Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Teplota varu

Index Teplota varu

Teplota varu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny.

22 vzťahy: Acetón, Atmosférický tlak, Železo, Éter, Etanol, Fyzikálna jednotka, Fyzikálna veličina, Hliník, Kelvin, Látka, Ortuť, Para, Plyn, Stupeň Celzia, Teplota, Teplota topenia, Tlak, Toluén, Var, Voda, Vodík, Vzduch.

Acetón

Štruktúrny vzorec acetónu. Acetón (CH3COCH3, tiež propanón, systémový názov dimetylketón) je najjednoduchší ketón.

Nový!!: Teplota varu a Acetón · Pozrieť viac »

Atmosférický tlak

Barometer Barograf Atmosférický tlak (iné názvy: tlak vzduchu, barometrický tlak) je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem.

Nový!!: Teplota varu a Atmosférický tlak · Pozrieť viac »

Železo

Železo (lat. Ferrum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Fe a protónové číslo 26.

Nový!!: Teplota varu a Železo · Pozrieť viac »

Éter

Éter môže byť.

Nový!!: Teplota varu a Éter · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Teplota varu a Etanol · Pozrieť viac »

Fyzikálna jednotka

Seven Sisters v Londýne Fyzikálna jednotka je definovaná veľkosť fyzikálnej veličiny, určená a prijatá konvenciou a/alebo zákonom, ktorá sa používa ako štandard pre meranie danej fyzikálnej veličiny.

Nový!!: Teplota varu a Fyzikálna jednotka · Pozrieť viac »

Fyzikálna veličina

Fyzikálna veličina je pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu (hmotného objektu alebo sústavy hmotných objektov) alebo fyzikálneho javu.

Nový!!: Teplota varu a Fyzikálna veličina · Pozrieť viac »

Hliník

Hliník je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Al a protónové číslo 13.

Nový!!: Teplota varu a Hliník · Pozrieť viac »

Kelvin

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici.

Nový!!: Teplota varu a Kelvin · Pozrieť viac »

Látka

Látka môže byť.

Nový!!: Teplota varu a Látka · Pozrieť viac »

Ortuť

Ortuť (lat. Hydrargyrum; tvar na -ný/-natý znie ortutný/ortutnatý, nie ortuťný/ortuťnatý) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Hg a protónové číslo 80.

Nový!!: Teplota varu a Ortuť · Pozrieť viac »

Para

Para je plynná fáza látky, ktorá sa nasýtená nachádza v styku (v termodynamickej rovnováhe) s pevnou alebo kvapalnou fázou tej istej látky, alebo ktorá by sa aspoň (teoreticky) v takomto styku mohla nachádzať.

Nový!!: Teplota varu a Para · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Teplota varu a Plyn · Pozrieť viac »

Stupeň Celzia

Stupeň Celzia (značka °C) je jednotka teploty, pomenovaná po švédskom astronómovi Andersovi Celsiovi.

Nový!!: Teplota varu a Stupeň Celzia · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Teplota varu a Teplota · Pozrieť viac »

Teplota topenia

Závislosť teploty topenia ľadu od tlaku. Teplota topenia alebo teplota tavenia je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné.

Nový!!: Teplota varu a Teplota topenia · Pozrieť viac »

Tlak

Manometer – prístroj na meranie tlaku Tlak je fyzikálna veličina, vyjadrujúca pomer sily F (tzv. tlaková sila) kolmo, rovnomerne a spojito pôsobiacej na plochu a obsahu tejto plochy S. Jednotkou tlaku je pascal (Pa), čiže newton na meter štvorcový – N.m−2.

Nový!!: Teplota varu a Tlak · Pozrieť viac »

Toluén

Toluén (systémový názov metylbenzén, tiež fenylmetán, technicky toluol, skratka Ph-Me) je za normálnych podmienok bezfarebná, vo vode nerozpustná kvapalina s typickým zápachom známym z riedidiel farieb, podobnú vôňu má aj benzén.

Nový!!: Teplota varu a Toluén · Pozrieť viac »

Var

Var môže byť.

Nový!!: Teplota varu a Var · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Teplota varu a Voda · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Teplota varu a Vodík · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Teplota varu a Vzduch · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Bod varu.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »