Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Fyzikálna sústava

Index Fyzikálna sústava

Fyzikálna sústava alebo fyzikálny systém je súhrn fyzikálnych objektov (napr. častíc, telies, látok, hmotných bodov, elektrických prúdov a nábojov), ku ktorým sa pristupuje ako k celku, ktoré sa skúmajú pomocou fyzikálnych metód, ktoré sú spravidla v nejakej interakcii, a ktoré sa chápu tak, že sú buď vo vzájomnom vzťahu so zvyšným svetom alebo sú od neho oddelené.

10 vzťahy: Častica (fyzika), Elektrický náboj, Elektrický prúd (pohyb častíc), Hmotný bod, Izolovaná sústava, Látka (fyzika), Metóda, Otvorená sústava (fyzika), Teleso (fyzika), Uzavretá sústava (výmena energie).

Častica (fyzika)

Častica vo fyzike je v širšom zmysle teleso, ktoré je v pomere k uvažovanej sústave malé, a ktorého vnútorná štruktúra nie je dôležitá, len jeho správanie ako celku voči ostatným časticiam alebo vonkajším vplyvom.

Nový!!: Fyzikálna sústava a Častica (fyzika) · Pozrieť viac »

Elektrický náboj

Elektrický náboj (Q) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje veľkosť schopnosti pôsobiť elektrickou silou.

Nový!!: Fyzikálna sústava a Elektrický náboj · Pozrieť viac »

Elektrický prúd (pohyb častíc)

Elektrický prúd je usporiadaný pohyb nosičov elektrického náboja (elektrónov, iónov) v látkach v plynnom, kvapalnom alebo v tuhom skupenstve (prípadne aj vo vákuu).

Nový!!: Fyzikálna sústava a Elektrický prúd (pohyb častíc) · Pozrieť viac »

Hmotný bod

Hmotný bod (iné názvy: bodová hmotnosť, častica) je ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou.

Nový!!: Fyzikálna sústava a Hmotný bod · Pozrieť viac »

Izolovaná sústava

Izolovaná sústava (tiež uzavretá sústava, ale toto spojenie má aj iný význam, alebo aj Inerciálna) je opak otvorenej sústavy (Neinerciálnej), teda fyzikálna sústava, ktorá nie je v interakcii so svojím okolím (t. j. s fyzikálnymi objektmi mimo sústavy), čiže si s ním nevymieňa ani energiu, ani hmotu (napr. častice).

Nový!!: Fyzikálna sústava a Izolovaná sústava · Pozrieť viac »

Látka (fyzika)

Látka (fyzika) je jedna z dvoch základných foriem hmoty.

Nový!!: Fyzikálna sústava a Látka (fyzika) · Pozrieť viac »

Metóda

Metóda je uvedomelý a cieľavedomý postup, určitým spôsobom usporiadaná činnosť alebo usporiadanie operácií, pretvárajúcich východiskové danosti istej cieľavedomej činnosti na jej zamýšľaný (čiastočne alebo úplne realizovaný) cieľ.

Nový!!: Fyzikálna sústava a Metóda · Pozrieť viac »

Otvorená sústava (fyzika)

Otvorená sústava je fyzikálna sústava, ktorá si so svojím okolím (t. j. s fyzikálnymi objektmi mimo sústavy) vymieňa aj energiu aj hmotu (napr. častice).

Nový!!: Fyzikálna sústava a Otvorená sústava (fyzika) · Pozrieť viac »

Teleso (fyzika)

Teleso (iné názvy: fyzikálne teleso, hmotné teleso) má niekoľko podobných definícií (sú zoradené približne od najširšej definície po najužšiu).

Nový!!: Fyzikálna sústava a Teleso (fyzika) · Pozrieť viac »

Uzavretá sústava (výmena energie)

Uzavretá sústava je opak otvorenej sústavy a izolovanej sústavy, teda fyzikálna sústava, ktorá si so svojím okolím (t. j. s fyzikálnymi objektmi mimo sústavy) síce vymieňa energiu, ale nevymieňa hmotu (napríklad častice).

Nový!!: Fyzikálna sústava a Uzavretá sústava (výmena energie) · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Fyzikálny systém.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »