Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Osová súmernosť

Index Osová súmernosť

Osová súmernosť v prírode Osová súmernosť alebo zrkadlový obraz určený osou o, je také zhodné zobrazenie v rovine, ktoré k bodom priamky o priradí tie isté body, a k bodu A ktorý neleží na priamke o priradí bod A’, pričom zároveň platí vzdialenosť.

28 vzťahy: Bod, Elipsa, Guľa, Hyperbola (matematika), Ihlan, Invariantnosť, Involúcia (matematika), Kocka, Kolmosť, Kužeľ, Mnohouholník, Os, Parabola, Polpriamka, Priamka, Priemet, Priestor (geometria), Relácia identity, Rotácia (geometria), Rovina, Rovnoramenný trojuholník, Rovnostranný trojuholník, Stredová súmernosť, Uhol, Valec, Vzdialenosť, Zhodné zobrazenie, Zobrazenie (matematika).

Bod

Bod môže byť.

Nový!!: Osová súmernosť a Bod · Pozrieť viac »

Elipsa

Elipsa je rovinná krivka, ktorá patrí do triedy kužeľosečiek.

Nový!!: Osová súmernosť a Elipsa · Pozrieť viac »

Guľa

Guľa môže byť.

Nový!!: Osová súmernosť a Guľa · Pozrieť viac »

Hyperbola (matematika)

thumb Hyperbola je druh kužeľosečky.

Nový!!: Osová súmernosť a Hyperbola (matematika) · Pozrieť viac »

Ihlan

Pravidelný štvorsten Ihlan je teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka (nazývaného podstava) priamočiaro spojené s nejakým bodom (nazývaným vrchol ihlan) a nachádzajúcim sa mimo roviny tohto mnohouholníka.

Nový!!: Osová súmernosť a Ihlan · Pozrieť viac »

Invariantnosť

Invariantnosť je nemennosť, najmä vlastnosť veličín, rovníc, zákonov ostať nezmenenými, zachovať sa pri určitých transformáciách sústavy súradníc a času.

Nový!!: Osová súmernosť a Invariantnosť · Pozrieť viac »

Involúcia (matematika)

Involúcia alebo involutívne zobrazenie na množine A je každé také zobrazenie \varphi\colon A\to A ktoré je svojim vlastným inverzom, čiže pre každé x\in A platí Ekvivaletne, zobrazenie \varphi je involutívne, ak Unárnej operácii na množine A sa hovorí involutívna operácia ak je involutívna ako funkcia vo vyššie vymedzenom zmysle.

Nový!!: Osová súmernosť a Involúcia (matematika) · Pozrieť viac »

Kocka

Kocka (iné názvy: hexaéder, pravidelný šesťsten, kubík) je trojrozmerné teleso (mnohosten), ktorého steny tvorí šesť rovnakých štvorcov.

Nový!!: Osová súmernosť a Kocka · Pozrieť viac »

Kolmosť

Kolmosť je spoločná vlastnosť nasledujúcich geometrických útvarov.

Nový!!: Osová súmernosť a Kolmosť · Pozrieť viac »

Kužeľ

Kužeľ alebo kónus je špicaté teleso s kruhovou základňou, ktorej všetky body sa zbiehajú do jedného bodu, ktorý sa nazýva vrchol.

Nový!!: Osová súmernosť a Kužeľ · Pozrieť viac »

Mnohouholník

Mnohouholník alebo polygón alebo n-uholník je časť roviny vymedzená úsečkami, ktoré spájajú určitý počet bodov (najmenej tri), z ktorých žiadne tri susedné neležia na jednej priamke.

Nový!!: Osová súmernosť a Mnohouholník · Pozrieť viac »

Os

Os môže byť.

Nový!!: Osová súmernosť a Os · Pozrieť viac »

Parabola

Parabola je druh kužeľosečky.

Nový!!: Osová súmernosť a Parabola · Pozrieť viac »

Polpriamka

Polpriamka (nesprávne polopriamka) je časť priamky, ktorá vznikne jej rozdelením jedným bodom.

Nový!!: Osová súmernosť a Polpriamka · Pozrieť viac »

Priamka

Priamka je jednorozmerný základný geometrický útvar.

Nový!!: Osová súmernosť a Priamka · Pozrieť viac »

Priemet

Priemet je obraz útvaru pri premietaní.

Nový!!: Osová súmernosť a Priemet · Pozrieť viac »

Priestor (geometria)

Priestor je geometrický útvar, ktorého rozmer sa rovná priestoru, v ktorom sa nachádza.

Nový!!: Osová súmernosť a Priestor (geometria) · Pozrieť viac »

Relácia identity

Relácia identity (iné názvy: identická relácia, identické zobrazenie, identita, relácia rovnosti, vzťah rovnosti, diagonála) na množine A je binárna relácia, ktorá dáva každý prvok množiny A do vzťahu iba a len so sebou samým.

Nový!!: Osová súmernosť a Relácia identity · Pozrieť viac »

Rotácia (geometria)

Rotácia alebo otočenie je.

Nový!!: Osová súmernosť a Rotácia (geometria) · Pozrieť viac »

Rovina

Rovina môže byť.

Nový!!: Osová súmernosť a Rovina · Pozrieť viac »

Rovnoramenný trojuholník

thumb Rovnoramenný trojuholník je trojuholník, ktorý má dve strany rovnaké.

Nový!!: Osová súmernosť a Rovnoramenný trojuholník · Pozrieť viac »

Rovnostranný trojuholník

Rovnostranný trojuholník je trojuholník, ktorého všetky tri strany sú rovnaké (a.

Nový!!: Osová súmernosť a Rovnostranný trojuholník · Pozrieť viac »

Stredová súmernosť

Stredová súmernosť alebo zrkadlový obraz určený bodom S, je také zhodné zobrazenie v rovine, alebo v trojrozmernom priestore, ktoré bodu S (nazývanému stred zobrazenia) priradí ten istý bod, a k bodu A ktorý neleží v bode S priradí bod A’, pričom zároveň platí: vzdialenosť.

Nový!!: Osová súmernosť a Stredová súmernosť · Pozrieť viac »

Uhol

Uhol alebo rovinný uhol je časť roviny určený dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom.

Nový!!: Osová súmernosť a Uhol · Pozrieť viac »

Valec

Valec môže byť.

Nový!!: Osová súmernosť a Valec · Pozrieť viac »

Vzdialenosť

Vzdialenosť medzi dvoma bodmi je dĺžka priamej čiary vedenej medzi danými bodmi (úsečka).

Nový!!: Osová súmernosť a Vzdialenosť · Pozrieť viac »

Zhodné zobrazenie

Zhodné zobrazenie alebo izometria je izomorfizmus metrických priestorov, ktoré zachováva vzdialenosti.

Nový!!: Osová súmernosť a Zhodné zobrazenie · Pozrieť viac »

Zobrazenie (matematika)

Zobrazenie (iné názvy: jednoznačné zobrazenie, funkcia (v širšom zmysle), totálna funkcia (v širšom zmysle), priradenie) je predpis (presnejšie binárna relácia), ktorý priraďuje každému prvku jednej množiny (A) práve jeden prvok druhej množiny (B).

Nový!!: Osová súmernosť a Zobrazenie (matematika) · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »