Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Zadarmo
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Intrón

Index Intrón

Intrón je oblasť DNA a pre-mRNA, ktorá sa neprekladá do proteínu, ale vystrihuje sa v priebehu tvorby mRNA mechanizmom zvaným splicing (zostrih).

24 vzťahy: Archea, Baktérie, Bunka, Crossing over, Cytoplazma, Deoxyribonukleová kyselina, Eukaryoty, Exón, Gén, Genóm, Histón, Mediátorová ribonukleová kyselina, Mutácia (genetika), Parazitizmus, Populácia, Posttranskripčná úprava, Primárny transkript, Proteín, Rastliny, Rekombinácia DNA, Ribozomálna ribonukleová kyselina, Transferová ribonukleová kyselina, Translácia (genetika), Vírus.

Archea

Archea môže byť.

Nový!!: Intrón a Archea · Pozrieť viac »

Baktérie

Baktérie (zast. Schizomycetes, Bacteriophyta) sú skupina jednobunkových prokaryotických organizmov.

Nový!!: Intrón a Baktérie · Pozrieť viac »

Bunka

Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov, viroidov a vírusoidov, ak sú aj tieto považované za živé organizmy), ktorá má všetky základné vlastnosti života.

Nový!!: Intrón a Bunka · Pozrieť viac »

Crossing over

Crossing over alebo crossing-over alebo prekríženie chromozómov je proces výmeny genetického materiálu medzi homologickými chromozómami, ktorého výsledkom je väčšia genetická variabilita.

Nový!!: Intrón a Crossing over · Pozrieť viac »

Cytoplazma

Cytoplazma je v eukaryotických bunkách označenie pre cytosól (základná plazma), organely (okrem karyoplazmy) a bunkové inklúzie.

Nový!!: Intrón a Cytoplazma · Pozrieť viac »

Deoxyribonukleová kyselina

Dvojzávitnica DNA v B forme. Pentózofosfátová kostra je naznačená len schematicky, detailne sú vykreslené iba bázy. Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de (z) oxyribonukleová, skr.

Nový!!: Intrón a Deoxyribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Eukaryoty

Eukaryoty (iné názvy: eukaryonty, jadrové organizmy, nukleobionty, jadrovce; lat. Eukaryota alebo ako doména aj Eukarya) sú organizmy, ktorých bunky (tzv. eukaryotické bunky) majú hlavnú genetickú informáciu uloženú v bunkovom jadre izolovanom od okolitého prostredia (cytoplazmy) fosfolipidovou membránou.

Nový!!: Intrón a Eukaryoty · Pozrieť viac »

Exón

Štruktúra génu: gén je tvorený exónmi a intrónmi Exón je časť sekvencie nukleovej kyseliny (DNA či RNA), podľa ktorej sa obvykle tvorí v procese translácie bielkovina.

Nový!!: Intrón a Exón · Pozrieť viac »

Gén

Gén je úsek (sekvencia) DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu pre tvorbu nejakého produktu.

Nový!!: Intrón a Gén · Pozrieť viac »

Genóm

Genóm je haploidný súbor chromozómov a v ňom lokalizované dedičné vlohy – dedičnosť;…v širšom zmysle: súbor prvkov genetickej konštitúcie jedinca, ktoré sú lokalizované bunkovom jadre.

Nový!!: Intrón a Genóm · Pozrieť viac »

Histón

Históny sú nízkomolekulové bázické proteíny, ktoré boli objavené v jadrách eukaryotických organizmov.

Nový!!: Intrón a Histón · Pozrieť viac »

Mediátorová ribonukleová kyselina

mRNA (mediátorová RNA, z angl. messenger RNA) je jednoreťazcová RNA, ktorá kóduje proteín, a vzniká prepisom z DNA ako pre-mRNA (premediátorová mRNA).

Nový!!: Intrón a Mediátorová ribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Mutácia (genetika)

Mutácia je zmena genetického materiálu (môže ísť o zmenu DNA alebo RNA).

Nový!!: Intrón a Mutácia (genetika) · Pozrieť viac »

Parazitizmus

Parazitizmus alebo cudzopasníctvo je vzťah, v ktorom jeden organizmus, tzv.

Nový!!: Intrón a Parazitizmus · Pozrieť viac »

Populácia

Populácia môže byť.

Nový!!: Intrón a Populácia · Pozrieť viac »

Posttranskripčná úprava

Postranskripčná úprava je súbor procesov, ktoré nasledujú po transkripcii (prepise) DNA do RNA až do jej translácie.

Nový!!: Intrón a Posttranskripčná úprava · Pozrieť viac »

Primárny transkript

Primárny transkript (alebo hnRNA – heterogénna nukleárna RNA, prekurzorová RNA či taktiež pre-RNA) je označenie pre RNA bezprostredne po jej vzniku.

Nový!!: Intrón a Primárny transkript · Pozrieť viac »

Proteín

Proteín môže byť.

Nový!!: Intrón a Proteín · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Intrón a Rastliny · Pozrieť viac »

Rekombinácia DNA

Rekombinácia je všeobecný termín, ktorý v molekulárnej biológii zahŕňa ľubovoľnú zmenu usporiadania genetickej informácie v rámci jednej alebo medzi viacerými molekulami DNA.

Nový!!: Intrón a Rekombinácia DNA · Pozrieť viac »

Ribozomálna ribonukleová kyselina

Ribozomálna ribonukleová kyselina (rRNA) je typ RNA, ktorá vytvára spolu s proteínmi ribonukleoproteínové častice - ribozómy, na ktorých potom prebieha translácia genetického kódu z mRNA do polypeptidového reťazca.

Nový!!: Intrón a Ribozomálna ribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Transferová ribonukleová kyselina

"Ďateľonovitý" tvar molekuly tRNA. Transferová ribonukleonová kyselina (skrátene tRNA; z anglického „Transfer Ribonucleic Acid“) je osobitný typ RNA so špecifickou úlohou.

Nový!!: Intrón a Transferová ribonukleová kyselina · Pozrieť viac »

Translácia (genetika)

Translácia je preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov v mRNA do poradia aminokyselín v polypeptidovom reťazci prostredníctvom genetického kódu.

Nový!!: Intrón a Translácia (genetika) · Pozrieť viac »

Vírus

chrípky Vírus je častica pozostávajúca z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) vloženej do proteínovej schránky infikujúca živé bunky v biologických organizmoch.

Nový!!: Intrón a Vírus · Pozrieť viac »

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »