Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Potenciálová bariéra

Index Potenciálová bariéra

Jednorozmerná pravoúhla potenciálová bariéra. Bodkovanou čiarou je vyjadrený možný reálny potenciál a plnou modrou čiarou je jeho aproximácia pravouhlou potenciálovou bariérou. Potenciálová bariéra alebo potenciálový val sa vo fyzike označuje také rozloženie potenciálu, že jeho hodnota je v určitej (obmedzenej) oblasti nenulová, pričom sa predpokladá, že je (aspoň približne) konštantná, konečná a kladná, zatiaľ čo mimo túto oblasť je hodnota potenciálu nulová.

18 vzťahy: Derivácia, Energia, Fyzika, Kladné číslo, Klasická mechanika, Konštanta, Kvantová mechanika, Nekonečno, Nula, Pohyb, Potenciál, Potenciálna energia, Pravdepodobnosť, Princíp superpozície, Schrödingerova rovnica, Spojitosť, Tunelový jav, Vlnová funkcia.

Derivácia

Derivácia môže byť.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Derivácia · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Energia · Pozrieť viac »

Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

Nový!!: Potenciálová bariéra a Fyzika · Pozrieť viac »

Kladné číslo

Kladné čísla sú čísla väčšie ako nula.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Kladné číslo · Pozrieť viac »

Klasická mechanika

Klasická mechanika je najstaršia fyzikálna teória, ktorá si dodnes zachovala pôvodný tvar; mechanika, v ktorej sa neuvažujú kvantové javy.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Klasická mechanika · Pozrieť viac »

Konštanta

Konštanta je stála veličina.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Konštanta · Pozrieť viac »

Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Kvantová mechanika · Pozrieť viac »

Nekonečno

Nekonečno je to, čo nemá medze, buď ako presahujúce akúkoľvek danú kvantitu tej istej povahy (aktuálne nekonečno, najmä v teórii množín) alebo ako podľa dôvodných domnienok smerujúce k takému stavu (potenciálne nekonečno, v matematike symbol ∞).

Nový!!: Potenciálová bariéra a Nekonečno · Pozrieť viac »

Nula

Nula môže byť použité vo význame.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Nula · Pozrieť viac »

Pohyb

Pohyb môže byť.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Pohyb · Pozrieť viac »

Potenciál

Potenciál (z lat. potentia, možnosť, moc, sila) môže byť.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Potenciál · Pozrieť viac »

Potenciálna energia

Potenciálna energia alebo polohová energia (Wp alebo Ep) je druh mechanickej energie.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Potenciálna energia · Pozrieť viac »

Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť (hovorovo šanca; značka je P z anglického probability) je hodnota vyčísľujúca istotu resp.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Pravdepodobnosť · Pozrieť viac »

Princíp superpozície

Princíp superpozície sa vo fyzike objavuje často a na mnohých miestach – od kvantovej mechaniky až po elektromagnetizmus.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Princíp superpozície · Pozrieť viac »

Schrödingerova rovnica

Schrödingerova rovnica je základná diferenciálna rovnica, ktorá určuje vývoj fyzikálneho systému formalizmom vlnovej mechaniky.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Schrödingerova rovnica · Pozrieť viac »

Spojitosť

Spojitosť môže byť.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Spojitosť · Pozrieť viac »

Tunelový jav

Tunelový jav alebo tunelový efekt alebo kvantové tunelovanie je fyzikálny kvantový jav známy z kvantovej mechaniky, pri ktorom častica porušuje princíp klasickej fyziky tým, že prechádza potenciálovou bariérou, ktorá je vyššia ako energia častice.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Tunelový jav · Pozrieť viac »

Vlnová funkcia

Vlnová funkcia je v matematike a fyzike riešenie ľubovoľnej vlnovej rovnice, ktorá je obyčajne parciálna diferenciálna rovnica prvého alebo druhého rádu.

Nový!!: Potenciálová bariéra a Vlnová funkcia · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »