Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Skutočnosť (realita)

Index Skutočnosť (realita)

Skutočnosť alebo (najmä ako opak ideality) realita je všetko, čo je, na rozdiel od toho, čo nie je, ešte nie je, môže byť atď.

39 vzťahy: Absolútno, Antitéza, Aristoteles, Aristotelizmus, Atomárny fakt, Boh, Filit, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, George Santayana, Heinrich Rickert, Henri Bergson, Idea, Isabel Allendeová, Karl Jaspers, Logický atomizmus, Ludwig Wittgenstein, Max Weber, Možnosť, Naturalizmus, Ontológia, Organizmus, Platón, Pragmatizmus, Príroda, Proces, Protiklad, Prototyp, Realita, Stav vecí, Stoicizmus, Stredný platonizmus, Svet ideí, Syntéza, Téza, Teleso, Tomizmus, Tvar, Zdanie, Zmyslový svet.

Absolútno

Absolútno alebo absolútum je vo filozofii večný, nadpriestorový a nadčasový prazáklad vecí, povznesený nad mnohosť vecí, nad protiklad subjektu a objektu, ja a nie-ja, ducha a telo, často identifikovaný s bohom.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Absolútno · Pozrieť viac »

Antitéza

Antitéza je tróp, prirovnanie rozvinuté protikladom, prirovnanie na základe popretia.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Antitéza · Pozrieť viac »

Aristoteles

Aristoteles alebo Aristotelés (po grécky: Αριστοτέλης - Aristoteles/iný prepis: Aristotelés; * 384 pred Kr., Stageira – † 322 pred Kr., Chalkis) bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (psychológie, zoológie, meteorológie atď.). Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Aristoteles · Pozrieť viac »

Aristotelizmus

Aristotelizmus je filozofický smer - peripatetizmus - spôsob filozofovania opierajúci sa o Aristotela (cf. aj peripatetici); učenie pokračovateľov a stúpencov Aristotelovej filozofie.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Aristotelizmus · Pozrieť viac »

Atomárny fakt

Atomárny fakt je fakt, ktorý sa nedá rozložiť na ďalšie fakty.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Atomárny fakt · Pozrieť viac »

Boh

Boh Stvoriteľ podľa Michelangela Stvorenie človeka podľa Michelangela Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu bytosť, podľa veriacich ľudí je vládcom alebo stvoriteľom sveta alebo je svetu imanentný.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Boh · Pozrieť viac »

Filit

Filit alebo FILIT (akronym pre Filozofická hypertextová encyklopédia) je slovenská hypertextová encyklopédia, ktorá vznikla na báze programu Credit, spolu s ďalšími dokumentmi a programami pre počítačovú podporu štúdia a výskumu v oblasti filozofie.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Filit · Pozrieť viac »

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. august 1770, Stuttgart – † 14. november 1831, Berlín) bol nemecký filozof, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie, autor systematickej teórie dialektiky (Dialektika).

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Pozrieť viac »

George Santayana

George Santayana, vlastným menom Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana, (* 16. december 1863, Madrid – † 26. september 1952, Rím) bol americký spisovateľ a filozof španielskeho pôvodu, predstaviteľ kritického realizmu.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a George Santayana · Pozrieť viac »

Heinrich Rickert

Heinrich Rickert (* 25. máj 1863 – † 25. júl 1936) bol nemecký filozof, spolu s W. Windelbandom hlavný predstaviteľ bádenskej školy novokantovstva.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Heinrich Rickert · Pozrieť viac »

Henri Bergson

Henri Bergson (* 18. október 1859, Paríž, Francúzsko – † 4. január 1941, Paríž) bol francúzsky filozof, predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Henri Bergson · Pozrieť viac »

Idea

Idea (gr. idea, eidos) je významový útvar hojne tematizoavný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Idea · Pozrieť viac »

Isabel Allendeová

Isabel Allendeová (* 2. august 1942, Lima, Peru) je čilská spisovateľka, žurnalistka a politička.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Isabel Allendeová · Pozrieť viac »

Karl Jaspers

Karl Theodor Jaspers (* 23. február 1883, Oldenburg – † 26. február 1969, Bazilej) bol nemecký filozof, predstaviteľ existencializmu, filozof dejín.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Karl Jaspers · Pozrieť viac »

Logický atomizmus

Logický atomizmus je filozofická koncepcia reality, podľa ktorej skutočnosť tvoria zmyslové údaje zvané atomárne fakty.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Logický atomizmus · Pozrieť viac »

Ludwig Wittgenstein

Wittgensteinov hrob Ludwig Josef Johann Wittgenstein (* 26. apríl 1889 Viedeň, Rakúsko – † 29. apríl 1951 Cambridge, Spojené kráľovstvo) bol jedným z najvplyvnejších filozofov 20. storočia.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Ludwig Wittgenstein · Pozrieť viac »

Max Weber

Max Weber (* 21. apríl 1864, Erfurt – † 14. jún 1920, Mníchov) bol nemecký sociológ, ekonóm a politik.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Max Weber · Pozrieť viac »

Možnosť

Možnosť môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Možnosť · Pozrieť viac »

Naturalizmus

Naturalizmus môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Naturalizmus · Pozrieť viac »

Ontológia

Ontológia je filozofické učenie o bytí, filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá bytím alebo súcnom ako súcnom.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Ontológia · Pozrieť viac »

Organizmus

Organizmus môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Organizmus · Pozrieť viac »

Platón

Platón niekedy Platon(* 428 pred Kr./427 pred Kr. – † 347 pred Kr.) bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Platón · Pozrieť viac »

Pragmatizmus

Pragmatizmus je smer súčasnej filozofie, ktorý vznikol v USA koncom 19. storočia najmä zásluhou Ch. S. Peirca a W. Jamesa.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Pragmatizmus · Pozrieť viac »

Príroda

Pohľad na Zem. Úder blesku počas erupcie sopky Galunggung v roku 1982 Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá/-é nevznikla/-li zámernou ľudskou činnosťou.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Príroda · Pozrieť viac »

Proces

Proces môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Proces · Pozrieť viac »

Protiklad

Protiklad je jeden z pólov rozporného celku uvažovaný samostatne, no v skutočnosti existujúci iba vo vzťahu k druhému protikladu.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Protiklad · Pozrieť viac »

Prototyp

Prototyp môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Prototyp · Pozrieť viac »

Realita

Realita môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Realita · Pozrieť viac »

Stav vecí

Stav vecí alebo vecný stav (nem. Sachverhalt) je to, ako sa vec má alebo ako sa veci majú k sebe navzájom; situácia.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Stav vecí · Pozrieť viac »

Stoicizmus

Stoicizmus alebo stoická škola je filozofické učenie/smer antickej filozofie, ktorý vznikol koncom 4. storočia pred Kr. Pomenovanie tejto filozofickej školy vzniklo od pestrofarebnej stoy – stoa poikile (ή ποικίλη στοά).

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Stoicizmus · Pozrieť viac »

Stredný platonizmus

Stredný platonizmus alebo platonizmus obdobia rímskeho cisárstva alebo platónsky teologický dogmatizmus je smer rímskej filozofie, ktorý vznikol v 1. stor. n. l. a ktorý sa oproti predchádzajúcej etape platonizmu vyznačuje od raného obdobia cisárstva postupným strácaním jednoliateho charakteru, pričom sa sám mení na konglomerát rozličných filozofických prúdov: synkretizmus bol hlavným znakom toho platonizmu.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Stredný platonizmus · Pozrieť viac »

Svet ideí

Svet ideí je podľa Platóna duchovný svet, ktorého entitami sú idey, spomedzi ktorých najvyššou je idea dobra, kvôli ktorej sú tu ostatné idey.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Svet ideí · Pozrieť viac »

Syntéza

Syntéza je spájanie, spojenie jednotlivých častí, zložiek do celku; zlučovanie, zlúčenie; jedna zo základných metód a myšlienkových operácií, spočívajúca v spájaní častí do celku.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Syntéza · Pozrieť viac »

Téza

Téza môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Téza · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Teleso · Pozrieť viac »

Tomizmus

Tomizmus je oficiálna katolícka filozofia; filozofická škola, ktorej zakladateľom je Tomáš Akvinský; tomizmus však nemožno stotožňovať s učením Tomáša Akvinského, pretože tomistická filozofia sa rozvíjala a aplikovala v stále nových otázkach aj po Tomášovi.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Tomizmus · Pozrieť viac »

Tvar

Tvar môže byť.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Tvar · Pozrieť viac »

Zdanie

Zdanie (po grécky doxa, po nemecky Schein) je javenie sa vecí ako niečo iné, než v skutočnosti (v podstate) sú.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Zdanie · Pozrieť viac »

Zmyslový svet

Zmyslový svet podľa Platóna vznikol pôsobením tvorcu sveta (demiurga) z chaosu podľa ideí.

Nový!!: Skutočnosť (realita) a Zmyslový svet · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »