Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Podstatné meno

Index Podstatné meno

Podstatné meno alebo substantívum je slovný druh, plnovýznamové slovo označujúce (na rozdiel od ostatných slovných druhov) „samostatne existujúce/chápané“ veci a javy.

16 vzťahy: Abstraktné podstatné meno, Dom, Jav, Konkrétne podstatné meno, Muž, Pád (jazykoveda), Písmo, Pomnožné podstatné meno, Rod, Skloňovanie, Sloveso, Slovný druh, Vec, Veta, Vlastné podstatné meno, Vydavateľstvo Obzor.

Abstraktné podstatné meno

Abstraktné podstatné meno (iné názvy: abstraktné substantívum, nehmotné podstatné meno/substantívum, abstraktum) je pomenovanie javov skutočnosti, ktoré existujú nesamostatne ako nesamostatné stránky (vlastnosti, schopnosti, deje) substancií, ale ktoré v myslení (abstrakciou) vyčleňujeme a chápeme ako samostatné.

Nový!!: Podstatné meno a Abstraktné podstatné meno · Pozrieť viac »

Dom

Dom môže byť.

Nový!!: Podstatné meno a Dom · Pozrieť viac »

Jav

Jav (iné názvy: fenomén, úkaz) je všetko, čo sa vníma zmyslovo; jav je súhrn vonkajších premenlivých, zmyslami vnímaných vlastností.

Nový!!: Podstatné meno a Jav · Pozrieť viac »

Konkrétne podstatné meno

Konkrétne podstatné meno (iné názvy: konkrétne substantívum, hmotné podstatné meno, konkrétum) je pomenovanie konkrétnych.

Nový!!: Podstatné meno a Konkrétne podstatné meno · Pozrieť viac »

Muž

Muž vo fraku Muž je.

Nový!!: Podstatné meno a Muž · Pozrieť viac »

Pád (jazykoveda)

Pád je prostriedok vyjadrujúci gramatickú kategóriu podstatného mena, ktorá umožňuje vyjadriť syntaktickú funkciu tohto podstatného mena vo vete.

Nový!!: Podstatné meno a Pád (jazykoveda) · Pozrieť viac »

Písmo

Písmo môže byť.

Nový!!: Podstatné meno a Písmo · Pozrieť viac »

Pomnožné podstatné meno

Pomnožné podstatné mená su podstatné mená, ktoré majú len gramatické tvary množného čísla/plurálu, hoci pomenúvajú jednu vec, napr.

Nový!!: Podstatné meno a Pomnožné podstatné meno · Pozrieť viac »

Rod

Rod môže byť.

Nový!!: Podstatné meno a Rod · Pozrieť viac »

Skloňovanie

Skloňovanie alebo deklinácia je systematická úprava tvaru mien (teda podstatných mien, prídavných mien, zámien a čísloviek).

Nový!!: Podstatné meno a Skloňovanie · Pozrieť viac »

Sloveso

Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje (ako činnosti alebo stavy).

Nový!!: Podstatné meno a Sloveso · Pozrieť viac »

Slovný druh

Slovný druh je trieda slov vymedzená kritériami syntaktickými, tvaroslovnými a sémantickými, t. j. súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam.

Nový!!: Podstatné meno a Slovný druh · Pozrieť viac »

Vec

Vec môže byť.

Nový!!: Podstatné meno a Vec · Pozrieť viac »

Veta

Veta môže byť.

Nový!!: Podstatné meno a Veta · Pozrieť viac »

Vlastné podstatné meno

Vlastné podstatné meno alebo proprium je druh vlastného mena.

Nový!!: Podstatné meno a Vlastné podstatné meno · Pozrieť viac »

Vydavateľstvo Obzor

Vydavateľstvo Obzor, národný podnik (názov od roku 1968; v rokoch 1965 až 1968 názov znel Obzor, vydavateľstvo kníh a časopisov, n. p.) bolo významné slovenské vydavateľstvo kníh, časopisov, novín a propagačných materiálov v Bratislave v rokoch 1965 až 2005.

Nový!!: Podstatné meno a Vydavateľstvo Obzor · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Podstatné mená, Substantíva, Substantívum.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »