Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Mechanika tekutín

Index Mechanika tekutín

Mechanika tekutín alebo mechanika kvapalín a plynov je vedný odbor, ktorý sa zaoberá tekutinami.

18 vzťahy: Aerodynamika, Aerostatika, Glycerol, Hydrodynamika, Hydrostatika, Kvapalina, Molekula, Objem, Olej, Plyn, Pneumatika, Pohyb, Sila, Tekutina, Tekutosť, Teleso, Veda, Voda.

Aerodynamika

lietadla, ktorého je možné vidieť v červenom dyme z obrázka. Víry za krídlom je jedným z mnohých javov súvisiacich so štúdiom aerodynamiky. Aerodynamika (z gréčtiny ἀήρ aer – vzduch + δυναμική – dynamika) je odbor zaoberajúci sa štúdiom pohybu plynov (obvykle vzduchu) a ich interakcií s pevnými objektami, ako je napríklad krídlo lietadla.

Nový!!: Mechanika tekutín a Aerodynamika · Pozrieť viac »

Aerostatika

Aerostatika je časť aeromechaniky, ktorá skúma vzájomné pôsobenie nepohybujúcich sa plynov a a telies do nich ponorených.

Nový!!: Mechanika tekutín a Aerostatika · Pozrieť viac »

Glycerol

Glycerol, alebo glycerín, systematickým názvom propán-1,2,3-triol, je hygroskopická bezfarebná viskózna kvapalina bez zápachu, sladkej chuti.

Nový!!: Mechanika tekutín a Glycerol · Pozrieť viac »

Hydrodynamika

Hydrodynamika je časť mechaniky tekutín, ktorá sa zaoberá pohybom nestlačiteľných kvapalín a ich pôsobením na tuhé telesá pri vzájomnom pohybe.

Nový!!: Mechanika tekutín a Hydrodynamika · Pozrieť viac »

Hydrostatika

Hydrostatika je časť mechaniky tekutín.

Nový!!: Mechanika tekutín a Hydrostatika · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Mechanika tekutín a Kvapalina · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Mechanika tekutín a Molekula · Pozrieť viac »

Objem

Objem alebo volúmen môže byť.

Nový!!: Mechanika tekutín a Objem · Pozrieť viac »

Olej

Olej môže byť.

Nový!!: Mechanika tekutín a Olej · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Mechanika tekutín a Plyn · Pozrieť viac »

Pneumatika

Pneumatika väčšieho rozmeru Pneumatika je vzduchom plnená pružná súčasť dopravných prostriedkov.

Nový!!: Mechanika tekutín a Pneumatika · Pozrieť viac »

Pohyb

Pohyb môže byť.

Nový!!: Mechanika tekutín a Pohyb · Pozrieť viac »

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Nový!!: Mechanika tekutín a Sila · Pozrieť viac »

Tekutina

Tekutina je spoločný názov pre kvapaliny a plyny (resp. aj pre plazmu).

Nový!!: Mechanika tekutín a Tekutina · Pozrieť viac »

Tekutosť

Tekutosť je vlastnosť tekutín spočívajúca v ich tvarovej nestálosti.

Nový!!: Mechanika tekutín a Tekutosť · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Mechanika tekutín a Teleso · Pozrieť viac »

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte.

Nový!!: Mechanika tekutín a Veda · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Mechanika tekutín a Voda · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »