Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Kombinácia (kombinatorika)

Index Kombinácia (kombinatorika)

Kombinácia, presnejšie kombinácia k - tej triedy z n prvkov množiny M je ľubovoľná k-prvková podmnožina n-prvkovej množiny M. Počet všetkých kombinácií k-tej triedy sa teda často využíva pri riešení úloh, kde je potrebné zistiť, koľkými spôsobmi možno vybrať spomedzi n prvkov skupinu k prvkov, pričom nezáleží na poradí výberu.

9 vzťahy: Binomická veta, Faktoriál, Kombinatorika, Množina, Permutácia (kombinatorika), Podmnožina, Potenčná množina, Relácia ekvivalencie, Variácia (kombinatorika).

Binomická veta

Binomická veta je dôležitá matematická veta, vďaka ktorej môžeme n-tú mocninu dvoch sčítancov rozložiť na výraz súčtov n+1 sčítancov.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Binomická veta · Pozrieť viac »

Faktoriál

V matematike sa pojmom faktoriál kladného celého čísla n označuje súčin všetkých kladných celých čísel menších alebo rovných n. Zapisuje sa n! a číta sa „n faktoriál“.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Faktoriál · Pozrieť viac »

Kombinatorika

Kombinatorika alebo kombinatorická matematika alebo kombinatorická analýza je súčasť diskrétnej matematiky, ktorá študuje (spravidla) konečné množiny objektov, ktoré vyhovujú zadaným kritériám a zaoberá sa najmä "počítaním" objektov v týchto množinách (enumeratívna kombinatorika) a rozhodovaním, či isté "optimálne" objekty a množiny objektov vôbec existujú (extremálna kombinatorika).

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Kombinatorika · Pozrieť viac »

Množina

Množina je súhrn dobre rozlíšiteľných entít, ktorý chápeme ako celok.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Množina · Pozrieť viac »

Permutácia (kombinatorika)

Permutácia alebo poradie základného súboru n prvkov je skupina všetkých n prvkov, pri ktorej záleží na poradí prvkov v nej (pričom toto poradie môže byť ľubovoľné).

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Permutácia (kombinatorika) · Pozrieť viac »

Podmnožina

B je podmnožina A, A je nadmnožina B Podmnožina množiny A je taká množina B, že všetky prvky množiny B sú zároveň prvkami množiny A. To, že B je podmnožinou A sa symbolicky zapisuje Podmnožina A množiny B je vlastná podmnožina, ak existuje aspoň jedno x v množine B také, že x\notin A. To, že A je vlastná podmnožina množiny B, sa zapisuje Ak sa pracuje s podmnožinami nejakej pevne zvolenej základnej množiny U, je vzťah "byť podmnožinou" binárna relácia na systéme všetkých podmnožín U. Táto relácia sa nazýva relácia inklúzie alebo jednoducho inklúzia.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Podmnožina · Pozrieť viac »

Potenčná množina

inklúzie. Potenčná množina množiny X \!, značená \mathcal(X) alebo 2^X \!, je v matematike množina všetkých podmnožín množiny X \!.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Potenčná množina · Pozrieť viac »

Relácia ekvivalencie

Relácia ekvivalencie alebo jednoducho ekvivalencia je binárna relácia, ktorá je súčasne reflexívna, symetrická a tranzitívna.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Relácia ekvivalencie · Pozrieť viac »

Variácia (kombinatorika)

Variácia, presnejšie k-prvková variácia z n prvkov množiny M alebo variácia k-tej triedy z n prvkov množiny M, je ľubovoľné injektívne zobrazenie množiny \ do množiny M. Niekedy sa definuje aj ako ľubovoľná permutácia niektorej k-prvkovej kombinácie z n prvkov množiny M, pričom tieto definície možno považovať za ekvivalentné.

Nový!!: Kombinácia (kombinatorika) a Variácia (kombinatorika) · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »