Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Teória pružnosti

Index Teória pružnosti

Teória pružnosti skúma pretvorenosť (deformácie) a napätosť poddajných ideálne pružných telies pod vplyvom pôsobenia síl, spojitých teplotných zmien, alebo iných účinkov.

15 vzťahy: Deformácia, Hookov zákon, Konštrukcia, Kontinuum, Materiál, Mechanické napätie, Mechanika kontinua tuhej fázy, Poissonova konštanta (mechanika), Sila, Spojitosť, Stavebníctvo, Strojárstvo, Teleso, Teplota, Youngov modul.

Deformácia

Deformácia môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Deformácia · Pozrieť viac »

Hookov zákon

Oblasť platnosti Hookovho zákona je medzi bodmi 1 a 2. Hookov zákon opisuje vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a veľkosťou tohto napätia.

Nový!!: Teória pružnosti a Hookov zákon · Pozrieť viac »

Konštrukcia

Konštrukcia alebo zostrojenie alebo zostrojovanie môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Konštrukcia · Pozrieť viac »

Kontinuum

Kontinuum môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Kontinuum · Pozrieť viac »

Materiál

Materiál môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Materiál · Pozrieť viac »

Mechanické napätie

Mechanické napätie je stav, ktorý vznikne v telese ak naň pôsobia účinky síl.

Nový!!: Teória pružnosti a Mechanické napätie · Pozrieť viac »

Mechanika kontinua tuhej fázy

Mechanika kontinua tuhej fázy je fyzikálne odvetvie, ktoré sa delí na pododvetvia.

Nový!!: Teória pružnosti a Mechanika kontinua tuhej fázy · Pozrieť viac »

Poissonova konštanta (mechanika)

Ilustrácia vzťahu medzi pozdĺžnou a priečnou deformáciou. Poissonova konštanta označuje pomer relatívneho predĺženia tyče k jej relatívnemu priečnemu skráteniu – zúženiu pri namáhaní ťahom.

Nový!!: Teória pružnosti a Poissonova konštanta (mechanika) · Pozrieť viac »

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Nový!!: Teória pružnosti a Sila · Pozrieť viac »

Spojitosť

Spojitosť môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Spojitosť · Pozrieť viac »

Stavebníctvo

Stavbári americkej armády pri budovaní školy na Haity, 1996. Stavebníctvo je hospodárske odvetvie, ktoré sa zaoberá výstavbou a vykonáva i riadi stavebnú a obchodnú činnosť.

Nový!!: Teória pružnosti a Stavebníctvo · Pozrieť viac »

Strojárstvo

CAD návrh mechanickej súčiastky, časti hriadeľa. Strojárstvo (nesprávne strojárenstvo) alebo strojársky priemysel (nesprávne strojárenský priemysel) je priemyselné odvetvie, ktoré sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení.

Nový!!: Teória pružnosti a Strojárstvo · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Teória pružnosti a Teleso · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Teória pružnosti a Teplota · Pozrieť viac »

Youngov modul

Youngov modul alebo aj modul pružnosti v ťahu je číslo, ktoré charakterizuje správanie materiálu zaťaženého ťahovým napätím.

Nový!!: Teória pružnosti a Youngov modul · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »