Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Množné číslo

Index Množné číslo

Množné číslo alebo plurál (z lat. plures.

7 vzťahy: Autorský plurál, Gramatická kategória, Jednotné číslo, Podstatné meno, Prídavné meno, Sloveso, Zámeno.

Autorský plurál

Autorský plurál môže byť.

Nový!!: Množné číslo a Autorský plurál · Pozrieť viac »

Gramatická kategória

Gramatická kategória je gramatický význam slova, ktorý sa uplatňuje vo vete a vyjadruje pomocou ohýbacích prípon (rod, pád, číslo, osoba, čas, spôsob, slovesný vid); základná jednotka gramatickej stavby jazyka.

Nový!!: Množné číslo a Gramatická kategória · Pozrieť viac »

Jednotné číslo

Jednotné číslo alebo singulár, skratka j.č. alebo sg. je gramatická kategória, ktorá označuje skutočnosť, že ide o jeden kus.

Nový!!: Množné číslo a Jednotné číslo · Pozrieť viac »

Podstatné meno

Podstatné meno alebo substantívum je slovný druh, plnovýznamové slovo označujúce (na rozdiel od ostatných slovných druhov) „samostatne existujúce/chápané“ veci a javy.

Nový!!: Množné číslo a Podstatné meno · Pozrieť viac »

Prídavné meno

Prídavné meno alebo adjektívum je slovný druh, slovo pomenúvajúce statické príznaky veci.

Nový!!: Množné číslo a Prídavné meno · Pozrieť viac »

Sloveso

Sloveso alebo verbum je slovný druh, ktorým sa pomenúvajú deje (ako činnosti alebo stavy).

Nový!!: Množné číslo a Sloveso · Pozrieť viac »

Zámeno

Zámeno alebo pronomen (plurál pronominá) je slovný druh, ktorý javy a reality nepomenúva priamo, ale na ne (po)ukazuje alebo odkazuje v texte.

Nový!!: Množné číslo a Zámeno · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Plurál.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »