Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Pavol (apoštol)

Index Pavol (apoštol)

Pavol z Tarsu Apoštol Pavol (iné mená: Saul Tarzenský/Tarzský/z Tarsu/z Tarzu/zastarano: Tarsenský, Šavol Tarzenský/... atď., Pavol Tarzenský/... atď.; pôvodným hebrejským menom Saul, gr. Paulos; * začiatok 1. storočia, Tarsos – † 65/67, Rím, ako mučeník) bol prvý kresťanský teológ.

32 vzťahy: Abrahám (biblická postava), Boh, Druhý list Korinťanom, Druhý list Solúnčanom, Druhý list Timotejovi, Farizej, Gamaliel Starší, Gréckokatolícka cirkev, Ježiš Kristus, Jeruzalem, JHVH, Kresťanstvo, List Efezanom, List Filemonovi, List Filipanom, List Galaťanom, List Hebrejom, List Kolosanom, List Rimanom, List Títovi, Marek (evanjelista), Mučeník, Peter (apoštol), Petro-pavlovský pôst, Prvý list Korinťanom, Prvý list Solúnčanom, Prvý list Timotejovi, Rabín, Rím, Teológia, 1. storočie, 29. jún.

Abrahám (biblická postava)

Abrahám (staršie (napr. v Palkovičovej Biblii) a v českých prekladoch Biblie Abraham; zriedkavo Abráhám; hebr.  – novoheb. Avraham, heb. podľa tiberiadskej vokalizácie Avráhám; lat.; arab. Ibráhím) je biblická postava zo starozákonnej knihy Genezis, patriarcha, od ktorého odvodzujú svoj pôvod Židia a cez syna Izmaela aj Arabi.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Abrahám (biblická postava) · Pozrieť viac »

Boh

Boh Stvoriteľ podľa Michelangela Stvorenie človeka podľa Michelangela Boh je termín, ktorý často označuje najvyššiu bytosť, podľa veriacich ľudí je vládcom alebo stvoriteľom sveta alebo je svetu imanentný.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Boh · Pozrieť viac »

Druhý list Korinťanom

Druhý list Korinťanom alebo Druhý list apoštola Pavla Korintským (skratka 2 Kor alebo 2K) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Druhý list Korinťanom · Pozrieť viac »

Druhý list Solúnčanom

Druhý list Solúnčanom (iné názvy: Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým, Druhý list Tesaloničanom, Druhý list Solúnskym; skratka 2 Sol alebo 2Tes) je kniha Nového zákona Biblie.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Druhý list Solúnčanom · Pozrieť viac »

Druhý list Timotejovi

Druhý list Timotejovi alebo Druhý list apoštola Pavla Timoteovi (skratka 2 Tim) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Druhý list Timotejovi · Pozrieť viac »

Farizej

Farizeji (hebr. פרושים - perušim, oddelení) boli jedným z teologických, sociálnych a politických názorových prúdov antického judaizmu.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Farizej · Pozrieť viac »

Gamaliel Starší

Gamaliel Starší (hebr. גמליאל הזקן Gamaliel ha-Zaken) alebo Gamaliel I. bol židovský učenec, tanaita, predseda sanhedrinu, čiže židovského Najvyššieho súdu, jedna z najväčších rabínskych autorít prvej polovice prvého storočia po Kr.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Gamaliel Starší · Pozrieť viac »

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka cirkev alebo katolícka cirkev (katolíci) byzantského obradu (zriedkavo alebo staršie: zjednotení gréckeho obradu (rítu), pravoslávni v spoločenstve s Rímom, katolícka cirkev/katolíci byzantsko-slovanského obradu, nepresne staršie: katolícka cirkev východného obradu) je súhrnné označenie východných katolíckych cirkví byzantského obradu.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Gréckokatolícka cirkev · Pozrieť viac »

Ježiš Kristus

brazílskom meste Rio de Janeiro Ježiš Kristus, ikona z 18. st., Baziliánsky monastier, Bukova Horka, okr. Stropkov, Slovensko Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský (zriedkavejšie aj Isus Christos – v pravoslávnom a gréckokatolíckom prostredí; pôvod pozri nižšie kapitolu Meno), narodený približne medzi rokmi 8 pred Kr. – 2 pred Kr., je ústrednou postavou kresťanstva.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Ježiš Kristus · Pozrieť viac »

Jeruzalem

Jeruzalem (hebr. Jerušalajim, arabs. Al-Kuds, gr. Ἱεροσόλυμα - Hierosolyma) je najväčšie mesto Izraela.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Jeruzalem · Pozrieť viac »

JHVH

hebrejským písmom JHVH alebo jhvh (staršie resp. cudzojazyčné prepisy JHWH alebo IHWH; hebr. יהוה) je vlastné meno (židovského a kresťanského) Boha tak, ako je zapísané v hebrejskej Biblii.

Nový!!: Pavol (apoštol) a JHVH · Pozrieť viac »

Kresťanstvo

Rozšírenie kresťanstva vo svete Kríž, najznámejší symbol kresťanstva Kresťanstvo alebo historicky aj christianizmus je jedno zo svetových monoteistických abrahámovských náboženstiev.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Kresťanstvo · Pozrieť viac »

List Efezanom

List Efezanom alebo List apoštola Pavla Efezským alebo List Efežanom (skratka Ef) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Efezanom · Pozrieť viac »

List Filemonovi

List Filemonovi alebo List apoštola Pavla Filemonovi (skratka Flm alebo Filem) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Filemonovi · Pozrieť viac »

List Filipanom

List Filipanom alebo List apoštola Pavla Filipským (skratka Flp alebo F) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Filipanom · Pozrieť viac »

List Galaťanom

List Galaťanom alebo List apoštola Pavla Galatským (skratka Gal alebo G alebo Ga) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Galaťanom · Pozrieť viac »

List Hebrejom

List Hebrejom alebo List Židom (skratka Hebr alebo Žid alebo Heb) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Hebrejom · Pozrieť viac »

List Kolosanom

List Kolosanom alebo List apoštola Pavla Kolosenským (skratka Kol) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Kolosanom · Pozrieť viac »

List Rimanom

List Rimanom alebo List apoštola Pavla Rímskym (skratka Rim alebo R) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Rimanom · Pozrieť viac »

List Títovi

List Títovi alebo List apoštola Pavla Titovi alebo List (apoštola Pavla) Titovi (skratka Tít alebo Tit) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a List Títovi · Pozrieť viac »

Marek (evanjelista)

Svätý Marek (* 1. storočie, Jeruzalem – † asi 74, Alexandria) bol kresťanský mučeník, autor druhého (podľa novovekej hypotézy časovo prvého) evanjelia.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Marek (evanjelista) · Pozrieť viac »

Mučeník

Mučeník alebo martýr (cirkevnolat. martyr.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Mučeník · Pozrieť viac »

Peter (apoštol)

Svätý Peter, apoštol (* ?, Betsaida, † 64/67?, Rím), pôvodným menom Šimon, jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Krista.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Peter (apoštol) · Pozrieť viac »

Petro-pavlovský pôst

Petro-pavlovský pôst alebo Apoštolský pôst (ľudovo tiež Petrovka) je jedným z pôstnych období kresťanských cirkví byzantského obradu.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Petro-pavlovský pôst · Pozrieť viac »

Prvý list Korinťanom

Svätý Pavol z Tarsu Prvý list Korinťanom alebo Prvý list apoštola Pavla Korintským (skratka 1 Kor alebo 1K) je súčasť Nového zákona, jeden z listov apoštola Pavla, o ktorého autorstve sa nikdy nepochybovalo.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Prvý list Korinťanom · Pozrieť viac »

Prvý list Solúnčanom

Rembrandt: Sv. Pavol, 1635 Prvý list Solúnčanom (iné názvy: Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, Prvý list Tesaloničanom, Prvý list Solúnskym; po grécky Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α´ Pros thessalonikeis 1; skratka 1 Sol alebo 1Tes) je jedným zo siedmich všeobecne uznávaných autentických listov sv. Pavla a je z nich najstarší (a teda je to aj nastarší spis Nového zákona).

Nový!!: Pavol (apoštol) a Prvý list Solúnčanom · Pozrieť viac »

Prvý list Timotejovi

Prvý list Timotejovi alebo Prvý list apoštola Pavla Timoteovi (skratka 1 Tim) je kniha Nového zákona.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Prvý list Timotejovi · Pozrieť viac »

Rabín

Rabín Moshe Feinstein, popredný predstaviteľ ortodoxného judaizmu v druhej polovici 20. storočia Rabín (iné názvy: rabbi, rabi, slávnostnejšie rabbúni; zo) je duchovný judaizmu, pôvodne učiteľ a znalec židovského náboženského práva.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Rabín · Pozrieť viac »

Rím

Rím je hlavné mesto Talianska a regiónu Lazio.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Rím · Pozrieť viac »

Teológia

Teológia (z gr. theologia (θεολογία) Podľa Léon-Dufoura je teológia je ľudský spôsob hovorenia o Bohu. Podľa Hansa Künga je teológia učenie o Bohu, ktoré by v prípade absolutizácie pritakávacej teológie (afirmatívnej teológie), t. j. bez zápornej teológie (negatívnej teológie), robilo Boha výtvorom nášho rozumu, projekciou našej fantázie, ba viedlo napokon k modloslužbe.

Nový!!: Pavol (apoštol) a Teológia · Pozrieť viac »

1. storočie

1.

Nový!!: Pavol (apoštol) a 1. storočie · Pozrieť viac »

29. jún

Žiadny popis.

Nový!!: Pavol (apoštol) a 29. jún · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Apoštol Pavol, Pavol Apoštol, Pavol Tarsenský, Pavol Tarzenský, Pavol Tarzský, Pavol apoštol, Pavol z Tarsu, Pavol z Tarzu, Saul Tarsenský, Saul Tarzenský, Saul Tarzský, Saul z Tarsu, Saul z Tarzu, Šavol Tarzenský, Šavol Tarzský, Šavol z Tarsu, Šavol z Tarzu.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »