Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Pokus

Index Pokus

Pokus alebo experiment je zámerne vyvolaný proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

15 vzťahy: Hypotéza, Jav, Konanie, Metóda, Observačný termín, Otázka, Overovanie, Podmienka, Poznatok, Pozorovanie, Príroda, Proces, Skúsenosť, Zákonitosť, Získanie.

Hypotéza

Hypotéza (z gréc. hypo - pod, nižšie, znížený + thesis - tvrdenie) je druh domnienky; je to veta, tvrdenie, ktoré vedci formulujú vtedy, keď na danom stupni poznania nevedia vysvetliť určité skupiny javov alebo udalostí a hypotéza sa ich pokúša vysvetliť.

Nový!!: Pokus a Hypotéza · Pozrieť viac »

Jav

Jav (iné názvy: fenomén, úkaz) je všetko, čo sa vníma zmyslovo; jav je súhrn vonkajších premenlivých, zmyslami vnímaných vlastností.

Nový!!: Pokus a Jav · Pozrieť viac »

Konanie

Konanie môže byť.

Nový!!: Pokus a Konanie · Pozrieť viac »

Metóda

Metóda je uvedomelý a cieľavedomý postup, určitým spôsobom usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný (čiastočne alebo úplne realizovaný) cieľ.

Nový!!: Pokus a Metóda · Pozrieť viac »

Observačný termín

Observačný termín je termín, ktorého denotát je prístupný zmyslom, pozorovaniu, experimentálnym prístrojom a pod.

Nový!!: Pokus a Observačný termín · Pozrieť viac »

Otázka

Otázka je formulácia, vyjadrenie problému.

Nový!!: Pokus a Otázka · Pozrieť viac »

Overovanie

Overovanie je zisťovanie pravdivosti, správnosti, jestvovania niečoho, presvedčenie sa o niečom.

Nový!!: Pokus a Overovanie · Pozrieť viac »

Podmienka

Podmienka alebo zastarano vymienka môže byť.

Nový!!: Pokus a Podmienka · Pozrieť viac »

Poznatok

Poznatok je kognitivny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu, napr.

Nový!!: Pokus a Poznatok · Pozrieť viac »

Pozorovanie

Pozorovanie by sa dalo všeobecne definovať ako zmyslová percepcia okolitého sveta.

Nový!!: Pokus a Pozorovanie · Pozrieť viac »

Príroda

Pohľad na Zem. Úder blesku počas erupcie sopky Galunggung v roku 1982 Príroda v prírodných vedách je všetka hmota, energia a javy, ktorá/-é nevznikla/-li zámernou ľudskou činnosťou.

Nový!!: Pokus a Príroda · Pozrieť viac »

Proces

Proces môže byť.

Nový!!: Pokus a Proces · Pozrieť viac »

Skúsenosť

Skúsenosť je podstatná stránka vzťahov človeka k okolitému svetu, ktorá súvisí so spracúvaním dojmov o okolitom svete (čo sa uskutočňuje vedome a zároveň s učením), alebo získané znalosti, schopnosti a zručnosti technického a metodického charakteru.

Nový!!: Pokus a Skúsenosť · Pozrieť viac »

Zákonitosť

Zákonitosť je sústava zákonov, ktoré sa vzájomne podmieňujú, rozličným spôsobom preplietajú, modifikujú a vystupujú ako jednotný celok.

Nový!!: Pokus a Zákonitosť · Pozrieť viac »

Získanie

Získanie (získavanie) alebo nadobudnutie (nadobúdanie,zastarano nadobytie, nadobývanie), o hmotných veciach, majetku aj zadováženie (zadovažovanie), zaobstaranie (zaobstarávanie), obstaranie (obstarávanie), zaopatrenie (zaopatrovanie), zohnanie (zháňanie), splašenie, úsilím aj dosiahnutie (dosahovanie), je prejdenie niekoho alebo niečoho do stavu, v ktorom má niečo (resp. niekoho), čo (resp. koho) predtým nemal (o ľuďoch spravidla po úsilí, práci a podobne) Získanie môže byť.

Nový!!: Pokus a Získanie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Experiment.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »