Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Mäkkýše

Index Mäkkýše

Mäkkýše alebo zriedkavo molusky (j. č. moluska) sú kmeň špirálovcov.

77 vzťahy: Anorganická látka, Špirálovce, Živočíchy, Červovce, Čiapočkovce, Bezstavovce, Bielkovina, Bylinožravec, Carl Linné, Celóm, Chitóny, Chordáty, Dýchací pigment, Dýchanie, Dravce, Druh (taxonómia), Dvojstranovce, Ekonomika, Endoderma, Enzým, Epitel, Epitelovce, Evolúcia, Fylogenéza, Hemoglobín, Hermafrodit, Hlava, Hlavonožce, Hltan, Huby, Jed, Kmeň (taxonómia), Končatina, Krv, Kryštál, Larva, Lastúrniky, Lodičky (taxón), Malakológia, Mäkkýšovce, More, Mozog, Nervová sústava, Neurón, Obehová sústava, Obrúčkavce, Oko, Oporná sústava, Organická látka, Pažerák, ..., Parazitizmus, Pečeň, Perla, Planktón, Plášť, Podžalúdková žľaza, Pokožka, Potrava, Prvoústovce, Radula, Riasa, Ritný otvor, Súš, Schránkovce, Sladká voda, Slinná žľaza, Srdce (orgán), Sval, Tráviaca sústava, Trochofórovce, Uhličitan vápenatý, Ulitníky, Vývin, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Zoológia, Zubovky, Zygota. Rozbaliť index (27 viac) »

Anorganická látka

Anorganická látka je neústrojná látka, čiže látka, ktorá sa neriadi zákonmi živej prírody.

Nový!!: Mäkkýše a Anorganická látka · Pozrieť viac »

Špirálovce

Špirálovce (Spiralia) sú skupina kmeňov prvoústovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Špirálovce · Pozrieť viac »

Živočíchy

Živočíchy (Animalia) alebo mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa; hovorovo a najmä ak sú väčšie: zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život - sú prisadnuté).

Nový!!: Mäkkýše a Živočíchy · Pozrieť viac »

Červovce

Červovce (lat. Aplacophora) môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Červovce · Pozrieť viac »

Čiapočkovce

Čiapočkovce alebo čiapočky (lat. Monoplacophora) sú trieda schránkovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Čiapočkovce · Pozrieť viac »

Bezstavovce

Ježovka Bezstavovce (lat. Evertebrata, Invertebrata, Avertebrata) je súhrnné označenie pre všetky prvoky a živočíchy, ktoré nie sú stavovce, teda nemajú chrbticu.

Nový!!: Mäkkýše a Bezstavovce · Pozrieť viac »

Bielkovina

thumb thumb Bielkovina alebo proteín je vysokomolekulárna prírodná látka, ktorej základ tvorí jeden alebo viac reťazcov zložených z jednotlivých aminokyselín.

Nový!!: Mäkkýše a Bielkovina · Pozrieť viac »

Bylinožravec

rias, preto ich zaraďujeme medzi bylinožravce Bylinožravec alebo rastlinožravec alebo herbivor alebo fytofág je v širšom slova zmysle akýkoľvek organizmus živiaci sa rastlinami.

Nový!!: Mäkkýše a Bylinožravec · Pozrieť viac »

Carl Linné

Carl Linné (Carl von Linné,; * 23. máj 1707, Råshult – † 10. január 1778, Uppsala) bol švédsky prírodovedec, lekár, entomológ, botanik a zakladateľ taxonómie.

Nový!!: Mäkkýše a Carl Linné · Pozrieť viac »

Celóm

Celóm alebo coelom je druhotná telová dutina mnohobunkových živočíchov.

Nový!!: Mäkkýše a Celóm · Pozrieť viac »

Chitóny

Chitóny (staršie: chitony, štítonosiče; zastarano: bliaškonosné, slimáci chrobákovití, chrobákovci; lat. Polyplacophora) sú trieda primitívnych mäkkýšov.

Nový!!: Mäkkýše a Chitóny · Pozrieť viac »

Chordáty

Chordáty alebo strunovce sú kmeň mnohobunkových živočíchov, zahrňujúci aj stavovce.

Nový!!: Mäkkýše a Chordáty · Pozrieť viac »

Dýchací pigment

Štruktúra hemoglobínu, krvného farbiva stavovcov vrátane človeka Dýchací pigment (ďalšie názvy dýchacie farbivo, krvný pigment, krvné farbivo) je chemická zlúčenina, ktorá slúži na prenos dýchacích plynov v tele živočíchov.

Nový!!: Mäkkýše a Dýchací pigment · Pozrieť viac »

Dýchanie

Dýchanie alebo respirácia (lat. respiro; spiro.

Nový!!: Mäkkýše a Dýchanie · Pozrieť viac »

Dravce

Dravce môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Dravce · Pozrieť viac »

Druh (taxonómia)

Druh alebo species alebo spécia (lat. species) je taxonomická kategória s úrovňou nižšou ako rod (resp. podrod).

Nový!!: Mäkkýše a Druh (taxonómia) · Pozrieť viac »

Dvojstranovce

Dvojstranovce alebo staršie dvojsúmerníky (Bilateralia, Bilateria) alebo trojlistovce (Triblastica, Triploblastica) sú skupina resp.

Nový!!: Mäkkýše a Dvojstranovce · Pozrieť viac »

Ekonomika

Hospodárstvo alebo ekonomika môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Ekonomika · Pozrieť viac »

Endoderma

Endoderma (nesprávne endoderm) môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Endoderma · Pozrieť viac »

Enzým

Enzým (z gr. εν- en- „v” a ζύμη zýme „kvas”) je proteín, ktorý katalyzuje chemickú reakciu.

Nový!!: Mäkkýše a Enzým · Pozrieť viac »

Epitel

typy epitelu Epitel (z gr. epi - na, nad a thelys - mäkký; iné názvy: epitelové tkanivo, výstelka, výstelkové tkanivo, krycie tkanivo) je jeden zo základných typov tkaniva.

Nový!!: Mäkkýše a Epitel · Pozrieť viac »

Epitelovce

Epitelovce (iné názvy: eumetazoá, eumetazoa, lat. Eumetazoa alebo Epitelozoa) sú vývojový stupeň živočíchov s dobre vyvinutou diferenciáciou zárodočných listov.

Nový!!: Mäkkýše a Epitelovce · Pozrieť viac »

Evolúcia

Evolúcia môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Evolúcia · Pozrieť viac »

Fylogenéza

Fylogenetický strom základných skupín organizmov zostavený na základe štúdia rRNA Fylogenéza sú na základe dedukcie vyvodené vývojové línie skupiny organizmov, vrátane rekonštrukcie spoločného predka a súhrnu všetkých vetvení jednotlivých vývojových vetiev v priebehu geologických období Zeme.

Nový!!: Mäkkýše a Fylogenéza · Pozrieť viac »

Hemoglobín

Štruktúra hemoglobínu Hemoglobín (skratka Hb) je červené krvné farbivo.

Nový!!: Mäkkýše a Hemoglobín · Pozrieť viac »

Hermafrodit

Hermafrodit alebo obojpohlavný živočích je živočích alebo organizmus, ktorý má súčasne samčie a samičie pohlavné orgány.

Nový!!: Mäkkýše a Hermafrodit · Pozrieť viac »

Hlava

Hlava môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Hlava · Pozrieť viac »

Hlavonožce

Hlavonožce (zastarano: hlavonohé, hlavonožci, ramenýše) sú trieda schránkovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Hlavonožce · Pozrieť viac »

Hltan

Hltan (lat. pharynx) je svalová trubica pokrytá viacradovým cylindrickým alebo viacvrstvovým dlaždicovým nerohovatejúcim epitelom.

Nový!!: Mäkkýše a Hltan · Pozrieť viac »

Huby

Huby (lat. Fungi, staršie Mycetalia, vlastné huby/pravé huby - Eumycota, nesprávne Mycophyta) sú veľký taxón (spravidla ríša) heterotrofných väčšinou nepohyblivých organizmov bez fotosyntetických pigmentov.

Nový!!: Mäkkýše a Huby · Pozrieť viac »

Jed

EÚ definuje symbol toxicity smernicou 67/548/EHS Jed (iné názvy: toxická/jedovatá/otravná látka, toxikum, otrava) je látka, ktorá už v malých množstvách spôsobuje poškodenie biologických funkcií organizmu až smrť.

Nový!!: Mäkkýše a Jed · Pozrieť viac »

Kmeň (taxonómia)

Kmeň (Phylum) je taxonomická jednotka s vyššou úrovňou než trieda (resp. nadtrieda) a nižšou ako ríša (resp. podríša).

Nový!!: Mäkkýše a Kmeň (taxonómia) · Pozrieť viac »

Končatina

Končatina je dlhá členená časť tela, ktorá vystupuje z trupu, napr.

Nový!!: Mäkkýše a Končatina · Pozrieť viac »

Krv

Zľava doprava: červená krvinka, krvná doštička, biela krvinka Krv je z morfologického hľadiska mezenchýmové tkanivo, ktorého bunky (hemocyty) sa pohybujú v tekutej medzibunkovej látke (krvnej plazme).

Nový!!: Mäkkýše a Krv · Pozrieť viac »

Kryštál

Kryštál kremeňa Kryštál alebo kryštálový jedinec je fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou (trojrozmernou) štruktúrou atómov, molekúl a iónov.

Nový!!: Mäkkýše a Kryštál · Pozrieť viac »

Larva

motýľov kôrovcov mnohoštetinavcov trochofora Larva alebo larválne štádium je nedospelé vývinové štádium živočíchov, ktoré sa buď postupným zvliekaním (nedokonalá premena) alebo prostredníctvom kukly (dokonalá premena) zmení na dospelého jedinca.

Nový!!: Mäkkýše a Larva · Pozrieť viac »

Lastúrniky

Lastúrniky (iné názvy: zriedkavo korytníky, zastarano lasturniky, lastúrnici, lastúrovci, lastury, mlže, mlži, mušle; lat. Bivalvia, Lamellibranchia) sú trieda schránkovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Lastúrniky · Pozrieť viac »

Lodičky (taxón)

Lodičky alebo (novšie) lodienky (Nautiloidea alebo niekedy Tetrabranchiata (v užšom zmysle)) je taxón (spravidla podtrieda, niekedy rad) štvoržiabrých hlavonožcov.

Nový!!: Mäkkýše a Lodičky (taxón) · Pozrieť viac »

Malakológia

Malakológia (gr. μαλακός (malakos).

Nový!!: Mäkkýše a Malakológia · Pozrieť viac »

Mäkkýšovce

Mäkkýšovce (iné názvy: prvomäkkýše, amfineury; zastarano chitóny; lat. Amphineura) sú primitívne mäkkýše.

Nový!!: Mäkkýše a Mäkkýšovce · Pozrieť viac »

More

Dánsku More je „časť oceána, rôznym spôsobom obklopená súšou alebo vyvýšeninami oceánskeho dna, líšiaca sa od otvoreného oceána špecifickými vlastnoťami“.

Nový!!: Mäkkýše a More · Pozrieť viac »

Mozog

ľudský mozog magnetickej rezonancie (sekvencia "true" IR) Mozog (← z, en- v, kefalos hlava) je orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce, ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné.

Nový!!: Mäkkýše a Mozog · Pozrieť viac »

Nervová sústava

Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a voľnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vonkajšieho sveta a odovzdáva ich ďalej výkonným orgánom, napríklad svalom a žľazám, čím sa vyvolá istá želaná telesná reakcia.

Nový!!: Mäkkýše a Nervová sústava · Pozrieť viac »

Neurón

Schéma typického neurónu Neurón alebo nervová bunka je bunka, ktorá je najvýznamnejším stavebným a funkčným prvkom nervového tkaniva.

Nový!!: Mäkkýše a Neurón · Pozrieť viac »

Obehová sústava

Obehová sústava je anatomická sústava u živočíchov a človeka pozostávajúca z cievnej sústavy (.

Nový!!: Mäkkýše a Obehová sústava · Pozrieť viac »

Obrúčkavce

Obrúčkavce (zriedkavo: obrúčkavé/článkované červy, červy obrúčkavé/článkované, zastarano červy obrúčkaté) sú kmeň špirálovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Obrúčkavce · Pozrieť viac »

Oko

Ľudské oko Oko je orgán reagujúci na svetlo.

Nový!!: Mäkkýše a Oko · Pozrieť viac »

Oporná sústava

Vnútorná kostra - Tyrannousaurus rex Oporná sústava alebo oporný systém je orgánová sústava tvoriaca oporu a ochranu organizmov.

Nový!!: Mäkkýše a Oporná sústava · Pozrieť viac »

Organická látka

Organická látka je ústrojná látka, teda látka, typická pre živú prírodu.

Nový!!: Mäkkýše a Organická látka · Pozrieť viac »

Pažerák

konečník, 9. análny otvor Pažerák (gréc. oesophagus z oisofagos.

Nový!!: Mäkkýše a Pažerák · Pozrieť viac »

Parazitizmus

Parazitizmus alebo cudzopasníctvo je vzťah, v ktorom jeden organizmus, tzv.

Nový!!: Mäkkýše a Parazitizmus · Pozrieť viac »

Pečeň

Ľudská pečeň ovce Pečeň (gr. hepar; lat. jecur) je exokrinná žľaza u stavovcov, vrátane človeka.

Nový!!: Mäkkýše a Pečeň · Pozrieť viac »

Perla

Japonské perly, Toba Pearl Island, Japonsko Perlová farma, Seram, Indonézia Perla je tvrdý, guľatý objekt tvorený v ustriciach.

Nový!!: Mäkkýše a Perla · Pozrieť viac »

Planktón

Zástupcovia planktónu kôrovec ''(Hyperia macrocephala)'' je súčasťou zooplanktónu Planktón je súbor mikroskopických organizmov pasívne sa vznášajúcich v prostredí.

Nový!!: Mäkkýše a Planktón · Pozrieť viac »

Plášť

Plášť môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Plášť · Pozrieť viac »

Podžalúdková žľaza

Pankreas Podžalúdková žľaza alebo pankreas alebo zastarano slinivka (brušná) je tubuloalveolárna žľaza všetkých stavovcov nachádzajúca sa v žalúdočno-pečeňovej oblasti a ústiaca cez jeden alebo viacero vývodov (ductus pancreaticus) vedľa alebo cez žlčovod do prednej časti tenkého čreva.

Nový!!: Mäkkýše a Podžalúdková žľaza · Pozrieť viac »

Pokožka

Pokožka alebo epiderma (lat. epidermis) môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Pokožka · Pozrieť viac »

Potrava

Potrava je strava - látka, ktoré prijímajú organizmy na svoju výživu.

Nový!!: Mäkkýše a Potrava · Pozrieť viac »

Prvoústovce

Prvoústovce alebo prvoúste (Protostomia, Gastroneuralia) je vývojová vetva dvojstranovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Prvoústovce · Pozrieť viac »

Radula

Nákres raduly slimáka. Radula je orgán a poznávací znak mäkkýšov, ktorý slúži na strúhanie potravy.

Nový!!: Mäkkýše a Radula · Pozrieť viac »

Riasa

Riasa môže byť aj.

Nový!!: Mäkkýše a Riasa · Pozrieť viac »

Ritný otvor

konečník, 9. análny otvor Ritný otvor alebo análny otvor alebo riť alebo anus (lat. anus) je otvor slúžiaci ako vývod tráviacej sústavy živočíchov.

Nový!!: Mäkkýše a Ritný otvor · Pozrieť viac »

Súš

Súš môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Súš · Pozrieť viac »

Schránkovce

Schránkovce (Conchifera) sú mäkkýše, ktorých telo nie je kryté kutikulou, ale je chránené jednodielnou alebo dvojdielnou schránkou, ktorá je produktom epidermy, presnejšie plášťa.

Nový!!: Mäkkýše a Schránkovce · Pozrieť viac »

Sladká voda

Číne. Sladká voda je voda prirodzene sa vyskytujúca na povrchu zeme, zvyčajne v potokoch, riekach, rybníkoch, jazerách, rašeliniskách a v podzemí v kolektoroch podzemnej vody a podzemných riekach.

Nový!!: Mäkkýše a Sladká voda · Pozrieť viac »

Slinná žľaza

Slinná žľaza je exokrinná žľaza, ktorá produkuje slinu.

Nový!!: Mäkkýše a Slinná žľaza · Pozrieť viac »

Srdce (orgán)

Ľudské srdce a pľúca Srdce (latinsky: cor, grécky: καρδια – kardia) je dutý svalový orgán, ktorý pumpuje krv cez obehovú sústavu (kardiovaskulárny systém) vďaka rytmickým sťahom (kontrakciám).

Nový!!: Mäkkýše a Srdce (orgán) · Pozrieť viac »

Sval

Zväzky svalových vláken priečne pruhovanej svaloviny pohľad v 3 rôznych mierkach. Sval je zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva.

Nový!!: Mäkkýše a Sval · Pozrieť viac »

Tráviaca sústava

Diagram tráviacej sústavy Tráviaca sústava (iné názvy: tráviaci trakt, tráviaci systém, tráviaca rúra, zažívacia rúra; lat. apparatus digestorius) je skupina orgánov, ktoré sa zúčastňujú príjmu, spracovania a vylučovania potravy.

Nový!!: Mäkkýše a Tráviaca sústava · Pozrieť viac »

Trochofórovce

Trochofórovce (Trochozoa) sú línia špirálovcov, skupiny kmeňov prvoústovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Trochofórovce · Pozrieť viac »

Uhličitan vápenatý

Uhličitan vápenatý Uhličitan vápenatý (CaCO3) je chemická zlúčenina, ktorá sa v prírode vyskytuje ako minerály kalcit a aragonit, alebo ako hlavná súčasť vápenca – usadenej horniny prevažne biologického pôvodu.

Nový!!: Mäkkýše a Uhličitan vápenatý · Pozrieť viac »

Ulitníky

Ulitníky (iné názvy: slimáky, zastarano plže, plži, bruchonohé, bruchonožce, bruchonožci, mäkkýši bruchonohí, slimáci bruchonohí; lat. Gastropoda) sú trieda schránkovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Ulitníky · Pozrieť viac »

Vývin

Vývin môže byť.

Nový!!: Mäkkýše a Vývin · Pozrieť viac »

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (v rokoch 1943 – 1953 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, v rokoch 1953 – 1973 Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied) je účelové vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ktoré „publikuje najvýznamnejšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti vo vedách o neživej a živej prírode i v oblasti spoločenských vied.“http://www.veda.sav.sk/index.php?option.

Nový!!: Mäkkýše a VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied · Pozrieť viac »

Zoológia

Zoológia je veda, ktorá študuje živočíchy.

Nový!!: Mäkkýše a Zoológia · Pozrieť viac »

Zubovky

Zubovky (iné názvy: klovitovce, klovitce; zastarano predonohé; lat. Scaphopoda) sú trieda schránkovcov.

Nový!!: Mäkkýše a Zubovky · Pozrieť viac »

Zygota

Zygota je bunka, ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek – gamét.

Nový!!: Mäkkýše a Zygota · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Mollusca, Moluska, Mäkkýš.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »