Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Turíce

Index Turíce

Dvanástimi apoštolmi a ďalšími učeníkmi (Musée Condé, Chantilly Turíce (Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Zostúpenie Svätého Ducha, Päťdesiatnica, lat. pentecostes, gr. πεντεκοστή (ἡμέρα) - pentekosté (hémerá) - päťdesiaty deň) sú svätodušné sviatky.

25 vzťahy: Apoštol, Šavuot, Božská liturgia, Byzantský obrad, Deň, Duch Svätý, Grécke jazyky, Gréckokatolícka cirkev, Ježiš Kristus, Jeruzalem, Judaizmus, Latinčina, Latinská cirkev, Letnice, Liturgický rok, Mária (matka Ježiša), Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka), Nanebovstúpenie Krista, Pravoslávna cirkev, Protestantizmus, Sviatok, Turíce (ľudové tradície), Večiereň, Veľká noc, Zbožštenie.

Apoštol

Ježišom Kristom uprostred. Apoštol (gr. Απόστολος.

Nový!!: Turíce a Apoštol · Pozrieť viac »

Šavuot

Šavuot (hebr. שבועות - Týždne), výslovnosť v jidiš Šavues, alebo Sviatok týždňov je židovský pútnický sviatok, pripomienka odovzdania Tóry na hore Sinaj.

Nový!!: Turíce a Šavuot · Pozrieť viac »

Božská liturgia

Vladyka Ján Babjak pri slávení svätej božskej liturgie Proskomídia (príprava svätých darov) - prvá časť božskej liturgie Božská liturgia alebo svätá božská liturgia či jednoducho liturgia (gr. θεία λειτουργία, csl. свѧщеннаѧ и божественнаѧ лїтургїѧ) je u gréckokatolíkov a pravoslávnych spoločné označenie pre eucharistickú bohoslužbu (nemýliť si s liturgiou verných, v latinskom obrade liturgiou obety).

Nový!!: Turíce a Božská liturgia · Pozrieť viac »

Byzantský obrad

Byzantský obrad je liturgický obrad, ktorý používajú kresťanské cirkvi, ktoré majú svoj pôvod v konštantínopolskej tradícii.

Nový!!: Turíce a Byzantský obrad · Pozrieť viac »

Deň

Deň (d) je jednotka času, ktorej presný význam závisí od kontextu.

Nový!!: Turíce a Deň · Pozrieť viac »

Duch Svätý

Ikona Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov z Novgorodu Duch Svätý (alebo Svätý Duch; gr. τὸ πνεῦμα ἅγιον pneuma hagion hebr. רוח הקדש rúach hakodeš) je teologický pojem, ktorý označuje v kresťanstve tretiu osobu Božej Trojice, odlišnú od Otca a Syna, zároveň však s nimi rovnakej podstaty.

Nový!!: Turíce a Duch Svätý · Pozrieť viac »

Grécke jazyky

Grécke jazyky alebo nepresne gréčtina je súhrnné označenie pre jazyky starovekého, stredovekého a súčasného Grécka.

Nový!!: Turíce a Grécke jazyky · Pozrieť viac »

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev alebo katolícka cirkev (katolíci) byzantského obradu (zriedkavo alebo staršie: zjednotení gréckeho obradu (rítu), pravoslávni v spoločenstve s Rímom, katolícka cirkev/katolíci byzantsko-slovanského obradu, nepresne staršie: katolícka cirkev východného obradu) je súhrnné označenie východných katolíckych cirkví byzantského obradu.

Nový!!: Turíce a Gréckokatolícka cirkev · Pozrieť viac »

Ježiš Kristus

brazílskom meste Rio de Janeiro Ježiš Kristus, ikona z 18. st., Baziliánsky monastier, Bukova Horka, okr. Stropkov, Slovensko Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský (zriedkavejšie aj Isus Christos – v pravoslávnom a gréckokatolíckom prostredí; pôvod pozri nižšie kapitolu Meno), narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr., je ústrednou postavou kresťanstva.

Nový!!: Turíce a Ježiš Kristus · Pozrieť viac »

Jeruzalem

Jeruzalem (hebr. Jerušalajim, arabs. Al-Kuds, gr. Ἱεροσόλυμα - Hierosolyma) je najväčšie mesto Izraela.

Nový!!: Turíce a Jeruzalem · Pozrieť viac »

Judaizmus

Judaizmus (iné názvy: židovstvo, mozaizmus, mosaizmus) je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie spomedzi troch veľkých svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam).

Nový!!: Turíce a Judaizmus · Pozrieť viac »

Latinčina

Viaczväzkový latinský slovník na univerzite v Grazi Latinčina (lat. lingua latina.

Nový!!: Turíce a Latinčina · Pozrieť viac »

Latinská cirkev

'''Kríž s Ukrižovaným''' býva často chápaný ako jeden z popredných symbolov latinskej cirkvi. Latinská cirkev (iné názvy: rímskokatolícka cirkev, katolícka cirkev, (rímsko)katolícka cirkev latinského obradu/rítu, západná cirkev) je cirkev kresťanov pod jurisdikciou rímskeho pápeža používajúca latinský (najmä rímsky) obrad.

Nový!!: Turíce a Latinská cirkev · Pozrieť viac »

Letnice

Letnice v Ingeborskom žaltári (okolo roku 1200) Letnice, alebo Sviatok Letníc lat. pentecostes, gr. πεντεκοστή (ἡμέρα) - pentekosté (hémerá) – (päťdesiaty deň) je podľa mnohých kresťanov (predovšetkým z protestantského prostredia, v rímskokatolíckej cirkvi je zaužívaný názov Turíce) významovo najbližším slovenským prekladom pre židovský sviatok Šavu’ot, alebo v Tóre nazývaný aj Sviatok týždňov (Chag ha-šavu'ot) a Sviatok žatvy (Chag ha-kacir).

Nový!!: Turíce a Letnice · Pozrieť viac »

Liturgický rok

Liturgický rok alebo cirkevný rok (lat. annus ecclesiasticus) je časový sled sviatkov a liturgických období v niektorých kresťanských cirkvách.

Nový!!: Turíce a Liturgický rok · Pozrieť viac »

Mária (matka Ježiša)

Mária (po hebrejsky Miriam, po aramejsky מרים – Marjám; po starogrécky Μαριαμ – Mariam, Μαρια – Maria; po arabsky مريم – Marjam), v latinskom katolicizme Panna Mária, vo východných cirkvách presvätá Bohorodička (Mária), manželka tesára Jozefa z Nazaretu, je podľa kresťanskej viery matkou Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca.

Nový!!: Turíce a Mária (matka Ježiša) · Pozrieť viac »

Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka)

Najsvätejšia Trojica alebo Svätá Trojica je náboženský termín, pozri Najsvätejšia Trojica.

Nový!!: Turíce a Najsvätejšia Trojica (rozlišovacia stránka) · Pozrieť viac »

Nanebovstúpenie Krista

Nanebovstúpenie Pána. Bulharská ikona, 16. stor. Nanebovstúpenie Krista alebo Nanebovstúpenie Pána je posledné zjavenie sa Krista apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, kedy bol vyzdvihnutý v oblaku do neba.

Nový!!: Turíce a Nanebovstúpenie Krista · Pozrieť viac »

Pravoslávna cirkev

Pravoslávna cirkev alebo ortodoxná cirkev môže byť.

Nový!!: Turíce a Pravoslávna cirkev · Pozrieť viac »

Protestantizmus

Protestantizmus alebo protestantstvo (príslušník sa nazýva protestant) je.

Nový!!: Turíce a Protestantizmus · Pozrieť viac »

Sviatok

Sviatok je deň pracovného pokoja, nedeľa alebo deň venovaný pamiatke prípadne oslave niečoho alebo niekoho.

Nový!!: Turíce a Sviatok · Pozrieť viac »

Turíce (ľudové tradície)

Meniny breza v Svidník skanzenu. Ruská ikona «Trojica smesoipostasnaya». 1729 Turíce (Rusadla) je slovanský sviatok vítania jari.

Nový!!: Turíce a Turíce (ľudové tradície) · Pozrieť viac »

Večiereň

Večiereň (gr. εσπερινός - esperinos alebo (zriedkavo) λυχνικόν - lychnikon; csl. вечéрнѧ) je oficiálnou večernou modlitbou v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Nový!!: Turíce a Večiereň · Pozrieť viac »

Veľká noc

Fra Angelico: Ženy a prázdny hrob Ikona Vzkriesenia Pascha ‒ okrúhly sladký koláč u gréckokatolíkov a pravoslávnych Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha (z hebr. פסח - pesach) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl (pozri Výpočet dátumu Veľkej noci).

Nový!!: Turíce a Veľká noc · Pozrieť viac »

Zbožštenie

Zbožštenie (gr. θέωσις, csl. ωбоженїе) je v gréckokatolíckej a pravoslávnej teológii bytostné zjednotenie a spojenie človeka s Bohom, účasť človeka na živote presvätej Trojice, na Božej prirodzenosti.

Nový!!: Turíce a Zbožštenie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Päťdesiatnica, Svätodušné sviatky, Zoslanie Ducha svätého, Zostúpenie Svätého Ducha.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »