Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Mechanická práca

Index Mechanická práca

Mechanická práca alebo práca je fyzikálna veličina, ktorá je definovaná (trochu zjednodušene povedané) ako súčin zložky sily v smere pohybu a posunutia (resp. dĺžky dráhy), resp.

20 vzťahy: Diferenciál, Dostredivá sila, Fyzikálna veličina, Joule, Kosínus, Malá československá encyklopedie, Mechanická energia, Mechanika, Pohyb po kružnici, Priamočiary pohyb, Pyramída (encyklopedický časopis), Rýchlosť (fyzikálna veličina), Sila, Skalárny súčin, Trenie, Uhol, Výkon, Vektor, Vnútorná energia, Zákon zotrvačnosti.

Diferenciál

Diferenciál môže byť.

Nový!!: Mechanická práca a Diferenciál · Pozrieť viac »

Dostredivá sila

Dostredivá sila alebo centripetálna sila je sila, ktorá má pri krivočiarom pohybe smer do stredu polomeru krivosti trajektórie pohybu (pri pohybe po kružnici je to do stredu kružnice).

Nový!!: Mechanická práca a Dostredivá sila · Pozrieť viac »

Fyzikálna veličina

Fyzikálna veličina je pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu (hmotného objektu alebo sústavy hmotných objektov) alebo fyzikálneho javu.

Nový!!: Mechanická práca a Fyzikálna veličina · Pozrieť viac »

Joule

Joule (skratka J, slovenská výslovnosť podľa slovníkov je, ale meno J. P. Joule sa v skutočnosti vyslovovalo) je jednotka práce a energie.

Nový!!: Mechanická práca a Joule · Pozrieť viac »

Kosínus

Kosínus je goniometrická funkcia.

Nový!!: Mechanická práca a Kosínus · Pozrieť viac »

Malá československá encyklopedie

Kompletná ''Malá československá encyklopedie''. Malá československá encyklopedie (skr. MČSE) je tlačená všeobecná encyklopédia vydaná v rokoch 1984 - 1987.

Nový!!: Mechanická práca a Malá československá encyklopedie · Pozrieť viac »

Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn.

Nový!!: Mechanická práca a Mechanická energia · Pozrieť viac »

Mechanika

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu (a absencie mechanického pohybu, t.j. pokoja) a silami, ktoré tento mechanický pohyb (a absenciu mechanického pohybu) sprevádzajú.

Nový!!: Mechanická práca a Mechanika · Pozrieť viac »

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici (iné názvy: kruhový pohyb (hmotného bodu), otáčavý (resp. rotačný) pohyb hmotného bodu) je taký pohyb (hmotného) bodu, pri ktorom trajektória má tvar kružnice.

Nový!!: Mechanická práca a Pohyb po kružnici · Pozrieť viac »

Priamočiary pohyb

Priamočiary pohyb hmotného bodu je pohyb hmotného bodu, ktorého trajektóriou je časť priamky (teda rovná čiara).

Nový!!: Mechanická práca a Priamočiary pohyb · Pozrieť viac »

Pyramída (encyklopedický časopis)

Pyramída je (zatiaľ) najväčšia slovenská všeobecná tlačená encyklopédia.

Nový!!: Mechanická práca a Pyramída (encyklopedický časopis) · Pozrieť viac »

Rýchlosť (fyzikálna veličina)

Rýchlosť (iné názvy: vektor rýchlosti, okamžitá rýchlosť, vektor okamžitej rýchlosti, ďalšie synonymá pozri nižšie v článku; značka obyčajne v) je zmena polohového vektora (čiže jednoducho celková zmena polohy) za veľmi krátky časový interval (t.j. v.

Nový!!: Mechanická práca a Rýchlosť (fyzikálna veličina) · Pozrieť viac »

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí.

Nový!!: Mechanická práca a Sila · Pozrieť viac »

Skalárny súčin

Skalárny súčin je definovaný ako súčin absolútnych hodnôt veľkostí dvoch vektorov a kosínusu uhla, ktorý navzájom zvierajú.

Nový!!: Mechanická práca a Skalárny súčin · Pozrieť viac »

Trenie

Model vzniku trenia - prehnaná drsnosť trecích plôch Trenie je jav, ktorý vzniká pri pohybe telesa po telese.

Nový!!: Mechanická práca a Trenie · Pozrieť viac »

Uhol

Uhol alebo rovinný uhol je časť roviny určený dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom.

Nový!!: Mechanická práca a Uhol · Pozrieť viac »

Výkon

Výkon môže byť.

Nový!!: Mechanická práca a Výkon · Pozrieť viac »

Vektor

Vektor.

Nový!!: Mechanická práca a Vektor · Pozrieť viac »

Vnútorná energia

Vnútorná energia (značka U) je pojem z prvého termodynamického zákona.

Nový!!: Mechanická práca a Vnútorná energia · Pozrieť viac »

Zákon zotrvačnosti

Zákon zotrvačnosti alebo prvý pohybový zákon alebo prvý Newtonov zákon alebo princíp zotrvačnosti je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Nový!!: Mechanická práca a Zákon zotrvačnosti · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »