Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Ropa

Index Ropa

Ropa Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné)Lintnerová, O. 2009: Univerzita Komenského, Bratislava, 118 s..

180 vzťahy: Afrika, Alžírsko, Alkán, Antiklinála, Arén, Asfalt, Atmosférický tlak, Ďaleký východ, Čína, Barel, Benzén, Benzín, Bitúmen, Blízky východ, Brent (ropa), Bután, Cér, Centrálnokarpatský paleogén, Chemický priemysel, Chlorid, Chlorofyl, Cykloalkán, Dechtový piesok, Delta (rieka), Detergent, Dmitrij Ivanovič Mendelejev, Doprava, Družba (ropovod), Dusík, Elektrina, Encyklopédia Slovenska, Etán, Európa, Evaporit, Fluorescencia, Flyšové pásmo, Fytoplanktón, Galón, Gaussova krivka, Gbely, Geochémia, Hnojivo, Hurikán Katrina, Hustota, Index lomu, Indonézia, Inflácia, Irak, Irán, Izoméria, ..., Izotop, Japonsko, Jazero, Kalifornia, Kanada, Karbid, Katalyzátor, Kerogén, Kogenerácia, Komodita, Komoditná burza, Korňa, Korniansky ropný prameň, Kov, Krieda (hornina), Kvapalina, Kyslík, Kysuce, Lantán, Lipany, Lipid, Liter, Ložisko (geológia), Londýn, Malajzia, Mastiaci olej, Mazut, Metamorfóza (geológia), Metán, Mexiko, Miková, Milan Mišík, Miocén, More, Motorová nafta, NAFTA (spoločnosť), Nórsko, Nemecko, Nerastná surovina, Nigéria, Nikel, Orava (región), Oravská Polhora, Organická kyselina, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu, Oxid uhličitý, Paleozoikum, Palivo, Panónska panva, Parafín, Pasívny okraj, Pesticíd, Petrolej, Pieninské bradlové pásmo, Pieskovec, Piesok, Planktón, Plast, Plyn, Poľština, Ppm, Propán, Ptrukša, Rastliny, Reuters, Ropný šok, Ropovod, Rozpúšťadlo, Roztok, Rusko, Saudská Arábia, Síra, Súvrstvie, Sediment, Senné (okres Michalovce), Severná Amerika, Severné more, Skvapalnený ropný plyn, Slieň, Slovensko, Soľanka, Sovietsky zväz, Spišsko-šarišské medzihorie, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Stretava, Teplota varu, Tona, Tuk, Uhľovodík, Uhlík, Urán (prvok), Usadená hornina, Vanád, Vápenec, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Venezuela, Viedenská kotlina, Viskozita, Voda, Vodík, Vosk, Vrása, Vrstva (geológia), Vrt, Záhorská nížina, Zemný plyn, Zemská kôra, Zlepenec, Zlom (geológia), Zvetrávanie, 1971, 1973, 1980, 1989, 1990, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 29. august, 3. január, 30. roky 20. storočia, 5. máj, 70. roky 20. storočia. Rozbaliť index (130 viac) »

Afrika

Afrika je rozlohou tretí najväčší a počtom obyvateľov druhý najľudnatejší svetadiel.

Nový!!: Ropa a Afrika · Pozrieť viac »

Alžírsko

Alžírsko (al-Džazá’ir; plný názov Alžírska demokratická a ľudová republika, al-Džumhúríja al-Džazá’iríja ad-Dímuqrátíja aš-Ša’bíja) je štát, ktorý leží na severe Afriky a má 998 km dlhé pobrežie Stredozemného mora.

Nový!!: Ropa a Alžírsko · Pozrieť viac »

Alkán

Chemická štruktúra metánu, najjednoduchšieho alkánu. Alkány (starší názov parafíny) sú organické chemické zlúčeniny, ktoré pozostávajú iba z atómov uhlíka (C) a vodíka (H) (teda sú to uhľovodíky) spojených výlučne jednoduchou kovalentnou väzbou (čiže sú to nasýtené zlúčeniny) bez kruhovej štruktúry (bez cyklov).

Nový!!: Ropa a Alkán · Pozrieť viac »

Antiklinála

USA. Antiklinála Antiklinála (z gr.) alebo sedlo je označenie strechovito alebo sedlovito vyklenutej časti vrásy, opak synklinály.

Nový!!: Ropa a Antiklinála · Pozrieť viac »

Arén

Štruktúrny vzorec benzénu - najjednoduchšieho arénu. Arén (alebo staršie aromatický uhľovodík) je uhľovodík, ktorého molekulárna štruktúra obsahuje jednu alebo viac planárnych skupín šiestich uhlíkových atómov spojených delokalizovanými elektrónmi.

Nový!!: Ropa a Arén · Pozrieť viac »

Asfalt

Finišer, stroj, ktorý kladie vrstvy asfaltu. Asfalt závod na výrobu asfaltu. Asfaltový betón. Asfalt je druh umelého alebo prírodného živicového bitúmenu.

Nový!!: Ropa a Asfalt · Pozrieť viac »

Atmosférický tlak

Barometer Barograf Atmosférický tlak (iné názvy: tlak vzduchu, barometrický tlak) je tlak, spôsobený atmosférou planéty Zem.

Nový!!: Ropa a Atmosférický tlak · Pozrieť viac »

Ďaleký východ

Ďaleký východ môže byť.

Nový!!: Ropa a Ďaleký východ · Pozrieť viac »

Čína

Peking Šenčen Mapa Číny Čína (čín. 中国 – pchin-jin: Zhōng guó; doslova: „krajina uprostred“), dlhý tvar Čínska ľudová republika (čín. 中华人民共和国 – pchin-jin: Zhōng huá rén mín gòng hé guó), je rozlohou najväčší štát východnej Ázie a štvrtý najväčší na svete.

Nový!!: Ropa a Čína · Pozrieť viac »

Barel

Barel je názov niekoľkých rôznych jednotiek objemu.

Nový!!: Ropa a Barel · Pozrieť viac »

Benzén

Kalotový model molekuly benzénu Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesiteľná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou.

Nový!!: Ropa a Benzén · Pozrieť viac »

Benzín

Benzín Benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok (najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako paliva.

Nový!!: Ropa a Benzín · Pozrieť viac »

Bitúmen

Kvapalná zmes bitúmenov. Bitúmen (nevhodne či nesprávne: živica) je akákoľvek tuhá či kvapalná zmes uhľovodíkov, ktoré boli extrahované bežnými organickými rozpúšťadlami z novších aj starých sedimentov obsahujúcich organickú hmotu.

Nový!!: Ropa a Bitúmen · Pozrieť viac »

Blízky východ

Najbežnejšia definícia Blízkeho východu Blízky východ (mimo politiky, najmä v kultúrnom či archeologickom kontexte, aj: Predný východ či menej často Predný Orient; po anglicky Near East, po nemecky Naher Osten/Nahost/Vorderer Orient) je nejasne vymedzený geografický termín.

Nový!!: Ropa a Blízky východ · Pozrieť viac »

Brent (ropa)

Brent je typ ropy, ktorá sa používa ako referenčný typ pre oceňovanie ropy zo Severného mora, Afriky, Ruska, Strednej Ázie a Perzského zálivu pre európsky trh, teda asi dvoch tretín svetových dodávok ropy, približne od 80. rokov 20. storočia.

Nový!!: Ropa a Brent (ropa) · Pozrieť viac »

Bután

Model butánu Bután je nasýtený uhľovodík (alkán), tvorený štvoruhlíkovým reťazcom, ktorý má sumárny vzorec C4H10.

Nový!!: Ropa a Bután · Pozrieť viac »

Cér

Cér je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ce a protónové číslo 58.

Nový!!: Ropa a Cér · Pozrieť viac »

Centrálnokarpatský paleogén

Centrálnokarpatský paleogén (iné názvy: centrálnokarpatská paleogénna panva, vnútrokarpatský paleogén alebo podtatranská skupina, v Poľsku označované ako podhalský paleogén) sú súvrstvia paleogénnych (paleocén až oligocén, miestami i spodný miocénHók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001. Univerzita Komenského, Bratislava, 43 s.) hornín morského vývoja nasadajúce na staršie tektonické jednotky Západných Karpát.

Nový!!: Ropa a Centrálnokarpatský paleogén · Pozrieť viac »

Chemický priemysel

Chemický priemysel je priemyselné odvetvie s vysokou technickou a technologickou náročnosťou zaoberajuce sa chemickou premenou surovín na produkty.

Nový!!: Ropa a Chemický priemysel · Pozrieť viac »

Chlorid

Chlorid sodný ''NaCl'' Chlorid je bezkyslikatá zlúčenina chlóru, kde chlór má oxidačné číslo -I. Chloridy patria medzi halogenidy.

Nový!!: Ropa a Chlorid · Pozrieť viac »

Chlorofyl

Štruktúra chlorofylov '''a''', '''b''' a '''d''' Chlorofyl je zelené farbivo (pigment) obsiahnuté v rastlinách, siniciach a niektorých riasach uložené v chloroplastoch (listová zeleň) viazané na molekulu bielkoviny.

Nový!!: Ropa a Chlorofyl · Pozrieť viac »

Cykloalkán

Cykloalkány (staršie cykloparafíny) sú nasýtené uhľovodíky so všeobecným vzorcom CnH2n, ktorých atómy sú usporiadané do kruhov, pričom najmenší z nich môže byť len trojčlenný.

Nový!!: Ropa a Cykloalkán · Pozrieť viac »

Dechtový piesok

Lomová stena v pieskovni na ťažbu dechtového piesku, Trinidad a Tobago. Dechtový piesok (ďalšie názvy pozri nižšie) je nekonvenčný zdroj ropy.

Nový!!: Ropa a Dechtový piesok · Pozrieť viac »

Delta (rieka)

Indii a Bangladéši je jedna z najúrodnejších oblastí na svete Delta je rozvetvené ústie rieky do jazera, mora, oceánu alebo inej vodnej plochy.

Nový!!: Ropa a Delta (rieka) · Pozrieť viac »

Detergent

Detergenty Detergent je prípravok, alebo látka, ktorá má výrazné čistiace účinky a veľmi dobre rozpúšťa mastné látky, napr.

Nový!!: Ropa a Detergent · Pozrieť viac »

Dmitrij Ivanovič Mendelejev

Dmitrij Ivanovič Mendelejev (* 8. február 1834, Toboľsk – † 2. február 1907, Petrohrad) bol ruský chemik, ktorý vytvoril prvú verziu periodickej tabuľky chemických prvkov.

Nový!!: Ropa a Dmitrij Ivanovič Mendelejev · Pozrieť viac »

Doprava

Dopravný prostriedok - autobus, premávajúci v meste Cambridge Doprava (odlišný je termín preprava) môže byť.

Nový!!: Ropa a Doprava · Pozrieť viac »

Družba (ropovod)

Mapa ropovodu Ropovod Družba (rus. нефтепровод Дружба; v preklade priateľstvo) je najdlhší ropovod na svete, začínajúci v ruskej Samare a vedúci cez Bielorusko, Nemecko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko.

Nový!!: Ropa a Družba (ropovod) · Pozrieť viac »

Dusík

Dusík (lat. Nitrogenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku N a protónové číslo 7.

Nový!!: Ropa a Dusík · Pozrieť viac »

Elektrina

Elektrina môže byť.

Nový!!: Ropa a Elektrina · Pozrieť viac »

Encyklopédia Slovenska

Encyklopédia Slovenska je vlastivedná encyklopédia v šiestich zväzkoch zameraná na témy súvisiace so Slovenskom.

Nový!!: Ropa a Encyklopédia Slovenska · Pozrieť viac »

Etán

Etán je druhý najjednoduchší uhľovodík (v homologickom rade alkánov) po metáne.

Nový!!: Ropa a Etán · Pozrieť viac »

Európa

Európa z vesmíru Politická mapa Európy Všeobecnogeografická mapa Európy Európa je svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu.

Nový!!: Ropa a Európa · Pozrieť viac »

Evaporit

Evapority sú skupina usadených hornín, ktoré vznikli odparením (evaporáciou) vody z roztokov, v prevažnej miere z morských vôd alebo slaných jazier.

Nový!!: Ropa a Evaporit · Pozrieť viac »

Fluorescencia

Fluorescencia je luminiscencia, ktorá na rozdiel od fosforescencie zaniká v krátkom čase po dokončení excitácie (pod 10-8 s).

Nový!!: Ropa a Fluorescencia · Pozrieť viac »

Flyšové pásmo

Flyšové pásmo je rozsiahla zóna Karpát, tvoriaca akrečný klin Karpát.

Nový!!: Ropa a Flyšové pásmo · Pozrieť viac »

Fytoplanktón

Rozsievky patria medzi najbežnejšie druhy fytoplanktónu Fytoplanktón alebo rastlinný planktón je tá časť planktónu, ktorá je tvorená rastlinami; opakom je zooplanktón (a prípadne aj baktérioplanktón).

Nový!!: Ropa a Fytoplanktón · Pozrieť viac »

Galón

Galón (gallon, skratka gal) je názov anglo-americkej jednotky objemu.

Nový!!: Ropa a Galón · Pozrieť viac »

Gaussova krivka

Hustota normálneho rozdelenia pravdepodobnosti Gaussova krivka veľmi úzko súvisí s pojmom normálne (alebo Gaussovo) rozdelenie pravdepodobnosti.

Nový!!: Ropa a Gaussova krivka · Pozrieť viac »

Gbely

Gbely sú mesto ležiace v okrese Skalica v Trnavskom kraji.

Nový!!: Ropa a Gbely · Pozrieť viac »

Geochémia

Geochémia je veda skúmajúca chemické zloženie Zeme.

Nový!!: Ropa a Geochémia · Pozrieť viac »

Hnojivo

Hnojivo alebo hnojivá látka je látka dodávajúca rastline potrebné živiny alebo podporujúca výživu rastliny.

Nový!!: Ropa a Hnojivo · Pozrieť viac »

Hurikán Katrina

Satelitná snímka hurikánu Katrina z 29. augusta 2005. Hurikán Katrina bol tropický cyklón, ktorý 29. augusta 2005 spôsobil enormné škody na juhovýchode USA, a to tak priamo, ako aj prelomením hrádzí pri meste New Orleans, ktoré spôsobilo zaplavenie takmer celého územia mesta.

Nový!!: Ropa a Hurikán Katrina · Pozrieť viac »

Hustota

Hustota môže byť.

Nový!!: Ropa a Hustota · Pozrieť viac »

Index lomu

Index lomu je materiálová konštanta určujúca šírenie elektromagnetického vlnenia (napr. svetla) v danom prostredí.

Nový!!: Ropa a Index lomu · Pozrieť viac »

Indonézia

Indonézia, dlhý tvar Indonézska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii tvorený 17 508 ostrovmi.

Nový!!: Ropa a Indonézia · Pozrieť viac »

Inflácia

Inflácia môže byť.

Nový!!: Ropa a Inflácia · Pozrieť viac »

Irak

Irak, dlhý tvar Iracká republika, je štát v juhozápadnej Ázii.

Nový!!: Ropa a Irak · Pozrieť viac »

Irán

Irán (do roku 1935 Perzia), dlhý tvar Iránska islamská republika (Džomhúri-je eslámí-je Írán), je štát v juhozápadnej Ázii.

Nový!!: Ropa a Irán · Pozrieť viac »

Izoméria

Izoméria (z gréc. isos - rovnaký, meros - častica) je chemický pojem, označujúci chemické zlúčeniny, ktoré majú rovnaký sumárny vzorec a relatívnu molekulovú hmotnosť, ale líšia sa usporiadaním atómov v molekule.

Nový!!: Ropa a Izoméria · Pozrieť viac »

Izotop

Izotopy (z gréckej predpony iso- (rovnaké-) a topos (miesto)) istého chemického prvku sú atómy tohto prvku s rovnakými protónovými číslami, ale s rôznymi počtami neutrónov (teda s rôznymi nukleónovými číslami).

Nový!!: Ropa a Izotop · Pozrieť viac »

Japonsko

Pagoda Tokio, Shinjuku Sensoji Veža vo Fukuoke Japonská ikebana Japonsko (alebo Nihon; formálne: alebo Nihon-koku) je štát ležiaci na východnom okraji ázijského kontinentu, na východ od Číny a Kórey.

Nový!!: Ropa a Japonsko · Pozrieť viac »

Jazero

Bariloche (Argentína) Umelé jazero v Holandsku Jazero je prírodná vodná nádrž, ktorá nie je priamo spojená so svetovým oceánom.

Nový!!: Ropa a Jazero · Pozrieť viac »

Kalifornia

Kalifornia je štát v západo-oceánskej oblasti Spojených štátov.

Nový!!: Ropa a Kalifornia · Pozrieť viac »

Kanada

Kanada je severoamerický štát, ktorý pozostáva z desiatich provincií a troch teritórií.

Nový!!: Ropa a Kanada · Pozrieť viac »

Karbid

Acetylid vápenatý Karbidy sú zlúčeniny uhlíka s menej elektronegatívnymi prvkami s výnimkou vodíka.

Nový!!: Ropa a Karbid · Pozrieť viac »

Katalyzátor

Katalyzátor (z gréckeho katálysis.

Nový!!: Ropa a Katalyzátor · Pozrieť viac »

Kerogén

Kerogén je prirodzene sa vyskytujúci nerozpustný podiel zložitej organickej hmoty v sedimentoch.

Nový!!: Ropa a Kerogén · Pozrieť viac »

Kogenerácia

Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení.

Nový!!: Ropa a Kogenerácia · Pozrieť viac »

Komodita

Komodity sú.

Nový!!: Ropa a Komodita · Pozrieť viac »

Komoditná burza

Komoditná burza alebo tovarová burza je burza, na ktorej sa obchoduje s komoditami, a často aj s komoditnými derivátmi, podľa platných pravidiel a burzových predpisov.

Nový!!: Ropa a Komoditná burza · Pozrieť viac »

Korňa

Korňa je obec na Slovensku v okrese Čadca.

Nový!!: Ropa a Korňa · Pozrieť viac »

Korniansky ropný prameň

Prírodná pamiatka Korniansky ropný prameň predstavuje unikátny prirodzený povrchový výver ľahkej ropy sprevádzaný výronmi samozapaľujúceho sa metánu a občasným bublaním.

Nový!!: Ropa a Korniansky ropný prameň · Pozrieť viac »

Kov

Kov (alebo zriedkavo metál) je z chemického hľadiska kryštalická, elektropozitívna látka s voľnými valenčnými elektrónmi.

Nový!!: Ropa a Kov · Pozrieť viac »

Krieda (hornina)

Krieda je usadená hornina, drobivý, pórovitý a slabo spevnený ekvivalent vápenca, vyznačujúci sa vysokým stupňom čistoty, s obsahom uhličitanu vápenatého až nad 90 %.

Nový!!: Ropa a Krieda (hornina) · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Ropa a Kvapalina · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Ropa a Kyslík · Pozrieť viac »

Kysuce

Mapa Kysúc Kysuce sú región na severozápade Slovenska.

Nový!!: Ropa a Kysuce · Pozrieť viac »

Lantán

Lantán Lanthanum je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol La a protónové číslo 57.

Nový!!: Ropa a Lantán · Pozrieť viac »

Lipany

Lipany sú mesto ležiace v Prešovskom kraji v okrese Sabinov.

Nový!!: Ropa a Lipany · Pozrieť viac »

Lipid

'''Figure 1:''' Štruktúra lipidu. Mnoho lipidov obsahuje polárnu časť (P) a nepolárnu časť (U). Obrázok naľavo je zväčšenina pravého obrázku. Lipidy (z gréc. slova lipos – tuk) alebo tuky (v najširšom zmysle) sú látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, málo rozpustné alebo nerozpustné vo vode.

Nový!!: Ropa a Lipid · Pozrieť viac »

Liter

Liter je jednotka objemu.

Nový!!: Ropa a Liter · Pozrieť viac »

Ložisko (geológia)

Ťažba na ložisku diamantov z kimberlitovej diatrémy v lome Udačnaja v ruskej Jakutskej republike. Ložisko nerastnej suroviny alebo nerastný zdroj je anomálne prírodné nahromadenie nerastnej suroviny, ktorú je v súčasnosti alebo budúcnosti možné technicky ťažiť so ziskom.

Nový!!: Ropa a Ložisko (geológia) · Pozrieť viac »

Londýn

Londýn je hlavné a najväčšie mesto Anglicka a Spojeného kráľovstva.

Nový!!: Ropa a Londýn · Pozrieť viac »

Malajzia

Malajzia je federálna islamská konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii.

Nový!!: Ropa a Malajzia · Pozrieť viac »

Mastiaci olej

Mastiaci olej alebo mazací olej alebo olej na mastenie je olejovitá kvapalina, ktorá sa používa na mastenie vzájomne sa pohybujúcich súčiastok v rôznych zariadeniach.

Nový!!: Ropa a Mastiaci olej · Pozrieť viac »

Mazut

Mazut je neodparený zvyšok frakčnej destilácie ropy pri atmosférickom tlaku, ktorý sa ďalej destiluje pri zníženom tlaku.

Nový!!: Ropa a Mazut · Pozrieť viac »

Metamorfóza (geológia)

Rula - stredne až vysoko metamorfovaná hornina. Metamorfóza alebo metamorfizmus alebo premena hornín je endogénny proces, pri ktorom sa menia fyzikálne a/alebo chemické vlastnosti horniny, najmä účinkami tlaku a teploty, chemickej aktivity cirkulujúcich roztokov a iných činiteľov v hlbších častiach zemskej kôry, pod zónou, v ktorej nastáva zvetrávanie a spevňovanie hornín.

Nový!!: Ropa a Metamorfóza (geológia) · Pozrieť viac »

Metán

hybridizovanými orbitálmi sp3 Metán (iné názvy: bahenný plyn, banský plyn, zemný plyn, ľahký uhľovodík, traskavý plyn, karbán, metylhydrid) je najjednoduchší uhľovodík.

Nový!!: Ropa a Metán · Pozrieť viac »

Mexiko

Mexiko, dlhý tvar Spojené štáty mexické (po španielsky México alebo zriedkavejšie Méjico, dlhý tvar: Estados Unidos Mexicanos alebo zriedkavejšie Estados Unidos Mejicanos) je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente.

Nový!!: Ropa a Mexiko · Pozrieť viac »

Miková

Miková je obec na Slovensku v okrese Stropkov.

Nový!!: Ropa a Miková · Pozrieť viac »

Milan Mišík

Milan Mišík (* 3. november 1928, Skalica – † 7. máj 2011, Bratislava) bol slovenský geológ a vysokoškolský profesor.

Nový!!: Ropa a Milan Mišík · Pozrieť viac »

Miocén

Miocén (z gr. meion – menej, kainos – nový) je spodné oddelenie neogénu.

Nový!!: Ropa a Miocén · Pozrieť viac »

More

Dánsku More je „časť oceána, rôznym spôsobom obklopená súšou alebo vyvýšeninami oceánskeho dna, líšiaca sa od otvoreného oceána špecifickými vlastnoťami“.

Nový!!: Ropa a More · Pozrieť viac »

Motorová nafta

Motorová nafta (alebo nafta, palivová nafta, plynový olej) je kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných uhľovodíkov a ďalších prídavných látok.

Nový!!: Ropa a Motorová nafta · Pozrieť viac »

NAFTA (spoločnosť)

Sídlo na Votrubovej 1 v Bratislave NAFTA, a. s. je slovenská akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je najmä uskladňovanie uhľovodíkov v podzemných zásobníkoch a ťažba uhľovodíkov na území Slovenska.

Nový!!: Ropa a NAFTA (spoločnosť) · Pozrieť viac »

Nórsko

Nórsko, (dlhý tvar Nórske kráľovstvo, v miestnej jazykovej verzii bokmål celým názvom Kongeriket Norge, vo verzii nynorsk Kongeriket Noreg, v reči národnostnej menšiny Sami Norga) je štát v severnej Európe na Škandinávskom polostrove.

Nový!!: Ropa a Nórsko · Pozrieť viac »

Nemecko

Nemecko, dlhý tvar Nemecká spolková republika, skr.

Nový!!: Ropa a Nemecko · Pozrieť viac »

Nerastná surovina

Ťažba obkladového kameňa na Sardínii Nerastná surovina alebo nerast je neobnoviteľná nerastná prírodnina - prvok, zlúčenina, minerál alebo hornina, ktorú je možné ekonomicky využiť, priamo alebo po úprave pre potreby ľudskej spoločnosti.

Nový!!: Ropa a Nerastná surovina · Pozrieť viac »

Nigéria

Nigéria, dlhý tvar Nigérijská federatívna republika, je štát v Afrike s rozlohou 923 768 km².

Nový!!: Ropa a Nigéria · Pozrieť viac »

Nikel

Nikel Niccolum je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Ni a atómové číslo 28.

Nový!!: Ropa a Nikel · Pozrieť viac »

Orava (región)

Poloha Oravy Orava v rámci Uhorska Oravský hrad Pôvodný oravský erb Orava (Oravský región cestovného ruchu) je jeden zo slovenských regiónov a regiónov cestovného ruchu.

Nový!!: Ropa a Orava (región) · Pozrieť viac »

Oravská Polhora

Oravská Polhora je najväčšia obec na Orave.

Nový!!: Ropa a Oravská Polhora · Pozrieť viac »

Organická kyselina

Organické kyseliny sú karbónové kyseliny - organické zlúčeniny majúce vo svojej molekule karboxylovú skupinu -COOH.

Nový!!: Ropa a Organická kyselina · Pozrieť viac »

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu

Členské štáty OPEC Sídlo OPEC vo Viedni Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (angl. skratka OPEC Organisation of the Petroleum Exporting Countries) bola založená v roku 1960, má sídlo vo Viedni a jej členské štáty sú: Alžírsko, Angola, Ekvádor, Irak, Irán, Katar, Kuvajt, Líbya, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Venezuela.

Nový!!: Ropa a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu · Pozrieť viac »

Oxid uhličitý

Schéma molekuly oxidu uhličitého Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka.

Nový!!: Ropa a Oxid uhličitý · Pozrieť viac »

Paleozoikum

Paleozoikum (iné názvy: prvohory, starovek Zeme, zriedkavo: primér, nevžitý tvar: prvovršie) je geologická éra, spadajúca pod eón fanerozoikum s trvaním približne 291 mil. rokov.

Nový!!: Ropa a Paleozoikum · Pozrieť viac »

Palivo

Briketa Palivo môže byť.

Nový!!: Ropa a Palivo · Pozrieť viac »

Panónska panva

Panónska panva (zriedkavejšie Panónska nížina) je subsystém Alpsko-himalájskeho systému.

Nový!!: Ropa a Panónska panva · Pozrieť viac »

Parafín

Parafín môže byť.

Nový!!: Ropa a Parafín · Pozrieť viac »

Pasívny okraj

transformný. Pasívny okraj alebo Atlantický typ okraju alebo sedimentárny pasívny okraj kontinentu je rozhranie tvorené prechodným typom zemskej kôry medzi kontinentálnou a oceánskou kôrou, pričom tieto dva typy kôry sa voči sebe nepohybujú – teda nie sú tzv.

Nový!!: Ropa a Pasívny okraj · Pozrieť viac »

Pesticíd

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a v lesníctve používajú proti chorobám, škodcom a burine.

Nový!!: Ropa a Pesticíd · Pozrieť viac »

Petrolej

Petrolejová fľaša Petrolej alebo kerozín je horľavá kvapalina (zmes kvapalných uhľovodíkov) používaná v súčasnosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. prúdových v letectve).

Nový!!: Ropa a Petrolej · Pozrieť viac »

Pieninské bradlové pásmo

Pieninské bradlové pásmo skrátene bradlové pásmo (angl. Pieniny klippen belt) je tektonicky a orograficky výrazné pásmo Západných Karpát.

Nový!!: Ropa a Pieninské bradlové pásmo · Pozrieť viac »

Pieskovec

Pieskovec je názov horniny sedimentárneho pôvodu, ktoré vznikajú spevnením pieskov.

Nový!!: Ropa a Pieskovec · Pozrieť viac »

Piesok

Piesok je sediment, prírodný nespevnený zrnitý materiál, pozostávajúci z úlomkov minerálnych zŕn alebo hornín veľkosti od 0,064 (1/16 mm) do 2 mm.

Nový!!: Ropa a Piesok · Pozrieť viac »

Planktón

Zástupcovia planktónu kôrovec ''(Hyperia macrocephala)'' je súčasťou zooplanktónu Planktón je súbor mikroskopických organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí.

Nový!!: Ropa a Planktón · Pozrieť viac »

Plast

Plastové výrobky Plast (iné názvy: plastická látka; menej vhodne: plastická hmota, umelá hmota) je syntetický alebo semisyntetický polymérny organický materiál.

Nový!!: Ropa a Plast · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Ropa a Plyn · Pozrieť viac »

Poľština

Poľština patrí medzi západoslovanské jazyky rovnako ako čeština, slovenčina, kašubčina a lužická srbčina.

Nový!!: Ropa a Poľština · Pozrieť viac »

Ppm

Skratka ppm (alebo PPM) môže byť.

Nový!!: Ropa a Ppm · Pozrieť viac »

Propán

Propán je nasýtený uhľovodík, tretí člen homologického radu alkánov.

Nový!!: Ropa a Propán · Pozrieť viac »

Ptrukša

Ptrukša je obec na Slovensku v okrese Michalovce.

Nový!!: Ropa a Ptrukša · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Ropa a Rastliny · Pozrieť viac »

Reuters

Reuters Data Centre, Londýn Reuters je spravodajská agentúra, ktorú v roku 1851 v Londýne založil nemecký imigrant Paul Julius Reuter (* 1816†1899) ako prvú anglickú tlačovú agentúru.

Nový!!: Ropa a Reuters · Pozrieť viac »

Ropný šok

Ropný šok je prudké zvýšenie cien ropy.

Nový!!: Ropa a Ropný šok · Pozrieť viac »

Ropovod

Aljašský ropovod Ropovod je sústava potrubí na rozvod ropy na dlhšie vzdialenosti.

Nový!!: Ropa a Ropovod · Pozrieť viac »

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo je tekutá fáza (kvapalina, plyn, alebo plazma), ktorá rozpúšťa pevnú, kvapalnú alebo plynnú látku za vzniku roztoku.

Nový!!: Ropa a Rozpúšťadlo · Pozrieť viac »

Roztok

Roztok (solutio) je dvoj- alebo viaczložková homogénna zmes, alebo zložka heterogénnej zmesi.

Nový!!: Ropa a Roztok · Pozrieť viac »

Rusko

Poloha Ruska v Európe Mapa Ruska Topografická mapa Ruska Rusko, dlhý tvar Ruská federácia (RF) (po rusky: Российская федерация), je demokratická federálna republika s poloprezidentskou formou vlády.

Nový!!: Ropa a Rusko · Pozrieť viac »

Saudská Arábia

Saudská Arábia, dlhý tvar Saudskoarabské kráľovstvo, je štát zaberajúci prevažnú časť Arabského polostrova v juhozápadnej Ázii.

Nový!!: Ropa a Saudská Arábia · Pozrieť viac »

Síra

Síra (z lat. Sulphur) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku S a protónové číslo 16.

Nový!!: Ropa a Síra · Pozrieť viac »

Súvrstvie

sedimentov v Dubaji. Súvrstvie (angl. formation) je geologický termín, pomenúvajúci súbor vrstiev sedimentov, alebo vulkanitov vzniknutých v rovnakých podmienkach.

Nový!!: Ropa a Súvrstvie · Pozrieť viac »

Sediment

Sediment, alebo usadenina je názov spevnenej alebo nespevnenej tuhej látky, vzniknutej usadením zo zmesi, najčastejšie suspenzie.

Nový!!: Ropa a Sediment · Pozrieť viac »

Senné (okres Michalovce)

Senné je obec na Slovensku v okrese Michalovce.

Nový!!: Ropa a Senné (okres Michalovce) · Pozrieť viac »

Severná Amerika

Severná Amerika z vesmíru Severná Amerika je kontinent, ktorý spolu s Južnou Amerikou tvorí svetadiel Amerika.

Nový!!: Ropa a Severná Amerika · Pozrieť viac »

Severné more

Záber z družice na Severné more Severné more je šelfové more Atlantického oceánu.

Nový!!: Ropa a Severné more · Pozrieť viac »

Skvapalnený ropný plyn

Otvor v nádrži na LPG Skvapalnený ropný plyn (iné názvy: skvapalnený uhľovodíkový plyn, kvapalný/skvapalnený vykurovací plyn, menej presne: ropný plyn alebo skvapalnený/kvapalný plyn; po angl. liquefied/light petroleum gas - LPG) je plyn, ktorý sa získava pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách, a ktorý sa v podstate skladá z niektorých z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén, (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén (butylén).

Nový!!: Ropa a Skvapalnený ropný plyn · Pozrieť viac »

Slieň

Slieň a jeho spevnený ekvivalent slieňovec je usadená hornina, ktorá je prechodom medzi vápencami a ílovitými horninami.

Nový!!: Ropa a Slieň · Pozrieť viac »

Slovensko

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.

Nový!!: Ropa a Slovensko · Pozrieť viac »

Soľanka

Soľanka môže byť.

Nový!!: Ropa a Soľanka · Pozrieť viac »

Sovietsky zväz

Sovietsky zväz, dlhý tvar Zväz sovietskych socialistických republík (skratka ZSSR; rus. Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik) bol federatívny socialistický zväzový štát vo východnej Európe a severnej časti Ázie existujúci v rozmedzí rokov 1922 až 1991.

Nový!!: Ropa a Sovietsky zväz · Pozrieť viac »

Spišsko-šarišské medzihorie

Spišsko-šarišské medzihorie je geomorfologický celok na severovýchode Slovenska.

Nový!!: Ropa a Spišsko-šarišské medzihorie · Pozrieť viac »

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí Spojené arabské emiráty sú federáciou siedmich konštitutívnych emirátov na Blízkom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii vo východnej časti Arabského polostrova pri pobreží Perzského zálivu.

Nový!!: Ropa a Spojené arabské emiráty · Pozrieť viac »

Spojené štáty

Spojené štáty, dlhý tvar Spojené štáty americké (skratka USA), (skratka USA) sú federatívny štát v Severnej Amerike rozkladajúci sa od Atlantického po Tichý oceán a na niektorých tichomorských ostrovoch (napríklad Havaj).

Nový!!: Ropa a Spojené štáty · Pozrieť viac »

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo, dlhý tvar Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (1801 – 1927: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska), do roku 2000 po slovensky oficiálne v krátkom tvare nazývané Veľká Británia (po ang. Great Britain), je ostrovný štát v západnej Európe na Britských ostrovoch a niekoľkých menších ostrovoch.

Nový!!: Ropa a Spojené kráľovstvo · Pozrieť viac »

Stretava

Stretava je obec na Slovensku v okrese Michalovce.

Nový!!: Ropa a Stretava · Pozrieť viac »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny.

Nový!!: Ropa a Teplota varu · Pozrieť viac »

Tona

Tona (značka t) je jednotkou hmotnosti.

Nový!!: Ropa a Tona · Pozrieť viac »

Tuk

Tuk môže byť.

Nový!!: Ropa a Tuk · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Ropa a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Ropa a Uhlík · Pozrieť viac »

Urán (prvok)

Urán (lat. uranium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku U a protónové číslo 92.

Nový!!: Ropa a Urán (prvok) · Pozrieť viac »

Usadená hornina

Namíbie Usadená (alebo sedimentárna) hornina je horninou, ktorá vznikla premiestnením, uložením a následným spevnením zvetraných úlomkov (fyzikálny proces), alebo vyzrážaním z roztokov (chemický proces), alebo usadením zvyškov biologickej aktivity (biologický proces).

Nový!!: Ropa a Usadená hornina · Pozrieť viac »

Vanád

Vanád vanadium (zo severogermánskeho Vanadis, mena germánskej bohyne krásy Freyje, podľa nádherného vzhľadu niektorých vanádových zlúčenín) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku V a protónové číslo 23.

Nový!!: Ropa a Vanád · Pozrieť viac »

Vápenec

Vápenec je sedimentárna hornina, ktorá spolu s dolomitom tvorí štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme.

Nový!!: Ropa a Vápenec · Pozrieť viac »

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 1943 – 1953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“http://www.veda.sav.sk/index.php?option.

Nový!!: Ropa a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied · Pozrieť viac »

Venezuela

Jednoduchá mapa Venezuely Venezuela, dlhý tvar: Venezuelská bolívarovská republika, je federatívna republika na severe Južnej Ameriky.

Nový!!: Ropa a Venezuela · Pozrieť viac »

Viedenská kotlina

Viedenská kotlina (alebo Viedenská panva, po nemecky Wiener Becken, po česky Vídeňská pánev) je subprovincia (severozápadná časť) Západopanónskej panvy v Rakúsku, Česku (tam zasahuje najmä ako Juhomoravská panva – Dolnomoravský úval) a Slovensku, kam zasahuje najmä ako Záhorská nížina.

Nový!!: Ropa a Viedenská kotlina · Pozrieť viac »

Viskozita

Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí.

Nový!!: Ropa a Viskozita · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Ropa a Voda · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Ropa a Vodík · Pozrieť viac »

Vosk

Vosky alebo ceridy sú estery mastných kyselín s vyššími jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi (voskovými) alkoholmi - najčastejšie cetylalkohol (C16), karnaubylalkohol (C24), cerylalkohol (C26) a myricylalkohol (C30).

Nový!!: Ropa a Vosk · Pozrieť viac »

Vrása

Zvrásnená hornina pri Agios Pavlos v Grécku Vrása je vlnovité, periodicky sa opakujúce prehnutie vrstiev zemskej kôry, alebo iných štruktúrnych plôch.

Nový!!: Ropa a Vrása · Pozrieť viac »

Vrstva (geológia)

Poľsku Vrstva alebo stratum je geologický termín, označujúci vodorovne (alebo pod určitým uhlom) uložené doskovité telesá sedimentov, alebo vulkanitov, ktorých vznik podmienil určitý proces, majú približne rovnaké vlastnosti a zloženie v celom svojom objeme a odlišujú sa od iných vrstiev (uložených nad, alebo pod nimi).

Nový!!: Ropa a Vrstva (geológia) · Pozrieť viac »

Vrt

Ústie vrtnej šachty s vytekajúcou vodou. Popis vybavenia vrtu. Vrt je všeobecný termín pre akúkoľvek dlhú šachtu vyhĺbenú do pôdy, ľadu alebo podložnej horniny v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

Nový!!: Ropa a Vrt · Pozrieť viac »

Záhorská nížina

Záhorská nížina je nížina, geomorfologická oblasť Viedenskej kotliny na juhozápade Slovenska.

Nový!!: Ropa a Záhorská nížina · Pozrieť viac »

Zemný plyn

Vrtná veža na ťažbu zemného plynu, Texas, USA. Zemný plyn je vysokohodnotná horľavá plynná zmes vyskytujúca sa vo veľkých ložiskách v zemskej kôre (často spolu s ropou).

Nový!!: Ropa a Zemný plyn · Pozrieť viac »

Zemská kôra

Zemská kôra Zemská kôra je najvrchnejšia geologická vrstva Zeme.

Nový!!: Ropa a Zemská kôra · Pozrieť viac »

Zlepenec

Zlepenec alebo konglomerát, zriedkavo aj psefit je označenie pre spevnený ekvivalent štrkov.

Nový!!: Ropa a Zlepenec · Pozrieť viac »

Zlom (geológia)

Letecký pohľad na zlom San Andreas v Kalifornii Zlom alebo dislokácia je geologická krehká diskontinuitná porucha (fraktúra) zemskej kôry, pozdĺž ktorej došlo alebo aj v súčasnosti dochádza k pohybu fraktúrou oddelených horninových blokov.

Nový!!: Ropa a Zlom (geológia) · Pozrieť viac »

Zvetrávanie

Skalný hríb ako výsledok fyzikálneho zvetrávania v púštnych podmienkach. Zvetrávanie je súbor fyzikálno-chemických, alebo aj biologických procesov, pri ktorých dochádza k rozrušovaniu pevných horninových celkov na malé úlomky (klasty).

Nový!!: Ropa a Zvetrávanie · Pozrieť viac »

1971

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1971 · Pozrieť viac »

1973

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1973 · Pozrieť viac »

1980

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1980 · Pozrieť viac »

1989

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1989 · Pozrieť viac »

1990

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1990 · Pozrieť viac »

1995

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1995 · Pozrieť viac »

1999

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 1999 · Pozrieť viac »

2000

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 2000 · Pozrieť viac »

2004

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 2004 · Pozrieť viac »

2005

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 2005 · Pozrieť viac »

2006

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 2006 · Pozrieť viac »

2007

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 2007 · Pozrieť viac »

2008

2008 ('''MMVIII''') bol priestupný rok, ktorý sa začal v utorok v súlade s gregoriánskym kalendárom.

Nový!!: Ropa a 2008 · Pozrieť viac »

29. august

* V niektorých mestách sa nachádza Ulica 29. augusta (na počesť SNP).

Nový!!: Ropa a 29. august · Pozrieť viac »

3. január

* Zem v perihéliu.

Nový!!: Ropa a 3. január · Pozrieť viac »

30. roky 20. storočia

14.marec 1939 - Snemom Slovenskej krajiny bol vyhlásený Prvý Slovenský štát 1.september - Nemecko chybne koncipovalo Versaillskú zmluvu a to vyvolalo 2.

Nový!!: Ropa a 30. roky 20. storočia · Pozrieť viac »

5. máj

* Deň Európy (Rada Európy – od roku 1964).

Nový!!: Ropa a 5. máj · Pozrieť viac »

70. roky 20. storočia

Žiadny popis.

Nový!!: Ropa a 70. roky 20. storočia · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Skalný olej, Surová nafta, Surový minerálny olej, Surový petrolej, Čierne zlato.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »