Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Učebný predmet

Index Učebný predmet

Učebný predmet alebo vyučovací predmet je vybraná a do didaktického systému spracovaná časť vedy, techniky, umenia, športu a iných oblastí spoločenskej činnosti, určená na pedagogické ciele.

9 vzťahy: Didaktika, Osobnosť, Pedagogika, Technika, Učebné osnovy, Učebný plán, Učebnica, Umenie, Veda.

Didaktika

Didaktika (z.

Nový!!: Učebný predmet a Didaktika · Pozrieť viac »

Osobnosť

Osobnosť (pôvod z latinského slova "persona" – divadelná maska, "personare" – znieť, ako sa javí, povahové vlastnosti, výzor) definícií existuje okolo 110.

Nový!!: Učebný predmet a Osobnosť · Pozrieť viac »

Pedagogika

Pedagogika (z gr. paidagōgike (téchnē).

Nový!!: Učebný predmet a Pedagogika · Pozrieť viac »

Technika

Technika môže byť.

Nový!!: Učebný predmet a Technika · Pozrieť viac »

Učebné osnovy

Učebné osnovy sú školský dokument, v ktorom sa konkretizujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania v učebných predmetoch a v študijných predmetoch podľa schváleného učebného plánu.

Nový!!: Učebný predmet a Učebné osnovy · Pozrieť viac »

Učebný plán

Učebný plán je dokument, v ktorom sa vymedzuje rozsah a obsah vzdelávania a výchovy; určuje učebné predmety alebo študijné predmety, ich postupnosť podľa ročníkov, ako aj týždenný počet vyučovacích hodín (na vysokých školách prednášok, seminárov a cvičení).

Nový!!: Učebný predmet a Učebný plán · Pozrieť viac »

Učebnica

Učebnica je knižná učebná pomôcka, ktorá obsahuje metodicky spracované učivo vymedzené učebnými osnovami a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní vyučovania.

Nový!!: Učebný predmet a Učebnica · Pozrieť viac »

Umenie

Michelangelo Buonarroti, Stvorenie Adama, 1510 (detail) Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom.

Nový!!: Učebný predmet a Umenie · Pozrieť viac »

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte.

Nový!!: Učebný predmet a Veda · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Vyučovací predmet.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »