Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Pozemná komunikácia

Index Pozemná komunikácia

Pozemná komunikáciaSTN 73 6100, dostupné online, prístup 2017-06-20§ 1 zákona č. 135/1961 Zb.

11 vzťahy: Cesta, Cesta (stavba), Cestná komunikácia, Diaľnica, Komunikácia, Miestna komunikácia, Národná diaľničná spoločnosť, Odklon, Okresný úrad, Rýchlostná cesta, Slovenská správa ciest.

Cesta

Cesta môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Cesta · Pozrieť viac »

Cesta (stavba)

Cesta môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Cesta (stavba) · Pozrieť viac »

Cestná komunikácia

Cestná komunikácia môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Cestná komunikácia · Pozrieť viac »

Diaľnica

Značka diaľnice, ktorá sa používa na Slovensku 30. rokoch 20. storočia tuniskej diaľnici (rezerva pre dobudovanie tretieho pruhu) Diaľničný most medzi Dánskom a Švédskom Švédsku Taliansku na A26 dir Odpočívadlo na nemeckej diaľnici A5 Rakúsko – Tauernská diaľnica A10 Varaždínska diaľnica A4 Tunel na chorvátskej diaľnici A4 Brne bola pôvodne stavaná ako úsek diaľnice Vroclav – Viedeň Výjazd z chorvátskej diaľnice A5 do mesta Đakovo Poľsko – Diaľnica A2 s rezervou pre tretí pruh Dopravné značenie na poľskej diaľnici A6 Belgické diaľnice sú ako jediné v Európe osvetlené Indii Švajčiarsko – diaľnica A13 neďaleko mesta Chur Slovenská diaľnica neďaleko obce Sverepec Albánsku Bosna a Hercegovina – most pri meste Visoko Informácia o poplatkoch za diaľnicu A10 v Rakúsku Diaľnica alebo neodborne autostráda (do roku 1938 aj autodráha, diaľková cesta) je v jednotlivých štátoch rôzne definovaný druh väčšinou viacpruhovej cestnej komunikácie s obmedzeným prístupom, ktorá slúži na rýchle dopravné spojenie medzi dôležitými centrami, a ktorá má len mimoúrovňové križovatky.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Diaľnica · Pozrieť viac »

Komunikácia

Komunikácia môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Komunikácia · Pozrieť viac »

Miestna komunikácia

Miestna komunikácia je „pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území.“ STN 73 6100, dostupné online, prístup 2017-06-20 Delenie miestnych komunikácií podľa urbanisticko-dopravnej funkcie.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Miestna komunikácia · Pozrieť viac »

Národná diaľničná spoločnosť

Sídlo na Dúbravskej ceste 14 v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a. s. alebo NDS je akciová spoločnosť vo vlastníctve štátu, založená s cieľom správy, údržby, opráv a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Národná diaľničná spoločnosť · Pozrieť viac »

Odklon

Odklon môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Odklon · Pozrieť viac »

Okresný úrad

Okresný úrad môže byť.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Okresný úrad · Pozrieť viac »

Rýchlostná cesta

Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu Rýchlostná cesta alebo cesta pre motorové vozidlá je (podľa STN 736100) cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Rýchlostná cesta · Pozrieť viac »

Slovenská správa ciest

Sídlo na Miletičovej 19 v Bratislave Slovenská správa ciest (skrátene SSC) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.

Nový!!: Pozemná komunikácia a Slovenská správa ciest · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »