Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Inštalovať
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Kinetická energia

Index Kinetická energia

Kinetická energia alebo pohybová energia (Wk alebo Ek) je jeden z druhov mechanickej energie.

20 vzťahy: Diferenciálny a integrálny počet, Energia, Hmotný bod, Hmotnosť, Joule, Kvapalina, Mechanická energia, Moment zotrvačnosti, Obvodová rýchlosť, Plyn, Pokojová hmotnosť, Práca, Rýchlosť, Rýchlosť svetla, Teleso, Tepelná kapacita, Teplota, Uhlová rýchlosť, Vnútorná energia, Vzťažná sústava.

Diferenciálny a integrálny počet

Diferenciálny a integrálny počet (často aj infinitezimálny počet) je jedna z centrálnych disciplín matematiky, ktorá sa vyvinula z algebry a geometrie.

Nový!!: Kinetická energia a Diferenciálny a integrálny počet · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Kinetická energia a Energia · Pozrieť viac »

Hmotný bod

Hmotný bod (iné názvy: bodová hmotnosť, častica) je ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou.

Nový!!: Kinetická energia a Hmotný bod · Pozrieť viac »

Hmotnosť

Hmotnosť (zastarano: hmota, masa; hovorovo alebo v niektorých odboroch mimo fyziky: váha) je vlastnosť resp.

Nový!!: Kinetická energia a Hmotnosť · Pozrieť viac »

Joule

Joule (skratka J, slovenská výslovnosť podľa slovníkov je, ale meno J. P. Joule sa v skutočnosti vyslovovalo) je jednotka práce a energie.

Nový!!: Kinetická energia a Joule · Pozrieť viac »

Kvapalina

Kvapalina alebo kvapalné skupenstvo alebo kvapalná látka je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme.

Nový!!: Kinetická energia a Kvapalina · Pozrieť viac »

Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn.

Nový!!: Kinetická energia a Mechanická energia · Pozrieť viac »

Moment zotrvačnosti

Moment zotrvačnosti telesa je fyzikálna veličina, ktorá vystupuje pri skúmaní jeho otáčavého pohybu.

Nový!!: Kinetická energia a Moment zotrvačnosti · Pozrieť viac »

Obvodová rýchlosť

Obvodová rýchlosť je rýchlosť, ktorú má hmotný bod pri pohybe po kružnici.

Nový!!: Kinetická energia a Obvodová rýchlosť · Pozrieť viac »

Plyn

Plyn alebo plynné skupenstvo alebo plynná látka je jedno zo základných skupenstiev, pri ktorom sú jednotlivé častice látky relatívne ďaleko od seba, voľne sa pohybujú v priestore a pôsobia na ne zanedbateľne malé príťažlivé sily.

Nový!!: Kinetická energia a Plyn · Pozrieť viac »

Pokojová hmotnosť

Pokojová hmotnosť je podľa fyziky hmotnosť telesa v systéme, ktorý je v pokoji voči tomuto telesu.

Nový!!: Kinetická energia a Pokojová hmotnosť · Pozrieť viac »

Práca

Práca môže byť.

Nový!!: Kinetická energia a Práca · Pozrieť viac »

Rýchlosť

Rýchlosť môže byť.

Nový!!: Kinetická energia a Rýchlosť · Pozrieť viac »

Rýchlosť svetla

Rýchlosť svetla (značka cph alebo v) je rýchlosť šírenia svetla a všetkých ostatných druhov elektromagnetického vlnenia.

Nový!!: Kinetická energia a Rýchlosť svetla · Pozrieť viac »

Teleso

Teleso môže byť.

Nový!!: Kinetická energia a Teleso · Pozrieť viac »

Tepelná kapacita

Tepelná kapacita (značka C) je miera tepla ktoré musí teleso prijať (resp. odovzdať) aby došlo k zmene jeho teploty.

Nový!!: Kinetická energia a Tepelná kapacita · Pozrieť viac »

Teplota

Teplota je stavová veličina opisujúca strednú kinetickú energiu častíc.

Nový!!: Kinetická energia a Teplota · Pozrieť viac »

Uhlová rýchlosť

Uhlová rýchlosť Uhlová rýchlosť je fyzikálna veličina opisujúca otáčavý pohyb telesa.

Nový!!: Kinetická energia a Uhlová rýchlosť · Pozrieť viac »

Vnútorná energia

Vnútorná energia (značka U) je pojem z prvého termodynamického zákona.

Nový!!: Kinetická energia a Vnútorná energia · Pozrieť viac »

Vzťažná sústava

Vzťažná sústava alebo referenčná sústava je spôsob, ako pozorujeme pohyby a ďalšie deje v skúmanom systéme.

Nový!!: Kinetická energia a Vzťažná sústava · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Pohybová energia.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »