Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Tradícia (zvyky)

Index Tradícia (zvyky)

Tradícia je antropologický a sociologický pojem, ktorý sa usiluje vystihnúť skutočnosť, že spoločenské inštiúcie, spôsoby myslenia a formy ľudskej skúsenosti sú odovzdávané z generácie na generáciu, a tedy existujú pred tým, ako sa človek narodí.

78 vzťahy: Antropológia, Architektúra, Artefakt, Autorské právo, Ľudské telo, Ernest Gellner, Etnológia, Farmácia, Folklór (kultúra), Fosílne palivo, Genealógia, Generácia (pokolenie ľudí), Graffiti, Hierarchia, Identita (sociológia), Ideológia, Inštitúcia (sociológia), Inovácia, Intelektuál, Johann Gutenberg, Kapitalizmus, Klimatické zmeny, Kníhtlač, Kočovníctvo, Kontroverzia, Konzervativizmus, Kresťanstvo, Kultúra (spoločenské vedy), Kultúra reálnej virtuality, Kultúrne dedičstvo, Luk, Manuel Castells, Marcel Mauss, Mária (matka Ježiša), Médium, Móda, Migrácia, Myslenie, Nacionalizmus, Národné obrodenie, Národný štát, Národný jazyk, Nástroj, Nezamýšľané dôsledky ľudského jednania, Obraz, Ozdoba, Pamäť, Papyrus (výrobok), Parný stroj, Písmo, ..., Pergamen (koža), Peter L. Berger, Politika, Porekadlo, Poriadok, Pranostika, Predstava, Priemysel, Rituál, Rokovanie, Sídlo (geografická jednotka), Skúsenosť, Skúsenosť (filozofia), Socializácia (sociológia), Sociológia, Spôsob života, Spoločnosť, Spoločnosť (sociológia), Synkretizmus, Technológia, Tetovanie, Text, Tlač, Topografia, Urbanizácia, Vidiek (rozlišovacia stránka), Vkus, Zisk. Rozbaliť index (28 viac) »

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Antropológia · Pozrieť viac »

Architektúra

Antoni Gaudí: Chrám Svätej rodiny Sagrada Familia, Barcelona, Španielsko, rozostavaný od roku 1883 Architektúra (zo ← a) je umenie a veda o navrhovaní a stavbe budov, objektov, stavieb a ich súborov, pamätníkov, rôznych architektonických doplnkov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Architektúra · Pozrieť viac »

Artefakt

Artefakt je termín, ktorý prvýkrát použil Sir Julian Huxley a označuje ľubovoľný objekt alebo proces, ktorý vznikol ľudskou aktivitou.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Artefakt · Pozrieť viac »

Autorské právo

Autorské právo je.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Autorské právo · Pozrieť viac »

Ľudské telo

ženy a muža Ľudské telo alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ľudský organizmus.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Ľudské telo · Pozrieť viac »

Ernest Gellner

Ernest André Gellner (niekedy aj Arnošt Gellner) (* 9. december 1925, Paríž, Francúzsko – † 5. november 1995, Praha) bol český filozof, sociológ a antropológ židovského pôvodu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Ernest Gellner · Pozrieť viac »

Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis (ďalšie ekvivalenty pozri nižšie) sú termíny (vedné odbory), ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Etnológia · Pozrieť viac »

Farmácia

Farmácia alebo lekárnictvo je zdravotnícky odbor vedecky aj prakticky zameraný na výskum liečiv a liekov, na získavanie vedeckých poznatkov o nich, na hodnotenie a kontrolu akosti liečiv a liekov, na ich výrobu a rozdeľovanie, na organizáciu a riadenie farmaceutických funkcií, na výchovu a výuku odborníkov pre výkon farmaceutických funkcií a na získavanie, skladovanie a využitie dokladov o výkone týchto funkcií a odvetví v minulosti a súčasnosti.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Farmácia · Pozrieť viac »

Folklór (kultúra)

Tekovský kroj Ľudový rezbár Folklór („folklore“ – vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov, ktoré sa realizujú formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Folklór (kultúra) · Pozrieť viac »

Fosílne palivo

Čierne uhlie Fosílne palivo alebo kaustobiolit je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neprístupu vzduchu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Fosílne palivo · Pozrieť viac »

Genealógia

Genealógia môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Genealógia · Pozrieť viac »

Generácia (pokolenie ľudí)

Generácia alebo pokolenie je súhrnné označenie pre ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období (spravidla 30 rokov) či roku a/alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušného časového úseku ako takého.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Generácia (pokolenie ľudí) · Pozrieť viac »

Graffiti

Graffiti (iné názvy: grafity, sprejové umenie) je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy v mestách, na vagóny a podobne.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Graffiti · Pozrieť viac »

Hierarchia

Diderotovej Encyklopédii z roku 1751. Hierarchia (z gr. ιερός (hierós).

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Hierarchia · Pozrieť viac »

Identita (sociológia)

Identita (z lat. identicus – totožný, rovnaký), inak nazývaná aj autentické bytie, je pojem vyznačujúci jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Identita (sociológia) · Pozrieť viac »

Ideológia

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Ideológia · Pozrieť viac »

Inštitúcia (sociológia)

Inštitúcia v sociológii je ustanovený, stereotypizovaný, rutinný spôsob konania bežný v určitej skupine alebo kultúre.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Inštitúcia (sociológia) · Pozrieť viac »

Inovácia

Inovácia môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Inovácia · Pozrieť viac »

Intelektuál

Intelektuál je človek, pre ktorého idey, veda, umenie a kultúra sú také dôležité, že určujú nielen ciele jeho každodenného života, ale aj základy jeho politického myslenia a konania.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Intelektuál · Pozrieť viac »

Johann Gutenberg

Johannes Gensfleisch, zvaný Gutenberg (* cca 1400, Mainz – † 3. február 1468, Mainz), bol nemecký kovorytec a vynálezca.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Johann Gutenberg · Pozrieť viac »

Kapitalizmus

Kapitalizmus bežne označuje ekonomický systém, ktorý sa zakladá na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu a (sekundárne) aj na veľkej individuálnej podnikavosti, úsilí o dosiahnutie zisku a sústavnom reinvestovaní zisku.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kapitalizmus · Pozrieť viac »

Klimatické zmeny

Klimatické zmeny je termín používaný na označenie zmien v zemskej klíme, ktoré môžu mať globálne alebo regionálne prejavy.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Klimatické zmeny · Pozrieť viac »

Kníhtlač

Kníhtlač v 16. storočí Kníhtlač je technika tlače z výšky, ktorá používa tlačové formy s vystupujúcim tlačovým reliéfom s tlačovými plochami, na ktoré sa sústavou valcov nanáša farba a tlakom sa prenáša na materiál, na ktorý sa má tlačiť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kníhtlač · Pozrieť viac »

Kočovníctvo

Ruskí Nenci sú príkladom moderných nomádov Kočovníctvo alebo nomádstvo je spôsob života, ktorý preferuje neustále kočovanie z jedného miesta niekam inam pred usadlým životom na jednom mieste (napr v jednom meste, štáte atď.). Odhaduje sa, že na Zemi žije okolo 30 – 40 miliónov nomádov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kočovníctvo · Pozrieť viac »

Kontroverzia

Kontroverzia je prudká výmena názorov; spor, hádka, rozpor.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kontroverzia · Pozrieť viac »

Konzervativizmus

Konzervativizmus (z lat. conservare.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Konzervativizmus · Pozrieť viac »

Kresťanstvo

Rozšírenie kresťanstva vo svete Kríž, najznámejší symbol kresťanstva Kresťanstvo alebo historicky aj christianizmus je jedno zo svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kresťanstvo · Pozrieť viac »

Kultúra (spoločenské vedy)

Kultúra (z lat. cultura odvodené od colere, čo znamená "pestovať") je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kultúra (spoločenské vedy) · Pozrieť viac »

Kultúra reálnej virtuality

Kultúra reálnej virtuality je pojem, ktorý do sociológie a mediálnych štúdií uviedol Manuel Castells.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kultúra reálnej virtuality · Pozrieť viac »

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne dedičstvo možno definovať ako súbor hmotných a nehmotných dokumentov, tvorivej činnosti človeka a vývoja ľudskej spoločnosti od najstarších čias až po súčasnosť majúc na zreteli historickú a kultúrno-spoločenskú hodnotu dokumentov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Kultúrne dedičstvo · Pozrieť viac »

Luk

Luk a tulec so šípmi Luk je strelná zbraň.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Luk · Pozrieť viac »

Manuel Castells

Manuel Castells (* 9. február 1942, Hellín, Španielsko) je španielsky sociológ spájaný najmä s výskumom v oblasti informačnej spoločnosti, komunikácie a globalizácie.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Manuel Castells · Pozrieť viac »

Marcel Mauss

Marcel Mauss (* 10. máj 1872, Épinal, Francúzsko – † 10. február 1950, Paríž) bol francúzsk sociológ a etnológ, predstaviteľ sociologizmu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Marcel Mauss · Pozrieť viac »

Mária (matka Ježiša)

Mária (po hebrejsky Miriam, po aramejsky מרים – Marjám; po starogrécky Μαριαμ – Mariam, Μαρια – Maria; po arabsky مريم – Marjam), v latinskom katolicizme Panna Mária, vo východných cirkvách presvätá Bohorodička (Mária), manželka tesára Jozefa z Nazaretu, je podľa kresťanskej viery matkou Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Mária (matka Ježiša) · Pozrieť viac »

Médium

Médium (z lat. medius – prostredný) môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Médium · Pozrieť viac »

Móda

Móda je aktuálny trend (neustále meniaci sa), uprednostňovaný skôr z ľahkomyseľných ako z praktických, logických alebo intelektuálnych dôvodov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Móda · Pozrieť viac »

Migrácia

Migrácia (lat.) môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Migrácia · Pozrieť viac »

Myslenie

Myslenie je významový proces (dianie, činnosť), ktorý spočíva v metamorfózach kognitívnych významových útvarov, najmä pojmoch.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Myslenie · Pozrieť viac »

Nacionalizmus

Nacionalizmus je.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Nacionalizmus · Pozrieť viac »

Národné obrodenie

Národné obrodenie je proces a obdobie formovania moderného národa v určitých obdobiach 18. a 19. storočia.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Národné obrodenie · Pozrieť viac »

Národný štát

1. svetovej vojne Národný štát je štát (do veľkej miery) jedného národa, prípadne aj dvoch tesne spojených národov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Národný štát · Pozrieť viac »

Národný jazyk

Národný jazyk je diasystém tvorený viacerými formami, resp.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Národný jazyk · Pozrieť viac »

Nástroj

Nástroj je pracovný prostriedok, ktorý patrí do výrobných prostriedkov a ktorý človek v pracovnom procese používa na opracovanie pracovného predmetu, aby ho zmenil v súlade so svojimi cieľmi.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Nástroj · Pozrieť viac »

Nezamýšľané dôsledky ľudského jednania

Nezamýšľané dôsledky ľudského jednania sú v spoločenských vedách výsledky, ktoré neboli zamýšľané cieľavedomou činnosťou.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Nezamýšľané dôsledky ľudského jednania · Pozrieť viac »

Obraz

Obraz môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Obraz · Pozrieť viac »

Ozdoba

Ozdoba je hľadanie krásy prostredníctvom skrášlujúcich doplnkov, čo platí najmä v oblasti odievania.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Ozdoba · Pozrieť viac »

Pamäť

Pamäť môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Pamäť · Pozrieť viac »

Papyrus (výrobok)

Heraklov papyrus Papyrus je jeden z predchodcov dnešného papiera, výrobok z drene papyrusovej rastliny šachor papyrusový (Cyperus papyrus), ktorá rastie až do výšky 5 metrov a kedysi bola veľmi rozšírená v Egypte v delte Nílu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Papyrus (výrobok) · Pozrieť viac »

Parný stroj

Požiarne vozidlo poháňané parným strojom Schéma jednovalcového dvojčinného ležatého parného stroja s posúvačovým rozvodom Parný stroj je tepelný piestový motor meniaci tepelnú a tlakovú energiu vodnej pary na mechanickú prácu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Parný stroj · Pozrieť viac »

Písmo

Písmo môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Písmo · Pozrieť viac »

Pergamen (koža)

Pergamen je.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Pergamen (koža) · Pozrieť viac »

Peter L. Berger

Peter Ludwig Berger (* 17. marec 1929, Viedeň, Rakúsko – † 27. jún 2017, Brookline, Massachusetts, USA) bol americký sociológ rakúskeho pôvodu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Peter L. Berger · Pozrieť viac »

Politika

Politika (z neskorolat. politice.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Politika · Pozrieť viac »

Porekadlo

Porekadlo je ustálený obrazový výrok s charakterom uzatvorenej vety, ktorá sa svojím obsahom viaže na konkrétny prípad, situáciu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Porekadlo · Pozrieť viac »

Poriadok

Poriadok je spojenie, zoskupenie, zoradenie, usporiadanie entít do skupiny tak, že v nej každá z nich zaujíma určité, jednoznačné miesto.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Poriadok · Pozrieť viac »

Pranostika

Pranostika je predpoveď budúcich vecí, najmä počasia alebo porekadlo s takouto predpoveďou alebo životnou skúsenosťou.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Pranostika · Pozrieť viac »

Predstava

Predstava je psychický obsah, názorný významový útvar, ktorý predo mnou v duchu vystupuje ako predmet môjho myslenia, cítenia, chcenia, mojej obrazotvornej činnosti alebo ako sen či ako prv vnímaný predmet alebo proces vonkajšieho sveta po odpadnutí objektívnej prítomnosti predstavovaného.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Predstava · Pozrieť viac »

Priemysel

Oceliarne Corus Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Priemysel · Pozrieť viac »

Rituál

Rituál je súbor symbolických úkonov náboženského alebo iného charakteru, vykonávaných podľa presne stanovených pravidiel.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Rituál · Pozrieť viac »

Rokovanie

Rokovanie (iné názvy: dohodovanie, najmä medzištátne: negociácia, jazykovo nevhodne: vyjednávanie, nesprávne jednanie) je dialóg s cieľom vyriešiť spory, dohodnúť sa na ďalšom postupe alebo dohovoriť pravidlá a sankcie, pričom na rozdiel od súdneho pojednávania či arbitráže neexistuje nezávislá rozhodovacia autorita nadradená všetkým účastníkom sporu.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Rokovanie · Pozrieť viac »

Sídlo (geografická jednotka)

Sídlo alebo sídelný útvar je základná jednotka osídlenia, ktorá je charakterizovaná buď ako miesto s (trvalým alebo dočasným) obytným zariadením pre človeka, alebo ako teritoriálne ucelený a kompaktný areál pozostávajúci z týchto sídelných jednotiek (napr. v rámci systému klasifikácie územnoštatistických jednotiek NUTS hierarchia NUTS V – obec).

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Sídlo (geografická jednotka) · Pozrieť viac »

Skúsenosť

Skúsenosť je podstatná stránka vzťahov človeka k okolitému svetu, ktorá súvisí so spracúvaním dojmov o okolitom svete (čo sa uskutočňuje vedome a zároveň s učením), alebo získané znalosti, schopnosti a zručnosti technického a metodického charakteru.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Skúsenosť · Pozrieť viac »

Skúsenosť (filozofia)

Skúsenosť (filozofia) je manifestácia sveta v ľudskom vedomí.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Skúsenosť (filozofia) · Pozrieť viac »

Socializácia (sociológia)

Socializácia je postupné začleňovanie sa jednotlivca do spoločnosti prostredníctvom napodobňovania a identifikácie, najprv v základnej rodine (nukleárnej), ďalej v malých spoločenských skupinách až po zapojenie sa do najširších, celospoločenských vzťahov.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Socializácia (sociológia) · Pozrieť viac »

Sociológia

Sociológia je vo všeobecnosti veda o spoločnosti.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Sociológia · Pozrieť viac »

Spôsob života

Spôsob života je súhrn typických druhov (spôsobov) životnej činnosti indivídua, sociálnej skupiny vrátane triedy a národa, spoločnosti ako celku, pričom sa táto činnosť chápe v jednote so životnými podmienkami, ktoré ju určujú.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Spôsob života · Pozrieť viac »

Spoločnosť

Spoločnosť môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Spoločnosť · Pozrieť viac »

Spoločnosť (sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr..

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Spoločnosť (sociológia) · Pozrieť viac »

Synkretizmus

Synkretizmus (gr. synkrétismos) je filozofický pojem spájanie, prekrývanie, prekrytie, skríženie rôznorodých prvkov, smerov, myšlienok.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Synkretizmus · Pozrieť viac »

Technológia

Technológia (z lat. technologia Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 720.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Technológia · Pozrieť viac »

Tetovanie

Tetovanie je určitý druh kresby, pri ktorej sú pomocou tetovacej ihly čiastočky atramentu alebo iného farbiva nanášané pod kožu človeka.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Tetovanie · Pozrieť viac »

Text

Text (z lat. texere - tkať, stavať; textum - utkané) je ustálený jazykový prejav, ktorý je výsledkom rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Text · Pozrieť viac »

Tlač

Tlač môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Tlač · Pozrieť viac »

Topografia

ukážka topografickej mapy Digitálny model topografie Tibetu marťanského kaňonu Valles MarinerisTopografia je vedecko-technická disciplína, ktorá geografickými a geodetickými metódami skúma a opisuje tvary, rozmiestnenie a vlastnosti prírodných a socioekonomických objektov (pôdy, vodstvo, reliéf, osídlenie, komunikácie, priemyselné a poľnohospodárske stavby ap.) v krajine.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Topografia · Pozrieť viac »

Urbanizácia

Downtown Toronto Urbanizácia je sociálny proces formovania a rozvoja mestského spôsobu života a/alebo rastu počtu obyvateľstva žijúceho mestským spôsobom života (bez ohľadu na to, či žijú v meste) resp.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Urbanizácia · Pozrieť viac »

Vidiek (rozlišovacia stránka)

Vidiek môže byť.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Vidiek (rozlišovacia stránka) · Pozrieť viac »

Vkus

Vkus (zastar. krasocit) alebo zmysel pre krásu je systém preferencií a hodnotení uplatňovaný v oblastiach umenia, módy, životného spôsobu a pod.; schopnosť projektovať estetickú hodnotu diela a vytvárať súbor estetických kvalifikátorov, čo sa prejavuje o. i. preferovaním alebo zamietaním diela.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Vkus · Pozrieť viac »

Zisk

Zisk je vo všeobecnosti kladný, spravidla hmotný, úžitok z niečoho (opak straty); v ekonómii je to všeobecne kladný rozdiel medzi kladnými a zápornými veličinami (spravidla sa označujú ako príjmy a náklady) za isté obdobie.

Nový!!: Tradícia (zvyky) a Zisk · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »