Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Organická zlúčenina

Index Organická zlúčenina

Benzén je najjednoduchší z arénov, jednej z tried '''organických zlúčenín''' Organické zlúčeniny je označenie veľkej triedy zlúčenín uhlíka, okrem tých najjednoduchších, ktoré z historických dôvodov (pozri ďalej) klasifikujeme ako anorganické.

57 vzťahy: Aldehyd, Alifatický uhľovodík, Alkaloid, Alkán, Alkén, Alkín, Alkohol (hydroxyderivát), Amín, Aminokyselina, Anorganická zlúčenina, Antibiotikum, Antigén, Arén, Benzén, Biochémia, Chemická zlúčenina, Cykloalkán, Cykloalkén, Cykloalkín, Deriváty uhľovodíkov, Dusík, Enzým, Fosgén, Friedrich Wöhler, Funkčná skupina, Halogény, Halogenid, Hormón, Karbid, Kyanovodík, Kyselina tiokyanatá, Kyselina uhličitá, Kyslík, Lipid, Mastná kyselina, Močovina, Neurotransmiter, Nukleová kyselina, Organická chémia, Oxid, Oxid uhličitý, Oxid uhoľnatý, Peptid, Plast, Polymér, Proteín, Sacharid, Síra, Síran amónny, Soľ, ..., Steroid, Terpén, Uhľovodík, Uhlík, Vitamín, Vitamín B12, Vodík. Rozbaliť index (7 viac) »

Aldehyd

Všeobecný štruktúrny vzorec aldehydov Aldehyd je organická zlúčenina, chemicky kyslíkatý derivát uhľovodíkov s aldehydickou funkčnou skupinou R–CH.

Nový!!: Organická zlúčenina a Aldehyd · Pozrieť viac »

Alifatický uhľovodík

Alifatický uhľovodík je v organickej chémii označenie pre uhľovodík, v molekule ktorého sa nevyskytuje benzénové jadro.

Nový!!: Organická zlúčenina a Alifatický uhľovodík · Pozrieť viac »

Alkaloid

Alkaloidy sú homogénnou skupinou dusíkatých zlúčenín zásaditého charakteru, ktoré majú fyziologický efekt na ľudí alebo iné živočíchy.

Nový!!: Organická zlúčenina a Alkaloid · Pozrieť viac »

Alkán

Chemická štruktúra metánu, najjednoduchšieho alkánu. Alkány (starší názov parafíny) sú organické chemické zlúčeniny, ktoré pozostávajú iba z atómov uhlíka (C) a vodíka (H) (teda sú to uhľovodíky) spojených výlučne jednoduchou kovalentnou väzbou (čiže sú to nasýtené zlúčeniny) bez kruhovej štruktúry (bez cyklov).

Nový!!: Organická zlúčenina a Alkán · Pozrieť viac »

Alkén

Alkény alebo alkylény alebo olefíny alebo olefinické uhľovodíky sú nenasýtené uhľovodíky s dvojitou väzbou v reťazci.

Nový!!: Organická zlúčenina a Alkén · Pozrieť viac »

Alkín

Alkíny sú nenasýtené acyklické uhľovodíky, v molekule ktorých sa nachádza trojitá väzba; zvyšné väzby sú jednoduché.

Nový!!: Organická zlúčenina a Alkín · Pozrieť viac »

Alkohol (hydroxyderivát)

Alkoholy sú hydroxyderiváty, v ktorých je hydroxylová skupina -OH naviazaná na sp3 hybridizovaný uhlík.

Nový!!: Organická zlúčenina a Alkohol (hydroxyderivát) · Pozrieť viac »

Amín

Všeobecná štruktúra amínu Amíny sú organické zlúčeniny a tiež druh funkčnej skupiny, ktoré obsahujú dusík ako kľúčový atóm.

Nový!!: Organická zlúčenina a Amín · Pozrieť viac »

Aminokyselina

Schéma usporiadania karboxylovej skupiny (-COOH) a aminoskupiny (-NH2) v alfa-aminokyselinách. ''(Písmeno "R" označuje variabilnú časť molekuly, t. j. odlišnú pre každú alfa-aminokyselinu)'' Aminokyseliny alebo aminokarboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny obsahujúce v molekule aminoskupinu (primárnu, sekundárnu či terciárnu) a karboxylovú skupinu (niekedy aj druhú aminoskupinu, druhú karboxyskupinu a ďalšie substinenty).

Nový!!: Organická zlúčenina a Aminokyselina · Pozrieť viac »

Anorganická zlúčenina

Anorganická zlúčenina označuje zlučeninu minerálneho, nebiologického, pôvodu.

Nový!!: Organická zlúčenina a Anorganická zlúčenina · Pozrieť viac »

Antibiotikum

Antibiotiká (grec. anti-.

Nový!!: Organická zlúčenina a Antibiotikum · Pozrieť viac »

Antigén

Antigén (angl. antibody generating ~ protilátky tvoriaci) alebo imunogén je látka, ktorá vyvoláva tvorbu protilátok a môže vyvolať imunitnú odpoveď.

Nový!!: Organická zlúčenina a Antigén · Pozrieť viac »

Arén

Štruktúrny vzorec benzénu - najjednoduchšieho arénu. Arén (alebo staršie aromatický uhľovodík) je uhľovodík, ktorého molekulárna štruktúra obsahuje jednu alebo viac planárnych skupín šiestich uhlíkových atómov spojených delokalizovanými elektrónmi.

Nový!!: Organická zlúčenina a Arén · Pozrieť viac »

Benzén

Kalotový model molekuly benzénu Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesiteľná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou.

Nový!!: Organická zlúčenina a Benzén · Pozrieť viac »

Biochémia

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch.

Nový!!: Organická zlúčenina a Biochémia · Pozrieť viac »

Chemická zlúčenina

Chemická zlúčenina alebo skrátene zlúčenina je homogénna látka, zložená zo stavebných častíc rozličných prvkov (atómov, iónov), ktoré sú zlúčené v určitom, vždy v tom istom vzájomnom pomere.

Nový!!: Organická zlúčenina a Chemická zlúčenina · Pozrieť viac »

Cykloalkán

Cykloalkány (staršie cykloparafíny) sú nasýtené uhľovodíky so všeobecným vzorcom CnH2n, ktorých atómy sú usporiadané do kruhov, pričom najmenší z nich môže byť len trojčlenný.

Nový!!: Organická zlúčenina a Cykloalkán · Pozrieť viac »

Cykloalkén

Cykloalkény sú uhľovodíky s uzavretým (kruhovým) reťazcom a aspoň jednou dvojitou väzbou.

Nový!!: Organická zlúčenina a Cykloalkén · Pozrieť viac »

Cykloalkín

V organickej chémii sú cykloalkíny uhľovodíky s uzavretým (kruhovým) reťazcom a aspoň jednou trojitou väzbou.

Nový!!: Organická zlúčenina a Cykloalkín · Pozrieť viac »

Deriváty uhľovodíkov

Deriváty uhľovodíkov sú organické zlúčeniny zložené z uhlíka, vodíka a z aspoň jedného z týchto prvkov: síra, dusík, kyslík, fosfor, halogény.

Nový!!: Organická zlúčenina a Deriváty uhľovodíkov · Pozrieť viac »

Dusík

Dusík (lat. Nitrogenium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku N a protónové číslo 7.

Nový!!: Organická zlúčenina a Dusík · Pozrieť viac »

Enzým

Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu.

Nový!!: Organická zlúčenina a Enzým · Pozrieť viac »

Fosgén

Fosgén (iné názvy: dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlórmetanovej, dichlorid kyseliny uhličitej, skratka CG) je chemická zlúčenina s chemickým vzorcom COCl2.

Nový!!: Organická zlúčenina a Fosgén · Pozrieť viac »

Friedrich Wöhler

Friedrich Wöhler (* 31. júl 1800, Eschersheim, Nemecko – † 23. september 1882, Göttingen) bol významný nemecký chemik, známy hlavne svojou syntézou močoviny.

Nový!!: Organická zlúčenina a Friedrich Wöhler · Pozrieť viac »

Funkčná skupina

V organickej chémii je funkčná skupina špecifická skupina atómov v molekule zodpovedajúca za charakteristické chemické reakcie takýchto molekúl.

Nový!!: Organická zlúčenina a Funkčná skupina · Pozrieť viac »

Halogény

Halogén je súhrnný názov pre všetky prvky 17.

Nový!!: Organická zlúčenina a Halogény · Pozrieť viac »

Halogenid

Halogenidy sú najčastejšie dvojprvkové zlúčeniny (môžu byť aj trojprvkové, ak sa spájajú s dvojprvkovým katiónom napr.: NH4F) halogénov (F, Cl, Br, I).

Nový!!: Organická zlúčenina a Halogenid · Pozrieť viac »

Hormón

Hormón (z gr. hormaó – poháňam) je látka, ktorá v mnohobunkových organizmoch (rastliny, živočíchy, huby, riasy...) slúži na chemickú signalizáciu medzi rôznymi bunkami alebo skupinami buniek.

Nový!!: Organická zlúčenina a Hormón · Pozrieť viac »

Karbid

Acetylid vápenatý Karbidy sú zlúčeniny uhlíka s menej elektronegatívnymi prvkami s výnimkou vodíka.

Nový!!: Organická zlúčenina a Karbid · Pozrieť viac »

Kyanovodík

Schéma molekuly kyanovodíka Kyanovodík (HCN) je bezfarebná prudko jedovatá tekutina, charakteristicky páchnuca po mandliach.

Nový!!: Organická zlúčenina a Kyanovodík · Pozrieť viac »

Kyselina tiokyanatá

Kyselina tiokyanatá (zastaralo kyselina rodanovodíková) je chemická zlúčenina so vzorcom HSCN, ktorá sa vyskytuje vo zmesi so svojím izomérom, kyselinou izotiokyanatou (HNCS).

Nový!!: Organická zlúčenina a Kyselina tiokyanatá · Pozrieť viac »

Kyselina uhličitá

Štruktúrny vzorec Molekula Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi slabá anorganická kyselina.

Nový!!: Organická zlúčenina a Kyselina uhličitá · Pozrieť viac »

Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

Nový!!: Organická zlúčenina a Kyslík · Pozrieť viac »

Lipid

'''Figure 1:''' Štruktúra lipidu. Mnoho lipidov obsahuje polárnu časť (P) a nepolárnu časť (U). Obrázok naľavo je zväčšenina pravého obrázku. Lipidy (z gréc. slova lipos – tuk) alebo tuky (v najširšom zmysle) sú látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, málo rozpustné alebo nerozpustné vo vode.

Nový!!: Organická zlúčenina a Lipid · Pozrieť viac »

Mastná kyselina

Mastné kyseliny sú kyseliny viazané v lipidoch (tukoch).

Nový!!: Organická zlúčenina a Mastná kyselina · Pozrieť viac »

Močovina

Chemická štruktúra močoviny Močovina alebo urea je organická zlúčenia uhlíka, kyslíka, dusíka a vodíka.

Nový!!: Organická zlúčenina a Močovina · Pozrieť viac »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je chemická látka uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii.

Nový!!: Organická zlúčenina a Neurotransmiter · Pozrieť viac »

Nukleová kyselina

Dvojvláknová deoxyribonukleová kyselina (DNA) Nukleové kyseliny (ďalej NK) alebo kyseliny bunkového jadra sú biomakromolekulové látky, ktoré sa spolu s bielkovinami považujú za najvýznamnejšie zložky živých sústav.

Nový!!: Organická zlúčenina a Nukleová kyselina · Pozrieť viac »

Organická chémia

Organická chémia je časť chémie zaoberajúca sa organickými zlúčeninami, ich získavaním, izoláciou z prírodných látok, štúdiom ich štruktúry, priebehom ich reakcií a možnosťami ich umelej prípravy, čiže štúdiom syntézy organických zlúčenín.

Nový!!: Organická zlúčenina a Organická chémia · Pozrieť viac »

Oxid

Kremeň, oxid kremičitý, jeden z najbežnejších oxidov, vyskytujúcich sa v prírode. Oxid (staršie pomenovanie kysličník) je zlúčenina kyslíka s iným, menej elektronegatívnym prvkom.

Nový!!: Organická zlúčenina a Oxid · Pozrieť viac »

Oxid uhličitý

Schéma molekuly oxidu uhličitého Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka.

Nový!!: Organická zlúčenina a Oxid uhličitý · Pozrieť viac »

Oxid uhoľnatý

Rozšírenie oxidu uhoľnatého Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, je ľahší ako vzduch, nedráždivý.

Nový!!: Organická zlúčenina a Oxid uhoľnatý · Pozrieť viac »

Peptid

Peptid je organická chemická zlúčenina, ktorá vzniká zlúčením viacerých aminokyselín.

Nový!!: Organická zlúčenina a Peptid · Pozrieť viac »

Plast

Plastové výrobky Plast (iné názvy: plastická látka; menej vhodne: plastická hmota, umelá hmota) je syntetický alebo semisyntetický polymérny organický materiál.

Nový!!: Organická zlúčenina a Plast · Pozrieť viac »

Polymér

Polymér je látka pozostávajúca z monomérov.

Nový!!: Organická zlúčenina a Polymér · Pozrieť viac »

Proteín

Proteín môže byť.

Nový!!: Organická zlúčenina a Proteín · Pozrieť viac »

Sacharid

Kryštalická sacharóza Sacharid alebo glycid (v staršom názvosloví uhľohydrát, uhľovodan, karbohydrát, ľudovo cukor) je spoločný názov pre skupinu opticky aktívnych polyhydroxyderivátov karbonylových zlúčenín, ktoré sa nachádzajú vo všetkých živých organizmoch a vírusoch (niektoré však boli pripravené aj synteticky).

Nový!!: Organická zlúčenina a Sacharid · Pozrieť viac »

Síra

Síra (z lat. Sulphur) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku S a protónové číslo 16.

Nový!!: Organická zlúčenina a Síra · Pozrieť viac »

Síran amónny

Síran amónny je anorganická soľ so širokou škálou použitia.

Nový!!: Organická zlúčenina a Síran amónny · Pozrieť viac »

Soľ

Soľ môže byť.

Nový!!: Organická zlúčenina a Soľ · Pozrieť viac »

Steroid

Cholesterol ako typický steroid. Názvom steroid sa označujú polycyklické lipidy zložené zo štyroch uhlíkových kruhov.

Nový!!: Organická zlúčenina a Steroid · Pozrieť viac »

Terpén

Živica borovice obsahujúca veľké množstvo terpénov Vzorec izopentenyl pyrofostátu (IPP) Terpény, terpenoidy alebo izoprenoidy sú prírodné zlúčeniny, hojne rozšírene v rastlinách ako ich sekundárne metabolity.

Nový!!: Organická zlúčenina a Terpén · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Organická zlúčenina a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Organická zlúčenina a Uhlík · Pozrieť viac »

Vitamín

Ovocie a zelenina sú najlepšími zdrojmi vitamínov Vitamín je látka, ktorú príjme organizmus vo veľmi malých množstvách – ale zároveň nevyhnutne – potrebuje na svoju existenciu, no nedokáže si ju sám syntetizovať a musí ju teda získavať v potrave.

Nový!!: Organická zlúčenina a Vitamín · Pozrieť viac »

Vitamín B12

Vitamín B12 môže byť.

Nový!!: Organická zlúčenina a Vitamín B12 · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Organická zlúčenina a Vodík · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »