Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Palivo

Index Palivo

Briketa Palivo môže byť.

37 vzťahy: Acetylén, Alkohol, Antracit, Benzén, Benzín, Drevné uhlie, Drevo, Etanol, Fosílne palivo, Generátorový plyn, Hnedé uhlie, Koks, Krátky slovník slovenského jazyka, Kyslík, Malá československá encyklopedie, Mazut, Mendelejevova rovnica, Molekula, Motorová nafta, Olej, Ottův slovník naučný, Petrolej, Plyn, Pyramída (encyklopedický časopis), Rašelina, Ropa, Slovník slovenského jazyka (Peciar), Svietiplyn, Teplo, Uhľovodík, Uhlík, Uhlie, Výhrevnosť, Vodík, Vodný plyn, Vysokopecný plyn, Zemný plyn.

Acetylén

Acetylén (systematické pomenovanie etín) je chemická zlúčenina patriaca medzi uhľovodíky, konkrétne do skupiny alkínov.

Nový!!: Palivo a Acetylén · Pozrieť viac »

Alkohol

Alkohol môže byť.

Nový!!: Palivo a Alkohol · Pozrieť viac »

Antracit

Antracit je druh čierneho uhlia, ktorý sa vyznačuje najnižším obsahom prchavých horľavých látok (12 – 8 % hmotnosti), vysokým obsahom uhlíka (90 – 96 %) a veľkou výhrevnosťou.

Nový!!: Palivo a Antracit · Pozrieť viac »

Benzén

Kalotový model molekuly benzénu Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesiteľná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou.

Nový!!: Palivo a Benzén · Pozrieť viac »

Benzín

Benzín Benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok (najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako paliva.

Nový!!: Palivo a Benzín · Pozrieť viac »

Drevné uhlie

Drevné uhlie Milier na výrobu drevného uhlia Drevné uhliedrevné uhlie.

Nový!!: Palivo a Drevné uhlie · Pozrieť viac »

Drevo

Kresba dreva Drevo sú kmene, konáre a korene stromov a krov bez povrchových pletív (a spravidla bez drene).

Nový!!: Palivo a Drevo · Pozrieť viac »

Etanol

Skeletový vzorec etanolu Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

Nový!!: Palivo a Etanol · Pozrieť viac »

Fosílne palivo

Čierne uhlie Fosílne palivo alebo kaustobiolit je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neprístupu vzduchu.

Nový!!: Palivo a Fosílne palivo · Pozrieť viac »

Generátorový plyn

Generátorový plyn je plynné palivo pre vznetové motory vytvorené destiláciou dreva, dreveného uhlia alebo koksu priamo v automobile.

Nový!!: Palivo a Generátorový plyn · Pozrieť viac »

Hnedé uhlie

Hnedé uhlie je súborné označenie širšej skupiny menej kvalitného uhlia s nižším stupňom preuhoľnenia (50 – 70 % uhlíka), rôznou farbou a vyšším obsahom vody.

Nový!!: Palivo a Hnedé uhlie · Pozrieť viac »

Koks

Koks Koks je pevný, uhlíkatý zvyšok získaný z nízkopopolového, nízkosírneho čierneho uhlia, z ktorého sú odstránené prchavé zložky v koksárenskej batérii s obmedzeným prístupom kyslíka v teplotách okolo 1 000 °C.

Nový!!: Palivo a Koks · Pozrieť viac »

Krátky slovník slovenského jazyka

Krátky slovník slovenského jazyka (skr. KSSJ) je jednozväzkový výkladový slovník spisovnej slovenčiny; jedna zo štyroch záväzných kodifikačných príručiek slovenčiny.

Nový!!: Palivo a Krátky slovník slovenského jazyka · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Palivo a Kyslík · Pozrieť viac »

Malá československá encyklopedie

Kompletná ''Malá československá encyklopedie''. Malá československá encyklopedie (skr. MČSE) je tlačená všeobecná encyklopédia vydaná v rokoch 1984 - 1987.

Nový!!: Palivo a Malá československá encyklopedie · Pozrieť viac »

Mazut

Mazut je neodparený zvyšok frakčnej destilácie ropy pri atmosférickom tlaku, ktorý sa ďalej destiluje pri zníženom tlaku.

Nový!!: Palivo a Mazut · Pozrieť viac »

Mendelejevova rovnica

Mendelejevova rovnica alebo Mendelejevov vzťah alebo Mendelejevov vzorec je vzorec, ktorým možno vypočítať dolnú výhrevnosť paliva.

Nový!!: Palivo a Mendelejevova rovnica · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Palivo a Molekula · Pozrieť viac »

Motorová nafta

Motorová nafta (alebo nafta, palivová nafta, plynový olej) je kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných uhľovodíkov a ďalších prídavných látok.

Nový!!: Palivo a Motorová nafta · Pozrieť viac »

Olej

Olej môže byť.

Nový!!: Palivo a Olej · Pozrieť viac »

Ottův slovník naučný

Ottův slovník naučný Ottův slovník naučný alebo Ottova encyklopedie je 28-zväzková encyklopédia, ktorú v rokoch 1888–1909 vydal pražský nakladateľ Jan Otto.

Nový!!: Palivo a Ottův slovník naučný · Pozrieť viac »

Petrolej

Petrolejová fľaša Petrolej alebo kerozín je horľavá kvapalina (zmes kvapalných uhľovodíkov) používaná v súčasnosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. prúdových v letectve).

Nový!!: Palivo a Petrolej · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Palivo a Plyn · Pozrieť viac »

Pyramída (encyklopedický časopis)

Pyramída je (zatiaľ) najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia.

Nový!!: Palivo a Pyramída (encyklopedický časopis) · Pozrieť viac »

Rašelina

Rašelina je tmavohnedé až čierne rezíduum, ktoré vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a močiarnom prostredí, tzv.

Nový!!: Palivo a Rašelina · Pozrieť viac »

Ropa

Ropa Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné)Lintnerová, O. 2009: Univerzita Komenského, Bratislava, 118 s..

Nový!!: Palivo a Ropa · Pozrieť viac »

Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník (v čase vydania) súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 1959 až 1968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavateľstve SAV.

Nový!!: Palivo a Slovník slovenského jazyka (Peciar) · Pozrieť viac »

Svietiplyn

Svietiplyn je syntetická zmes vodíka (H2) a uhľovodíkových plynov, ktorá vzniká pri pyrolýze kamenného uhlia alebo rašeliny.

Nový!!: Palivo a Svietiplyn · Pozrieť viac »

Teplo

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.

Nový!!: Palivo a Teplo · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Palivo a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Palivo a Uhlík · Pozrieť viac »

Uhlie

Uhlie je čierna alebo hnedočierna horľavá hornina z radu kaustobiolitov, ktorá vznikla v uhoľných panvách procesmi preuhoľňovania z odumretých rastlinných tiel účinkom tlaku a teplotyVladár, J. a kolektív, Encyklopédia Slovenska VI.

Nový!!: Palivo a Uhlie · Pozrieť viac »

Výhrevnosť

Výhrevnosť je veličina udávajúca aké množstvo tepla sa uvoľní spálením jednotkového množstva látky alebo zmesi.

Nový!!: Palivo a Výhrevnosť · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Palivo a Vodík · Pozrieť viac »

Vodný plyn

Vodný plyn je plynné palivo, ktoré sa vyrába splyňovaním koksu, prípadne uhlia.

Nový!!: Palivo a Vodný plyn · Pozrieť viac »

Vysokopecný plyn

Vysokopecný plyn, alebo aj kychtový plyn je produkt, ktorý vzniká vo vysokej peci pri výrobe železa.

Nový!!: Palivo a Vysokopecný plyn · Pozrieť viac »

Zemný plyn

Vrtná veža na ťažbu zemného plynu, Texas, USA. Zemný plyn je vysokohodnotná horľavá plynná zmes vyskytujúca sa vo veľkých ložiskách v zemskej kôre (často spolu s ropou).

Nový!!: Palivo a Zemný plyn · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Uhľovodíkové palivo.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »