Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Geografia

Index Geografia

Geografia (z , z predpony γεω- geo- od γε ge – zem a prípony -γραφία -grafía – -pis) alebo zemepis je náuka (alebo súbor vedeckých disciplín) zaoberajúca sa krajinnou sférou, vzťahmi (najmä príčinnými) medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti (spoločensko-ekonomickou sférou) v priestore a čase.

57 vzťahy: Alexander von Humboldt, Ústav geografie (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), Životné prostredie, Biogeografia, Carl Ritter, Dejiny geografie, Ekonomická geografia, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fytogeografia, Fyzická geografia, Geodézia, Geografia obyvateľstva, Geografia poľnohospodárstva, Geografia priemyslu, Geografický informačný systém, Geoinformatika, Geológia, Geomorfológia, Geosystém, Glaciológia, Humánna geografia, Hydrogeografia, Hydrológia, Kartografia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Klimatológia, Krajina, Krajinná ekológia, Krajinná sféra, Limnológia, Litogeografia, Mapa, Marco Polo, Mesto, Meteorológia, Modelovanie, Oceánografia, Paleogeografia, Pedológia, Pedológia (pôda), Planetárna geografia, Politická geografia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Región, Slovenská akadémia vied, Staroveké Grécko, Staroveký Rím, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ..., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Urbanizmus, Urbánna geografia, Veda, Verejná správa, Zem. Rozbaliť index (7 viac) »

Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt (* 14. september 1769, Berlín, Nemecko – † 6. máj 1859, Berlín) bol nemecký geograf, ktorý sa spolu s Carlom Ritterom považuje za zakladateľa modernej geografie.

Nový!!: Geografia a Alexander von Humboldt · Pozrieť viac »

Ústav geografie (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika)

Ústav geografie je jedno z najmladších akademických pracovísk Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Nový!!: Geografia a Ústav geografie (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) · Pozrieť viac »

Životné prostredie

Ľuďmi modifikovaná krajina Životné prostredie alebo zriedkavo environment je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Nový!!: Geografia a Životné prostredie · Pozrieť viac »

Biogeografia

Biogeografia (gr.) je odbor zemepisu, ktorý sa zaoberá organickou časťou prírody; biologický zemepis.

Nový!!: Geografia a Biogeografia · Pozrieť viac »

Carl Ritter

Carl Ritter (* 7. august 1779, Quedlinburg, Nemecko – † 28. september 1859, Berlín) bol nemecký geograf.

Nový!!: Geografia a Carl Ritter · Pozrieť viac »

Dejiny geografie

Dejiny geografie ako jednej z najstarších vied vôbec siahajú ďaleko do histórie ľudstva.

Nový!!: Geografia a Dejiny geografie · Pozrieť viac »

Ekonomická geografia

Hospodárska geografia (PriF UK používa najnovšie väčšinou výraz ekonomická geografia) alebo zast.

Nový!!: Geografia a Ekonomická geografia · Pozrieť viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave je najstaršia vysoká škola ekonomického zamerania na Slovensku.

Nový!!: Geografia a Ekonomická univerzita v Bratislave · Pozrieť viac »

Fytogeografia

Fytogeografia alebo geografia rastlinstva alebo rastlinný zemepis je odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.

Nový!!: Geografia a Fytogeografia · Pozrieť viac »

Fyzická geografia

Fyzická geografia je odvetvie geografie, ktoré skúma zákonitosti formovania a dynamiky prírodnej zložky krajinnej sféry.

Nový!!: Geografia a Fyzická geografia · Pozrieť viac »

Geodézia

Geodézia (z gr. γη.

Nový!!: Geografia a Geodézia · Pozrieť viac »

Geografia obyvateľstva

Geografia obyvateľstva alebo aj demogeografia je vedná disciplína humánnej geografie, ktorá skúma základné znaky a zákonitosti vývoja veľkosti, rozmiestnenia, zloženia (štruktúry) a dynamiky priestorových štruktúr obyvateľstva, v jeho vzájomných väzbách s ostatnými geografickými prvkami týchto štruktúr.

Nový!!: Geografia a Geografia obyvateľstva · Pozrieť viac »

Geografia poľnohospodárstva

Geografia poľnohospodárstva je čiastková vedná disciplína humánnej geografie, ktorá sa ako samostatná disciplína začala vyvíjať od osemdesiatych rokov 20.

Nový!!: Geografia a Geografia poľnohospodárstva · Pozrieť viac »

Geografia priemyslu

Geografia priemyslu sa ako veda začala formovať na začiatku 20.

Nový!!: Geografia a Geografia priemyslu · Pozrieť viac »

Geografický informačný systém

Príklad rozhrania open source GIS softvéru QGIS. Geografický informačný systém (GIS) je informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát a príslušných vlastností, ktoré sú viazané k určitému priestoru, zvyčajne k Zemi.

Nový!!: Geografia a Geografický informačný systém · Pozrieť viac »

Geoinformatika

Geoinformatika je geoinformačná veda ktorá sa zameriava na vývoj a aplikácie metód pre riešenie problémov v geovedách so špecifickým dôrazom na geografickú polohu objektov.

Nový!!: Geografia a Geoinformatika · Pozrieť viac »

Geológia

Kontinentálny šelf Geológia (z gr. gé.

Nový!!: Geografia a Geológia · Pozrieť viac »

Geomorfológia

Povrch Zeme Salta (Argentína) Geomorfológia je vedná disciplína, ktorá študuje reliéf zemského povrchu, súše i morského dna, prípadne ich asociácie a posudzuje ho z hľadiska zložitých interakcií endogénnych a exogénnych procesov v časovo-priestorovom systéme.

Nový!!: Geografia a Geomorfológia · Pozrieť viac »

Geosystém

Geosystém môže znamenať.

Nový!!: Geografia a Geosystém · Pozrieť viac »

Glaciológia

Glaciológia (z lat. glacies - ľad, mráz) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom ľadovcov a prírodnými fenoménmi spôsobenými ľadom (zaľadnením).

Nový!!: Geografia a Glaciológia · Pozrieť viac »

Humánna geografia

Humánna geografia (iné názvy: geografia človeka, zemepis človeka, antropogeografia, spoločensko-ekonomická geografia, socioekonomická geografia, sociálna geografia) je vetva geografie, ktorá sa zameriava na systematické skúmanie vzoriek a procesov, ktoré utvárajú interakciu človeka s prostredím, najmä príčiny a následky rozmiestnenia ľudskej aktivity na zemskom povrchu.

Nový!!: Geografia a Humánna geografia · Pozrieť viac »

Hydrogeografia

Hydrogeografia (z gréckeho hydros – voda, geo – zem, graphe – opisovať) je veda, ktorá sa zaoberá časopriestorovým rozmiestnením vody v krajinnej sfére.

Nový!!: Geografia a Hydrogeografia · Pozrieť viac »

Hydrológia

Hydrológia (z gr. hydros - voda, logos - náuka, veda) je vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou na Zemi vo všetkých jej skupenstvách.

Nový!!: Geografia a Hydrológia · Pozrieť viac »

Kartografia

Kartografia (z gréckeho chartis – mapa, graphein – kresliť) je vedný odbor, ktorý sa zaoberá znázorňovaním zemského povrchu, nebeských telies a objektov, javov na nich a ich vzájomných vzťahov.

Nový!!: Geografia a Kartografia · Pozrieť viac »

Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom v Ružomberku je „verejná vysoká škola s konfesijným charakterom“.

Nový!!: Geografia a Katolícka univerzita v Ružomberku · Pozrieť viac »

Klimatológia

Klimatológia je multioborová vedecká disciplína o podnebí a jeho zmenách, skúmajúca zákonitosti časového a priestorového priebehu klimatických prvkov.

Nový!!: Geografia a Klimatológia · Pozrieť viac »

Krajina

Krajina môže byť.

Nový!!: Geografia a Krajina · Pozrieť viac »

Krajinná ekológia

Krajinná ekológia (nazývaná aj geografická ekológia – geoekológia) je vedná disciplína, ktorá je zameraná na vyššie uvedené vzťahy z najširšieho hľadiska - na ich štúdium z hľadiska funkčných javov geosystémov a ekosystémov, pričom, berie do úvahy aj socio-ekonomické javy.

Nový!!: Geografia a Krajinná ekológia · Pozrieť viac »

Krajinná sféra

Schéma prvkov krajinnej sféry (na obrázku je konkrétne jej výrez – krajina) s hornou a dolnou hranicou Krajinná sféra (tiež geografická sféra alebo epigeosféra) predstavuje súbor fyzicko-geografickej a humánno-geografickej sféry.

Nový!!: Geografia a Krajinná sféra · Pozrieť viac »

Limnológia

slovenské jazero. Limnológia (z gr. limne - jazero a logos - náuka) je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom vnútrozemských vodných plôch (jazier, riek a vodných nádrží, či už prírodného pôvodu, alebo vytvorených človekom), ich fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami.

Nový!!: Geografia a Limnológia · Pozrieť viac »

Litogeografia

Litogeografia je veda, ktorá skúma geografické aspekty v rámci krajinnej sféry na geologických prvkoch.

Nový!!: Geografia a Litogeografia · Pozrieť viac »

Mapa

Johanna Keplera Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore.

Nový!!: Geografia a Mapa · Pozrieť viac »

Marco Polo

Marco Polo (* 15. september 1254, ostrov Korčula alebo Benátky – † 8. január 1324, Benátky) bol benátsky kupec, ktorý sa preslávil svojimi správami o cestách v Číne.

Nový!!: Geografia a Marco Polo · Pozrieť viac »

Mesto

Mesto môže byť.

Nový!!: Geografia a Mesto · Pozrieť viac »

Meteorológia

Oblasť nízkeho tlaku vzduchu nad Islandom. Meteorológia (z gréc.: μετέωρον, metéōron, „vysoko v oblakoch“; a λόγος, lógos, „veda“) je veda, ktorá sa zaoberá atmosférou.

Nový!!: Geografia a Meteorológia · Pozrieť viac »

Modelovanie

Modelovanie je skúmanie objektov pomocou iných, spravidla umele konštruovaných objektov, v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba vybrané vlastnosti, stránky a vzťahy originálneho objektu: Je to reprodukcia charakteristík určitého objektu na inom objekte, špeciálne vytvorenom na ich štúdium.

Nový!!: Geografia a Modelovanie · Pozrieť viac »

Oceánografia

Oceánografia je vedná disciplína, zaoberajúca sa štúdiom oceánov a morí sveta.

Nový!!: Geografia a Oceánografia · Pozrieť viac »

Paleogeografia

Paleogeografia (z gréčtiny) je vedný odbor, považovaný za časť historickej geológie i fyzickej geografie, ktorý sa zaoberá rekonštrukciou geografických podmienok v minulosti Zeme, najmä rozmiestnením pevnín, horstiev a oceánov.

Nový!!: Geografia a Paleogeografia · Pozrieť viac »

Pedológia

Pedológia môže byť.

Nový!!: Geografia a Pedológia · Pozrieť viac »

Pedológia (pôda)

Pedológia (z gréc. pedon - pôda, logos - náuka, veda) alebo pôdoznalectvo je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom pôdy, jej vznikom, klasifikáciou, fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami.

Nový!!: Geografia a Pedológia (pôda) · Pozrieť viac »

Planetárna geografia

Planetárna geografia je čiastková geografická disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom tvaru, veľkosti a pohybov Zeme ako planéty.

Nový!!: Geografia a Planetárna geografia · Pozrieť viac »

Politická geografia

Politická geografia je čiastková vedná disciplína humánnej geografie.

Nový!!: Geografia a Politická geografia · Pozrieť viac »

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. PriF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.

Nový!!: Geografia a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave · Pozrieť viac »

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita sídli v Prešove.

Nový!!: Geografia a Prešovská univerzita v Prešove · Pozrieť viac »

Región

Región označuje.

Nový!!: Geografia a Región · Pozrieť viac »

Slovenská akadémia vied

Vchod do areálu Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste v Bratislave. Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení, ktorá pôsobila v rokoch 1943-1953 v priestoroch dnešnej budovy UK v Bratislave; pamätná tabuľa Laca Novomeského, ktorý v budove pôsobil v rokoch 1950-51. Slovenská akadémia vied (SAV) je najvyššia vedecká ustanovizeň Slovenska.

Nový!!: Geografia a Slovenská akadémia vied · Pozrieť viac »

Staroveké Grécko

Oblasti osídlené Grékmi v staroveku Staroveké Grécko bola vyspelá európska kultúra.

Nový!!: Geografia a Staroveké Grécko · Pozrieť viac »

Staroveký Rím

Rímska tóga Staroveký Rím je tradičné slovenské označenie štátneho útvaru, ktorý vznikol v 8. storočí pred Kr. na Apeninskom polostrove v dnešnom Ríme ako mestský štát, postupne ovládol celé Stredomorie a v roku 395 po Kr.

Nový!!: Geografia a Staroveký Rím · Pozrieť viac »

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (v rokoch 1939 až 1954 nazývaná Slovenská univerzita) je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita.

Nový!!: Geografia a Univerzita Komenského v Bratislave · Pozrieť viac »

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Nitre.

Nový!!: Geografia a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre · Pozrieť viac »

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici so sídlom v Banskej Bystrici bola zriadená dňom 1. júla 1992.

Nový!!: Geografia a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici · Pozrieť viac »

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (skr. UPJŠ) je slovenská univerzita so sídlom v Košiciach.

Nový!!: Geografia a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach · Pozrieť viac »

Urbanizmus

Urbanizmus môže byť.

Nový!!: Geografia a Urbanizmus · Pozrieť viac »

Urbánna geografia

Urbánna geografia alebo geografia mesta, geografia miest je disciplína humánnej geografie, ktorá sa zaoberá štúdiom histórie mestského osídlenia, vývojom miest, priestorovou štruktúrou mesta, ako aj problémami miest.

Nový!!: Geografia a Urbánna geografia · Pozrieť viac »

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte.

Nový!!: Geografia a Veda · Pozrieť viac »

Verejná správa

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Nový!!: Geografia a Verejná správa · Pozrieť viac »

Zem

Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy.

Nový!!: Geografia a Zem · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Zemepis.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »