Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Kyselina chlorovodíková

Index Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina soľná, je čistý, bezfarebný vodný roztok plynného chlorovodíka.

27 vzťahy: Abú Músá Džábir ibn Hajján, Anión, Byzantská ríša, Chemický priemysel, Chlorid železitý, Chlorovodík, Hustota, Katión, Koncentrácia, Kyselina bromovodíková, Kyselina chloristá, Kyselina dusičná, Kyselina jodovodíková, Kyselina sírová, Kyslosť, Lúčavka kráľovská, Polyuretán, Polyvinylchlorid, Prídavná látka v potravinách, Priemyselná revolúcia, R-veta, Reaktant, Roztok, Tepelná kapacita, Teplota topenia, Teplota varu, Viskozita.

Abú Músá Džábir ibn Hajján

Portrét z 15. storočia, Codici Ashburnhamiani 1166, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia Abú Músa Džábir ibn Hajján (arab. Abú Abd Alláh Džábir bin Hajján bin Abd Alláh al-Azdí) (* asi 721, Tus, Chorasán, Irán? – † asi 815, Kufa, Irak), známy tiež pod latinským menom Geber bol moslimským alchymistom, farmaceutom, filozofom, astronómom a fyzikom.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Abú Músá Džábir ibn Hajján · Pozrieť viac »

Anión

Anión je záporne nabitý ión.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Anión · Pozrieť viac »

Byzantská ríša

Konštantín Veľký s modelom Konštantínopola (detail mozaiky v Hagia Sofia) Byzantská ríša (iné názvy: Byzancia, Byzant, Byzantsko, pre rané obdobie: Východorímska ríša alebo Východorímske cisárstvo; obyvateľ Byz. ríše sa volá Byzantínec), je umelý názov pre východnú, grécko-orientálnu časť Rímskej ríše a pre nadväzujúci stredoveký štát.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Byzantská ríša · Pozrieť viac »

Chemický priemysel

Chemický priemysel je priemyselné odvetvie s vysokou technickou a technologickou náročnosťou zaoberajuce sa chemickou premenou surovín na produkty.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chemický priemysel · Pozrieť viac »

Chlorid železitý

Chlorid železitý, (FeCl3) je svetlohnedá hygroskopická anorganická zlúčenina, ktorá sa za pôsobenia vzdušnej vlhkosti samovoľne rozteká.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chlorid železitý · Pozrieť viac »

Chlorovodík

Štruktúrny vzorec Chlorovodík je plynná látka s charakteristickým zápachom.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chlorovodík · Pozrieť viac »

Hustota

Hustota môže byť.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Hustota · Pozrieť viac »

Katión

Katión je kladne nabity ión.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Katión · Pozrieť viac »

Koncentrácia

Koncentrácia je miera množstva látky v zmesi, najčastejšie v roztoku.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Koncentrácia · Pozrieť viac »

Kyselina bromovodíková

Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíka.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina bromovodíková · Pozrieť viac »

Kyselina chloristá

60% roztok kyseliny chloristej Kyselina chloristá je anorganická zlúčenina so vzorcom HClO4.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina chloristá · Pozrieť viac »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná alebo lúčavka (lat. aqua fortis) je anorganická kyselina.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina dusičná · Pozrieť viac »

Kyselina jodovodíková

Kyselina jodovodíková je vodný roztok jodovodíka.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina jodovodíková · Pozrieť viac »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (H2SO4, triviálny názov vitriol) je silná minerálna, anorganická kyselina, miešateľná s vodou v neobmedzenom pomere.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina sírová · Pozrieť viac »

Kyslosť

Žiadny popis.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyslosť · Pozrieť viac »

Lúčavka kráľovská

Lúčavka kráľovská Džábir ibn Haján, objaviteľ lúčavky kráľovskej. Lúčavka kráľovská (lat. aqua regia) je zmes koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (HCl) a koncentrovanej kyseliny dusičnej (HNO3) (lat. aqua fortis), zvyčajne v objemovom pomere 3:1.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Lúčavka kráľovská · Pozrieť viac »

Polyuretán

Polyuretány sú polyméry, ktoré vznikajú reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Polyuretán · Pozrieť viac »

Polyvinylchlorid

Štruktúra PVC Polyvinylchlorid, skrátene PVC je umelo vyrobený plastický polymér so širokou škálou použitia.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Polyvinylchlorid · Pozrieť viac »

Prídavná látka v potravinách

Prídavná látka v potravinách (- termín zo slovenských predpisov; iné názvy: potravinárska/potravinová prídavná látka, potravinárske/potravinové aditívum, potravinárska/potravinová prísada, prídavná látka/aditívum/prísada do potravín, aditívum/prísada v potravinách, skrátene: prídavná látka, aditívum, prísada) je "taká zložka potraviny, ktorá sa spravidla nepoužíva samostatne ako potravina ani ako potravinová zložka, a ktorá sa zámerne pridáva do potraviny bez ohľadu na jej výživovú hodnotu z technologických dôvodov, napr.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Prídavná látka v potravinách · Pozrieť viac »

Priemyselná revolúcia

Wattov parný stroj, symbol priemyselnej revolúcie Priemyselná revolúcia (čiastočné synonymum je industrializácia) je proces základnej zmeny v oblasti výroby nástrojov, ktorý umožnil prechod od manufaktúry, založenej na ručnej práci, ku kapitalistickej továrni.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Priemyselná revolúcia · Pozrieť viac »

R-veta

R-vety alebo rizikové vety sú vety stanovené v Prílohe III Smernice 67/548/EHS.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a R-veta · Pozrieť viac »

Reaktant

Reaktant je v chémii chemická látka, ktorá vstupuje do chemickej reakcie, počas ktorej sa premieňa na výsledné produkty.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Reaktant · Pozrieť viac »

Roztok

Roztok (solutio) je dvoj- alebo viaczložková homogénna zmes, alebo zložka heterogénnej zmesi.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Roztok · Pozrieť viac »

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita (značka C) je miera tepla ktoré musí teleso prijať (resp. odovzdať) aby došlo k zmene jeho teploty.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Tepelná kapacita · Pozrieť viac »

Teplota topenia

Závislosť teploty topenia ľadu od tlaku. Teplota topenia alebo teplota tavenia je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Teplota topenia · Pozrieť viac »

Teplota varu

Teplota varu je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Teplota varu · Pozrieť viac »

Viskozita

Viskozita alebo väzkosť je fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Viskozita · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

E507, HCl, Kyselina soľná.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »