôpitalove pravidlá (vyslovuje sa lopitalove) slúžia na výpočet limít tzv.

Nový!!: Umocňovanie a L’Hospitalovo pravidlo · Pozrieť viac »

Limita

Limita je v matematike hodnota, ku ktorej sa "približuje" premenlivá hodnota.

Nový!!: Umocňovanie a Limita · Pozrieť viac »

Logaritmus

Graf prirodzeného logaritmu ''y.

Nový!!: Umocňovanie a Logaritmus · Pozrieť viac »

Matematika

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós).

Nový!!: Umocňovanie a Matematika · Pozrieť viac »

Mesiac

Mesiac s veľkým začiatočným písmenom označuje vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme.

Nový!!: Umocňovanie a Mesiac · Pozrieť viac »

Mocninová funkcia

Mocninová funkcia je typ elementárnej matematickej funkcie jednej premennej, v ktorej vystupuje len jeden člen s mocninou.

Nový!!: Umocňovanie a Mocninová funkcia · Pozrieť viac »

Násobenie

Násobenie je jedna zo štyroch základných operácii v aritmetike.

Nový!!: Umocňovanie a Násobenie · Pozrieť viac »

Odmocnina

Diagram funkcie f(x).

Nový!!: Umocňovanie a Odmocnina · Pozrieť viac »

Počítač

Srdce dnešných počítačov tvorí procesor (CPU, na obrázku). Počítač (iné názvy: komputer, kompúter, computer), je zariadenie alebo stroj na realizáciu výpočtov alebo riadenie operácií vyjadriteľných číselnými alebo logickými výrazmi.

Nový!!: Umocňovanie a Počítač · Pozrieť viac »

Prirodzené číslo

Pojem prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo (1, 2, 3,...) alebo nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,...). Prirodzené čísla majú dve hlavné použitia: počítanie ("na stole sú 3 jablká") alebo poradie ("toto je 3. najväčšie mesto na Slovensku").

Nový!!: Umocňovanie a Prirodzené číslo · Pozrieť viac »

Racionálne číslo

Ako racionálne číslo sa v matematike označuje reálne číslo, ktoré sa dá zapísať ako podiel dvoch celých čísel, väčšinou v tvare zlomku \frac alebo a/b, kde b nie je nula a a a b sú celé čísla.

Nový!!: Umocňovanie a Racionálne číslo · Pozrieť viac »

Reálne číslo

Reálne číslo je každé číslo patriace do množiny reálnych čísel.

Nový!!: Umocňovanie a Reálne číslo · Pozrieť viac »

Rodič

Rodič je otec alebo matka, teda.

Nový!!: Umocňovanie a Rodič · Pozrieť viac »

Rodokmeň

Ukážka rodokmeňu Rodokmeň, alebo rozrod, je genealogická tabuľka uvádzajúca všetkých potomkov určitej osoby, rodičovského páru.

Nový!!: Umocňovanie a Rodokmeň · Pozrieť viac »

Rovina komplexných čísiel

thumb Rovina komplexných čísiel (iné názvy: komplexná rovina, Gaussova rovina, číselná rovina) je rovina s pravouhlou sústavou súradníc (x a y), v ktorej zobrazujeme komplexné čísla tak, že každému bodu roviny je priradené komplexné číslo a + bi a naopak, pričom a je konkrétna hodnota x, b je konkrétna hodnota y (a, b sú reálne čísla) a i je imaginárna jednotka.

Nový!!: Umocňovanie a Rovina komplexných čísiel · Pozrieť viac »

Sčítanie

Sčítanie je počtový výkon, binárna operácia, ktorá usporiadanej dvojici reálnych čísel (a, b) priraďuje číslo označené symbolom a+b.

Nový!!: Umocňovanie a Sčítanie · Pozrieť viac »

SI

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

Nový!!: Umocňovanie a SI · Pozrieť viac »

Záporné číslo

Záporné číslo je číslo menšie než nula.

Nový!!: Umocňovanie a Záporné číslo · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Umocňovanie a Zem · Pozrieť viac »

Zobrazenie (matematika)

Zobrazenie (iné názvy: jednoznačné zobrazenie, funkcia (v širšom zmysle), totálna funkcia (v širšom zmysle), priradenie) je predpis (presnejšie binárna relácia), ktorý priraďuje každému prvku jednej množiny (A) práve jeden prvok druhej množiny (B).

Nový!!: Umocňovanie a Zobrazenie (matematika) · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Mocnenec, Mocnina, Mocniteľ, Základ mocniny.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »