Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Transformátor

Index Transformátor

Prierez trojfázovým transformátorom používaným v energetike (hore je nádrž chladiaceho oleja) Schematická značka transformátora Transformátor (slangovo nazývaný aj trafo) je netočivý elektrický stroj, umožňujúci prenos elektrickej energie z jedného elektrického obvodu do druhého pomocou elektromagnetickej indukcie.

34 vzťahy: Cievka, Dynamo, Elektrónka, Elektrická energia, Elektrické napätie, Elektrický rušeň, Elektrický stroj, Elektromagnetická indukcia, Elektromotor, Ferit (magnet), Feromagnetizmus, Frekvencia (fyzika), Galvanické oddelenie, Impregnácia, Kvapalina, Nízkofrekvenčný zosilňovač, Obrazovka (klasická), Olej, Plast, Reproduktor, Rezonančný obvod, Slang, Striedač, Striedavý prúd, Teplo, Toroid (geometria), Usmerňovač, Vedenie tepla, Voda, Vosk, Vzácny plyn, Vzduch, Zdroj, Zvuk.

Cievka

Cievka môže byť.

Nový!!: Transformátor a Cievka · Pozrieť viac »

Dynamo

rotor dynama s komutátorom Dynamo je točivý elektrický stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu z rotora hnacieho stroja na elektrickú energiu vo forme jednosmerného prúdu.

Nový!!: Transformátor a Dynamo · Pozrieť viac »

Elektrónka

Moderné vákuové elektrónky, väčšinou v miniatúrnom štýle. Časti systému koncovej pentódy EL84. Zľava: • žeraviace vlákno • katóda • riadiaca mriežka (g1) • tieniaca mriežka (g2) • brzdiaca mriežka (g3) • anóda Schéma triódy s priamym žeravením Elektrónka alebo vákuová elektrónka je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu.

Nový!!: Transformátor a Elektrónka · Pozrieť viac »

Elektrická energia

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu.

Nový!!: Transformátor a Elektrická energia · Pozrieť viac »

Elektrické napätie

Výstražná tabuľa vysokého napätia Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu potrebnú na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma bodmi v určitom elektrickom poli.

Nový!!: Transformátor a Elektrické napätie · Pozrieť viac »

Elektrický rušeň

Dvojdielny elektrický rušeň 131.089+090 slovenského železničného dopravcu ZSCS Elektrický rušeň 183-030 Elektrický rušeň ZSSK radu 240 radu 350 patriaci spoločnosti ZSSK ČD Najrýchlejší rušeň sveta: 1216 050-5 ÖBB Elektrický rušeň AVE RENFE radu 252 Elektrický rušeň je rušeň s elektrickým pohonom.

Nový!!: Transformátor a Elektrický rušeň · Pozrieť viac »

Elektrický stroj

Elektrické stroje sú stroje, ktoré menia buď formu energie (elektromotor mení el. energiu na točivý mechanický pohyb), resp.

Nový!!: Transformátor a Elektrický stroj · Pozrieť viac »

Elektromagnetická indukcia

Elektromagnetická indukcia je jav, pri ktorom vo vodiči dochádza ku vzniku indukovaného elektromotorického napätia Ui a indukovaného prúdu v dôsledku časovej zmeny magnetického indukčného toku, t. j. dôsledkom umiestnenia vodiča v nestacionárnom magnetickom poli..

Nový!!: Transformátor a Elektromagnetická indukcia · Pozrieť viac »

Elektromotor

rôzne druhy elektromotorov Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp.

Nový!!: Transformátor a Elektromotor · Pozrieť viac »

Ferit (magnet)

Ferit je feromagnetická keramická látka, ktorá je zlúčeninou oxidu železitého Fe2O3 (menej často Fe3O4) s oxidmi dvojmocných kovov, a ktorá má vhodné fyzikálne vlastnosti, najmä malé straty vírivými prúdmi.

Nový!!: Transformátor a Ferit (magnet) · Pozrieť viac »

Feromagnetizmus

Feromagnetizmus je forma magnetizmu, s ktorou sa v každodennom živote najviac stretávame.

Nový!!: Transformátor a Feromagnetizmus · Pozrieť viac »

Frekvencia (fyzika)

Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času.

Nový!!: Transformátor a Frekvencia (fyzika) · Pozrieť viac »

Galvanické oddelenie

Elektrické obvody, ktoré navzájom zdieľajú len niekoľko spoločných signálov, je niekedy potrebné elektricky (galvanicky) oddeliť.

Nový!!: Transformátor a Galvanické oddelenie · Pozrieť viac »

Impregnácia

Impregnácia alebo impregnovanie môže byť.

Nový!!: Transformátor a Impregnácia · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Transformátor a Kvapalina · Pozrieť viac »

Nízkofrekvenčný zosilňovač

Nízkofrekvenčný zosilňovač Mission Cyrus 1 Zosilňovač McIntosh MA6800 Schéma zapojenia zosilňovača so spoločnou bázou Schéma zapojenia zosilňovača so spoločným emitorom Schéma zapojenia zosilňovača so spoločným kolektorom Iné zapojenie zosilňovača Nízkofrekvenčný zosilňovač je zosilňovač, ktorého úlohou je zosilniť akýkoľvek audio signál pre ďalšie spracovanie (napríklad budiť reprosústavu, výkonový zosilňovač alebo napäťový predzosilňovač).

Nový!!: Transformátor a Nízkofrekvenčný zosilňovač · Pozrieť viac »

Obrazovka (klasická)

Schematický rez obrazovkou s elektromagnetickým vychyľovaním a zaostrovaním 1. Riadiaca mriežka 2. Anóda 3. Vychyľovacie cievky 4. Žeraviace vlákno 5. Katóda 6. Elektrónový lúč 7. Zaostrovacie cievky 8. Luminoforová vrstva Rez farebnou televíznou obrazovkou 1. Elektrónové delo 2. Tri samostatné elektrónové lúče pre červenú, zelenú a modrú zložku obrazu 3. Zaostrovacie cievky 4. Vychyľovacie cievky 5. Prívod anódového napätia 6. Dierovaná maska zabezpečujúca dopad lúčov jednotlivých farebných zložiek na luminofory zodpovedajúcej farby 7. Luminoforová vrstva s červenými, zelenými a modrými luminoformi 8. Detail luminoforovej vrstvy a funkcia dierovanej masky Obrazovka alebo (zobrazovacia) katódová trubica (angl. CRT - Cathode Ray Tube) je vákuová elektrónka, ktorá premieňa elektrický signál na viditeľný obraz, pričom tento obraz sa vytvára tak, že pohybujúci sa elektrónový zväzok s premenlivou intenzitou dopadá na fluorescenčné tienidlo.

Nový!!: Transformátor a Obrazovka (klasická) · Pozrieť viac »

Olej

Olej môže byť.

Nový!!: Transformátor a Olej · Pozrieť viac »

Plast

Plastové výrobky Plast (iné názvy: plastická látka; menej vhodne: plastická hmota, umelá hmota) je syntetický alebo semisyntetický polymérny organický materiál.

Nový!!: Transformátor a Plast · Pozrieť viac »

Reproduktor

Reproduktor môže byť.

Nový!!: Transformátor a Reproduktor · Pozrieť viac »

Rezonančný obvod

Rezonančný obvod alebo RLC obvod, LC obvod je komplexný jednobran.

Nový!!: Transformátor a Rezonančný obvod · Pozrieť viac »

Slang

Slang je špecifická vrstva nespisovných výrazov národného jazyka, ktorá má spornú definíciu.

Nový!!: Transformátor a Slang · Pozrieť viac »

Striedač

thumb thumb Striedač je elektrické zariadenie, ktoré konvertuje jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC).

Nový!!: Transformátor a Striedač · Pozrieť viac »

Striedavý prúd

Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorého smer a veľkosť sa v závislosti od času menia.

Nový!!: Transformátor a Striedavý prúd · Pozrieť viac »

Teplo

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.

Nový!!: Transformátor a Teplo · Pozrieť viac »

Toroid (geometria)

Toroid je teleso v priestore získané rotáciou uzavretej rovinnej krivky (napr. kružnice) okolo osi ležiacej v rovine krivky a nepretínajúce krivku.

Nový!!: Transformátor a Toroid (geometria) · Pozrieť viac »

Usmerňovač

Usmerňovač môže byť.

Nový!!: Transformátor a Usmerňovač · Pozrieť viac »

Vedenie tepla

Vedenie tepla (zastarane tepelná kondukcia) je jeden zo spôsobov šírenia tepla v telesách, pri ktorom si pri vzájomných zrážkach častice materiálu navzájom odovzdávajú časť svojej pohybovej energie.

Nový!!: Transformátor a Vedenie tepla · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Transformátor a Voda · Pozrieť viac »

Vosk

Vosky alebo ceridy sú estery mastných kyselín s vyššími jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi (voskovými) alkoholmi - najčastejšie cetylalkohol (C16), karnaubylalkohol (C24), cerylalkohol (C26) a myricylalkohol (C30).

Nový!!: Transformátor a Vosk · Pozrieť viac »

Vzácny plyn

Vzácny plyn (iné názvy: aerogén, staršie inertný plyn) je súhrnný názov pre chemické prvky 18.

Nový!!: Transformátor a Vzácny plyn · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Transformátor a Vzduch · Pozrieť viac »

Zdroj

Zdroj môže byť.

Nový!!: Transformátor a Zdroj · Pozrieť viac »

Zvuk

Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem.

Nový!!: Transformátor a Zvuk · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Autotransformátor, Trafo.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »