Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Rovnica (matematika)

Index Rovnica (matematika)

Rovnica je vzťah rovnosti medzi dvoma algebrickými výrazmi, ak sa na rozdiel od rovnosti (identity) dá dosadiť len niekoľko špecifických hodnôt.

21 vzťahy: Algebrická rovnica, Algebrický výraz, Definičný obor, Derivácia (funkcia), Ekvivalentná úprava rovnice, Funkcia, Matica (matematika), Nealgebrická rovnica, Neekvivalentná úprava rovnice, Parameter, Premenná, Premenná (matematika), Racionálne číslo, Reálne číslo, Rovnosť (matematika), Sústava rovníc, Všeobecne platná rovnica, Výrok, Výrokový výraz, Vektor (matematika), Zobrazenie.

Algebrická rovnica

Algebrická rovnica (staršie algebraická rovnica) je rovnica, kde F a f sú polynomické funkcie nad nejakým poľom, spravidla poľom reálnych alebo komplexných čísiel.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Algebrická rovnica · Pozrieť viac »

Algebrický výraz

Algebrický výraz (staršie algebraický výraz) je počtový výraz, v ktorom sa vyskytujú písmená s významom čísiel.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Algebrický výraz · Pozrieť viac »

Definičný obor

Definičný obor alebo obor definície (zriedkavo: obor alebo doména) zobrazenia (teda funkcie) sú všetky prvky množiny, z ktorej sa zobrazuje.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Definičný obor · Pozrieť viac »

Derivácia (funkcia)

Derivácia funkcie v nejakom bode sa rovná smernici jej dotyčnice v tomto bode Derivácia nejakej funkcie je zmena (rast) tejto funkcie v pomere k veľmi malej zmene jej premennej či premenných.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Derivácia (funkcia) · Pozrieť viac »

Ekvivalentná úprava rovnice

Ekvivalentná úprava rovnice je taká úprava, ktorá nemení obor pravdivosti rovnice.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Ekvivalentná úprava rovnice · Pozrieť viac »

Funkcia

Funkcia môže byť.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Funkcia · Pozrieť viac »

Matica (matematika)

Matica je určitá množina čísel alebo iných matematických objektov (tzv. prvkov matice) usporiadaných do pravidelných riadkov a stĺpcov (prípadne aj ich viacrozmerných ekvivalentov) a vyznačujúcich sa tým, že každý výpočtový úkon vykonávaný s maticou sa týka každého prvku tvoriaceho maticu.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Matica (matematika) · Pozrieť viac »

Nealgebrická rovnica

Nealgebrická rovnica (staršie nealgebraická rovnica) alebo transcendentná rovnica je rovnica, ktoré nie je algebrická.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Nealgebrická rovnica · Pozrieť viac »

Neekvivalentná úprava rovnice

Neekvivalentná úprava rovnice je každá taká úprava rovnice, ktorá nie je ekvivaletná.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Neekvivalentná úprava rovnice · Pozrieť viac »

Parameter

Parameter je veličina charakterizujúca systém alebo proces, napr.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Parameter · Pozrieť viac »

Premenná

Premenná môže byť.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Premenná · Pozrieť viac »

Premenná (matematika)

Premenná je značka resp.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Premenná (matematika) · Pozrieť viac »

Racionálne číslo

Ako racionálne číslo sa v matematike označuje reálne číslo, ktoré sa dá zapísať ako podiel dvoch celých čísel, väčšinou v tvare zlomku \frac alebo a/b, kde b nie je nula a a a b sú celé čísla.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Racionálne číslo · Pozrieť viac »

Reálne číslo

Reálne číslo je každé číslo patriace do množiny reálnych čísel.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Reálne číslo · Pozrieť viac »

Rovnosť (matematika)

Rovnosť v matematike znamená, že dve veličiny sú rovnaké, v prípade dvoch čísiel alebo počtových výrazov sa zapisuje: a.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Rovnosť (matematika) · Pozrieť viac »

Sústava rovníc

Sústava rovníc je sústava tvorená dvoma alebo viacerými rovnicami o dvoch alebo viacerých neznámych, od ktorých sa vyžaduje, aby boli splnené súčasne.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Sústava rovníc · Pozrieť viac »

Všeobecne platná rovnica

Všeobecne platná rovnica alebo identická rovnica je rovnica, ktorá je pravdivým výrokom po dosadení ktoréhokoľvek prvku oboru definície, teda má vždy riešenie (napr. x + y.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Všeobecne platná rovnica · Pozrieť viac »

Výrok

Výrok môže byť.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Výrok · Pozrieť viac »

Výrokový výraz

Výrokový výraz môže byť.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Výrokový výraz · Pozrieť viac »

Vektor (matematika)

Vektor z bodu A do bodu B Vektor (značenie pozri nižšie) je (každý) prvok vektorového priestoru, pričom vektorový priestor je - zjednodušene povedané - množina, ktorej prvky (teda vektory) sa dajú vzájomne sčítavať a násobiť reálnymi alebo komplexnými číslami.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Vektor (matematika) · Pozrieť viac »

Zobrazenie

Zobrazenie môže byť.

Nový!!: Rovnica (matematika) a Zobrazenie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Matematická rovnica.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »