Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Kyslík

Index Kyslík

Kyslík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku O a protónové číslo 8.

74 vzťahy: Aldehyd, Alkohol, Anión, Atmosféra, Biogénny prvok, Carl Wilhelm Scheele, Chemická reakcia, Chemická zlúčenina, Chemický prvok, Dýchanie, Dekompresné ochorenie, Destilácia (chémia), Drahý kov, Dusičnan, Elektronegativita, Ester (chemická zlúčenina), Exotermická reakcia, Fenol, Fluór, Fluorid, Fosforečnan, Furán, Halogény, Henry Bessemer, Horenie, Hornina, Horolezectvo, Hydrosféra, Hydroxid, Hydroxid draselný, Hydroxid sodný, Hydroxid vápenatý, Karboxylová kyselina, Katión, Ketón, Kremičitan, Kubická sústava, Kvapalina, Kyselina, Litosféra, Mol (jednotka SI), Molekula, Nekov, Organizmus, Oxid, Oxidačné číslo, Oxidačné činidlo, Ozón, Ozonid, Paramagnetizmus, ..., Periodická tabuľka, Peroxid, Peroxid sodný, Peroxid vodíka, Pevná látka, Pilot, Plyn, Potápanie, Protónové číslo, Rayleighov rozptyl, Rozpustnosť, Síran, Svetlo, Teplota, Uhlík, Uhličitan, Vesmír, Voda, Vodík, Vyparovanie, Vzácny plyn, Vzduch, Zápalná teplota, Zem. Rozbaliť index (24 viac) »

Aldehyd

Všeobecný štruktúrny vzorec aldehydov Aldehyd je organická zlúčenina, chemicky kyslíkatý derivát uhľovodíkov s aldehydickou funkčnou skupinou R–CH.

Nový!!: Kyslík a Aldehyd · Pozrieť viac »

Alkohol

Alkohol môže byť.

Nový!!: Kyslík a Alkohol · Pozrieť viac »

Anión

Anión je záporne nabitý ión.

Nový!!: Kyslík a Anión · Pozrieť viac »

Atmosféra

Atmosféra alebo ovzdušie môže byť.

Nový!!: Kyslík a Atmosféra · Pozrieť viac »

Biogénny prvok

Biogénny prvok alebo bioprvok je chemický prvok, ktorý sa nachádza v živých organizmoch.

Nový!!: Kyslík a Biogénny prvok · Pozrieť viac »

Carl Wilhelm Scheele

Carl Wilhelm Scheele (* 9. december 1742 – † 21. máj 1786) bol švédsky chemik nemeckého pôvodu, ktorý objavil mnoho chemických látok.

Nový!!: Kyslík a Carl Wilhelm Scheele · Pozrieť viac »

Chemická reakcia

Chemická reakcia je premena reaktantov na produkty.

Nový!!: Kyslík a Chemická reakcia · Pozrieť viac »

Chemická zlúčenina

Chemická zlúčenina alebo skrátene zlúčenina je homogénna látka, zložená zo stavebných častíc rozličných prvkov (atómov, iónov), ktoré sú zlúčené v určitom, vždy v tom istom vzájomnom pomere.

Nový!!: Kyslík a Chemická zlúčenina · Pozrieť viac »

Chemický prvok

Chemický prvok alebo prvok je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom.

Nový!!: Kyslík a Chemický prvok · Pozrieť viac »

Dýchanie

Dýchanie alebo respirácia (lat. respiro; spiro.

Nový!!: Kyslík a Dýchanie · Pozrieť viac »

Dekompresné ochorenie

Dekompresné ochorenie (angl. decompression sickness, DCS) je typ dekompresnej choroby, ktorá vzniká následkom poklesu okolitého tlaku a prejavuje sa rôznymi symptómami.

Nový!!: Kyslík a Dekompresné ochorenie · Pozrieť viac »

Destilácia (chémia)

Schéma laboratórnej destilačnej aparatúry1. zdroj tepla2. destilačná banka3. destilačná hlava4. teplomer5. chladič6. vstup chladiaceho média7. výstup chladiaceho média8. destilát9. odsávanie (pri vákuovej destilácii)10. zachytávač destilátu Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie látok z kvapalných zmesí na základe ich charakteristických teplôt varu (napr. výroba destilovanej vody, výroba benzínu).

Nový!!: Kyslík a Destilácia (chémia) · Pozrieť viac »

Drahý kov

Drahý kov alebo ušľachtilý kov je kov, ktorý sa na vzduchu nemení a vyskytuje sa v rýdzej forme alebo vo forme zlúčenín (napr. zlato, platina).

Nový!!: Kyslík a Drahý kov · Pozrieť viac »

Dusičnan

Štruktúra a väzby aniónu dusičnanu Dusičnan (nesystematický názov liadok) je soľ kyseliny dusičnej HNO3, pričom sa skladá z aniónu NO3-1 a katiónu, často kovu, prípadne amónneho katiónu NH4+.

Nový!!: Kyslík a Dusičnan · Pozrieť viac »

Elektronegativita

Elektronegativita (elektropozitivita nie je opačná veličina) je v chémii vlastnosť atómu vyjadrujúca jeho schopnosť priťahovať väzbové elektróny.

Nový!!: Kyslík a Elektronegativita · Pozrieť viac »

Ester (chemická zlúčenina)

Štruktúrny vzorec esteru. Estery sú skupina zlúčenín, v ktorých organická skupina nahrádza disociovateľný atóm vodíka v kyslíkatej kyseline.

Nový!!: Kyslík a Ester (chemická zlúčenina) · Pozrieť viac »

Exotermická reakcia

Aluminotermia je typická exotermická reakcia Exotermická reakcia je chemická reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje energia, zvyčajne vo forme tepla.

Nový!!: Kyslík a Exotermická reakcia · Pozrieť viac »

Fenol

Kalotový model molekuly fenolu Kryštály fenolu Fenol, benzenol alebo hydroxybenzén (zastarano aj kyselina karbolová) je hydroxyderivát benzénu.

Nový!!: Kyslík a Fenol · Pozrieť viac »

Fluór

Fluór Fluor (lat. fluere.

Nový!!: Kyslík a Fluór · Pozrieť viac »

Fluorid

Fluoridy sú binárne zlúčeniny fluóru s inými prvkami, v ktorých je fluor v podobe aniónu F−.

Nový!!: Kyslík a Fluorid · Pozrieť viac »

Fosforečnan

Fosforečnan alebo fosfát je soľ kyseliny fosforečnej.

Nový!!: Kyslík a Fosforečnan · Pozrieť viac »

Furán

Furán je heterocyklická organická zlúčenina s jedným atómom kyslíka v päťčlánkovom cykle.

Nový!!: Kyslík a Furán · Pozrieť viac »

Halogény

Halogén je súhrnný názov pre všetky prvky 17.

Nový!!: Kyslík a Halogény · Pozrieť viac »

Henry Bessemer

Bessemerov konvertor na výrobu ocele Sir Henry Bessemer (* 19. január 1813, Charlton, Spojené kráľovstvo – † 15. marec 1898, Londýn) bol britský vynálezca.

Nový!!: Kyslík a Henry Bessemer · Pozrieť viac »

Horenie

Horenie alebo spaľovanie (v širšom zmysle) (podľa niektorých zdrojov je synonymum aj slovo oheň) môže byť.

Nový!!: Kyslík a Horenie · Pozrieť viac »

Hornina

Granitové bloky v Cornwalle Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých minerálov.

Nový!!: Kyslík a Hornina · Pozrieť viac »

Horolezectvo

Výstup na Mont Blanc v roku 1862 Horolezectvo alebo alpinizmus alebo alpinistika je športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál.

Nový!!: Kyslík a Horolezectvo · Pozrieť viac »

Hydrosféra

Južnej Ameriky. Hydrosféra (z gr. hydro – voda) je názov zahŕňajúci všetko vodstvo (či už na povrchu, pod povrchom alebo nad povrchom) a v akejkoľvek forme (vodná para, tekutina, ľad) Zeme, vo všeobecnosti aj akejkoľvek inej planéty.

Nový!!: Kyslík a Hydrosféra · Pozrieť viac »

Hydroxid

Hydroxid je zlúčenina katiónu kovu s aniónom -OH−, ktorá sa v roztoku ionizuje podľa rovnice (M je katión jednomocného kovu).

Nový!!: Kyslík a Hydroxid · Pozrieť viac »

Hydroxid draselný

Hydroxid draselný (alebo lúh draselný) je biela kryštalická, silne zásaditá látka.

Nový!!: Kyslík a Hydroxid draselný · Pozrieť viac »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný, kaustická sóda; v potravinárstve ako E524), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady.

Nový!!: Kyslík a Hydroxid sodný · Pozrieť viac »

Hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý alebo hasené vápno Ca(OH)2 je ľahký, biely beztvarý prášok alebo biela kryštalická látka, ktorá je takmer nerozpustná vo vode s rastúcou teplotou rozpustnosť ešte klesá.

Nový!!: Kyslík a Hydroxid vápenatý · Pozrieť viac »

Karboxylová kyselina

Štruktúra karboxylovej kyseliny Karboxylové kyseliny sú organické zlúčeniny s karboxylovou funkčnou skupinou -COOH.

Nový!!: Kyslík a Karboxylová kyselina · Pozrieť viac »

Katión

Katión je kladne nabity ión.

Nový!!: Kyslík a Katión · Pozrieť viac »

Ketón

Ketóny sú organické zlúčeniny, chemicky deriváty uhľovodíkov s funkčnou skupinou R1-(C.

Nový!!: Kyslík a Ketón · Pozrieť viac »

Kremičitan

Kremičitan alebo silikát je súhrnný názov skupiny chemických zlúčenín, ktorých molekula obsahuje kremičitanový anión.

Nový!!: Kyslík a Kremičitan · Pozrieť viac »

Kubická sústava

Kubická (alebo izometrická, v staršom názvosloví aj kocková) sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav.

Nový!!: Kyslík a Kubická sústava · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Kyslík a Kvapalina · Pozrieť viac »

Kyselina

Kyseliny (všeobecne často označované HA) alebo acidá sú tradičné chemické zlúčeniny, ktorých vodný roztok má pH menšie ako 7,0.

Nový!!: Kyslík a Kyselina · Pozrieť viac »

Litosféra

Litosféra, pozostávajúca z tektonických platní Litosféra, (gréc. lithos: kameň, kamenná sféra) je najvrchnejšia, pevná vrstva kamenných planét.

Nový!!: Kyslík a Litosféra · Pozrieť viac »

Mol (jednotka SI)

Mol alebo staršie mól, značka mol, je jednotka látkového množstva sústavy.

Nový!!: Kyslík a Mol (jednotka SI) · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Kyslík a Molekula · Pozrieť viac »

Nekov

Nekovy sú jednou z troch skupín chemických prvkov spolu s kovmi a polokovmi.

Nový!!: Kyslík a Nekov · Pozrieť viac »

Organizmus

Organizmus môže byť.

Nový!!: Kyslík a Organizmus · Pozrieť viac »

Oxid

Kremeň, oxid kremičitý, jeden z najbežnejších oxidov, vyskytujúcich sa v prírode. Oxid (staršie pomenovanie kysličník) je zlúčenina kyslíka s iným, menej elektronegatívnym prvkom.

Nový!!: Kyslík a Oxid · Pozrieť viac »

Oxidačné číslo

Oxidačné číslo, mocenstvo alebo oxidačný stupeň, alebo oxidačný stav je veličina, vyjadrujúca skutočný náboj častice v jednotkách elementárneho náboja (napr. katión Rb+ má oxidačné číslo I), príp.

Nový!!: Kyslík a Oxidačné číslo · Pozrieť viac »

Oxidačné činidlo

Symbol oxidačného činidla Oxidačné činidlo alebo oxidovadlo je látka, ktorá sa v chemickej reakcii redukuje (jej atómy získavajú elektróny) čiže zmenšuje svoje oxidačné číslo a tým oxiduje druhú látku (odoberá im elektróny) a zároveň jej zväčšuje oxidačné číslo.

Nový!!: Kyslík a Oxidačné činidlo · Pozrieť viac »

Ozón

Molekula ozónu, schematické znázornenie Molekula ozónu, schematické priestorové znázornenie Ozón je plyn, ktorého molekula sa skladá z troch atómov kyslíka.

Nový!!: Kyslík a Ozón · Pozrieť viac »

Ozonid

Ozonidy sú binárne (dvojprvkové) zlúčeniny ozónu s elektropozitívnymi prvkami.

Nový!!: Kyslík a Ozonid · Pozrieť viac »

Paramagnetizmus

Paramagnetizmus je forma magnetizmu ktorá sa objavuje len v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa.

Nový!!: Kyslík a Paramagnetizmus · Pozrieť viac »

Periodická tabuľka

Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia chemických prvkov.

Nový!!: Kyslík a Periodická tabuľka · Pozrieť viac »

Peroxid

Peroxidy sú zlúčeniny obsahujúce jednoduchú väzbu kyslík-kyslík.

Nový!!: Kyslík a Peroxid · Pozrieť viac »

Peroxid sodný

Peroxid sodný (Na2O2) je zlúčenina sodíka a kyslíka (v podstate je to sodná soľ peroxidu vodíka).

Nový!!: Kyslík a Peroxid sodný · Pozrieť viac »

Peroxid vodíka

Molekula peroxidu vodíka. Peroxid vodíka (H2O2, HO-OH) je binárna zlúčenina kyslíka a vodíka.

Nový!!: Kyslík a Peroxid vodíka · Pozrieť viac »

Pevná látka

Pevná látka, tuhá látka, tuhé skupenstvo alebo pevné skupenstvo (o voľbe medzi slovami „pevný“ a „tuhý“ pozri napr.) je jedno z troch hlavných skupenstiev, napr.

Nový!!: Kyslík a Pevná látka · Pozrieť viac »

Pilot

Americký stíhací pilot James Jabara stojaci v kokpite svojho F-86 Sabre Discovery a veliteľa s ''pilotom'' Pilot (iné názvy: letecký pilot, letec) je osoba riadiaca alebo majúca povolenie na riadenie lietadla, prípadne aj kozmickej lode, alebo len veliteľ lietadla.

Nový!!: Kyslík a Pilot · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Kyslík a Plyn · Pozrieť viac »

Potápanie

Potápanie je pobyt a pohyb človeka pod vodou za pomoci technického vybavenia alebo bez neho.

Nový!!: Kyslík a Potápanie · Pozrieť viac »

Protónové číslo

Z – protónové číslo Protónové číslo alebo staršie atómové číslo je poradové číslo chemického prvku v periodickej tabuľke, ktoré vyjadruje počet protónov (t. j. množstvo kladných nábojov) v jadre atómu.

Nový!!: Kyslík a Protónové číslo · Pozrieť viac »

Rayleighov rozptyl

Rayleighov rozptyl (nazvaný podľa lorda Rayleigha) je rozptyl svetla alebo iného elektromagnetického žiarenia, časticami oveľa menšími ako je vlnová dĺžka svetla.

Nový!!: Kyslík a Rayleighov rozptyl · Pozrieť viac »

Rozpustnosť

Rozpustnosť označuje schopnosť danej látky rozpúšťať sa v rozpúšťadle.

Nový!!: Kyslík a Rozpustnosť · Pozrieť viac »

Síran

Síran je soľ kyseliny sírovej, v ktorej sa nachádza síranový anión (SO42−) a katión, najčastejšie kovu, prípadne amónny katión NH4+.

Nový!!: Kyslík a Síran · Pozrieť viac »

Svetlo

Svetlo (iné názvy: svetelné žiarenie, svetelná radiácia; ako vlnenie: svetelné vlnenie/vlny; ako časť elektromagnetického spektra: svetelné spektrum, svetelné pásmo) môže byť.

Nový!!: Kyslík a Svetlo · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Kyslík a Teplota · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Kyslík a Uhlík · Pozrieť viac »

Uhličitan

Uhličitan alebo karbonát (XCO3, pričom X je chemický prvok, zväčša kov) je chemická zlúčenina, soľ kyseliny uhličitej, tvorenej katiónom a uhličitanovej skupiny CO3-II.

Nový!!: Kyslík a Uhličitan · Pozrieť viac »

Vesmír

Obrázok z viditeľného svetla, prichádzajúceho z najhlbších kútov vesmíru. Autor: NASA, ESA, S. Beckwith (STScI) a HUDF tím. Vesmír (iné názvy: univerzum, kozmos; trochu nepresne: Metagalaxia; v najširšom zmysle aj svet; zastarano vše(ho)mír alebo všesvet; gr. kosmos, lat. universum) môže byť.

Nový!!: Kyslík a Vesmír · Pozrieť viac »

Voda

Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

Nový!!: Kyslík a Voda · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Kyslík a Vodík · Pozrieť viac »

Vyparovanie

Vyparovanie je skupenská premena, pri ktorej sa kvapalina mení na plyn.

Nový!!: Kyslík a Vyparovanie · Pozrieť viac »

Vzácny plyn

Vzácny plyn (iné názvy: aerogén, staršie inertný plyn) je súhrnný názov pre chemické prvky 18.

Nový!!: Kyslík a Vzácny plyn · Pozrieť viac »

Vzduch

Vzduch je názov zmesi plynov v atmosfére Zeme.

Nový!!: Kyslík a Vzduch · Pozrieť viac »

Zápalná teplota

Zápalná teplota môže byť.

Nový!!: Kyslík a Zápalná teplota · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Kyslík a Zem · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Molekulárny kyslík, Oxygenium.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »