Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Nacizmus

Index Nacizmus

Nacizmus alebo národný socializmus alebo hitlerizmus (nem. Nationalsozialismus, Nazismus; slovo nacizmus vzniklo skrátením výrazu národný socializmus) je totalitná ideológia oficiálne uplatňovaná diktatúrou v Nemecku v rokoch 1933-1945 (tzv. Tretia ríša) prostredníctvom NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) vedenej Adolfom Hitlerom.

46 vzťahy: Adolf Hitler, Židia, Demokracia, Diktatúra, Druhá svetová vojna, Elita, Eugenika, Ezoterizmus, Fašizmus, Filozofia, Genocída (právo), Holokaust, Ideológia, Inflácia, Iracionalizmus, Karl Raimund Popper, Kolektivizmus, Komunizmus, Konzervativizmus, Kresťanský socializmus, Marxizmus, Mein Kampf, Nacionalizmus, Nacistické Nemecko, Nacistické ozbrojené a bezpečnostné zbory, Národný socializmus, Národnosocialistická nemecká robotnícka strana, Nemecko, Neonacizmus, Okultizmus, Parlamentarizmus, Pravica (politika), Prvá svetová vojna, Rasizmus, Rétorika, Reparácia, Socializmus, Sociálny darvinizmus, Spojené kráľovstvo, Totalita, Werner Sombart, 19. storočie, 1924, 1933, 1945, 20. storočie.

Adolf Hitler

Adolf Hitler (* 20. apríl 1889, Braunau am Inn, Rakúsko-Uhorsko, dnes Rakúsko – † 30. apríl 1945, Berlín, Nacistické Nemecko, dnes Nemecko) bol nemecký politik narodený v Rakúsku, diktátor, člen a neskôr líder Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany - NSDAP, autor národnosocialistickej koncepcie štátu (v diele Mein Kampf, 1927), ríšsky kancelár - najvyšší predstaviteľ vlády (30. január 19331934) a „vodca a ríšsky kancelár“ (2. august 19341945).

Nový!!: Nacizmus a Adolf Hitler · Pozrieť viac »

Židia

Židia (hebr. יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) sú semitský národ, ktorý pochádza z oblasti Blízkeho východu.

Nový!!: Nacizmus a Židia · Pozrieť viac »

Demokracia

Demokracia (z gr. démos - ľud a kratiá - vládademokracie. In: cez DEMOKRACIA. In) je.

Nový!!: Nacizmus a Demokracia · Pozrieť viac »

Diktatúra

Diktatúra označuje.

Nový!!: Nacizmus a Diktatúra · Pozrieť viac »

Druhá svetová vojna

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život asi 45 až 60 miliónov ľudí.

Nový!!: Nacizmus a Druhá svetová vojna · Pozrieť viac »

Elita

Elita (z) je časť ľudí, ktorá v sociálnej skupine, inštitúcii alebo spoločnosti zaujíma najvýznamnejšie postavenie.

Nový!!: Nacizmus a Elita · Pozrieť viac »

Eugenika

Logo Druhého Medzinárodného Kongresu o Eugenike, 1921 Eugenika všeobecne je cielené kríženie ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností.

Nový!!: Nacizmus a Eugenika · Pozrieť viac »

Ezoterizmus

Ezoterizmus je komplex ezoterických pojmov a názorov.

Nový!!: Nacizmus a Ezoterizmus · Pozrieť viac »

Fašizmus

zväzok prútov a sekera. Fašizmus (po taliansky fascismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia.

Nový!!: Nacizmus a Fašizmus · Pozrieť viac »

Filozofia

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti; filein.

Nový!!: Nacizmus a Filozofia · Pozrieť viac »

Genocída (právo)

Genocída alebo genocídium je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin.

Nový!!: Nacizmus a Genocída (právo) · Pozrieť viac »

Holokaust

Zajatí Židia z Varšavského geta násilne odvedení nacistickými jednotkami do koncentračných táborov. Holokaust (z gréc. holokauston a angl. holocaust), hebr. ekvivalent šoa (zničenie, záhuba) bola "štátom programovo riadená a plánovaná perzekúcia a genocída európskych Židov uskutočňovaná 1933–1945 nacistickým Nemeckom a jeho satelitmi".

Nový!!: Nacizmus a Holokaust · Pozrieť viac »

Ideológia

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na prejasnenie a skvalitnenie verejného myslenia (Destutt de Tracy) alebo ako systematická a všezahrnujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania.

Nový!!: Nacizmus a Ideológia · Pozrieť viac »

Inflácia

Inflácia môže byť.

Nový!!: Nacizmus a Inflácia · Pozrieť viac »

Iracionalizmus

Iracionalizmus je filozofický smer, ktorého postupy odmietajú možnosť rozumového vysvetlenia sveta.

Nový!!: Nacizmus a Iracionalizmus · Pozrieť viac »

Karl Raimund Popper

Sir Karl Raimund Popper (* 28. júl 1902, Viedeň, Rakúsko – † 17. september 1994, Londýn, Spojené kráľovstvo) bol filozof rakúskeho pôvodu, v roku 1937 emigroval na Nový Zéland a od roku 1945 žil v Londýne.

Nový!!: Nacizmus a Karl Raimund Popper · Pozrieť viac »

Kolektivizmus

Kolektivizmus môže byť.

Nový!!: Nacizmus a Kolektivizmus · Pozrieť viac »

Komunizmus

Komunizmus môže označovať.

Nový!!: Nacizmus a Komunizmus · Pozrieť viac »

Konzervativizmus

Konzervativizmus (z lat. conservare.

Nový!!: Nacizmus a Konzervativizmus · Pozrieť viac »

Kresťanský socializmus

Kresťanský socializmus je učenie zdôvodňujúce možnosť spojenia kresťanských ideí so socializmom na základe toho, že socialistické idey obsahujú už evanjeliá.

Nový!!: Nacizmus a Kresťanský socializmus · Pozrieť viac »

Marxizmus

Marxizmus je v užšom zmysle filozofická, ekonomická a politická teória Karla Marxa (a prípadne aj Friedricha Engelsa), v širšom zmysle filozofický a ekonomický smer vychádzajúci z tejto teórie, či súhrnný názov rozličných interpretácií a ďalších aplikácií tejto teórie.

Nový!!: Nacizmus a Marxizmus · Pozrieť viac »

Mein Kampf

Prvé vydanie Mein Kampfu Mein Kampf (v preklade: Môj boj) je kniha napísaná Adolfom Hitlerom, kombinujúca časti autobiografické s výkladom Hitlerovej politickej ideológie národného socializmu.

Nový!!: Nacizmus a Mein Kampf · Pozrieť viac »

Nacionalizmus

Nacionalizmus je.

Nový!!: Nacizmus a Nacionalizmus · Pozrieť viac »

Nacistické Nemecko

Nacistické Nemecko (iné názvy: Tretia ríša, Ríša, reich, Reich, rajch, od anšlusu Rakúska - a od 26. júna 1943 aj polooficiálne - Veľkonemecká ríša; oficiálny názov štátu znel po celý čas Nemecká ríša) je obdobie dejín Nemecka, v ktorom v Nemecku vládol národný socializmus (nacizmus), teda obdobie od začiatku roka 1933 do konca 2.

Nový!!: Nacizmus a Nacistické Nemecko · Pozrieť viac »

Nacistické ozbrojené a bezpečnostné zbory

Nacistické ozbrojené a bezpečnostné zbory sa rovnako ako ostatné skladali z armády a polície.

Nový!!: Nacizmus a Nacistické ozbrojené a bezpečnostné zbory · Pozrieť viac »

Národný socializmus

Národný socializmus alebo nacionálny socializmus je (seba-)označenie rôznorodých ideológií spravidla sa snažiacich spojiť idey socializmu a nacionalizmu, ale inak v detailoch často dosť odlišných.

Nový!!: Nacizmus a Národný socializmus · Pozrieť viac »

Národnosocialistická nemecká robotnícka strana

Národnosocialistická nemecká robotnícka strana (nem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, skr. NSDAP), tiež označovaná ako nacistická strana, bola nemecká krajne pravicová politická strana, ktorá vznikla 24. februára 1920 premenovaním Nemeckej robotníckej strany (po nemecky: DAP, Deutsche Arbeiterpartei).

Nový!!: Nacizmus a Národnosocialistická nemecká robotnícka strana · Pozrieť viac »

Nemecko

Nemecko, dlhý tvar Nemecká spolková republika, skr.

Nový!!: Nacizmus a Nemecko · Pozrieť viac »

Neonacizmus

Neonacista, v pozadí vlajka Kriegsmarine, Tretej ríše Neonacizmus je politická ideológia vychádzajúca z nacizmu, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne.

Nový!!: Nacizmus a Neonacizmus · Pozrieť viac »

Okultizmus

Okultizmus je sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo svete vôbec; s touto sústavou súvisia aj snahy o ovládnutie skrytých síl v prospech človeka.

Nový!!: Nacizmus a Okultizmus · Pozrieť viac »

Parlamentarizmus

Parlamentarizmus je kreačná a politická závislosť vlády od parlamentu, teda výkonnej moci od zákonodarnej moci.

Nový!!: Nacizmus a Parlamentarizmus · Pozrieť viac »

Pravica (politika)

Pravica je vágne označenie politických skupín, najmä politických strán a politických smerov.

Nový!!: Nacizmus a Pravica (politika) · Pozrieť viac »

Prvá svetová vojna

Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako Veľká vojna alebo Svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom východe a inde.

Nový!!: Nacizmus a Prvá svetová vojna · Pozrieť viac »

Rasizmus

Americký černoch môže piť iba vodu z nádoby s označením "pre farebných", 1939, Oklahoma City. Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás.

Nový!!: Nacizmus a Rasizmus · Pozrieť viac »

Rétorika

Rétorika alebo rečníctvo alebo rétorstvo môže byť.

Nový!!: Nacizmus a Rétorika · Pozrieť viac »

Reparácia

Reparácia môže byť.

Nový!!: Nacizmus a Reparácia · Pozrieť viac »

Socializmus

menej ako 20 rokov Socializmus je.

Nový!!: Nacizmus a Socializmus · Pozrieť viac »

Sociálny darvinizmus

Sociálny darvinizmus alebo zriedkavo sociáldarvinizmus je sociologická teória, podľa ktorej je hlavnou hybnou silou spoločenského vývinu boj o život a prírodný výber.

Nový!!: Nacizmus a Sociálny darvinizmus · Pozrieť viac »

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo, dlhý tvar Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (1801 – 1927: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska), do roku 2000 po slovensky oficiálne v krátkom tvare nazývané Veľká Británia (po ang. Great Britain), je ostrovný štát v západnej Európe na Britských ostrovoch a niekoľkých menších ostrovoch.

Nový!!: Nacizmus a Spojené kráľovstvo · Pozrieť viac »

Totalita

Totalita môže byť.

Nový!!: Nacizmus a Totalita · Pozrieť viac »

Werner Sombart

Werner Sombart (* 19. január 1863, Ermsleben, Nemecko – † 18. máj 1941, Berlín) bol nemecký sociológ a ekonóm.

Nový!!: Nacizmus a Werner Sombart · Pozrieť viac »

19. storočie

19.

Nový!!: Nacizmus a 19. storočie · Pozrieť viac »

1924

Žiadny popis.

Nový!!: Nacizmus a 1924 · Pozrieť viac »

1933

Žiadny popis.

Nový!!: Nacizmus a 1933 · Pozrieť viac »

1945

Žiadny popis.

Nový!!: Nacizmus a 1945 · Pozrieť viac »

20. storočie

20.

Nový!!: Nacizmus a 20. storočie · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Hitlerizmus, Nacista, Nacisti.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »