Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Kvantová mechanika

Index Kvantová mechanika

Obr. 1: Hustoty pravdepodobnosti korešpondujúce k vlnovým funkciám elektrónu v atóme vodíka. Vlnové funkcie majú definitívne hodnoty energie zväčšujúce sa v smere zhora nadol v závislosti od kvantového čísla n (na obrázku zobrazené len tri). Momenty hybnosti sa zväčšujú v smere zľava doprava (''s'' najnižší, ''d'' najvyšší). Jasnejšie oblasti korešpondujú s vyššou hustotou pravdepodobnosti pozície elektrónu. Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach.

78 vzťahy: Abdus Salam, Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo), Albert Einstein, Amplitúda pravdepodobnosti, Úvod do kvantovej mechaniky, Atóm, Atómová fyzika, Atómové jadro, Chémia, Dráhový integrál, Einsteinov-Podolského-Rosenov paradox, Elektrón, Elektromagnetická interakcia hmotných objektov, Elektroslabá interakcia, Energia, Erwin Schrödinger, Fotoelektrický jav, Frekvencia, Funkcia, Fyzika, Fyzika kondenzovaného stavu, Gluón, Hamiltonov operátor (Hamiltonovej funkcie), Hans Bethe, Hélium, Heisenbergov princíp neurčitosti, Hilbertov priestor, Hybnosť, Ión, Integrál, Interferencia (vlny), Jadrová chémia, Jadrová fyzika, Jednotkový vektor, John von Neumann, Kinetická energia, Klasická fyzika, Kodanská interpretácia, Komplexné číslo, Kvantová chémia, Kvantová chromodynamika, Kvantové previazanie, Kvark, Latinčina, Lineárne zobrazenie, Ludwig Boltzmann, Matematika, Max Born, Max Planck, Michael Faraday, ..., Mikročastica, Molekula, Moment hybnosti, Niels Bohr, Paul Dirac, Planckova konštanta, Počítačová fyzika, Potenciálna energia, Pravdepodobnosť, Príčinnosť, Princíp najmenšieho účinku, Projektívny priestor, Protón, Richard Feynman, Rovina komplexných čísiel, Schrödingerova rovnica, Sheldon Lee Glashow, Silná interakcia, Skalárny súčin, Spin, Steven Weinberg, Thomas Samuel Kuhn, Tunelový jav, Vlnová funkcia, Vodík, Werner Karl Heisenberg, Wolfgang Pauli, 20. storočie. Rozbaliť index (28 viac) »

Abdus Salam

Abdus Salam (po anglicky) resp.

Nový!!: Kvantová mechanika a Abdus Salam · Pozrieť viac »

Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo)

Graf funkcie absolútnej hodnoty reálnych čísel Absolútna hodnota reálneho čísla x je hodnota x s odstráneným znamienkom.

Nový!!: Kvantová mechanika a Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo) · Pozrieť viac »

Albert Einstein

Albert Einstein v roku 1921 Albert Einstein (* 14. marec 1879, Ulm, Nemecké cisárstvo – † 18. apríl 1955, Princetown, New Jersey, USA) bol nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia.

Nový!!: Kvantová mechanika a Albert Einstein · Pozrieť viac »

Amplitúda pravdepodobnosti

Amplitúda pravdepodobnosti je v kvantovej mechanike komplexné číslo priradené neurčitému alebo neznámemu procesu alebo veličine.

Nový!!: Kvantová mechanika a Amplitúda pravdepodobnosti · Pozrieť viac »

Úvod do kvantovej mechaniky

Kvantová mechanika je súbor vedeckých princípov, ktoré popisujú správanie hmoty a jej interakcie s energiou na úrovni atómov a elementárnych častíc.

Nový!!: Kvantová mechanika a Úvod do kvantovej mechaniky · Pozrieť viac »

Atóm

hélia. V jadre sú viditeľné dva protóny a dva neutróny, obiehajú ho dva elektróny. Atóm hélia Model Ernesta Rutherforda Atómy zlata Atóm (grec. άτομον – nedeliteľný) je najmenšia, chemicky ďalej nedeliteľná častica chemického prvku, ktorá je nositeľom jeho vlastností.

Nový!!: Kvantová mechanika a Atóm · Pozrieť viac »

Atómová fyzika

Atómová fyzika je odvetvie fyziky, ktoré skúma štruktúru a vlastnosti atómov, špeciálne ich elektrónového obalu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Atómová fyzika · Pozrieť viac »

Atómové jadro

Atómové jadro je kladne nabitá vnútorná časť atómu, obsahujúca až 99,9 % jeho hmotnosti.

Nový!!: Kvantová mechanika a Atómové jadro · Pozrieť viac »

Chémia

Chémia je prírodná veda zaoberajúca sa štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií.

Nový!!: Kvantová mechanika a Chémia · Pozrieť viac »

Dráhový integrál

Dráhový integrál je spôsob formulácie kvantovej teórie, ktorý vyjadruje vývoj systému ako výsledok superpozície všetkých možných dráh.

Nový!!: Kvantová mechanika a Dráhový integrál · Pozrieť viac »

Einsteinov-Podolského-Rosenov paradox

Einsteinov-Podolského-Rosenov paradox alebo EPR paradox je dôsledok kvantovej teórie: pokiaľ mali dva systémy niečo spoločné (interagovali spolu), potom meranie uskutočnené v jednom zo stavov vedie k okamžitej zmene stavu druhého systému a to dokonca i v prípade, že tieto systémy sú veľmi vzdialené.

Nový!!: Kvantová mechanika a Einsteinov-Podolského-Rosenov paradox · Pozrieť viac »

Elektrón

Odhad hustoty elektrónov v obale atómu vodíka Elektrón je elementárna častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.

Nový!!: Kvantová mechanika a Elektrón · Pozrieť viac »

Elektromagnetická interakcia hmotných objektov

Elektromagnetická interakcia (hmotných objektov) je interakcia medzi hmotnými objektami s elektrickým nábojom alebo magnetickým momentom, ktorá podmieňuje existenciu príťažlivých síl a odpudivých síl medzi týmito objektami; táto interakcia sa uplatňuje tak medzi mikroobjektami, ako aj medzi makroobjektami.

Nový!!: Kvantová mechanika a Elektromagnetická interakcia hmotných objektov · Pozrieť viac »

Elektroslabá interakcia

Elektroslabá interakcia je fyzikálna teória zjednocujúca elektromagnetickú a slabú interakciu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Elektroslabá interakcia · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Kvantová mechanika a Energia · Pozrieť viac »

Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger (* 12. august 1887, Viedeň – † 4. január 1961, Viedeň) bol rakúsky fyzik, spolutvorca kvantovej mechaniky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Erwin Schrödinger · Pozrieť viac »

Fotoelektrický jav

Fotoelektrický jav. Prichádzajúce EM žiarenie naľavo vyráža elektróny, ktoré sú zobrazené ako letiace doprava, smerom od látky. Fotoelektrický jav alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom voľne pohybujú v látke a zvyšujú jej vodivosť (vnútorný fotoelektrický jav) alebo opustia látku (vonkajší fotoelektrický jav).

Nový!!: Kvantová mechanika a Fotoelektrický jav · Pozrieť viac »

Frekvencia

Frekvencia (z lat. frequentia.

Nový!!: Kvantová mechanika a Frekvencia · Pozrieť viac »

Funkcia

Funkcia môže byť.

Nový!!: Kvantová mechanika a Funkcia · Pozrieť viac »

Fyzika

Plazmová lampa Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos).

Nový!!: Kvantová mechanika a Fyzika · Pozrieť viac »

Fyzika kondenzovaného stavu

Fyzika kondenzovaného stavu je odvetvie fyziky, ktoré sa zaoberá vlastnosťami látok v kondenzovanom stave, t. j. kvapalinami a pevnými látkami a javmi v nich.

Nový!!: Kvantová mechanika a Fyzika kondenzovaného stavu · Pozrieť viac »

Gluón

Gluón (značka g) je výmenná častica „tvoriaca“ (teda prenášajúca) silnú interakciu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Gluón · Pozrieť viac »

Hamiltonov operátor (Hamiltonovej funkcie)

Hamiltonov operátor alebo hamiltonián je v kvantovej mechanike operátor zodpovedajúci energii sústavy (častice alebo sústavy častíc).

Nový!!: Kvantová mechanika a Hamiltonov operátor (Hamiltonovej funkcie) · Pozrieť viac »

Hans Bethe

Hans Albrecht Bethe (* 2. júl 1906, Štrasburg, Francúzsko – † 6. marec 2005, Ithaca, New York, USA) bol nemecký fyzik, jeden z najvýznamnejších 20. storočia.

Nový!!: Kvantová mechanika a Hans Bethe · Pozrieť viac »

Hélium

Hélium Helium (gr. ήλιος (hélios).

Nový!!: Kvantová mechanika a Hélium · Pozrieť viac »

Heisenbergov princíp neurčitosti

Heisenbergov princíp neurčitosti (iné názvy: princíp neurčitosti, Heisenbergov princíp) je jeden zo základných termínov kvantovej mechaniky (ktorý objavil a formuloval Werner Heisenberg).

Nový!!: Kvantová mechanika a Heisenbergov princíp neurčitosti · Pozrieť viac »

Hilbertov priestor

Hilbertovský priestor je vektorový priestor so skalárnym súčinom, ktorý je navyše úplný vzhľadom na metriku týmto skalárnym súčinom indukovanej.

Nový!!: Kvantová mechanika a Hilbertov priestor · Pozrieť viac »

Hybnosť

Hybnosť (značka p alebo H) je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje pohybový účinok hmotnosti (zavisí na hmotnosti aj rýchlosti telesa).

Nový!!: Kvantová mechanika a Hybnosť · Pozrieť viac »

Ión

Ión môže byť.

Nový!!: Kvantová mechanika a Ión · Pozrieť viac »

Integrál

Integrál je spolu s deriváciou najdôležitejší pojem matematickej analýzy.

Nový!!: Kvantová mechanika a Integrál · Pozrieť viac »

Interferencia (vlny)

Interferencia Interferencia alebo interferenčný jav alebo interferencia vlnenia je vo fyzike skladanie (superpozícia) niekoľkých koherentných vlnení rovnakého druhu do jedného výsledného vlnenia.

Nový!!: Kvantová mechanika a Interferencia (vlny) · Pozrieť viac »

Jadrová chémia

Jadrová chémia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá vlastnosťami hmoty, chemickej a fyzikálnej povahy látok, ktorých pôvodcom je jadro atómov a jeho premeny.

Nový!!: Kvantová mechanika a Jadrová chémia · Pozrieť viac »

Jadrová fyzika

Jadrová fyzika alebo nukleárna fyzika (z lat. nucleus.

Nový!!: Kvantová mechanika a Jadrová fyzika · Pozrieť viac »

Jednotkový vektor

Jednotkový vektor je vektor, ktorého veľkosť sa rovná jednej.

Nový!!: Kvantová mechanika a Jednotkový vektor · Pozrieť viac »

John von Neumann

John von Neumann (po maďarsky Neumann János, po nemecky Johann von Neumann) (* 28. december 1903, Budapešť – † 8. február 1957, Washington) bol maďarský matematik židovského pôvodu, ktorý značnou mierou prispel k vedným odborom ako sú kvantová fyzika, funkcionálna analýza, teória množín, ekonomika, informatika, numerická analýza, hydrodynamika, štatistika a mnoho ďalších matematických disciplín.

Nový!!: Kvantová mechanika a John von Neumann · Pozrieť viac »

Kinetická energia

Kinetická energia alebo pohybová energia (Wk alebo Ek) je jeden z druhov mechanickej energie.

Nový!!: Kvantová mechanika a Kinetická energia · Pozrieť viac »

Klasická fyzika

Klasická fyzika je pojem, ktorým sa označujú fyzikálne poznatky ziskané do konca 19.

Nový!!: Kvantová mechanika a Klasická fyzika · Pozrieť viac »

Kodanská interpretácia

Kodanská interpretácia je interpretácia procesu merania v kvantovej mechanike, formulovaná Bohrom a jeho kolegami.

Nový!!: Kvantová mechanika a Kodanská interpretácia · Pozrieť viac »

Komplexné číslo

Znázornenie komplexných čísel v Gaussovej rovine Komplexné čísla sú zovšeobecnením pojmu reálneho čísla.

Nový!!: Kvantová mechanika a Komplexné číslo · Pozrieť viac »

Kvantová chémia

Kvantová chémia je odbor teoretickej chémie, ktorý využíva kvantovú mechaniku a teóriu kvantového poľa k riešeniu chemických problémov.

Nový!!: Kvantová mechanika a Kvantová chémia · Pozrieť viac »

Kvantová chromodynamika

Kvantová chromodynamika je kalibračná teória interakcií farebných kvarkov, antikvarkov a gluónov.

Nový!!: Kvantová mechanika a Kvantová chromodynamika · Pozrieť viac »

Kvantové previazanie

Kvantové previazanie je fyzikálny jav, ktorý nastáva keď skupina častíc vznikne alebo spolu interaguje spôsobom, ktorý vylučuje aby ich kvantové stavy boli popísané nezávisle.

Nový!!: Kvantová mechanika a Kvantové previazanie · Pozrieť viac »

Kvark

Protón zložený z dvoch u kvarkov a jedného d kvarku Kvarky sú podľa štandardného modelu časticovej fyziky elementárne častice, z ktorých sa skladajú hadróny (teda napríklad protóny a neutróny).

Nový!!: Kvantová mechanika a Kvark · Pozrieť viac »

Latinčina

Viaczväzkový latinský slovník na univerzite v Grazi Latinčina (lat. lingua latina.

Nový!!: Kvantová mechanika a Latinčina · Pozrieť viac »

Lineárne zobrazenie

Lineárne zobrazenie (alebo tiež lineárny operátor) je abstraktný jav v algebre, ktorý možno chápať v istom zmysle ako funkciu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Lineárne zobrazenie · Pozrieť viac »

Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann (20. február 1844 Viedeň – 5. september 1906, Terst, Taliansko) bol rakúsky fyzik, zakladateľ štatistickej fyziky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Ludwig Boltzmann · Pozrieť viac »

Matematika

Matematika (z gr. μαθηματικός (mathematikós).

Nový!!: Kvantová mechanika a Matematika · Pozrieť viac »

Max Born

Max Born (* 11. december 1882, Vroclav, Poľsko – † 5. január 1970, Göttingen, Nemecko) bol nemecký fyzik, priekopník modernej teoretickej fyziky, jeden z objaviteľov kvantovej mechaniky, člen Kráľovskej spoločnosti v Londýne a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (spolu s Waltherom Bothe) v roku 1954.

Nový!!: Kvantová mechanika a Max Born · Pozrieť viac »

Max Planck

Max Karl Ernst Ludwig Planck (* 23. apríl 1858 Kiel, Nemecko – † 4. október 1947, Göttingen, Nemecko) bol nemecký teoretický fyzik, profesor na univerzite v Berlíne.

Nový!!: Kvantová mechanika a Max Planck · Pozrieť viac »

Michael Faraday

Michael Faraday (* 22. september 1791 – † 25. august 1867) bol anglický fyzik a chemik.

Nový!!: Kvantová mechanika a Michael Faraday · Pozrieť viac »

Mikročastica

Mikročastica je častica veľkosti atómu a menšia.

Nový!!: Kvantová mechanika a Mikročastica · Pozrieť viac »

Molekula

vody (H2O) - vodík - H je zobrazený sivou, kyslík - O - červenou farbou Trojrozmerné zobrazenie molekuly amoxicilínu Molekula (franc. molécule z lat. moles.

Nový!!: Kvantová mechanika a Molekula · Pozrieť viac »

Moment hybnosti

Moment hybnosti telesa je fyzikálna veličina vyjadrujúca mieru jeho rotačného pohybu vzhľadom na daný vzťažný bod.

Nový!!: Kvantová mechanika a Moment hybnosti · Pozrieť viac »

Niels Bohr

Niels Henrick David Bohr (* 7. október 1885, Kodaň, Dánsko – † 18. november 1962, Kodaň) bol dánsky fyzik v oblasti atómovej a jadrovej fyziky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Niels Bohr · Pozrieť viac »

Paul Dirac

Paul Adrien Maurice Dirac (* 8. august 1902, Bristol, Spojené kráľovstvo – † 20. október 1984, Tallahassee, Florida, USA) bol britský teoretický fyzik, ktorý sa zaoberal kvantovou teóriou, všeobecnou teóriou relativity a kozmológiou.

Nový!!: Kvantová mechanika a Paul Dirac · Pozrieť viac »

Planckova konštanta

Planckova konštanta vyjadruje základné kvantum fyzikálnej akcie.

Nový!!: Kvantová mechanika a Planckova konštanta · Pozrieť viac »

Počítačová fyzika

Počítačová fyzika je časť fyziky, ktorá sa zaoberá implementáciou počítačových algoritmov a numerických metód na riešenie fyzikálnych problémov.

Nový!!: Kvantová mechanika a Počítačová fyzika · Pozrieť viac »

Potenciálna energia

Potenciálna energia alebo polohová energia (Wp alebo Ep) je druh mechanickej energie.

Nový!!: Kvantová mechanika a Potenciálna energia · Pozrieť viac »

Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť (hovorovo šanca; značka je P z anglického probability) je hodnota vyčísľujúca istotu resp.

Nový!!: Kvantová mechanika a Pravdepodobnosť · Pozrieť viac »

Príčinnosť

Príčinnosť (iné názvy: kauzalita, kauzálna súvislosť, kauzálny nexus, príčinná súvislosť, súvislosť príčiny a následku, príčinne účinkové vzťahy) je priame, konkrétne a základné sprostredkovanie objektívnych súvislostí; jeden proces (príčina) vyvoláva druhý proces (následok alebo účinok).

Nový!!: Kvantová mechanika a Príčinnosť · Pozrieť viac »

Princíp najmenšieho účinku

Princíp najmenšieho účinku je variačný princíp, podľa ktorého sa mechanický systém vyvíja takým spôsobom, ktorý minimalizuje účinok.

Nový!!: Kvantová mechanika a Princíp najmenšieho účinku · Pozrieť viac »

Projektívny priestor

V matematike je projektívny priestor množina prvkov podobná množine P(V) priamok prechádzajúcich počiatkom vo vektorovom priestore V. V špeciálnom prípade, ak V.

Nový!!: Kvantová mechanika a Projektívny priestor · Pozrieť viac »

Protón

Schéma protónu Protón (p+, H+) (z gréčtiny protos – prvý) je subatomárna častica v jadre atómu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Protón · Pozrieť viac »

Richard Feynman

Richard Phillips Feynman (* 11. máj 1918, Queens, New York, USA – † 15. február 1988, Los Angeles, Kalifornia) bol americký fyzik, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky, fyziky supratekutosti tekutého hélia a časticovej fyziky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Richard Feynman · Pozrieť viac »

Rovina komplexných čísiel

thumb Rovina komplexných čísiel (iné názvy: komplexná rovina, Gaussova rovina, číselná rovina) je rovina s pravouhlou sústavou súradníc (x a y), v ktorej zobrazujeme komplexné čísla tak, že každému bodu roviny je priradené komplexné číslo a + bi a naopak, pričom a je konkrétna hodnota x, b je konkrétna hodnota y (a, b sú reálne čísla) a i je imaginárna jednotka.

Nový!!: Kvantová mechanika a Rovina komplexných čísiel · Pozrieť viac »

Schrödingerova rovnica

Schrödingerova rovnica je základná diferenciálna rovnica, ktorá určuje vývoj fyzikálneho systému formalizmom vlnovej mechaniky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Schrödingerova rovnica · Pozrieť viac »

Sheldon Lee Glashow

Sheldon Lee Glashow (* 5. december 1932, New York, USA) je americký fyzik a profesor matematiky a fyziky na Bostonskej univerzite.

Nový!!: Kvantová mechanika a Sheldon Lee Glashow · Pozrieť viac »

Silná interakcia

Silná interakcia môže byť.

Nový!!: Kvantová mechanika a Silná interakcia · Pozrieť viac »

Skalárny súčin

Skalárny súčin je definovaný ako súčin absolútnych hodnôt veľkostí dvoch vektorov a kosínusu uhla, ktorý navzájom zvierajú.

Nový!!: Kvantová mechanika a Skalárny súčin · Pozrieť viac »

Spin

Spin (z angl. otočka) môže byť.

Nový!!: Kvantová mechanika a Spin · Pozrieť viac »

Steven Weinberg

Steven Weinberg (* 3. máj 1933, New York, New York, USA) je americký fyzik.

Nový!!: Kvantová mechanika a Steven Weinberg · Pozrieť viac »

Thomas Samuel Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (* 18. júl 1922, Cincinnati, Ohio, USA – † 17. jún 1996, Cambridge, Massachusetts, USA) bol americký filozof, fyzik, teoretik a historik vedy.

Nový!!: Kvantová mechanika a Thomas Samuel Kuhn · Pozrieť viac »

Tunelový jav

Tunelový jav alebo tunelový efekt alebo kvantové tunelovanie je fyzikálny kvantový jav známy z kvantovej mechaniky, pri ktorom častica porušuje princíp klasickej fyziky tým, že prechádza potenciálovou bariérou, ktorá je vyššia ako energia častice.

Nový!!: Kvantová mechanika a Tunelový jav · Pozrieť viac »

Vlnová funkcia

Vlnová funkcia je v matematike a fyzike riešenie ľubovoľnej vlnovej rovnice, ktorá je obyčajne parciálna diferenciálna rovnica prvého alebo druhého rádu.

Nový!!: Kvantová mechanika a Vlnová funkcia · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Kvantová mechanika a Vodík · Pozrieť viac »

Werner Karl Heisenberg

Werner Karl Heisenberg (* 5. december 1901, Würzburg, Nemecko – † 1. február 1976, Mníchov) bol nemecký teoretický fyzik, spoluzakladateľ kvantovej mechaniky.

Nový!!: Kvantová mechanika a Werner Karl Heisenberg · Pozrieť viac »

Wolfgang Pauli

Wolfgang Ernst Pauli (* 25. apríl 1900, Viedeň, Rakúsko – † 15. december 1958, Zürich, Švajčiarsko) bol rakúsky teoretický fyzik, ktorý je známy predovšetkým vďaka svojej práci v oblasti teórie spinov a vďaka objavu tzv.

Nový!!: Kvantová mechanika a Wolfgang Pauli · Pozrieť viac »

20. storočie

20.

Nový!!: Kvantová mechanika a 20. storočie · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »