Logo
Úniapédia
Komunikácia
Teraz na Google Play
Nový! Na stiahnutie Úniapédia na Android ™!
Stiahnuť ▼
Rýchlejšie ako prehliadači!
 

Fosílne palivo

Index Fosílne palivo

Čierne uhlie Fosílne palivo alebo kaustobiolit je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov za neprístupu vzduchu.

53 vzťahy: Antracit, Asfalt, Atmosféra Zeme, Železná ruda, Živočíchy, Benzín, Biogénny, Biomasa (energetika), Emisia (životné prostredie), Energia, Európska únia, Fytoplanktón, Georgius Agricola, Geotermálna energia, Globálne otepľovanie, Hélium, Hmotnosť, Hnedé uhlie, Jadrová energia, Kerogén, Kyselina, Kyslý dážď, Metán, Michail Vasilievič Lomonosov, Mramor, Nerastná surovina, Obnoviteľný zdroj energie, Oxid uhličitý, Petrolej, Popol, Priemyselná revolúcia, Privatizácia, Propán, Rašelina, Rastliny, Reštrukturalizácia (konkurzné právo), Ropa, Skleníkový plyn, Slnečná energia, Slovensko, Teplo, Tlak, Uhľovodík, Uhlík, Uhličitan vápenatý, Uhlie, Urán (prvok), Usadená hornina, Vápenec, Veterná energia, ..., Vodík, Vosk, Zemný plyn. Rozbaliť index (3 viac) »

Antracit

Antracit je druh čierneho uhlia, ktorý sa vyznačuje najnižším obsahom prchavých horľavých látok (12 – 8 % hmotnosti), vysokým obsahom uhlíka (90 – 96 %) a veľkou výhrevnosťou.

Nový!!: Fosílne palivo a Antracit · Pozrieť viac »

Asfalt

Finišer, stroj, ktorý kladie vrstvy asfaltu. Asfalt závod na výrobu asfaltu. Asfaltový betón. Asfalt je druh umelého alebo prírodného živicového bitúmenu.

Nový!!: Fosílne palivo a Asfalt · Pozrieť viac »

Atmosféra Zeme

Discovery Vrstvy atmosféry (NOAA) – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra Priemerná teplota (''Temperatur'') a molová hmotnosť (''molare Masse'') v závislosti od výšky po nemecky Priemerný tlak vzduchu (''Druck'') a hustota vzduchu (''Dichte'') v závislosti od výšky po nemecky Štandardná atmosféra 1976 do výšky 90 km po nemecky Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynový obal obklopujúci Zem.

Nový!!: Fosílne palivo a Atmosféra Zeme · Pozrieť viac »

Železná ruda

Páskovaná železná ruda stará 2,1 miliardy rokov Železná ruda je súhrnné označenie hornín a rudných minerálov, ktoré obsahujú železo v takej chemickej podobe, ktorá umožňuje jeho získavanie modernými hutníckymi metódami.

Nový!!: Fosílne palivo a Železná ruda · Pozrieť viac »

Živočíchy

Živočíchy (Animalia) alebo mnohobunkovce či metazoá (Polycytozoa, Metazoa; hovorovo a najmä ak sú väčšie: zvieratá) sú mnohobunkové eukaryotické organizmy živiace sa prevažne heterotrofne a spravidla schopné aktívneho pohybu aspoň v niektorej fáze svojho života (hoci niektoré druhy zostávajú na jednom mieste po celý život - sú prisadnuté).

Nový!!: Fosílne palivo a Živočíchy · Pozrieť viac »

Benzín

Benzín Benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok (najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho vlastnosti ako paliva.

Nový!!: Fosílne palivo a Benzín · Pozrieť viac »

Biogénny

Biogénny (gr.) znamená nevyhnutne potrebný pre život; zúcastňujúci sa na životnych javoch; životodarný, životoplodný, organogénny; opak: abiogénny.

Nový!!: Fosílne palivo a Biogénny · Pozrieť viac »

Biomasa (energetika)

Elektráreň Alholmens Kraft vo Fínsku. Ide o svetovo najväčšiu kogeneračnú jednotku. Kogeneračná jednotka v Metz, Francúzsko. Zdrojom energie je tu drevná biomasa. Táto kogeneračná stanica poskytuje elektrinu a teplo 30 000 obydliam. Biomasa je biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov.

Nový!!: Fosílne palivo a Biomasa (energetika) · Pozrieť viac »

Emisia (životné prostredie)

Emisia je vypustenie alebo únik škodlivých látok do atmosféry.

Nový!!: Fosílne palivo a Emisia (životné prostredie) · Pozrieť viac »

Energia

Energia (E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave.

Nový!!: Fosílne palivo a Energia · Pozrieť viac »

Európska únia

Európska únia (EÚ) je integračné zoskupenie, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2013 tvorí 28 členských štátov s celkovým počtom 503,7 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie).

Nový!!: Fosílne palivo a Európska únia · Pozrieť viac »

Fytoplanktón

Rozsievky patria medzi najbežnejšie druhy fytoplanktónu Fytoplanktón alebo rastlinný planktón je tá časť planktónu, ktorá je tvorená rastlinami; opakom je zooplanktón (a prípadne aj baktérioplanktón).

Nový!!: Fosílne palivo a Fytoplanktón · Pozrieť viac »

Georgius Agricola

Georg Pawer, známejší pod latinským menom Georgius Agricola (* 24. marec 1494 Glauchau, Sasko – † 21. november 1555, Chemnitz) bol významným nemeckým učencom.

Nový!!: Fosílne palivo a Georgius Agricola · Pozrieť viac »

Geotermálna energia

Nesjavellirská geotermálna elektráreň na Islande Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl.

Nový!!: Fosílne palivo a Geotermálna energia · Pozrieť viac »

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je označenie zložitého a nie celkom objasneného procesu, ktorého výsledkom je vzostup priemernej teploty oceánov a atmosféry v krátkom časovom úseku (niekoľkých desiatok až stoviek rokov) v mierke celej planéty.

Nový!!: Fosílne palivo a Globálne otepľovanie · Pozrieť viac »

Hélium

Hélium Helium (gr. ήλιος (hélios).

Nový!!: Fosílne palivo a Hélium · Pozrieť viac »

Hmotnosť

Hmotnosť (zastarano: hmota, masa; hovorovo alebo v niektorých odboroch mimo fyziky: váha) je vlastnosť resp.

Nový!!: Fosílne palivo a Hmotnosť · Pozrieť viac »

Hnedé uhlie

Hnedé uhlie je súborné označenie širšej skupiny menej kvalitného uhlia s nižším stupňom preuhoľnenia (50 – 70 % uhlíka), rôznou farbou a vyšším obsahom vody.

Nový!!: Fosílne palivo a Hnedé uhlie · Pozrieť viac »

Jadrová energia

Jadrová energia alebo nepresne atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri premenách atómových jadier na systémy s absolútne vyššou väzbovou energiou štiepením jadier alebo termojadrovou reakciou.

Nový!!: Fosílne palivo a Jadrová energia · Pozrieť viac »

Kerogén

Kerogén je prirodzene sa vyskytujúci nerozpustný podiel zložitej organickej hmoty v sedimentoch.

Nový!!: Fosílne palivo a Kerogén · Pozrieť viac »

Kyselina

Kyseliny (všeobecne často označované HA) alebo acidá sú tradičné chemické zlúčeniny, ktorých vodný roztok má pH menšie ako 7,0.

Nový!!: Fosílne palivo a Kyselina · Pozrieť viac »

Kyslý dážď

Kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch.

Nový!!: Fosílne palivo a Kyslý dážď · Pozrieť viac »

Metán

hybridizovanými orbitálmi sp3 Metán (iné názvy: bahenný plyn, banský plyn, zemný plyn, ľahký uhľovodík, traskavý plyn, karbán, metylhydrid) je najjednoduchší uhľovodík.

Nový!!: Fosílne palivo a Metán · Pozrieť viac »

Michail Vasilievič Lomonosov

Michail Vasilievič Lomonosov (* 19. november 1711, Mišaninskaja, Ruské cárstvo – † 15. apríl 1765, Petrohrad, Ruská ríša) bol ruský prírodovedec, filozof, chemik, spisovateľ a maliar; iniciátor založenia univerzity v Moskve 1755.

Nový!!: Fosílne palivo a Michail Vasilievič Lomonosov · Pozrieť viac »

Mramor

Mramor alebo kryštalický vápenec je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu (CaCO3).

Nový!!: Fosílne palivo a Mramor · Pozrieť viac »

Nerastná surovina

Ťažba obkladového kameňa na Sardínii Nerastná surovina alebo nerast je neobnoviteľná nerastná prírodnina - prvok, zlúčenina, minerál alebo hornina, ktorú je možné ekonomicky využiť, priamo alebo po úprave pre potreby ľudskej spoločnosti.

Nový!!: Fosílne palivo a Nerastná surovina · Pozrieť viac »

Obnoviteľný zdroj energie

Percentuálny podiel zdrojov na výrobe, Celosvetovo 2004, zľava doprava: Ropa, Plyn, Uhlie, Voda, Jadro, OZE Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania.

Nový!!: Fosílne palivo a Obnoviteľný zdroj energie · Pozrieť viac »

Oxid uhličitý

Schéma molekuly oxidu uhličitého Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka.

Nový!!: Fosílne palivo a Oxid uhličitý · Pozrieť viac »

Petrolej

Petrolejová fľaša Petrolej alebo kerozín je horľavá kvapalina (zmes kvapalných uhľovodíkov) používaná v súčasnosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. prúdových v letectve).

Nový!!: Fosílne palivo a Petrolej · Pozrieť viac »

Popol

Popol sú sypké, nezhorené zvyšky horľavých tuhých látok (paliva), hlavne dreva, uhlia, rašeliny, prípadne produktov z nich vyrobených (napr. brikety, drť, piliny, mletý uhoľný prach), alebo sypké pozostatky po požiari.

Nový!!: Fosílne palivo a Popol · Pozrieť viac »

Priemyselná revolúcia

Wattov parný stroj, symbol priemyselnej revolúcie Priemyselná revolúcia (čiastočné synonymum je industrializácia) je proces základnej zmeny v oblasti výroby nástrojov, ktorý umožnil prechod od manufaktúry, založenej na ručnej práci, ku kapitalistickej továrni.

Nový!!: Fosílne palivo a Priemyselná revolúcia · Pozrieť viac »

Privatizácia

Privatizácia je proces premeny štátneho majetku na súkromný.

Nový!!: Fosílne palivo a Privatizácia · Pozrieť viac »

Propán

Propán je nasýtený uhľovodík, tretí člen homologického radu alkánov.

Nový!!: Fosílne palivo a Propán · Pozrieť viac »

Rašelina

Rašelina je tmavohnedé až čierne rezíduum, ktoré vzniká pri rozklade a rozpade machov, trávnatých rastlín a stromov vo vlhkom a močiarnom prostredí, tzv.

Nový!!: Fosílne palivo a Rašelina · Pozrieť viac »

Rastliny

Za rastliny (Plantae, zast. Vegetabilia) sa spravidla považujú eukaryotické organizmy, ktoré majú primárne (na rozdiel od živočíchov a húb) autotrofný spôsob výživy.

Nový!!: Fosílne palivo a Rastliny · Pozrieť viac »

Reštrukturalizácia (konkurzné právo)

Reštrukturalizácia je (na Slovensku od roku 2006) zákonom riadené ozdravenie podniku, s cieľom uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze.

Nový!!: Fosílne palivo a Reštrukturalizácia (konkurzné právo) · Pozrieť viac »

Ropa

Ropa Ropa je horľavá kvapalina tvorená zmesou uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a aj arénov a polárnych zlúčenín (živice, asfaltény a iné)Lintnerová, O. 2009: Univerzita Komenského, Bratislava, 118 s..

Nový!!: Fosílne palivo a Ropa · Pozrieť viac »

Skleníkový plyn

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch.

Nový!!: Fosílne palivo a Skleníkový plyn · Pozrieť viac »

Slnečná energia

Mapa slnečného žiarenia – Európa: Globálne horizontálne žiarenie Slnečné panely Mapa slnečného žiarenia – Slovenská Republika Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka.

Nový!!: Fosílne palivo a Slnečná energia · Pozrieť viac »

Slovensko

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe.

Nový!!: Fosílne palivo a Slovensko · Pozrieť viac »

Teplo

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.

Nový!!: Fosílne palivo a Teplo · Pozrieť viac »

Tlak

Manometer – prístroj na meranie tlaku Tlak je fyzikálna veličina, vyjadrujúca pomer sily F (tzv. tlaková sila) kolmo, rovnomerne a spojito pôsobiacej na plochu a obsahu tejto plochy S. Jednotkou tlaku je pascal (Pa), čiže newton na meter štvorcový – N.m−2.

Nový!!: Fosílne palivo a Tlak · Pozrieť viac »

Uhľovodík

Uhľovodík je organická zlúčenina zložená len z uhlíka a vodíka.

Nový!!: Fosílne palivo a Uhľovodík · Pozrieť viac »

Uhlík

Uhlík (lat. Carboneum) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku C a protónové číslo 6.

Nový!!: Fosílne palivo a Uhlík · Pozrieť viac »

Uhličitan vápenatý

Uhličitan vápenatý Uhličitan vápenatý (CaCO3) je chemická zlúčenina, ktorá sa v prírode vyskytuje ako minerály kalcit a aragonit, alebo ako hlavná súčasť vápenca – usadenej horniny prevažne biologického pôvodu.

Nový!!: Fosílne palivo a Uhličitan vápenatý · Pozrieť viac »

Uhlie

Uhlie je čierna alebo hnedočierna horľavá hornina z radu kaustobiolitov, ktorá vznikla v uhoľných panvách procesmi preuhoľňovania z odumretých rastlinných tiel účinkom tlaku a teplotyVladár, J. a kolektív, Encyklopédia Slovenska VI.

Nový!!: Fosílne palivo a Uhlie · Pozrieť viac »

Urán (prvok)

Urán (lat. uranium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku U a protónové číslo 92.

Nový!!: Fosílne palivo a Urán (prvok) · Pozrieť viac »

Usadená hornina

Namíbie Usadená (alebo sedimentárna) hornina je horninou, ktorá vznikla premiestnením, uložením a následným spevnením zvetraných úlomkov (fyzikálny proces), alebo vyzrážaním z roztokov (chemický proces), alebo usadením zvyškov biologickej aktivity (biologický proces).

Nový!!: Fosílne palivo a Usadená hornina · Pozrieť viac »

Vápenec

Vápenec je sedimentárna hornina, ktorá spolu s dolomitom tvorí štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme.

Nový!!: Fosílne palivo a Vápenec · Pozrieť viac »

Veterná energia

Príklad veternej turbíny. Táto trojlistová turbína je najbežnejší dizajn moderných veterných turbín. Vietor z plachiet Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby.

Nový!!: Fosílne palivo a Veterná energia · Pozrieť viac »

Vodík

Vodík je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku H a protónové číslo 1.

Nový!!: Fosílne palivo a Vodík · Pozrieť viac »

Vosk

Vosky alebo ceridy sú estery mastných kyselín s vyššími jednosýtnymi alebo dvojsýtnymi (voskovými) alkoholmi - najčastejšie cetylalkohol (C16), karnaubylalkohol (C24), cerylalkohol (C26) a myricylalkohol (C30).

Nový!!: Fosílne palivo a Vosk · Pozrieť viac »

Zemný plyn

Vrtná veža na ťažbu zemného plynu, Texas, USA. Zemný plyn je vysokohodnotná horľavá plynná zmes vyskytujúca sa vo veľkých ložiskách v zemskej kôre (často spolu s ropou).

Nový!!: Fosílne palivo a Zemný plyn · Pozrieť viac »

Presmerovanie tu:

Fosílne palivá, Kaustobiolit.

VychádzajúcePrichádzajúce
Hej! Sme na Facebooku teraz! »