Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Slovanské jazyky

Index Slovanské jazyky

Veľmi približná mapa rozšírenia slovanských jazykov v Európe Slovanské jazyky sú skupina príbuzných jazykov, ktorými hovoria Slovania, obývajúci najmä východnú, juhovýchodnú a strednú Európu.

39 vzťahy: Šimon Ondruš, Čeština, Byzantská ríša, Diferenciácia, Dneper, Dunaj, Dvojhláska, Germáni, Huni, Imperfektum, Indoeurópske jazyky, Jazyk (jazykoveda), Južnoslovanské jazyky, Juhovýchodná Európa, Lužické jazyky, Množné číslo, Nárečie, Neurčitok, Palatalizácia, Poľština, Porovnávacia jazykoveda, Praslovančina, Prídavné meno, Prízvuk, Redukcia, Ruština, Severoslovanské jazyky, Slabika, Slabikotvorná hláska, Slovania, Slovenčina, Slovesný vid, Srbochorvátčina, Stredná Európa, Umelé slovanské jazyky, Východná Európa, Východoslovanské jazyky, Vokál, Západoslovanské jazyky.

Šimon Ondruš

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc. (* 27. október 1924, Klčov – † 8. január 2011) bol významný slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg.

Nový!!: Slovanské jazyky a Šimon Ondruš · Pozrieť viac »

Čeština

Rozšírenie češtiny Čeština je západoslovanský jazyk najviac príbuzný so slovenčinou, potom poľštinou a hornolužickou srbčinou. Patrí medzi slovanské jazyky, do rodiny indoeurópskych jazykov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Čeština · Pozrieť viac »

Byzantská ríša

Konštantín Veľký s modelom Konštantínopola (detail mozaiky v Hagia Sofia) Byzantská ríša (iné názvy: Byzancia, Byzant, Byzantsko, pre rané obdobie: Východorímska ríša alebo Východorímske cisárstvo; obyvateľ Byz. ríše sa volá Byzantínec), je umelý názov pre východnú, grécko-orientálnu časť Rímskej ríše a pre nadväzujúci stredoveký štát.

Nový!!: Slovanské jazyky a Byzantská ríša · Pozrieť viac »

Diferenciácia

Diferenciácia (lat.) alebo v niektorých kontextoch aj diferencovanie môže byť.

Nový!!: Slovanské jazyky a Diferenciácia · Pozrieť viac »

Dneper

Dneper je rieka nížinného typu v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine.

Nový!!: Slovanské jazyky a Dneper · Pozrieť viac »

Dunaj

Dunaj (a) je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii.

Nový!!: Slovanské jazyky a Dunaj · Pozrieť viac »

Dvojhláska

Dvojhláska alebo diftong (z gr. δίφθογγος / difthongos; „dvojzvuk“) je spojenie dvoch vokalických alebo sonórnych prvkov do jednej slabiky.

Nový!!: Slovanské jazyky a Dvojhláska · Pozrieť viac »

Germáni

border.

Nový!!: Slovanské jazyky a Germáni · Pozrieť viac »

Huni

Hunská ríša Huni boli zväz nomádskych kmeňov mongolsko-tureckého pôvodu, ktorý vyvolal sťahovanie národov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Huni · Pozrieť viac »

Imperfektum

Imperfektum (lat.) je v niektorých jazykoch slovesný čas vyjadrujúci trvací (teda neukončený) minulý dej a/alebo sprievodný minulý dej (teda súminulý dej), a často aj dej, ktorý sa v minulosti opakoval.

Nový!!: Slovanské jazyky a Imperfektum · Pozrieť viac »

Indoeurópske jazyky

Rozšírenie indoeurópskych jazykov Indoeurópske jazyky (zastarano indogermánske jazyky) tvoria najrozšírenejšiu jazykovú rodinu na svete, ako materinskou rečou hovoria niektorým z nich asi 2,5 miliardy ľudí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Indoeurópske jazyky · Pozrieť viac »

Jazyk (jazykoveda)

Jazyk je historicky konštruovaný systém zvukových, lexikálnych a gramatických prostriedkov, objektivizujúci prácu myslenia, komunikácie a vzájomného chápania sa jej účastníkov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Jazyk (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Južnoslovanské jazyky

Južnoslovanské jazyky (pozor na zámenu s termínom juhoslovanské jazyky) sú vetvou slovanských jazykov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Južnoslovanské jazyky · Pozrieť viac »

Juhovýchodná Európa

Juhovýchodná Európa Juhovýchodná Európa Štáty juhovýchodnej Európy v širšom a užšom pojatí Juhovýchodná Európa je časť Európy na juhovýchode kontinentu, do ktorej sa radia rôzne štáty a územia podľa daného kontextu.

Nový!!: Slovanské jazyky a Juhovýchodná Európa · Pozrieť viac »

Lužické jazyky

Lužické jazyky alebo lužickosrbské jazyky sú malá podskupina západnej vetvy slovanskej jazykovej skupiny, ktorou sa hovorí vo východnom Nemecku, v spolkových krajinách Sasko a Brandenbursko.

Nový!!: Slovanské jazyky a Lužické jazyky · Pozrieť viac »

Množné číslo

Množné číslo alebo plurál (z lat. plures.

Nový!!: Slovanské jazyky a Množné číslo · Pozrieť viac »

Nárečie

Nárečie alebo dialekt je územne a funkčne vymedzený štruktúrny jazykový útvar, ktorým spontánne komunikuje autochtónne obyvateľstvo istej oblasti.

Nový!!: Slovanské jazyky a Nárečie · Pozrieť viac »

Neurčitok

Neurčitok alebo infinitív je neurčitý slovesný tvar, ktorý je z významového hľadiska v jazyku základný (presnejšie definície sa rôznia).

Nový!!: Slovanské jazyky a Neurčitok · Pozrieť viac »

Palatalizácia

Palatalizácia alebo zmäkčovanie alebo mäkčenie je spôsob obmeny výslovnosti hlások, ktoré sa vyslovia chrbtom jazyka zdvihnutým ku tvrdému podnebiu.

Nový!!: Slovanské jazyky a Palatalizácia · Pozrieť viac »

Poľština

Poľština patrí medzi západoslovanské jazyky rovnako ako čeština, slovenčina, kašubčina a lužická srbčina.

Nový!!: Slovanské jazyky a Poľština · Pozrieť viac »

Porovnávacia jazykoveda

Porovnávacia jazykoveda alebo porovnávacia lingvistika je empirická disciplína, ktorej cieľom je vysvetliť evidentný fakt, že jazyky sa menia a že rôzne prirodzené jazyky sú si vo väčšej alebo menšej miere podobné (príbuzné).

Nový!!: Slovanské jazyky a Porovnávacia jazykoveda · Pozrieť viac »

Praslovančina

Praslovančina je jazyk, ktorým hovorili predkovia Slovanov, prajazyk slovanských jazykov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Praslovančina · Pozrieť viac »

Prídavné meno

Prídavné meno alebo adjektívum je slovný druh, slovo pomenúvajúce statické príznaky veci.

Nový!!: Slovanské jazyky a Prídavné meno · Pozrieť viac »

Prízvuk

Prízvuk je komplexná prozodická kvalita reči odlišujúca niektoré slabiky prúdu reči od slabík iných.

Nový!!: Slovanské jazyky a Prízvuk · Pozrieť viac »

Redukcia

Redukcia (z lat. reductio.

Nový!!: Slovanské jazyky a Redukcia · Pozrieť viac »

Ruština

Ruština (po rusky: ру́сский язы́к) je východoslovanský jazyk a zároveň najpoužívanejší slovanský jazyk.

Nový!!: Slovanské jazyky a Ruština · Pozrieť viac »

Severoslovanské jazyky

Severoslovanské jazyky môže mať tri významy.

Nový!!: Slovanské jazyky a Severoslovanské jazyky · Pozrieť viac »

Slabika

Slabika alebo sylaba je najmenšia jednotka zvukového rečového prúdu.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slabika · Pozrieť viac »

Slabikotvorná hláska

Slabikotvorná hláska alebo sonanta je hláska v jadre slabiky.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slabikotvorná hláska · Pozrieť viac »

Slovania

južní Slovania Rozšírenie Slovanov v Eurázii Pôvodné rozšírenie Bosnianska abeceda Slovanské veľkonočné vajíčko Slovania sú najpočetnejšia etnická a jazyková skupina v Európe.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovania · Pozrieť viac »

Slovenčina

Antona Bernoláka v Trnave Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou a lužickou srbčinou).

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovenčina · Pozrieť viac »

Slovesný vid

Slovesný vid alebo aspekt je označenie pre opozíciu dokonavosti (ohraničenosť deja)/nedokonavosti (neohraničenosť deja), prípadne aj opozíciu príznakovej násobnosti/nenásobnosti, slovesného deja najmä v slovanských jazykoch.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovesný vid · Pozrieť viac »

Srbochorvátčina

bosniančiny Srbochorvátčina, Balkánčina alebo tiež Srbčina-chorvátčina-bosniančina (SCB), či Bosniančina-chorvátčina-srbčina (BCS), je južnoslovanský jazyk a taktiež niekdajší hlavný jazyk v Srbsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a v Čiernej Hore.

Nový!!: Slovanské jazyky a Srbochorvátčina · Pozrieť viac »

Stredná Európa

Stredná Európa Stredná Európa je časť Európy ležiaca medzi východnou a západnou Európou.

Nový!!: Slovanské jazyky a Stredná Európa · Pozrieť viac »

Umelé slovanské jazyky

Medzi umelé slovanské jazyky patria.

Nový!!: Slovanské jazyky a Umelé slovanské jazyky · Pozrieť viac »

Východná Európa

Východná Európa podľa definície do roku 1989 Východná Európa je rôzne definovaný európsky región.

Nový!!: Slovanské jazyky a Východná Európa · Pozrieť viac »

Východoslovanské jazyky

Východoslovanské jazyky sú vetva slovanských jazykov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Východoslovanské jazyky · Pozrieť viac »

Vokál

Vokál môže byť.

Nový!!: Slovanské jazyky a Vokál · Pozrieť viac »

Západoslovanské jazyky

Západoslovanské jazyky sú vetva slovanských jazykov.

Nový!!: Slovanské jazyky a Západoslovanské jazyky · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Slovanský jazyk.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »