Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Sedem slobodných umení

Index Sedem slobodných umení

Sedem slobodných umení – obrázok z Hortus deliciarum od Herrad von Landsberg (12. storočie) Sedem slobodných umení (lat. septem artes liberales) bol stredoveký názov pre súhrn predmetov, ktoré tvorili všeobecné vzdelanie (gr. enkyklios paideia, lat. orbis doctrinae - kruh vzdelania) stredovekého vzdelanca.

24 vzťahy: Aritmetika, Astrológia, Astronómia, Dialektika, Encyklopédia, Etika, Filozofia, Geografia, Geometria, Gramatika (jazykoveda), Harmónia, Hudba, Kartografia, Kruh, Kvadrívium, Literatúra, Logika, Martianus Capella, Právo, Rétorika (rečnícke umenie), Slovo (jazykoveda), Stredovek, Trigonometria, 415.

Aritmetika

Aritmetika je disciplína matematiky, ktorá sa zaoberá opisovaním vlastností základných matematických operácií s číslami.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Aritmetika · Pozrieť viac »

Astrológia

Zvieratník zo synagógy zo 6. storočia Astrológia je veľmi starý odbor (rozumej paveda), ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Astrológia · Pozrieť viac »

Astronómia

Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Astronómia · Pozrieť viac »

Dialektika

Dialektika môže byť.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Dialektika · Pozrieť viac »

Encyklopédia

Brockhaus Konversations-Lexikon, 1902 Encyklopédia (iné názvy: encyklopedický slovník, náučný slovník, lexikón, niekedy skrátene slovník) je dielo, ktoré možno definovať nasledovne.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Encyklopédia · Pozrieť viac »

Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Etika · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Filozofia · Pozrieť viac »

Geografia

Geografia (z , z predpony γεω- geo- od γε ge – zem a prípony -γραφία -grafía – -pis) alebo zemepis je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Geografia · Pozrieť viac »

Geometria

Geometria (z gréckych slov Geo.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Geometria · Pozrieť viac »

Gramatika (jazykoveda)

Gramatika je náuka o stavbe jazyka bez brania zreteľa na vecný obsah jazykových prostriedkov, obsahujúca tvaroslovie (morfológiu), náuku o skladbe (syntaxi), hláskoslovie a niekedy aj náuku o tvorení slov.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Gramatika (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Harmónia

Harmónia môže byť.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Harmónia · Pozrieť viac »

Hudba

Notový zápis hudby Koncert v Salzburgu Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Hudba · Pozrieť viac »

Kartografia

Kartografia (z gréckeho chartis – mapa, graphein – kresliť) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Kartografia · Pozrieť viac »

Kruh

M - stred, r - polomer, d - priemer Kruh (z praslovan. krǫgъ, ktoré pochádza z praindoeur. krengh- odvodeného od ker- – krútiť, ohýbať; lat. circulus) je množina bodov v rovine, ktorých vzdialenosť od pevného bodu (stredu kružnice) je menšia alebo rovná pevne danému kladnému číslu (nazývaným polomer).

Nový!!: Sedem slobodných umení a Kruh · Pozrieť viac »

Kvadrívium

Kvadrívium alebo štvorcestie je vyšší stupeň siedmich slobodných umení, ktorý zahŕňal geometriu, aritmetiku, astronómiu a hudbu.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Kvadrívium · Pozrieť viac »

Literatúra

Literatúra (z latinčiny litteratura.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Literatúra · Pozrieť viac »

Logika

Logika (z gr. slova λόγος logos) je veda zaoberajúca sa vyplývaním.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Logika · Pozrieť viac »

Martianus Capella

Strana z rukopisu ''De nuptiis Philologiae et Mercurii'' Martianus Capella vlastným menom Martianus Minneus Felix Capella (* 5. storočie, Kartágo) bol rímsky básnik, právnik, filozof a encyklopedista.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Martianus Capella · Pozrieť viac »

Právo

Právo môže byť.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Právo · Pozrieť viac »

Rétorika (rečnícke umenie)

Rétorika alebo rečníctvo alebo rétorstvo (z starogréc. ῥητορική) je rečnícke umenie a náuka o verbálnom prejave.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Rétorika (rečnícke umenie) · Pozrieť viac »

Slovo (jazykoveda)

Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Slovo (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Stredovek

Stredovek je epocha historického vývoja Európy medzi starovekom a novovekom.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Stredovek · Pozrieť viac »

Trigonometria

Trigonometria (z gréč. trigona – tri uhly a metro – merať) je disciplína matematiky zaoberajúca sa praktickými úlohami súvisiacimi s uhlami a trojuholníkmi s využitím goniometrických funkcií ako sínus, kosínus a tangens.

Nový!!: Sedem slobodných umení a Trigonometria · Pozrieť viac »

415

Žiadny popis.

Nový!!: Sedem slobodných umení a 415 · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Artes liberales, Majster slobodných umení, Septem artes liberales, Slobodné umenia, Trivium (stredovek).

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »