Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Uhol

Index Uhol

Uhol alebo rovinný uhol je časť roviny určený dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom.

23 vzťahy: Astronómia, Celé číslo, Geodézia, Grad (uhol), Kružnica, Kvadrant (astronómia), Minúta, Oktant (astronómia), Os (geometria), Osová súmernosť, Polomer, Polpriamka, Priestorový uhol, Prirodzené číslo, Radián, Rovina (geometria), Sčítanie, Sekunda, Sextant (merací prístroj), Steradián, Stupeň (uhol), Trisekcia uhla, Zhodnosť.

Astronómia

Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία.

Nový!!: Uhol a Astronómia · Pozrieť viac »

Celé číslo

Celé čísla sa skladajú z prirodzených čísel (1, 2, 3,...), nuly a záporných čísel (-1, -2, -3,...). Množina celých čísel sa v matematike väčšinou označuje Z, alebo \mathbb, podľa Zahlen (nemecky čísla).

Nový!!: Uhol a Celé číslo · Pozrieť viac »

Geodézia

Geodézia (z gr. γη.

Nový!!: Uhol a Geodézia · Pozrieť viac »

Grad (uhol)

Grad vyhláška 206/2000 Z.z. (iné názvy: grádEISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník (1-2). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982., gon, gón S. 22, stotinný/stotinový stupeň; zriedkavo: stupeňsmernica Rady z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS - Príloha - Kapitola 1 - bod 2, centigrád; nesprávne: gradián; značka: gon, staršie: g, g, C) je jednotka veľkosti rovinného uhla.

Nový!!: Uhol a Grad (uhol) · Pozrieť viac »

Kružnica

Znázornenie kružnice Kružnica je rovinná krivka z triedy kužeľosečiek, je to rez kužeľovej plochy rovinou prechádzajúcou kužeľovou plochou kolmou na os kužeľovej plochy.

Nový!!: Uhol a Kružnica · Pozrieť viac »

Kvadrant (astronómia)

Braheho kresba kvadrantu, ktorý postavil pri Augsburgu Kvadrant je astronomický prístroj na meranie zenitových vzdialeností hviezd.

Nový!!: Uhol a Kvadrant (astronómia) · Pozrieť viac »

Minúta

Minúta (značka min) je jednotka času rovnajúca sa.

Nový!!: Uhol a Minúta · Pozrieť viac »

Oktant (astronómia)

Oktant Oktant je merací a navigačný prístroj vyvinutý z triquetra nahradením druhého ramena osminovým výsekom kružnice.

Nový!!: Uhol a Oktant (astronómia) · Pozrieť viac »

Os (geometria)

Os je priamka, vzhľadom na ktorú sa určujú geometrické alebo fyzikálne vzťahy bodov, či telies.

Nový!!: Uhol a Os (geometria) · Pozrieť viac »

Osová súmernosť

Osová súmernosť v prírode Osová súmernosť alebo zrkadlový obraz určený osou o, je také zhodné zobrazenie v rovine, ktoré k bodom priamky o priradí tie isté body, a k bodu A ktorý neleží na priamke o priradí bod A’, pričom zároveň platí vzdialenosť.

Nový!!: Uhol a Osová súmernosť · Pozrieť viac »

Polomer

Polomer alebo rádius môže byť.

Nový!!: Uhol a Polomer · Pozrieť viac »

Polpriamka

Polpriamka (nesprávne polopriamka) je časť priamky, ktorá vznikne jej rozdelením jedným bodom.

Nový!!: Uhol a Polpriamka · Pozrieť viac »

Priestorový uhol

Vymedzenie priestorového uhla na guľovej ploche Priestorový uhol je časť priestoru vymedzená rotačnou kužeľovou plochou.

Nový!!: Uhol a Priestorový uhol · Pozrieť viac »

Prirodzené číslo

Pojem prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo (1, 2, 3,...) alebo nezáporné celé číslo (0, 1, 2, 3,...). Prirodzené čísla majú dve hlavné použitia: počítanie ("na stole sú 3 jablká") alebo poradie ("toto je 3. najväčšie mesto na Slovensku").

Nový!!: Uhol a Prirodzené číslo · Pozrieť viac »

Radián

Radián (rad) je v sústave SI jednotka rovinného uhla.

Nový!!: Uhol a Radián · Pozrieť viac »

Rovina (geometria)

Rovina je základný geometrický útvar, plocha určená troma bodmi alebo priamkou a jedným bodom ležiacim mimo priamky.

Nový!!: Uhol a Rovina (geometria) · Pozrieť viac »

Sčítanie

Sčítanie je počtový výkon, binárna operácia, ktorá usporiadanej dvojici reálnych čísel (a, b) priraďuje číslo označené symbolom a+b.

Nový!!: Uhol a Sčítanie · Pozrieť viac »

Sekunda

Sekunda je základná fyzikálna jednotka sústavy SI, jednotka času.

Nový!!: Uhol a Sekunda · Pozrieť viac »

Sextant (merací prístroj)

19. storočia animácia použitia Sextant je merací prístroj určený na meranie uhla elevácie nebeského objektu nad horizontom alebo uhla medzi námermi dvoch bodov, resp.

Nový!!: Uhol a Sextant (merací prístroj) · Pozrieť viac »

Steradián

1 steradián Steradián (sr) je v sústave SI jednotka priestorového uhla.

Nový!!: Uhol a Steradián · Pozrieť viac »

Stupeň (uhol)

Stupeň vyhláška 206/2000 Z. z.EISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al.

Nový!!: Uhol a Stupeň (uhol) · Pozrieť viac »

Trisekcia uhla

Trisekcia uhla je geometrická úloha, v ktorej treba prísť na postup ako sa geometrickým spôsobom (teda len za pomoci pravítka a kružidla) dá rozdeliť ľubovolný dutý uhol na tri zhodné uhly.

Nový!!: Uhol a Trisekcia uhla · Pozrieť viac »

Zhodnosť

Zhodnosť môže byť.

Nový!!: Uhol a Zhodnosť · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Ostrý uhol, Rovinný uhol.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »